Органи на данъчния контролстраница1/47
Дата18.05.2022
Размер0.63 Mb.
#114365
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
danychen-kontrol

Органи на данъчния контрол

Основни структурни звена, упражняващи данъчен контрол са: Главна дирекция на НАП, Териториалните дирекции на НАП, данъчни служби, данъчни бюра и Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения.


Органите на данъчния контрол са: Началниците на Глвна дирекция и Териториални дирекции на НАП, ръководители на направления и данъчни инспектори
Правата на данъчните контролни органи са:
1. Свободен достъп до обектите, които предстои да бъдат проверени.
2. Да изискват документи, сведения и справки от подконтролните обекти и лица.
3. Да изискват да се декларират банковите им сметки.
4. Да проверяват отчетността на подконтролните обекти.
5. Да проверяват паричните средства, материалните ценности и ценните книжа.
6. Да запечатват каси, складове, магазини и други.
7. Да извършват насрещни проверки.
8. Да вземат писмени обяснения от проверяваните лица.
9. Да назначават вещи лица.
10. Да налагат запор и възбрана по законния ред при обезпечаване на държавните вземания.
Тези органи са длъжни:
1. Да се легитимират при изпълнение на служебните си отношения.
2. Да пазят в тайна всичко онова, което им е станало известно при изпълнението на служебните им отношения.
3. Да не сключват трудови и граждански договори за допълнителна работа, освен като научни сътрудници и преподаватели.
Контролната дейност се осъществява от всички служители на НАП. Предоставените права им осигуряват възможност да контролират цялостната дейност на физическите и юридическите лица във връзка с формирането, начисляването и внасянето на данъчните задължения. Всичко това те трябва да извършват добросъвестно, при висок професионализъм, принципност и обективност на задълженията си.
Подготовка на ревизията

С предварителната подготовка се слага началото на ревизионната дейност. Тя започва веднага след назначаването на ревизията. Това е връзката между управленските действия, предхождащи ревизията и самия ревизионен процес. От нейното правилно протичане и насищане със съдържание зависи по-нататъшният ход на ревизията, нейната насоченост и обхват. Колкото по-добре се подготви дадена ревизия, толкова по-целенасочени и всеобхватни ще са бъдещите контролни действия. Следователно предварителната подготовка е съвкупност от процедури, насочени към програмиране и организиране изпълнението на целите и задачите на ревизията.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница