Организация за счетоводно отчитане на разплащанията с чужбина чрез банков превод и чековеДата03.01.2022
Размер18.26 Kb.
#111629
Организация за счетоводно отчитане на разплащанията с чужбина

Организация за счетоводно отчитане на разплащанията с чужбина

чрез банков превод и чекове
Организация на разплащателните операции в чужбина - за уреждане на платежните отношения на своите клиенти българските банки поддържат кореспонденски отношения с чуждестранни банки, откриват кореспонденски сметкив различни валути при банките-кореспонденти, като депозират при всеки кореспондент контролни документи. При уреждането на сметни отношения с чужбина превеждането на пари може да се осъществи по пощата,чрез телекс, факс и др. При презграничните преводи, успоредно с платежните документи се изискват търговски, транспортнии застрахователни документ.

1. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез банков превод.

1.1 Счетоводно отчитане на стопанските операции:

с плучаване на нареждане за превеждане на определена сума банката, обслужваща вносителя, следва да събере сумата от неговата валутна или друга сметка и да изпрати писмено, до банката на бенефициента да заплати на износителя определена сума. За целта се съставя:


Дт.с/ка 1813

Партида”Вносител”

Кр.с/ка 4811 или

Кр.с/ка 5043 или

Кр.с/ка 1811


 • при получаване на банков превод, в банката, обслужваща износителя, следва да се отрази постъпление по сметката на износителя и уреждане на взаимоотношенията с чуждестранния кореспондент по извършеното плащане.

Дт.с/ка 1811

Дт.с/ка 5043 или

Дт.с/ка 4811

Кр. с/ка 1813

Партида”Износител”

2. Отчитане на разплащанията с чужбина чрез чекове.

2.1Счетоводно отчитане на стопанските операции.

2.1.1 За отчитане издаването на чекове по търговски плащания. • за такси, комисионни и други плащания:

Дт.с/ка 5011Каса в левове или

Дт.с/ка 5021Каса във валута

Кр.с/ка 7291Получени комисионни в лв. или

Кр.с/ка 7292Получени комисионни във валута • з а блокиране на средствата от разплащателните с/ки във валута на банковите клиенти:

Дт.с/ка 181Разплащателни сметки във валута

Кр.с/ка 1893 Привлечени средства по други сметки на нефинансови

Предприятия във валута


   1. За отчитане на получените пътнически чекове, емисия на чуждестранен кореспондент.

 • при получаване на пътнически чекове, емисия и чуждестранен кореспондент:

Дт.с/ка5022 Чекове и други ценни книгиза инкасиране във валута

Кр.с/ка 4811 Разчети с чуждестранни кореспонденти или

Кр.с/ка 1811


 • за отразяване на възникнали сметни взаимоотношения с чуждестранни кореспонденти:

Дт.с/ка 5023

Кр.с/ка 5043Разплащателни и текущи с/ки при чуждестранни коресп.

Кр.с/ка 1812Разплащателни с/ки на чуждестранни банки във валута


 • за отчитане на продажбата на чуждестранни пътнически чекове:

Дт.с/ка 5011

Кр.с/ка 5022 Чекове и др. ценни книги за инкасиране на във валута
   1. За отчитане на емисията и инкасирането на пътнически чекове от Български търговски банки.

 • за отчитане на получени новоотпечатани пътнически чекове:

Дт.с/ка 9662 Чекове , собствена емисия във валута

Кр.с/ка 9998 Обща пасивна кореспондираща задбалансова с/ка • за изп ратени на чуждестранен кореспондент пътнически чекове :

Дт.с/ка 9998

Кр.с/ка 9662 и

Дт.с/ка 4811 или

Дт.с/ка 5043 или

Дт.с/ка 1811

Кр.с/ка 4992 Други кредитори във валута • за отразяване на плащанията по пътническите чекове:

Дт.с/ка 4992

Кт.с/ка 5011Каса в лева
Прочетете и научете урока!

Ако има въпроси относно темата моля запишете ги в коментар или ги изпратете на email: silvia_blagoeva1979@dbv.bgЗадачата ви за деня е: кои са счетоводните шифри за отчитане на приходите от финансирания?

Отговорите на въпроса също маже да изпращате на email:silvia_blagoeva1979@dbv.bg или в коментари . Разбира се написвайки домашната си работа в тетрадките , може да направите снимка и също да я публикувате в коментари. Можете да ползвате различни източници за домашната си работа

Моля редовно водете плановете на уроците в тетрадките!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница