Организмите и тяхната средаДата22.10.2018
Размер45 Kb.
#92135
ОРГАНИЗМИТЕ И ТЯХНАТА СРЕДА

Име______________________________________________________дата______________


1. Отбележи организмите, които живеят край блатата. 4т.

а/ скумрия б/ комар в/ папур г/ тръстика д/ попчета е/ водна жаба
 1. Отбележи животните, които живеят в моретата. 4т.

а/ медуза б/ сухоземна костенурка в/ мида

г/ дъждовник д/ калкан е/ скумрия
 1. Китът, тюленът и делфинът са: 1т.

а/ бозайници б/ риби в/ земноводни


 1. Акулите са: 1т.

а/ риби б/ бозайници


 1. Приспособленията на водните растения за живот във водата са: 3т.

а/ слабо развити корени б/ много добре развити корени

в/ стъблата са меки и гъвкави г/ стъблата са здрави

д/ листата са широки, целокрайни е/ листата са тесни и дълги


 1. Приспособленията на патицата и жабата за живот във водата са: 1т.

а/ хлъзгаво тяло б/ дълги крака и дълъг клюн

в/ плавателна ципа между пръстите
 1. Дългите крака, дългата шия и дългата човка са приспособления на: 1т.

а/ водни животни б/ сухоземни животни в/ газещи животни


 1. Състави две хранителни вериги с обитатели на водни басейни. 2т.

а/ блато ______________________________________________________________

б/ море ______________________________________________________________
 1. Отбележи групата, към която се отнасят животните с източено, вретеновидно, хлъзгаво тяло. 1т.

а/ почвени б/ водни в/ сухоземни


 1. Отбележи белезите, които са приспособления за живот във водата. 3т.

а/ пухкави пера б/ перки и плавници в/ здрави нокти

г/ хлъзгаво вретеновидно тяло д/ широка плавателна ципа между пръстите е/ здрави копита
 1. Постави животните в тяхното местообитание. Попълни таблицата, като впишеш буквата на всяко от тях на съответния ред. 12т.
Местообитание

Животни

Край жилищата
В зеленчуковите и овощните градини
В нивите
В полетоа/ зелева пеперуда б/ хлебарки в/ яребица г/ житен бръмбар

д/ листни въшки е/ пъдпъдък ж/ мишка з/ комар и/ лалугер

к/ попово прасе л/ лястовица м/ колорадски бръмбар
 1. Кое НЕ се отнася за щъркела? Той е: 1т.

а/ прелетна птица б/ горска птица в/ газеща птица


 1. Отговори: Кои растения наричаме плевели? Защо плевелите пречат на развитието на селскостопанските култури? 2т.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Изброени са животни, които живеят в различна среда на живот. Попълни таблицата, като впишеш буквата на подходящото място. 12т.

Групи животни

Представители

Водни
Сухоземни
Земноводни
а/ мида б/ шаран в/ водна жаба г/ блатна костенурка д/ лисица

е/ вълк ж/ кокошка з/ тритон и/ сом к/ змия л/ пеперуда м/ кенгуру


 1. Приспособления на сухоземните растения за живот на сушата са: 4т.

а/ дълги корени б/ къси корени в/ бодли

г/ власинки д/ тесни дълги листа е/ ярки цветове
 1. Кое НЕ е приспособление на къртицата за живот в почвата? 1т.

а/ предни крайници като лопатки б/ гладка къса козина в/ остри нокти г/ големи очи д/ малки очи е/ остър слух


 1. Елените, козите и конете имат козина. Те са приспособление за: 2т.

а/ движение върху сушата б/ предпазване от нараняване

в/ предпазване от неприятели
 1. Какви приспособления за живот по дърветата и за хранене има кълвачът? 3т.

а/ _________________________________

б/ _________________________________

в/ _________________________________


 1. Поправи грешките в изречението, като напишеш вярната дума над сгрешената. 2т.

Растенията по сухите места имат къси корени и нежни листа.


 1. Хранителните вериги са: 1т.

а/ взаимодействие между организмите и средата на живот

б/ хранителни взаимоотношения между организмите
 1. Отбележи ГРЕШНО съставените хранителни вериги. 2т.

а/ трева – гущер – щъркел б/ зърна – корояд – вълк

в/ мишка – царевица – кукумявка - лисица
 1. Защо хранителните вериги започват винаги с растение? 1т.

а/ Защото само растенията могат да превръщат веществата от неживата природа в храна.

б/ Защото растенията пречистват въздуха.
 1. Състави хранителна верига, характерна за: 3т.

а/ полето ______________________________________________________________

б/ широколистните гори ______________________________________________________________

в/ високите части на планините ______________________________________________________________
Максимален брой точки: 67

Постигнат брой точки:Оценка:

Проверил:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница