Организиране исъздаване на ротаракт клубстраница1/6
Дата10.02.2018
Размер0.97 Mb.
#56528
  1   2   3   4   5   6


ОРГАНИЗИРАНЕ ИСЪЗДАВАНЕ НА

РОТАРАКТ КЛУБ

Предговор

Ротаракт еволюира бързо през кратката си, но динамична история. В началото на 60-те години на ХХ век Ротари клубовете по целия свят започват да спонсорират младежки групи в университетите под формата на програми за служба на обществото. Президентът на Ротари Интернешънъл (РИ) през 1967-68 г. Лутър Ходжис и Съветът на директорите на РИ приемат, че тази дейност на клуба може намери приложение в международен мащаб и през 1968 г. Ротаракт е одобрен като официална програма на Ротари клубовете. Първият чартиран клуб е Ротаракт клубът на Северна Каролина, САЩ от 13.03.1968 г.

Няколко десетилетия по-късно програмата Ротаракт израства до силна международна мрежа от клубове в повече от 170 държави и географски райони, с повече от 145 000 членове в повече от 6400 клубове – клубове, организирани за млади мъже и жени (на възраст от 18 до 30 години), които да работят за физическите и социалните нужди на съгражданите си, да разширяват приятелските и професионалните си контакти, да увеличават познанията си за света.

Всички ротарианци, ротарактори и младежи, които искат да станат ротарактори, могат да използват информацията от страниците на тази книга.

Целта на този наръчник е: • да даде информация на ротарианците за това как да организират Ротаракт клуб;

 • да даде информация на ротарианци и ротарактори относно администрацията на един Ротаракт клуб;

 • да обясни как Ротаракт се вписва в ротарианската структура;

 • да покаже как Ротаракт функционира на ниво дистрикт ;

 • да направи общ преглед на дейностите на Ротаракт;

 • да предостави информация относно ресурсите на Ротари Интернешънъл както за ротарианците, така и в полза на ротаракторите.СъдържаниеПредговор

1 Въведение към Ротаракт - стр. 4

Ротаракт: възлов член на ротарианското семейство

Дейности на Ротаракт клубовете

Защо да организираме Ротаракт клуб?
 1. Организиране на Ротаракт клуб – стр. 6

Началото

Определяне на членската основа на Ротаракт клуба

Информационна среща

Организационна среща

Чартиране на Ротаракт клуб


 1. Администрация и програма на клуба – стр. 9

Структура

Роли и отговорности на офицерите на клуба

Комисии на Ротаракт клуба

Програми за срещи
 1. Структура на Дистрикта и структури извън нея – стр. 13

Роли на дистрикт гуверньора, дистрикт председателя

и дистрикт представителя на Ротаракт

Дистрикт комисия на Ротаракт

Дистрикт срещи

Мултидистрикт мероприятия, срещи и организации

Регионални и международни срещи
 1. Ротаракт и Ротари Интернешънъл – стр. 18

Програмна политика

Програмна администрация

Дейности

Специални мероприятия
 1. Ресурси – стр. 21

Ресурси на Ротари Интернешънъл

Ресурси на фондацията Ротари

Други ресурси


 1. Ротаракт в действие – стр. 26
 1. Административни формуляри и

учредителни документи – стр. 28

1. Въведение в Ротаракт

Ротаракт клубовете са част от глобалните усилия за постигане на мир и международно разбирателство в света. Тези усилия стартират на местно равнище, но диапазонът им на действие не знае граници. Ротаракторите имат достъп до многото ресурси на Ротари Интернешънъл и фондацията Ротари. Ротари Интернешънъл осигурява административна подкрепа за процъфтяването на Ротаракт клуба.


Ротаракт – възлов член на ротарианското семейство
Ротари Интернешънъл е световна организация за служба на обществото на водещи бизнесмени и професионалисти с 29 000 ротариански клубове и повече от 1,2 милиона членове. Всеки Ротаракт клуб е спонсориран от местен Ротари клуб. Това спонсорство е резултат от стремежа на Ротари младите хора, или “новото поколение”, да проявяват активен интерес към обществения живот и да имат възможност за професионално развитие. Ротаракт осигурява средството, чрез което новото поколение може да намери тази изява.

Организирането на Ротаракт клуб е една от най-благодарните дейности, които един Ротари клуб може да предприеми в рамките на местната общност. Ротаракт програмите дават на ротарианците възможността да напътстват активни млади мъже и жени, проявяващи интерес към работата в служба на своите общности и на глобалната общност. Освен това ротарианците подпомагат ротаракторите, които са в процес на професионално и политическо израстване. От своя страна Ротаракт клуба може да влее нова енергия в Ротари клуба, да вдъхнови за свежи идеи за работа, да увеличи помощта за осъществяването на различни проекти и да спомогне за развитието на бъдещи членове на Ротари клуба.

Ротаракт клубовете са самоуправляващи се и предимно самофинансиращи се на местно равнище. Работейки съвместно като партньори заедно със спонсориращите ги Ротари клубове, ротаракторите са важна част от огромното семейство на Ротари.

“Стандартната конституция на Ротаракт клуба” дефинира ролята на спонсориращия Ротари клуб в членове ІІІ, V и ХІІІ.Дейности на Ротаракт клубовете
Може би ще попитате “Какво точно прави един Ротаракт клуб?” Ротаракт клубовете организират разнообразни мероприятия и дейности, в зависимост преди всичко от интересите на членовете на клуба. И все пак, има три типа дейности в рамките на програмата Ротаракт, които всички клубове развиват в различна степен: професионално развитие, развитие на лидерски умения и мероприятия в служба на обществото. Взети заедно, тези три сфери гарантират балансирана програма за всеки клуб и осигуряват важен опит и възможности за лично развитие на всеки ротарактор.
Професионално развитие
Дейностите за професионално развитие на един клуб трябва да разширяват разбирането на членовете на клуба за работната среда и бизнес възможностите в рамките на тяхната обществена среда. Тези дейности трябва да очертават ролята на ротарактора в икономическото развитие на обществото и да илюстрират как уменията, развити чрез дейност в служба на обществото могат да помогнат за разрешаването на проблеми на работното място. Всеки Ротаракт клуб трябва да осигурява за своите членове възможности за професионално развитие посредством такива дейности като:

 • специални професионални форуми;

 • информиране за най-новите бизнестехнологии;

 • семинари по управление и маркетинг;

 • конференции по бизнес- и професионална етика;

 • презентации на финансови и кредитни варианти за стартиране на бизнес.

Спонсориращите ротарианци могат да подпомогнат професионалното развитие на ротаракторите чрез предоставянето на практически съвети за навлизането в света на бизнеса и характерните бизнес и професионални предизвикателства. Превръщането на проектите за професионално развитие на даден клуб в съвместни ротаракт-ротариански проекти може също да помогне на ротаракторите по-добре да се

запознаят със спонсориращите ротарианци.
Развитие на лидерски умения
Мероприятията на даден клуб за развитие на лидерски умения целят не само това неговите членове да станат по-ефективни лидери в професионалния си живот, но и ги учат как да развиват и поддържат силни клубове с добри проекти. Важните теми, на които трябва да се обърне внимание при обучаването на клубните лидери включват:


 • подобряване на уменията за изнасяне на публична реч;

 • техники за рекламиране на програмата Ротаракт на потенциални членове на клуба;

 • изграждане на консенсус сред членовете на клуба;

 • делегиране на отговорности по проектите и осигуряване на необходимата отчетност;

 • идентифициране на каналите за популяризиране сред обществото и рекламиране на проектите;

 • намиране на финансови ресурси за укрепване на развитието на клуба;

 • оценка на успеха на проектите.


Проекти в служба на обществото
Над всички други принципи девизът “Служба над личността” ( Service Above Self ) е кредото, което ръководи всички ротарианци. Проектите в служба на обществото на един Ротаракт клуб са предназначени да подобрят качеството на живот у дома и в чужбина. Тези проекти често адресират най-важните проблеми на нашето съвремие, като например престъпността, употребата на наркотици, СПИН, глада, околната среда и неграмотността. Всеки Ротаракт клуб е задължен да осъществи най-малко два основни проекта в служба на обществото годишно – единия в служба на местната общност, а другия за развитие на международното разбирателство. Всеки един от проектите трябва да заангажира всички или повечето от членовете на клуба.

Член VІІ от “Стандартната конституция на Ротаракт клуба” посочва дейността на Ротаракт клуба и насоките за осъществяването на проекти.
Защо да организираме Ротаракт клуб?
Днешните млади хора ще станат бъдещите родители, професионалисти, бизнес ръководители и обществени лидери. С помощта на програми като Ротаракт те могат да придобият инструменти и умения, нужни за израстването им в отговорни и продуктивни членове на обществото. Сега е времето Ротари клубовете да погледнат към бъдещето чрез предизвикване на новите поколения да изпитат своите таланти, да развият нови умения и да се сблъскат с проблеми, които ще срещнат по-нататък в живота си. Програмата Ротаракт може да възпита у своите членове умения за цял живот, които могат да бъдат предадени на много следващи поколения.

2. Организиране на Ротаракт клуб
Ротари клубовете трябва изцяло да разбират програмата Ротаракт преди да поставят началото на нов Ротаракт клуб. Този наръчник е само един от многото съществуващи източници, даващи информация за Ротаракт. Потенциалните спонсори на Ротаракт клуба трябва да разговарят с други ротарианци и ротарактори, които вече участват в програма Ротаракт, за да получат впечатления от първа ръка относно програмата. Програмата Ротаракт, както и Ротари, е многообразна и всеки клуб се характеризира с уникални качества, в зависимост от това в коя част на света е основан.
Началото
След като веднъж имате усещане за програмата и типовете млади хора, които биха могли да бъдат привлечени в Ротаракт клуба, вие сте готови да планирате стратегията си за поставяне на началото на нов клуб. Има два типа Ротаракт клубове: клубове на общностна основа и клубове на университетска основа. В клубовете на общностна основа всички представители на общността на възраст между 18 и 30 години се явяват потенциални кандидати за членство. Организирането на Ротаракт клуб в местната общност е предизвикателство, изискващо упоритост. След като организаторите веднъж вече са решили, че точно този тип клуб предпочитат, трябва да бъде избран ротарианец от спонсориращия Ротари клуб, който да служи като основен съветник за новосформиращия се Ротаракт клуб.

Клубовете на университетска основа също включват членове на възраст от 18 до 30 години, но те трябва да са студенти (Ротаракт клубовете, основани в колежи също могат да се считат за такива на университетска основа). Желаещите да организират Ротаракт клуб на университетска основа трябва да работят в тясно сътрудничество с ръководството на университета, разяснявайки целите както на Ротари, така и на Ротаракт. Много важно е да се подчертае, че целта на Ротари е винаги да се съобразява с университетските изисквания по отношение на студентските организации.

Ако университетското ръководство и организаторите на Ротаракт клуба решат, че един клуб на университетска основа би бил от взаимна полза, тогава организаторите на Ротаракт клуба трябва да открият представител на преподавателите, който да стане съветник на клуба. Университетският съветник трябва да има желание да работи в тясно сътрудничество със студентите в извънучебна среда и по принцип трябва да се харесва от тях. Освен това университетският съветник трябва да работи със съветника от спонсориращия Ротари клуб и организаторите на Ротаракт клуба за разработването на стратегия за набиране на членове в новия клуб.

Въпреки че клубовете на общностна основа предлагат по-голяма гъвкавост и автономност отколкото тези на университетска основа, и двата подхода за организирането на Ротаракт клуб са се доказали като успешни в различни части на света.

На този етап организаторите трябва да разгледат “Организационния списък на Ротаракт клуба” и “Заявлението за членство в Ротаракт”, които могат да се открият в частта “Административни формуляри и учредителни документи” на настоящия наръчник.

В частите по-долу са описани подробните стратегии за набиране на потенциални членове на Ротаракт клуба и стъпките, които трябва да се предприемат от тях за официалното им признаване от РИ. През това време ротарианците трябва да проявяват мъдрост, като работят с настоящи или бивши ротарактори, тъй като могат да дадат ценни съвети за целия този процес.

Създадени вече Ротаракт клубове могат да пожелаят да поставят началото на нови Ротаракт клубове като част от програма за разширяване. Тези ротарактори трябва да се обърнат към спонсориращия ги клуб или да определят друг Ротари клуб, който да ги спонсорира и оттук нататък също да следват стъпките, описани в тази глава.
Съвместно спонсорство на Ротаракт клуб
Един Ротаракт клуб може съвместно да се организира и спонсорира от повече от един Ротари клуб при следните условия:


 • дистрикт гуверньорът да даде съгласието си в писмен вид;

 • обстоятелствата трябва да са такива, че организирането на отделни Ротаракт клубове, всеки от които да е спонсориран от отделен Ротари клуб, би породило изкуствено разделение на нещо, което по принцип е единно цяло от млади хора в рамките на общността или университета;

 • създава се съвместен ротаракторски комитет с представителство от страна на всеки от спонсориращите Ротари клубове;

 • всеки член на Ротаракт клуба е съгласен да се съобразява с разпоредбите на конституцията и вътрешните правила на клуба.


Определяне на членската основа на един Ротаракт клуб
След като е определен типът на Ротаракт клуба, който ще се създава е време да се разработи стратегия за набиране на членове. За да се определят избираемите млади професионалисти, може да се вземе решение да се започне със синовете и дъщерите и други роднини на ротарианците в района. Ротарианците могат да имат млади служители или стажанти, които биха могли да имат полза от присъединяването към Ротаракт клуб.

Трябва също да се има предвид, че студентите, учещи по международни обменни програми, випускниците на Интеракт, завърналите се посланически стипендианти и участниците в RYLA могат да бъдат отлични кандидати за Ротаракт. И накрая общинските центрове, църквите, здравните клубове, университетите и програмите за продължаване на образованието са само някои от източниците на потенциални членове на клуба. Използвайте въображението си, за да разполагате с колкото се може по-голяма група от кандидат-членове.

Вижте Член ІV на “Стандартната конституция на Ротаракт клуба” за повече подробности относно изискванията за членство в Ротаракт.
Информационна среща
След като е определена членската основа, Ротари клубът е готов да направи информационна среща за кандидат-членовете. Тази среща помага на организаторите на Ротаракт клуба да научат за интересите на перспективните членове и дава възможност на организаторите да обяснят как клубът би могъл да спомогне за развитието на тези интереси. Ето някои идеи за организирането на неофициална среща:


 • Поканете ротарианец от спонсориращия Ротари клуб, който да открие срещата с няколко приветствени думи и накратко да обясни идеята на Ротари.

 • Поканете ротарактор (дистрикт представител на Ротаракт или офицер на Ротаракт клуб), който да обясни идеята, целите и дейностите, както и изискванията за членство и участие.

 • Помолете тези, които проявяват интерес към членство да попълнят формуляра “Заявление за членство в Ротаракт” (стр.51).


Организационна среща
След като веднъж перспективните ротарактори са демонстрирали интерес можете да започнете да работите с тях за организирането и планирането на мероприятия. За да поддържате високо ниво на ентусиазъм в основната си кандидат-членска маса, можете да свиквате организационни срещи на всеки две седмици. Непременно запишете имената, адресите, телефоните и електронните адреси на присъстващите, за да можете да продължите да ги каните на бъдещи срещи. Винаги ги окуражавайте да канят свои приятели, както и да разширяват вашата чартирана членска база.

Няма изисквания за броя на срещите, които трябва да се направят преди официалното сертифициране на Ротаракт клуба. Но на организационния етап трябва да се обърне внимание на следните неща: • Определете потенциалните лидери на клуба и организирайте избори за президент, вицепрезидент, секретар, ковчежник и членове на съвета на директорите.

 • Обсъдете и определете размера на годишната членска вноска. Тя по принцип варира от 5 USD до 100 USD в зависимост от планираните дейности на клуба.

 • Определете мястото и времето за срещи. Клубовете са задължени да организират срещи поне два пъти месечно.


Чартиране на Ротаракт клуба
Когато бъдещият Ротаракт клуб е постигнал стабилна членска маса, той трябва да е готов да пристъпи към кандидатстването за официално сертифициране от РИ. Препоръчителният минимум за чартиране е 15 членове. Според “Декларацията за политиката на Ротаракт” бъдещият клуб трябва да възприеме “Стандартната конституция на Ротаракт клуба” и всичките й поправки. Също трябва да приеме и вътрешни правила в съответствие със Стандартната конституция и политиката, установена от Ротари Интернешънъл. Тези вътрешни правила подлежат на одобрение от спонсориращия Ротари клуб.

Тогава трябва да се попълни “Организационния списък на Ротаракт клуба” с имената на всички чартирани членове, които се ангажират с участието в най-малко 60% от помощните и социалните дейности на клуба. “Организационният списък” трябва да се подпише от президента на спонсориращия Ротари клуб и от дистрикт гуверньора и да бъде изпратен с 50 USD до Световната централа на РИ или до Обслужващия център на РИ за района, за да бъде клубът сертифициран. В някои случаи плащането може да се осъществи и в местна валута чрез финансов агент на РИ. Направете справка за списъка на оторизирани финансови агенти в “Официалния указател” на РИ.

При сертифицирането на Ротаракт клуба спонсориращият Ротари клуб ще получи сертификат, който може да бъде даден на новосформирания Ротаракт клуб. Изпращат се и допълнителни материали, включващи “Световния указател на Ротаракт” и информация за източниците на РИ, които могат да помагат с проекти за клуба.
Церемония по откриване
Церемонията по откриване маркира официалното сертифициране на Ротаракт клуба от Ротари Интернешънъл, което е вълнуващ момент в организирането на Ротаракт клуба. Около четири седмици след като в Секретариата на РИ се получи “Организационния списък” на президента на спонсориращия Ротари клуб се изпраща “Удостоверение за организиране на Ротаракт”.

Спонсорите от Ротари клуба могат да се заемат с планирането и домакинството на церемонията по откриването, приветствайки новите ротарактори като партньори в ротарианската служба. Всяка церемония е уникална сама по себе си и няма установен протокол. На това събитие можете да решите да поканите дистрикт лидерите, като например дистрикт гуверньора, дистрикт председателя на Ротаракт и дистрикт представителя на Ротаракт, за да се спомогне за установяването на присъствието на новия Ротаракт клуб в дистрикта.


Церемония по встъпване в длъжност
Друг специален момент за новия Ротаракт клуб е встъпването в длъжност на офицерите на клуба. Встъпването в длъжност на един офицер може да бъде церемониално събитие или гала-вечер, на която новите клубни офицери да бъдат официално признати за лидери на клуба за годината. След това тази церемония се прави всяка година, за да се благодари на предходните офицери за годината, през която са били посветени на работата си и да се приветстват новите офицери за следващата година.

Новият президент и ръководителите на спонсориращия Ротари клуб трябва да се поканят на това събитие, за да се запознаят с новите офицери на Ротаракт клуба. Това може да повиши комуникацията между Ротаракт и Ротари клуба и да укрепи съвместната им дейност.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница