Организационен дизайн


Лидерство в организацията – анализ на личността на лидера; лидерския стил; формите на комуникация в организацията и начините на взимане на решениястраница7/9
Дата28.02.2022
Размер60 Kb.
#113390
1   2   3   4   5   6   7   8   9
орг. дизайн на Център
3. Лидерство в организацията – анализ на личността на лидера; лидерския стил; формите на комуникация в организацията и начините на взимане на решения.
Лидера на ПТО „Св. Боян Енравота“ - Жена на 38 год, резидент на същата програма, без да е преминала пълна ресоциализация. Усеща се липса на терапевтична работа – декопменсира преживелищни провали и дефецити. Към момента е с хранително разстройство, наблюдават се непреработени девиации със зависимоста – поведенческа и психическса компенсация през:
- авторитарно лидерство;
- множество образования, обучения за квалификация и преквалификация;
- неумения да структурира екип;
- агресивно поведение към тези, които не зачита като авторитет;
- проблем с авторитарни личности;
- неумение за заявяване пред авторитети;
- липса на умения за заявяване;
- манипулативно поведение;
- крие се зад тайни – създаване на интриги в екипа на ПТО, не се заявява открито;
- свръх ценностни очаквания, другият да я обгрижва и да задоволява емоционалните ѝ нужди;
- нарушени връзки с действителността;
- липса на умения за поставяне на граници;
- непознаване естеството на работа – липса на критерии както на документална работа, така и за човешки ресурс;
- манипулиране чрез религията;
- усеща се жажда за Богослужения и изповеди;
- потребност да намери вътрешен покой през:
сексуални дисфункции;
религия (ритуали, обичаи), усеща се несъщинско разбиране на религията като вяра;
нисък родителски капацитет;
ниска езикова и семантична култура.
Личностово и професионално Управителят не е в състояние да изпълнява професионални функции - липса на знания за управление на неправителствена организация. Сдружение „Отвори очи“ търпи щети, както с дейности, така и с визия за развитие и устойчивост. Заради лошото управление резидентите на програмата търпят преки и косвени загуби. Самата структура има документална йерархия, но не е ясно кой взема решения и за какво. Липсва вертикална йерархя. Липса на адекватни екипни и работни срещи (дневен ред от личните въпроси не е изчистен. В екипните срещи се допускат изясняване на семейни конфликти, тъй като Управител на Програма и Председател на сдружение „Отвори очи“ са съпрузи, както и един от членовете на екипа е част от разширеното семейство. Семейните дефицити се прехвърлят в модела на работа.
4. Подбор и управление на персонала – как е осъществен професионалният подбор; кои са основните методи за управление на персонала, които се използват; какви са начините за повишаване на мотивацията и удовлетвореността на служителите.
В сдружение „Отвори очи“ липсва ясен регламент и критерии за подбор на персонал. В повечето случаи резидентите (студентите), които са в ресоциализация поемат голяма част от функциите на персонала. Не се проследява начало и край на смяна. Не се отбелязва в присъствена тетрадка излизанията в работно време. Използва се вайбър група за уведомяване на екипа. Липсва приемане и предаване на смяна, не се отбелязват случаите във Журнална книга, не се водят протоколи за индивидуална работа. Управлението на персонала не е контролирано, тъй като са допуснати лични взаимоотношения.
В сдружение „Отвори очи“ не се използват инструменти за повишаване капацитета на персонала, както и за неговата мотивация. Повече от две години не е извършвана супервизия. Наблюдава се преминаване на граници и извънредно привикване на членовте на екипа ако са в болнични или в годишен платен отпуск. Нарушава се личното пространство на екипа, като екипни срещи се правят в късен вечерен час и се изписват спешни задачи във вайбър групата. Системно се дават задачи на специалисти, извън длъжностните им характеристики.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница