Описание на технологичния процес Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – І етапДата20.08.2018
Размер34 Kb.
Описание на технологичния процес

1. Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – І етап

От резервоар поз. 1 с помпа суровинна поз. 2 суровината – отработено масло се подава през топлообменници поз. 3 към вертикална тръбна пещ поз. 4. Подгрява се до t=360° и постъпва във вакуум колона поз. 5. В резултат на масообменните процеси в колоната и намаляване на температурата от дъното до върха кондензират три фракции – A, B и С. Същите се извеждат странично от колоната, през вакуумприемници поз. 6 и топлообменници поз. 3 с помпи за фракции поз. 9. Фракциите се транспортират до приемни резервоари за маслени дестилати поз. 11 (изходящ продукт). От върха на вакуум колона поз. 5 се отделя най-леката фракция D, която кондензира в кондензатор поз. 7 и през вакуумприемник поз. 6 и помпа поз. 9 се транспортира да приемен резервоар. Чрез вакуум помпа поз. 10 се поддържа вакуум 50 мм живачен стълб в цялата система. Некондензиралите газове се подават в тръбната пещ за изгаряне. За регулиране на температурата на върха на вакуум колоната с помпа поз. 13 се подава маслен дестилат от резервоар поз. 12. От дъното на вакуум колоната неизпарения остатък – гудрон, постъпва в изпарител поз. 14. В него чрез димните газове на горелка поз. 14.1 се постига изпаряване на част от гудрона, който се връща в колона поз. 5, а неизпарената част през топлообменник поз. 3 и помпа поз. 9 постъпва в резервоара за гудрон.


2. Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – ІІ етап

С помпа П1 маслен дестилат се подава в долния край на екстрактор Е – поз. 15. С помпа П2 в горния край на екстрактора се подава разтворител NMP (N-метил пиролидон). В резултат на масообменния процес от горния край на екстрактора се извежда рафинатен разтвор. От долния край на екстрактора с помпа П3 се извежда екстрактен разтвор. Следва отгонване на разтворителя от двата разтвора. С помпа П4 рафинатният разтвор преминава през топлообменник Т1, където се нагрява от излизащия рафинат, донагрява се до t≈170° в нагревател Н2 и постъпва в дестилационна колона КРР1(в) – поз. 18. Парите на NMP от върха на колоната кондензират в кондензатор К3 и постъпват в приемник Пр2. Заедно с кондензираните пари на разтворителя в КЕР2(в) – поз. 17 с помпа П10, кондензатът отива за обезводняване в КО – поз. 19. Рафинатът се изважда от дъното на КРР1(в) през изпарител И2, където се отгонват окончателно парите на NMP обратно в колоната. Чистият рафинат преминава през Т1 и с помпа П5 се отправя за съхранение като изходящ продукт.

С помпа П6 екстрактният разтвор се подава през топлообменник Т3, където се подгрява от излизащия от дъното на КЕР1(а) – поз. 16 концентриран екстрактен разтвор, донагрява се до t≈200° в нагревател Н1 и постъпва в дестилационната колона КЕР1(а), която работи под атмосферно налягане. От върха на КЕР1(а) се отделя по-голямото количество от разтворителя, намиращ се в екстрактния разтвор, който във вид на пари кондензира през кондензатори К1 и К2 и постъпва в приемник Пр1. От там с помпа П9 се връща в резервоар за съхранение на NMP. От дъното на КЕР1(а) излиза концентриран екстрактен разтвор, съдържащ неизпарен NMP. Част от него се връща от изпарител И3 отново в колоната. Разтворът преминава през топлообменник Т3 и с помпа П7 се подава към дестилационна колона КЕР2(в) – поз. 17 за окончателно отгонване на NMP, като по пътя си преминава през топлообменник Т2. От върха на колоната парите кондензират през кондензатор К3 заедно с тези от КРР1(в) и постъпват в приемник Пр2. От дъното на колоната през изпарител И1 и топлооменник Т2 напуска екстракт, който с помпа П8 се отправя за съхранение като изходящ продукт. Събраният в приемник Пр2 конденз на NMP с помпа П10 се отправя към колона за обезводняване КО – поз. 19. От върха на тази колона парите на водата кондензират в кондензатор К4 и постъпват в приемник Пр3. От там водата с помпа П12 се отправя към ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води). От дъното на колоната NMP преминава през изпарител И4, където се отгонват и последните пари на водата и с помпа П11 се отпраща в резервоар за съхранение на NMP.

Колони КРР1(в) и КЕР2(в) работят под вакуум с остатъчно налягане около 50 mbar, което се създава от вакуум помпа ВП през приемника Пр2.

Кондензаторите К1, К2, К3 и К4 използват охладена вода от действаща КВО (кула водоохладителна) по линия І и връщат по линия ІІ в КВО.

Нагревателите Н1 и Н2, както и изпарители И1, И2, И3, И4 ползват горещо масло като топлоносител от котел за органичен топлоносител – поз. 20.


Вакуум колоната, включена в инвестиционното намерение е проектирана за суровини (отработени масла) с по-специфични характеристики, напр. по-вискозни. Ще се разработят технологични тръбопроводи, обслужващи новата вакуум колона за транспортиране на фракции и суровина към съществуващата структура на вакуум колона от І етап. Двете колони не могат да работят едновременно. Работата на избраната колона се реализира посредством спирателна арматура. Капацитетът на инсталацията остава непроменен, съгласно условие № 4 и условие № 8.3. от КР № 352-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 352-Н0-И0-А1/2012г.
Вакуум колоната, описана в инвестиционното намерение ще бъде проектирана за преработка на суровини, които са по-вискозни и които не подлежат на преработка в съществуваща вакуум колона на инсталация за селективна очистка.

Котелът за органичен топлоносител ще се използва за повишаване на температурите на потоците до необходимото равнище преди постъпването им в технологичните колони.Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – І етап се ползва в съответствие с Разрешение за ползване АТ-05-1249/27.09.2012г. Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати – ІІ етап е в процес на изграждане, следвайки Разрешение за строеж № 474/27.07.2009г.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница