Ориентировъчни цени в пътното строителствоДата08.05.2018
Размер292.25 Kb.
#68065
Ориентировъчни цени в пътното строителствоКЪМ 15.12.2008 г.Позиция

Описание

мярка

Ед. цена лв

 

1. ЗЕМНИ РАБОТИ

 

 

1

Почистване на територията и изкореняване на дървета съгласно

м3

1,15

2

Отстраняване на хумусен пласт, включително изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му

м3

12,66

3

Общ изкоп

м3

10,91

4

Изкоп за окопи и дренажи

м3

14,10

5

Изкоп за съоръжения

м3

15,02

5.1.

Ръчен изкоп земни почви

м3

26,41

6

Скален изкоп

м3

24,18

6.1.

Ръчен изкоп скални почви

м3

75,98

7

Полагане на материал за насип на пластове земни почви, вкл. взаимстван изкоп, подготовка на пътното тяло, двойно претоварване и оформяне на канавки

м3

* 11,55

8

Полагане на материал за насип на пластове, вкл. взаимстван изкоп,подготовка на пътното тяло, двойно претоварване и оформяне на канавки

м3

* 14,01

9

Полагане на материал за насип на пластове скални почви почви, вкл. взаимстван изкоп,подготовка на пътното тяло, двойно претоварване и оформяне на канавки

м3

* 17,24

10

Охумусяване на скатове

м3

12,77

11

Студено фрезоване на нарушени зони от съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

м3

60,69

12

Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт,вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

м2

3,03

13

Разваляне на бетонови бордюри и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи

м

6,82

14

Разваляне на тротоари и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи

м

3,61

15

Разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

м3

20,49

16

Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

м3

14,29

17

Демонтаж на единична еластична ограда и транспортиране на определено разстояние.

м

6,10

18

Демонтаж на двойна еластична ограда и транспортиране на разстояние.

м

9,59

Позиция

Описание

мярка

Ед. цена лв

 

2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ

 

 

1

Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове

тон

116,79

2

Неплътен асфалтобетон с различна дебелина и ширина за кръпки

тон

134,31

3

Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.

м2

11,74

4

Плътен асфалтобетон тип А, марка II с полимермодифициран битум, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см

м2

13,13

5

Сплитмастик 0/11 S за износващ пласт с дебелина след уплътнението 4 см.

м2

19,49

6

Сплитмастик 0/11 S с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина след уплътнението 4 см

м2

21,10

7

Плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см

м2

15,23

8

Плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см

м2

16,62

9

Плътен асфалтобетон тип Б1 за износващ пласт, с битуминизирани фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4см

м2

12,33

10

Първи битумен разлив с различна ширина

м2

1,29

11

Втори битумен разлив с различна ширина

м2

0,78

12

Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.

тон

112,94

Позиция

Описание

мярка

Ед. цена лв

 

3. ПЪТНИ РАБОТИ

 

 

1

Дренажен пласт

м3

40,40

2

Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СВR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.

м3

40,40

3

Материал за основа на банкетите с различна ширина и дебелина, съгласно изискванията на раздел 41 от Спецификацията

м3

37,77

4

Бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.

м

21,73

5

Бетонови бордюри с размер 15/25/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.

м

25,83

6

Бетонови бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.

м

33,63

7

Пътни ивици с размер 10/25/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.

м

26,71

8

Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране

м2

41,78

9

Бетонови плочи 40/55/5 за облицоване на отводнителни канавки съгласно БДС 11482-73, включително всички свързани с това разходи

м2

33,06

10

Бетонови елементи тип ЕО-1,5 -100 (200) за облицовка на канавки

м

122,11

11

Единична еластична ограда СПО-97, съгласно чертежите и изискванията на "Техническа Документация" одобрена от ФРПИ (НАПИ) /2008, включително всички свързани с това разходи.

м

62,32

12

Двойна еластична ограда СПО-97, съгласно чертежите и изискванията на "Техническа Документация", одобрена от ФРПИ (НАПИ) /2008, включително всички свързани с това разходи.

м

94,25

13

Подокопен дренаж с тръба ф 150 мм, с обратна засипка с дренажен материал 20/40, вкл. изкоп и всички свързани с това разходи

м

28,36

14

Подокопен дренаж с тръба ф 200 мм, със обратна засипка с дренажен материал 20/40, вкл. изкоп и всички свързани с това разходи

м

34,21

15

Подокопен дренаж с геотекстил, със обратна засипка с дренажен материал 20/40, вкл. изкоп и всички свързани разходи

м

28,46

16

Предварително изляти бетонови елементи за отводнителни улеи - тип Италиански, съгласно БДС 11483-73

м

32,37

17

Бетонов канал с диаметър 20 см за заустване, вкл. всички свързани с това разходи

м

40,03

18

Тръбен водосток с диаметър 30 см за заустване, вкл. всички свързани с това разходи

м

55,16

19

Тръбен водосток с диаметър 40 см за заустване, вкл. всички свързани с това разходи

м

111,84

20

Тръбен водосток с диаметър 50 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

146,94

21

Тръбен водосток с диаметър 60 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

168,28

22

Тръбен водосток с диаметър 80 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

357,30

23

Тръбен водосток с диаметър 100 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

529,26

24

Тръбен водосток с диаметър 125 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

636,03

25

Тръбен водосток с диаметър 150 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

973,07

26

Тръбен водосток с диаметър 200 см за заустване, включително всички свързани с това разходи

м

1490,52

27

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 1500/1500 - лек тип, включително всички свързани с това разходи

м

1250,24

28

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 1500/1500 -среден тип, включително всички свързани с това разходи

м

1431,74

29

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 1500/1500 -тежък тип, включително всички свързани с това разходи

м

1613,24

30

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 2000/2000 -лек тип, включително всички свързани с това разходи

м

2292,86

31

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 2000/2000 -среден тип, включително всички свързани с това разходи

м2339,24

32

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 2000/2000 -тежък тип, включително всички свързани с това разходи

м

2460,24

33

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 2500/2500 см -лек тип, включително всички свързани с това разходи

м

2748,72

34

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 2500/2500 -среден тип, включително всички свързани с това разходи

м

2930,22

35

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 2500/2500 -тежък тип, включително всички свързани с това разходи

м

3111,72

36

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 3000/3000 -лек тип, включително всички свързани с това разходи

м

4184,28

37

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 3000/3000 -среден тип, включително всички свързани с това разходи

м

4547,28

38

Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони) 3000/3000 -тежък тип, включително всички свързани с това разходи

м

4910,28

39

Излят на място бетон В12,5, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти, включително доставка на кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи

м3

185,67

40

Излят на място бетон В15, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти, включително доставка на кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи

м3

196,67

41

Излят на място бетон В20, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти, включително доставка на кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи

м3

207,67

42

Излят на място бетон В25, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти, включително доставка на кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи

м3

218,67

43

Излят на място бетон В30, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти, включително доставка на кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи

м3

229,67

44

Излят на място бетон В35, БДС 7268-83 за подпорни стени и фундаменти, включително доставка на кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи

м3

240,67

46

Студено нанесена пътна маркировка със светлоотразителни стъклени перли (всички видове, измерена площ) съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи

м2

8,60

47

Термопластична маркировка положена с екструдер със светлоотразителни стъклени перли (всички видове, измерена площ), включително всички свързани с това разходи

м2

25,50

48

Светлоотразителни стандартни пътни знаци с ВИФ за автомагистрали и пътища I клас, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи

м2

290,00

49

Светлоотразителни нестандартни пътни знаци с ВИФ автомагистрали и пътища I клас, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи

м2

320,00

50

Светлоотразителни стандартни пътни знаци с ИФ, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи

м2

250,00

51

Светлоотразителни нестандартни пътни знаци с ИФ, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи

м2

280,00

52

Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.

бр.

80,00

53

Укрепване на индивидуални пътни знаци, включително всички свързани с това разходи

бр.

190,00

54

Доставка и монтаж на портални рамки за монтаж на указателни пътни знаци

бр.

15000,00

55

Изграждане на дъждоприемни оттоци, включително всички свързани с това разходи

бр.

320,00

56

Изграждане на ревизионни шахти,включително всички свързани с това разходи

бр.

660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция

Описание

мярка

Ед. цена лв

 

4. ПЪТНИ РЕМОНТИ

 

 

1

Ремонт на дупки, с деб. 4 см., включително всички свързани с това разходи

м2

18,51

2

Ремонт на дупки, с деб. 4-6 см,. включително всички свързани с това разходи

м2

23,64

3

Ремонт на дупки, с деб. 6-8 см., включително всички свързани с това разходи

м2

33,32

4

Локален ремонт на повредена настилка,вкл. изкопаване на пътната основа и възстановяване до съществуващата асфалтова настилка

м2

67,35

5

Рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци

бр.

74,30

6

Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста

м1

1,12

7

Запълване на пукнатини над 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста

м1

2,23

8

Арм. мрежи с мин. носимоспособност 100кN/м за асфалтови пластове и всички свързани с това разходи

м2

14,60

9

Арм. мрежи с мин. носимоспособност 90 кN/м за асфалтови пластове и всички свързани с това разходи

м2

12,10

 

 

 

 

Позиция

Описание

мярка

Ед. цена лв

 

5. РЕМОНТИ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 

1

Разваляне на предпазващ бетонов пласт с дебелина 4см армиран с мрежа Ø4 и прeвоз на отпадъците на подходящо място.

м2

6,74

2

Разваляне на изравнителен бетон и превоз на отпадъците на подходящо място.

м3

62,00

3

Разваляне на стоманобетон и транспортиране на отпадъците на подходящо място

м3

123,00

4

Премахване на хидроизолация върху циментова замазка и транспортиране на отпадъците на подходящо място.

м2

6,24

5

Излят на място бетон B35, БДС 7268-83 (с използване на сулфатоустойчив цимент БДС 7267-77), мразоустойчив и водоплътен за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката.

м3

288,81

6

Излят на място бетон В 30, БДС 7268-83, включително кофраж и всички необходими материали без армировката за греди, колони плочи и устои

м3

264,12

7

Бетон В 25, БДС 7268-83, за преходни плочи, включително кофраж и всички необходими материали без армировката

м3

240,54

8

Бетон В 20, БДС 7268-83,за фундаменти, включително кофраж и всички необходими материали без армировката

м3

224,29

9

Подложен бетон B 15, БДС 7368-83.

м3

206,51

10

Армировка клас А І, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана.

kg

1,92

11

Армировка клас А III, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана.

kg

2,11

12

Хидроизолация върху пътната плоча.

м2

40,00

13

Хидроизолация върху бетонови повърхности на подпорни стени и крила

м2

12,00

14

Еластична ограда тип СПО-97 за съоръжения

м

98,42

15

Комбинирана Еластична ограда-парапет тип СПО-97 за съоръжения

м

114,60

16

Парапет с височина 1,10 м

м

168,42

17

Чугунени отводнители с диаметър 150 мм.

бр.

180,00

18

Дилатационни фуги с максимално отместване 10 мм

м

60,00

19

Дилатационни фуги с максимално отместване 50 мм

м

1300,00

20

Дилатационни фуги с максимално отместване над 80 мм

м

1800,00

21

Импрегниращо покритие върху тротоарни блокове

м2

12,20

22

PVC тръби, БДС 12996-86, ф110 мм.

м

16,20

23

Армирани гумени лагери с размери 200/300/52 за вертикално натоварване от 60 т

бр.

150,00

24

Покриване на видима армировка от главните греди и пътната плоча с епоксидна смола, включително струйна обработка с пясък, почистване и всички свързани с това разходи.

м2

52,40

25

Почистване, нанасяне на защитно покритие и консервиране на стоманени неподвижни лагери

бр.

28,32

26

Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.

м

14,20

 

 

 

 

*

Препоръчително е цената на позиции 7, 8, 9 да се приеме на около 80% от цената за несортиран трошен камъкЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ1

ЧАСОВА СТАВКА

5

лв/час

2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ -ТРУД

110

%

3

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ-МЕХАНИЗАЦИЯ

50

%

4

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ

10

%

5

ПЕЧАЛБА

10

%

6

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

1,63

лв/л.

7

БИТУМ

405

лв/тон

8

ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ ЗЕМНИ РАБОТИ

15

км.

10

ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ -БИТУМ

450

км.

11

ЦЕНА ТРАНСПОРТ

0,19

лв/тонкм

Показаните ценообразуващи елементи са ориентировъчни и са предмет на промени в зависимост от конкретните условия като:

  • местоположение;

  • разстояние до предложена за ползване кариера;

  • местонахождение на асфалтова база;

  • местонахождение на бетонов възел;

  • съобразяване с тенденциите в промяна на пазарните цени на основни материали и продукти;

  • други специфични факториКаталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница