Организационен дизайн


Ценност на Програмата е духовното обгрижване и вяра в Православието. Участие във всички християнски празници, литургии и християнски живот. Принципистраница9/9
Дата28.02.2022
Размер60 Kb.
#113390
1   2   3   4   5   6   7   8   9
орг. дизайн на Център
Ценност на Програмата е духовното обгрижване и вяра в Православието. Участие във всички християнски празници, литургии и християнски живот.
Принципи:
1. Участието в програмата е доброволно;
2. Програмата се извършва в подкрепяща и защитена среда;
3. Програмата е основана на духовно обгрижване, самопомощ и взаимна помощ.


ІІ.ПРЕПОРЪКИ:

  1. Анализ и препоръки по отношение на актуалния етап от организационната динамика.

В ПТО „Св. Боян Енравота“ груповата динамика преминава през следните етапи: (Четирима души от екипа са постоянните лица, всички останали позиции се заменят с други лица на няколко месеца)
- опознаване на новият член;
- опознаване и общуване с него;
- органичаване на основните му функции със задаване на задължения, които не са изговорени и разписани;
- изключване от групата на ПТО чрез уведомяване, често чрез съобщение. Пректратяването на отношенията се случва веднага, на деня, без предизвестие.
Препоръки:
1. Управител на програма и Председател на сдружение „Отвори очи“ да преминат обучения за Управление на НПО
2. Да се потърсят външни организации за супервизия на документацията, да се осъществи индивидуална и групова супервизия на екипа и супервизия по случаи на всеки два месеца.
3. Да се търсят външни организации за обучения за работа в екип, сполтяване и придобиване на умения за работа в рискова среда.  1. Препоръки по отношение на оптимизиране на организационната структура.

- Да се разграничи духовната подкрепа от терапевтичната, така че да вървят успоредно, а не да се конфронтират. Всяка една област носи различни ползи за възстановителния процес;
- Да се разграничат управленските функции от изпълнителните. Председател на сдружение да не извършва повече от една длъжност.

  1. Препоръки по отношение на оптимизиране на лидерския стил.

- Да се назначи Управител на сдружение „Отвори очи“, който не е част от семейството и при когото няма конфликт на интереси.

  1. Препоръки по отношение на подбора и управлението на персонала.

- Да се търсят професионалисти с доказан опит в сферата на лечение на зависимости
- Да се дава достъп на екипа до актуални обучения в сферата на зависимости, тренинги и супервизия.  1. Препоръки по отношение на работната обстановка.

Да се създадат подходящи условия както за резидентите на програмата, така и за екипа на ПТО „Св. Боян Енравота“. Това включва нова сграда, подходяща за живота на зависимите лица – отделени помещения за момчета и момичета, но да бъдат с легла максимум 4 човека в стая; отделни санитарни помещения за всяка стая; отделна трапезария и кухня; зала за обучения; всеки експерт да има отделен кабинет; досиетата да бъдат съхранявани в метален шкаф със ключ, личните карти и вещи да се съхраняват във сейф със код. Условията за хората, настанени за лечение да се доближават до домашната обстановка, но да имат терапевтичен характер. Да се зачита психолога и психиатъра в програмата, да не се разчита само на вярата и Богослуженията.  1. Препоръки по отношение на промяната или развитието на организационната култура

Председателят на сдружение „Отвори очи“ да бъде квалифициран кадър с умения за управление на НПО. Или да бъде назначен Управител, който да има опит в управление на НПО, управление на евро средства и човешки ресурс.


ІІІ. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПСИХОЛОГ.


Поради дисфункционалният лидерски стил на управление, екипът не е в състояние да изпълнява своите професионални длъжности и да предоставя качествени услуги в сферата на зависимости.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница