Организационно икономически фактори които обуславят появата и съществуването на корупционно поведение


Организационно-икономически фактори, които обуславят появата и съществуването на корупционно поведениестраница3/5
Дата22.04.2022
Размер56.26 Kb.
#114148
1   2   3   4   5
Организационно-икономически фактори
Организационно-икономически фактори, които обуславят появата и съществуването на корупционно поведение


Организационно-икономическите фактори, които обуславят корупцията, са:

  • Бюрократични стимули. Разглеждането на корупцията в публичния сектор, се фокусира върху стимулите, не които отделните бюрократи получават, а последиците от такова поведение. Един решаващ стимул, е свързан с компенсациите и равнищата на заплатите в публичния сектор. Доказателствата за това остават смесени. Например съществува връзка между равнищата на заплатите и корупцията. Някои проучвания обаче хвърлят съмнение върху силата на тази връзка и посоката на причинно-следствената връзка (например корупцията би могла да бъде фактор, водещ по-скоро до намалени заплати, отколкото обратното, защото в корупционните държави може да се приеме, че държавните служители печелят достатъчно доходи от корупция и в резултат на това заплатите се поддържат ниски). Допълнително съществуват въпроси, свързани с показателите за измерване, свързани с наблюдаването на корупцията, и ясна необходимост от иновации относно начините за наблюдение и оценка на действията срещу корупцията. Този въпрос е отразен в стратегия на Световната банка относно управлението и борбата с корупцията, където се стигна до заключението, че "Ниското заплащане може да допринесе за корупцията в рамките на публична администрация, особено когато общото възнаграждение не достига необходимия минимум, както често се получава в много африкански държави. Промените в нивата на заплащане могат да работят само ако са част от пакет за реформиране на поведението на държавните служители. Други елементи са от съществено значение за намаляване на корупционните практики. Важно е да се отбележи, че това е само част от решаващата необходимост от по-широко използване на всеобхватни реформи за борба с корупцията. Други мерки и стимули включват методи за подбор на държавни служители, ролята на работните места в публичната служба за определени задачи и механизми за вътрешен мониторинг и дисциплина, включително наказание за корумпираните и стимули за по-добро изпълнение. Разследването на въздействието на набирането на персонал въз основа на застрашено от корупцията в страните от развиващ се свят например, Намирането на по-високи стойности върху индекса за набиране на персонал, основан на заслугите, са свързани с по-ниски нива на корупция. Независимо от това дали реформата подобрява действителните резултати, това остава несигурно;

  • Опростени процедури. Например, за получаване на разрешително или друг правен документ от държавата, като например свидетелство за управление се казва, че водят до намалени възможности за корупция, което може да доведе до увеличен брой нови предприятия и заетост на заплатите. Създаването на структури за насърчаване на конкуренцията между бюрократите също може за да понижи нивата на корупция. Например, ако бюрократите трябва да се конкурират помежду си за приходи от подкупи, получени от издаването на разрешителни и други правни документи, тези от другата страна на тази борба по принцип ще търсят най-евтиния подкуп, свързан с получаването на изисквана услуга. Все още обаче има малко обективни доказателства, тестващи тези идеи, и са необходими допълнителни изследвания, за да се предложи по-голяма роля, която бюрократичните стимули и структури могат да играят за намаляване на корупцията.

  • Слаби институции. Слабото управление е една от основните причини за корупцията. Наличните политически и икономически възможности в различните политически системи, както и силата и ефективността на държавните, социалните и икономическите институции оформят условията, при които корупцията може да процъфтява. По-специално централизирането на властта в изпълнителната власт и в механизмите за отчетност, които са дефицитни, дава на участниците дава на участниците твърде голяма дискретност. Това е едно от ключовите разграничения, които се идентифицират между "добивните" и "приобщаващите" институции в техния исторически анализ защо някои държави успяват да насърчават развитието с течение на времето, а други не. Голяма част от изследванията за институциите и корупцията твърди, че корупцията има тенденция да бъде особено разпространена в така наречените (нео-)патримониални системи, където:

А) Налице е слабо разделение на публичната и частната сфера, което води до широко разпространеното частно присвояване на публични ресурси;
Б) Вертикалните (например покровител—клиент) и основаните на идентичността (напр. родство, етническа принадлежност, религия) взаимоотношения имат предимство пред хоризонталните и основани на права взаимоотношения;
В) Политиката се организира около персонализма или синдрома "голям човек", отразени във високата централизация на властта и покровител-клиентските отношения, дублирани в цялото общество.
В по-общ план предполага, че именно държавите, които преминават през процеси на политически и икономически преход (поради борби за източници на натрупване, разпределение на достъпа, разходи за закупуване на легитимност и други), които са особено податливи на корупция, които са особено податливи на описателна статистика за корупцията, количествен качествен анализ.
В такива общества формалните и неформалните институции взаимодействат по начини, които не се подсилват взаимно, и неофициално поведение (например плащане на подкуп, за да получат паспорт или шофьорска книжка. Лицензодатели, в по-крайни случаи, сключване на сделка за получаване на преференциален достъп или благоприятни условия за конкуриране на пазара надделее над формалните правила, (например попълване на официално заявление за свидетелство за управление или конкуриране за достъп до пазара чрез официално санкционирани и регулирани конкурси, основани на ясни правила, които се прилагат за всички еднакво).
Това често води до "завладяване на държавата", явление, което обикновено се използва за описание на ситуации, при които недържавните участници са достатъчно мощни, за да влияят и оформят правителствената политика и регулиране в своя полза (например далекосъобщителни монополи, които могат да отменят конкуренцията от други доставчици чрез преференциални политики и разпоредби, които управляват пазара).
Търговска корупция може да възникне и без намесата на публични агенти. Доставчик подкупва агент по покупките, за да предизвика продажба, клиент изплаща на служител на авиокомпания, за да получи достъп до първа класа, отделът за връзки с обществеността на фирма плаща на репортер да напише позитивен репортаж.
На мениджърите на най-високите нива на една корпорация може да бъде платено да предоставят вътрешна информация за предстоящи сделки на инвеститори и борсови брокери. Такива инциденти са доста често срещани и създават същия проблем като корумпиране на държавни служители.
Този вид корупция предполага, че фирмата, чиито агенти вземат подкупи, се нуждае от по-добър вътрешен контрол. Високите, корупционни сделки изискват публичен надзор, за да защитят интересите на дифузните акционери. Голяма част от обсъждането на официалната корупция важи и за чисто частни сделки.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница