Организация дейност/ описаниеДата13.09.2016
Размер339.59 Kb.
#9332
ОРГАНИЗАЦИЯ


ДЕЙНОСТ/ ОПИСАНИЕ


Период


Форма на сътрудничество финасиране и съфинансиране


Целева група


Младежки дейности – програми, събития, инициативи, публичност и информираност/ ГКП – Годишен календарен план


1

Софийски младежки съвет /СМС/

Регулярна среща на Софийски младежки съвет /СМС/ - разработване на план за дейности 2015 г.; избор на екип/отговорници/групи; изработване на лого на СМС и интернет страница

м. февруари

2015 г.


Регулярни срещи, провеждане на конференция, съфинансиране за дейност

30 представители

2.

Столична община в партньорство с Британски съвет, НСА „В. Левски”, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, Асоциация за развитие на София

- Ученически проект за доброволчество

в социалната и образователната сфераНай-добра младежка практика за доброволческа инициатива„ –

в партньорство с Британски съвет, НСА”Васил Левски”, „Аз-буки”, Асоциация за развитие на София. Бяха нагрдаени най-добрите проекти:м.март/ юни

2015 г.


Експертна комисия за оценяване на проектните предложения
2.1

НАТФИЗ /студенти/

- НАТФИЗ) - „Медицински клоуни” - студенти от НАТФИЗ посетиха детски отделения в столични лечебни заведения. Чрез средствата на театъра (пантомима, куклен театър, клоунада и др.) спомогнаха за подобряването на психическото и емоционално състояние на децата, с цел по-бързото им възстановяване;

м.юни/юли

2015 г.


Награда за най-добра доброволческа инициатива

50

обхванати
2.2

105 СОУ „Атанас Далчев”


- Клуб за филантропия при 105 СОУ „Атанас Далчев” на тема:

Площадка за забравени игри за социално слаби деца”- изграждане на площадка за забравени игри, като дама, игра на топчета в двора на църквата „Св. пророк Илия” за ползване от социално слаби граждани и техните деца;м.юни/юли

2015 г.


Награда за най-добра доброволческа инициатива

18

участници2.3

90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”

- Ученически съвет при

90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” - „Вземи, прочети, върни” – изграждане на библиотека на открито във фоайето на училището. Инициативата имаше за цел да доближи книгата до ученика, да го обогати духовно. Състоя се и доброволческа акция за набиране и дарения на книги в която се включиха всички ученици от 90 СОУ;

м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

18

участници2.4

15 СОУ „Адам Мицкевич”

Ученически парламент

15 СОУ „Адам Мицкевич” - „Изграждане на центрове за култура, обмен и комуникация на 15 СОУ”

-изграждане на 3 центъра за мултикултурна среда;

м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

25

участници2.5

21 СОУ „Христо Ботев”

21 СОУ „Христо Ботев” - „Работилница за добродетели” – инициатива за предаване на социални компетентности и умения за практикуване на добродетели по метода връстници обучават връстници;


м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

20

участници2.6

78 СОУ „Христо Смирненски” гр. Банкя

78 СОУ „Христо Смирненски” – „Изграждане на еко кът отдих”- формиране на съзнателно отношение към природата - непосредствената околна среда и цялата планета, предизвикване на екологично мислене и поведение във всекидневния живот.

м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

14 участници

2.7

93 СОУ „Александър Теодоров – Балан”

Ученически съвет при

93 СОУ „Александър Теодоров – Балан” - Училището – моят зелен рай” –

предвижда се в навечерието на Първа пролет да се засаждат цветя и да се оформят цветни кътове, с цел да направят училището зелен рай;м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

12 участници

2.8

96 СОУ „Лев Николаевич Толстой”

Ученически съвет при

96 СОУ „Лев Николаевич Толстой” - „Аз живея в чист град” - предвиждат се теоретични и практически задачи:

1. Провеждане на беседи на тема „Екологичен начин на живот в града” в 6 столични училища; строеж, засаждане и поддържане на алпинеум ; повторна употреба на ресурси; монтиране на паркинг за колела; каране на колело до училище с цел по-малко замърсяване на околната среда;

2. Строеж, засаждане и поддържане на алпинеум

3. Повторна употреба на ресурси

4. Монтиране на паркинг за колела

5. Каране на колело до училище с цел по-малко замърсяване на околната среда
м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

9 участници

2.9

I СОУ „Пенчо Славейков”

Ученически съвет при

1 СОУ „Пенчо П. Славейков” - „Нашето училище – цветна градина” – обединяване на учениците около идеята да превърнат своето училище в привлекателно и естетическо място за учене и творчество

м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

20 участници

2.10

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” /НПГПТО/

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” /НПГПТО/ - „За красив и екологичен училищен двор. Засаждане на вечнозелени храсти” – предвижда се закупуване, засаждане и поддържане на зелените храсти, като идеята е да се намали степента на замърсеност на въздуха и шума в района

м.юни/юли

2015 г.


Поощрителна награда за най-добра доброволческа инициатива

15 участници

2.11

Сдружение „Центърът” EQUAL DANCE - “EQUAL DANCE”

Сдружение „Центърът” EQUAL DANCE - EQUAL DANCE”- ( танц за всички) младежката неправителствена организация има за цел да обедини млади хора , които са заинересовани да използват уличният танц като метод за неформално учене, работа в екип, преодоляване на различията

м.юни/юли

2015 г.


Специална награда

60

участници2.12

Ресурсен център за интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности – София град

Проект съвместно с Ресурсния център /София/ за интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности – София-град

май-юни октомври- ноември 2015 г.

сътрудничество

-

2. 13

Катедра „Кинезитерапия”

Провеждане на часове по ЛФК - проект „Превенция и грижи срещу гръбначни асиметрии” - Заниманията ще се водят от младежи доброволци, студенти в НСА”Васил Левски”, катедра Кинезитерапия.

м.март/ май

Логистична подкрепа и съфинансиране

500

обхванати
14

Младежка инициатива „Подлезно”, с подкрепата на Фонд за иновации в културата, СО

Младежка инициатива „ПОДЛЕЗНО” – проект „Жендов”,изрисуване на подлеза на „Цариградско” и „Жендов”. Подлезът е изрисуван с разновидни музикални инструменти – под надслов „Да разцепим мрака заедно!”

м. юни

2015 г.


Логистична подкрепа и съфинансиране

200

участнициОбразователни проекти и програми/ ГКП – Годишен календарен план


15

Фондация „Деца на България”

Фондация „Деца на България” - партньорство с дирекция ПИСТ за популяризиране на физическата култура и самостоятелната спортна активност, чрез кампании разпространение на инф. материали

2015 г.

партньорство
16

Дирекция „ПИСТ”

Семинар на тема „София сигурен град” – обсъдени са теми относно превенция на правонарушенията, иновативни решение за сигурност, безопасност на децата и др.

м.март 2015 г

Дирекция „ПИСТ” в партньорство с образователни институции
17

Столична община в партньорство с Асоциация „Родители”

Проект „Включване на родителите за превенция на ранното отпадане от училище” /ПРЕВЕНТ/, финансиран по Програма Урбакт ІІ на Европейския съюз За трета поредна година Столична община в партньорство с Асоциация „Родители” работят по проекта

Проектът приключи през м. юни 2015 г.

Дирекция „ПИСТ”, Асоциация „Родители”/ образователни институции

200

участници18

Съюза на пивоварите и СО, ПИСТ

Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” За трета поредна година СО и Съюза на пивоварите си съдействаха за популяризиране и реализиране на дейности и проекти, част от кампанията

2015 г.

Съюз на пивоварите и дирекция „ПИСТ”
19

УНИЦЕФ

Годишна среща на Мрежата на българските общини, приятели на детето - УНИЦЕФ 2

2015 г.

Включване – дирекция „ПИСТ”
20

Спортс Мениджмънт България

Спортс Мениджмънт България – Отбор на Надеждата За трета поредна година СО съдейства на Спортс Мениджмънт България за реализирането на проекта „Отбор на Надеждата”, насочен към социална интеграция на младежи в неравностойно положение от социални домове и бежански лагери

м.септември

2015 г.


Спортс Мениджмънт България и дирекция „ПИСТ”

30 участници

21

ММС съвместно с Общини, Областни центрове и спортни организации

Европейска седмица на спорта”- масови спортни прояви и демонстрации на спортни умения – „Дейности на открито” или „Клубове и фитнес”

14 – 19 септември 2015 г.

съдействие
Проекти - Неформално образование


22

Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование при Факултет по Педагогика на СУ и дирекция ПИСТ – „Майсторски класове за будители” 2015 г.

Съвместна дейност по проект „Майсторски класове за будители” 2015 г. - учредяване на специална награда на Столична община - „Будител на годината - София 2015”. Наградата ще бъде връчена на специална церемония за Деня на будителите.

Номинациите са за представители на столични общности или звена – образователни, културни или научни организации, чието дело и пример ги превръща в днешните народни будителиавгуст/

1 ноември

2015 г.


Награда – СО
Спортни събития с включване на младежи/ Годишен календарен план на дирекция ПИСТ


23

Дирекция „ПИСТ”

Ученически игри – Градско първенство в седем вида спорт

май 2015 г.

ГКП

4 116

участници24

Дирекция „ПИСТ”

Социално отговорна кампания на БНТ и СО „Часът на БНТ” – HD обучение на ученици в различни видове спорт

м.април/

м. май


2015 г.

ГКП

150 участници

25

Дирекция „ПИСТ”

Фестивал на спорта „Израствам в движение”- ролеви игри

май 2015 г.

ГКП

200 участници

26

Дирекция „ПИСТ”

Спортен фестивал „Велосъстезение за любители ТУ 5.0”

май 2015 г.

ГКП

100 участници
СК „Левски”, Столична община – Лекоатлетически крос „Васил Левски”

Лекоатлетически крос „Васил Левски” На 19 февруари традиционно се отбелязва гибелта на Апостола на свободата. СК „Левски” в партньорство със Столична община организира и реализира лекоатлетически крос в парк „Борисова градина”

м.февруари 2015 г.

партньорство

300

участници27

Аеробик Маратон – инициатива на Съюз по аеробика в България

Аеробик Маратон – инициатива на Съюз по аеробика в България - зала „Универсиада”

м.март

2015 г.


логистична подкрепа

180 участници

28

Живей активно „Нестле България”

Живей активно „Нестле България” - инициативата се характеризира с най – масовото участие на хора от различни възрастови групи, жители и гости на столицата. Кампанията предлага масов поход, велопоход, спортни активности и богата музикална програма, с цел промотиране активен здравословен начин на живот.

м. май/ юни 2015 г.

партньорство

100 участници

29

Организационен Комитет „София – Европейска столица на спорта 2018 г.”, Столична община - Спортувай в твоя град


Спортувай в твоя град – инициатива на Организационен Комитет „София – Европейска столица на спорта 2018 г.” -Инициативата включва състезания за мъже и жени в дисциплините лека атлетика – крос, колоездене – крос кънтри, баскетбол 3 на 3, кънки на рампа /18+/, стрийт състезание поBMX и скейтборд.

м. май

2015 г.


партньорство

600 участници

30

ВК „Звезди”, Дирекция „ПИСТ”

XIX издание на Турнир по волейбол за Купата на Иван Николов – девойки Събитието е включено в Програма „Волейбол” на дирекция „ПИСТ” и се организира от Първият училищен клуб, регистриран в град София. - ВК „Звезди’ 94” към 81 СОУ „Виктор Юго”


м.декември 2015 г.

съфинансиране

120 участници


31

Сдружение „Младите в действие”, Дирекция „ПИСТ”

Парк Волей – Празник на волейбола за деца и възрастни на открито в Южен парк

м.юни

2015 г.


партньорство

600

участници32

София Волей” – 2015 година – Дирекция „ПИСТ”,РИО София град, НСА „Васил Левски” и БФ Волейбол III–ти Коледен волейболен турнир за юноши и девойки

III–ти Коледен волейболен турнир за юноши и девойки „София Волей” – 2015 г.

м.декември

2015 г.


партньорство

24 отбора –

250 участнициСъбития по Програма за съфинансиране на спортни международни форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на СО


  1. Младежки дейности – съфинансирани по Програмата
33

СУ „Свети Климент Охридски”, СО

Награда на Столична община – „Най-добър млад учен”- ежегодна

ноември

2015 г.


Финансиране


1 награда

34

Сдружение Левъл Севън, СО

София Екстрийм Фест 2015

септември

2015 г.


Съфинансиране


500

35

Сдружение Експойнт, СО

Международен фестивал за екстремни видове спорт и забавления

октомври/ ноември

Съфинансиране


5 000

36

Ученически парламент – 73 СОУ „Владислав Граматик”, СО

Младежка инициатива „Българин да се наричам първа радост е за мене”

м.март/

2015 г.


Съфинансиране


250 участници

37

СК „Фрии Райдерс Юнайтед, СО

Състезания по свободно спускане ски и сноуборд

2015 г.

Съфинансиране


260 участници

38

Спортна Федерация на глухите в България, СО

Първо Световно първенство по бадминтон за глухи младежи и девойки, 4-то Световно първенство по бадминтон за мъже и жени / 7 държави

м. юли

2015 г.


Съфинансиране


 300 участници

39

СК Рамус, СО

Международен турнир по таекундо за деца и кадети - „Купа София”

м.март

2015 г.


Съфинансиране

1 000 участници

40

Студентски Ръгби Клуб, СО

Студентски Международен турнир по ръгби 7

м.май

2015 г.


Съфинансиране

650 участници

41

Спортен Билярд Клуб –BSD, СО

Развитие в професионалния билярд

септември

2015 г.


Съфинансиране


200 участници

42


Спешъл Олимпикс България, СО

Национална кампания „Сподели усещането”- заявка за квота на атлет с интелектуални затруднения в Световни летни игри на Спешъл Олимпикс. Представителен атлет- Весела Дункова от дневен център „Света Марина”- определена от дирекция „Социални дейности”.

септември

2015 г.Съфинансиране


1

участник


43

АРТ Център Кърнолски, Синдикат на българските учители, РИО София -град, Международна академия на изкуствата Европа


Концерт – церемония «Сърцето на София»

м.декември

2015 г.


Съфинансиране


1 500


  1. Спортни събития по Програмата с включване на младежи
44

Съюз на слепите в България, СО

Балканиада по шах за незрящи

м.април

2015 г.


Съфинансиране


80 участници

45

Столична община

Стипендии за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт

м. май

2015 г.


Финансиране


30 участници

46

Асоциация Родители, СО

Седмо издание на „Български Фамилатлон”- празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот

м. май

2015 г.


Съфинансиране


800 участници

47

Българска Федерация по канадска борба

Европейско първенство по канадска борба за мъже и жени, юноши и девойки, хора с увреждания

м. април

2015 г.


Съфинансиране


700 участници

48

Интерспойнт Нова Генерация

Трето издание на Еко рали България

м. юни

2015 г.


Съфинансиране


120 участници

49

Българска Федерация Лека Атлетика, СО

Лекоатлетически турнир "Павел Павлов"

м. юли

2015 г.


Съфинансиране


1 000

участници50

Българска Федерация по бадминтон

Открит шампионат по бадминтон – Европейска купа 2015 – Кръг от Олимпийска квалификация

м. август

2015 г.


Съфинансиране


1 000 участници

Българска Федерация Волейбол, СО

Европейско първенство по баскетбол за юноши

м.август

2015 г.


Съфинансиране


400

участници51

Столична община

XXXII Маратон София - предстои

м.октомври

2015 г.


Съфинансиране


участници

52

Научно – практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции” – СО. Събитието се реализира с партньорството на НСА „В. Левски”, Синдикат на Българските учители, МОН, ММС

Научно – практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции” Столична община инициира провеждането на научна – практическа конференция; форум, който има за цел да популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

м.октомври

2015 г.


Дирекция „ПИСТ”

и партньори


  1. Включване на младежи в международни състезания - по Програмата за съфинансиране
53

СК „Джи До Куан”

Младежка среща на предсатвителен отбор – Обединени Арабски емирства

м.януари/

февр.2015Съфинансиране


10 участници

54

Младежки танцов ансамбъл „Хоро”- Ч-ще „Св.Св. Кирил и Методии”

Участие в международен фолклорен фестивал в Загреб, Хърватия
Съфинансиране


10 участници

55

СК „Левски – Спарта 2000”

Участие в международен турнир по синхронно плуване – Испания 2015 г.

м.юли/2015

Съфинансиране


5 участници

56

СК „Europen”

Участие в международен турнир по синхронно плуване – Испания 2015 г.

м.юни/2015

Съфинансиране


1 участник

57
Участие в Международен турнир по фигурно пързаляне от веригата «European Criterium

м.юни/2015Съфинансиране


10 участници

58
Участие на кръгове от Европейска купа по плувен маратон в Израел

м.юни/2015

Съфинансиране


1

УчастникРеализирани проекти по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта

Приоритетна област 1- Проекти в областта на физическо възпитание и спорт, туризъм в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта – 2018 година”

59

Район „Изгрев” - „Тенис на корт за всички!”

Проект обвързан с обучения и демонстрации по тенис за ученици и младежи от три районни училища

м. април 2015 г.

Програмно финансиране

312 участници

60

Район „Банкя” – „Аз обичам природата и спорта”

Реализирани 3 туристически похода, 5 беседи на тема екология и спортния занимания сред природата. Реализирането на дейностите повиши интереса на участниците към природата и нейното опазване, засили се интереса към физическата активност, спорта и туризма.

м.април/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране

259

участници61

Район „Сердика”- „Популяризиране на спорт в социалната интеграция сред учениците от район Сердика”

Проектът се реализира с провеждане на състезания по лека атлетика, футбол и Лятно училище за деца в неравностойно положение, включващо туризъм, плуване, турнир по бадминтон, спортни игри по футбол и волейбол, посещение на манастир „Свети Мина” с пикник, пешеходна обиколка в центъра на София.

м.април/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране

298 участници

62

Район „Витоша” – „Купа район Витоша”

Проектът популяризира ски спорта и традициите в район Витоша за унаследяване на ски уменията сред популярни спортни фамилии. Доближаването на подрастващите в до реалните състезателни условия, както и сверяване на личните възможности с тези на активно спортуващите и др.

м.март 2015г.

Програмно финансиране

300 участници


63

Район „Надежда” – VII районен спортен празник „Децата и спорта”

Проектът включваше провеждане на Районен спортен празник „Децата и спорта в Надежда” състезания по лека атлетика, спортен празник с щафетни игри. С включването на доброволци в проявите се реализира политиката за младежка дейност на районно ниво, популяризира се доброволчеството сред младежите и осигуряване на доброволци за бъдещи събития.

м.април/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране

429 участници

64

Район „Нови Искър”- „ФамилиАда”

Спортен празник - „Движението, извор на здраве”. Реализирането на проекта провокира включването на участниците в спортни занимания и здравословен начин на живот.

м. май

2015 г.


Програмно финансиране

600

участници65

Район „Младост”- „Мистерия в Младост – спортен дух, здрави поколения”

РА проведе нощен лекоатлетически крос с факли, предназначен за всички граждани на района. Инициативата бе обвързана с големия празник на билките Еньовден, а реализирането на проекта предизвика голям отзвук и ефектът масовост бе реализиран успешно. Направената анкета сред участниците доказа нуждата и ефективността от повече регулярни спортни мероприятия включващи хора от различни възрастови и етнически групи.

м. юни

2015 г.


Програмно финансиране

203 участници

66

Район „Студентски” – „Ние децата обичаме планината”

Проектът е с насоченост към възпитанието на децата в любов към природата, нейното опазване и развиване на екологичното мислене. Инициативата се проведе в НП „Витоша”. Проведе се курс за оцеляване, обучение за ориентиране, опъване на палатка, научаване на възли, начини за опазване на околната среда. В проекта се включиха студенти от НСА.

м.май/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране

180 участници

2. Проекти в областта на екологично, здравно и гражданско образование – инициативи и програми, кампании, събития и форуми. Младежки дейности и политики в подкрепа на София- Европейска столица на спорта – 2018 година”

67

Район „Възраждане”- „Животът е безценен – не на дрогата, алкохола и тютюневия дим”

Проектът включваше рисуване върху асфалт - колективна рисунка по темата „Животът е безценен – не на дрогата „алкохола и тютюневият дим”; шах-мат, приложно колоездене, тенис на маса, бадминтон, сгъване на оригами, развлекателна и концертна програма на сцена пред черквата „Св.Николай Софийски”; пускане на балони със знамена – българското и европейското – символичен израз на приятелството; еко-патрули за съблюдаване на чистотата и реда.

м.май/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране


438

участници68

РА „Люлин”

„Капка вода – живот”Проектът е насочен към проблема със замърсяването и намаляването на водните ресурси и включва повишаване на информираността на младите хора и включването им в инициативи на районно ниво за опазване на околната среда. Дейностите по проекта се проведоха в рамките на 4 месеца и включваха различни инициативи за отделните възрастови групи – конкурс за рисунка, конкурс за разказ, за есе, състезание по плуване, провеждане на изложба. Паралелно с това се проведе и обучение с информативен характер.

м.март/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране


7 740

участнициПроекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот – „Спорт в училище” /за училища/, в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта – 2018 година


69

101 СОУ „Бачо Киро”- „Играйте с нас”

Проектът се реализира със спортни занимания по случай патронния празник на училището на11-ти май - щафетни игри, тенис на маса, бадминтон и футбол.

С реализирането на проекта се затвърдиха традициите които училището има в областта на спорта, обогати се спортния календар, комуникацията между учители, родители и ученици, превенция на агресията и противообществените прояви и оказване въздействие върху влошеното здравословно състояние, хиподинамията и затлъстяването.м.април/

м. май


2015 г.

Програмно финансиране

534

участници70

15 СОУ „Адам Мицкевич”- „Информирани родители – здрави деца”

Реализирането на проекта засяга проблемите свързани с гръбначните изкривявания на децата и заседналия начин на живот, в ранния пубертет. Дейностите бяха разделени в два етапа – провеждане на обследвания на деца от 4 училища и на спортен празник с включването на обследваните деца и техните родители които бяха информирани за резултатите. Идеята на празника бе да се информират присъстващите за проблема на гръбначните изкривявания и се запознаят със заниманията по превантивна и лечебно-изправителна гимнастика.

Проведоха се демонстрации по изправителна гимнастика, както и други спортни активности, като бадминтон, тенис на маса, волейбол, скачане на въже и ластик, рисуване на асфалт.м.май/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране

1 656

участници71

Първа Английска Езикова Гимназия – „Заедно в многообразието!”

Проектът ангажира, мотивира и обедини родители и преподаватели в насърчаване на интерактивния формат на обучение в средното образование и междукултурния диалог, езикови умения и компетентности

м.април/ м.юни

2015 г.


Програмно финансиране

200 участници


72

2 АЕГ „Томас Джеферсън” – „Устойчиво развитие и училищна среда”

Проектът формира умения и нагласи за екологичен начин на живот и отговорно отношение към екологичните проблеми.

м. април/

м.май


2015 г.

Програмно финансиране

514

участници73

I СОУ „Пенчо Славейков” – „Повече спорт –повече здраве”

Проектът повиши двигателната активност на децата, подобри отношението към спорта Проведоха се вътрешно-училищни турнири по волейбол, тенис на маса, баскетбол и футбол. Бяха представени и спортът водна топка, фитнес упражнения, зумба и фитбол гимнастика

м. април/

м.май


2015 г.

Програмно финансиране

451

участници74

85 СОУ „Отец Паисий”- „Аз живея здравословно”


Реализираните дейности допринесоха за популяризиране на здравословния начин на живот и спортуване на открито в свободното време. Повиши се мотивацията на участниците за системни занимания със спорт; обогати се спортната материално-техническа база, което подобри условията за организиране и провеждане на спортни дейности и разшири възможностите за достъп до спортни занимания в училище.

м.април 2015

Програмно финансиране

257

участници75

ЧСОУ „Българско школо” „Шарено яйце-Великденски спортен празник”

Проекта се осъществи в извънкласните и извънучилищните дейности, организиран бе фестивал по баскетбол, художествена гимнастика, народни танци и мажоретни изпълнения. В проекта се включиха - 131 СОУ и 144 СОУ. Отборите бяха разделени в три възрастови групи и се водиха от квалифицирани специалисти.

м.март/ м.април

2015 г


Програмно финансиране

131

участници76

149 СОУ „Иван Хаджийски”- „Спорт в училище – създаване на условия за спорт в училище”

Проектът включваше спортни занимания по два вида спорт в продължение на 3 месеца два пъти седмично, беседа за здравословно хранене и футболен турнир и др.

м.април/ м.юни

2015 г.


Програмно финансиране

80 участници


77

153 СУ „Неофит Рилски”- „Искаме, можем и успяваме да спортуваме”

Проектът включва - нетрадиционен спортен празник с мобилна стена за катерене, спортни демонстрации на открито и дискусии на тема «Спортът-начин на живот» и др., както и идеята участниците да преживеят спорта като приключение.

м.май/

м. юни


2015 г.

Програмно финансиране

235 участници


Приоритетна област 2 – Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на екология, гражданско, здравно образование, двигателна активност, спорт и туризъм

78

Организация за интелектуални развлечения и социализация -

„Фестивал на настолните и ролеви игри”
Проектът е насочен към интеграцията на младите хора и тяхната информираност по отношение на Европейските ценности и култура и възможности за популяризиране на толерантност, уважение, социализиране и творчески форми на изразяване, чрез игри. Фестивалната програма включваше 5 турнира, /2 от които национални с класация за европейски състезания/ с представяне на 50 вида интелектуални и ролеви игри

м.май/

м. юни


2015 г.

Програмно съфинансиране

156 участници

79

НМФ

Живей С.Е.Г.А.Проектът е насочен към подпомагането и развитието на гражданското образование в училища и насърчаването на младите хора в граждански и доброволчески инициативи чрез ангажирането им в дейности по метод „връстници обучават връстници”.
Програмно съфинансиране

200

участници80

Екологично сдружение „За Земята”-„Зелено междучасие”

Проектът е насочен към екологичното, здравното и гражданско образование.

м.март/ м.август

2015


Програмно съфинансиране

118 участници

81

СК пожаро-приложен спорт Огнеборец София -

„Млад спасител”Проведе се районно градско състезание за младежки противопожарни отряди, „млад огнеборец” и „защита от бедствия, аварии и катастрофи”.

м.април/ м.май

2015 г.


Програмно съфинансиране

600 участници

82

Сдружение „Сияние на надежда”-„Спортът е здраве”

Проектът е насочен към организацията да подобри качеството на живот на ученици от Защитено жилище „Заедно” и деца настанени в Кризисен център за деца пострадали от насилие „Вяра, надежда, любов”

м.май/ м.август

2015


Програмно съфинансиране

30

участници83

Дружество за ООН в България-„Култура на мира”


Проектът е насочен към публикуването в електронен вид учебно помагало за обучение по метода „връстници обучават връстници”. Пет треньори от младежката секция на ООН проведоха обучение по метода „връстници обучават връстници”.
Програмно съфинансиране

160 участници

84

Сдружение „Клуб за физкултура и спорт – Кубратово”- „Бъди активен”


В рамките на проекта се проведе кампания „Бъди активен” сред младите хора на възраст от 16 до 25 години. Основната целева група са младежите и изграждането им на навици и интерес към младежкото доброволчество и гражданска активност.
Програмно съфинансиране

46

участници85

Сдружение „Общество без корупция”-„Моето любимо стихотворение”

Проведен младежки конкурс за есе в две възрастови категории, както и две работни срещи – издаден сборник „Моето любимо стихотворение”. Проектът даде възможност за стимулиране на младите таланти и осмисли извънкласното време на участниците.

Програмно съфинансиране

210 участници

86

Инициативи за младежко и академично развитие -

”Конкурс за млади преводачи”

Проведен конкурс за млади преводачи, който включваше конкурс за превод в две категории - млад преводач на художествена литература; - какво е преводът?

Програмно съфинансиране

200 участници

87

Център по интереси „Космос”- „Танцът – вдъхновение и здраве” 2015г.


Проектът е насоченост да насърчи младите хора в обучението на съвременни танцови стилове на тема „Танцът – вдъхновение и здраве”. Участниците изучаваха модерен танц, джаз танц, рокендрол, характерни и български народни танци

м.април/

м.юни


2015 г.

Програмно съфинансиране

120 участници

88

Сдружение Ансамбъл „Гоце Делчев” София -

„Алчни за спорт”Проектът бе насочен към изрисуването със спрейове на две от колоните под моста на НДК с лицата на известните български спортисти Стефка Костадинова и Йордан Йовчев / гледащи към бул. България/. Също така на Околовръстен път бяха изобразени образите на Валентин Йорданов и Евгения Раданова.

м.април/

м.май


2015 г.

Програмно съфинансиране

36 участнициСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница