Осма международна научно-техническа конференция „иновации в горската промишленост и инженерния дизайнДата09.05.2017
Размер42.16 Kb.
#20908Осма международна научно-техническа конференция

„ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН”

Юндола, 03 – 05.11.2016 г.

Указания за техническото оформление на статиите

ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА

Първи автор1, Втори автор2, Трети автор31 Месторабота на първия автор, e-mail адрес

2 Също за втория автор

3 Също за третия автор

РЕЗЮМЕ

Този документ обяснява как да бъде подготвена статията Ви за ОСМАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН 2016. Моля прочетете внимателно тези указания. Те са форматирани съгласно изискванията и могат да бъдат използвани като шаблон. Моля Вашата статия да бъде подготвена в „MS Word” софтуер. Статията Ви трябва да бъде изпратена на следния e-mail: inno_conference@abv.bg. Крайният срок е 30.09.2016 г. Всички фигури и таблици трябва да бъдат поместени в текста на съответните места и да са центрирани. Спазвайте следните отстояния от краищата на листа: горе – 2,5 cm, долу – 2,5 cm, дясно – 2,5 cm и ляво – 2,5 cm. Страниците не трябва да бъдат номерирани, това ще бъде направено по-късно при издаването на сборника. Не използвайте опцийте „headers” и „footers”. Резюмето трябва да бъде представено на български и английски език.


Ключови думи: Списък с характерните ключови думи за Вашата статия (от 3 до 5).

УВОД


Официалните езици на конференцията са български, руски и английски. Пълният текст на докладите следва да бъде с обем до 10 страници (включително илюстрациите), формат А4. Използваните дименсии трябва да бъдат от система (SI). Авторите дават съгласието си техните статии да бъдат отпечатане в научното списание „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“, както и да бъдат публикувани в on-line версията на списанието в интернет на адрес http://www.scjournal-inno.com. В случай, че са използвани фигури и таблици на други автори те трябва да бъдат цитирани. За да се акцентира на дума в текста тя трябва да е italics, главни и удебелени букви се използват само за наименования на главите в текста.

СТРУКТУРИРАНЕ НА ТЕКСТА


В случай, че е възможно, моля придържайте се към следната структура: УВОД, МЕТОДИКА, РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ЛИТЕРАТУРА. Всички допустими текстови стилове са упоменати в този документ. Основният текст е 12 pt Times New Roman. Заглавията на главите са с удебелени главни букви, ляво подравнени. Подзаглавията са ляво подравнени с главни букви. Вторите подзаглавия са с малки удебелни букви, ляво подравнени. Третите подзаглавия са с малки букви, ляво подравнени. Вижте примера по-долу:

Пример:

ГЛАВА 1


Следва текст...

1.1ПОДЗАГЛАВИЕ


Следва текст...

1.1.1Второ подзаглавие


Следва текст...

1.1.1.1Трето подзаглавие


Следва текст...

НОМЕРИРАНЕ НА СТРАНИЦИТЕ


Страниците не трябва да бъдат номерирани, това ще бъде направено по-късно при издаването на сборника.

ТАБЛИЦИ


Таблиците трябва да бъдат поместени в текста на съответните места. Наименованието им трябва да бъде позиционирано над таблицата с шрифт Times New Roman 10 pt. Мерните единици трябва да бъдат в квадратни скоби. Вижте примера по-долу (Табл.1).

Пример:

Таблица 1: Резултати от изследванетоОбразец

Дължина [m]

Широчина [m]

Височина [m]

Маса [kg]

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4


ФИГУРИ


Фигурите трябва да бъдат упоменати в текста, като Фиг. 1 или (Фиг. 1) и трябва да са поместени на съответното място. Наименованието на фигурите трябва да бъде позиционирано под тях с шрифт Times New Roman 10 pt.

Пример:

Фигура 1: Снимка на ...


ФОРМУЛИ:


Формулите трябва да бъдат упоменати в текста. Формулите трябва да бъдат номерирани последователно с дясно подравнени номера в скоби.

Пример:

a2 = b2 + c2 (1)


ЛИТЕРАТУРА


Всички цитирани източници трябва да са придружени от достатъчно информация, която да позволи на читателя да намери цитирания материал. Не използвайте съкращения за заглавия на списания. Цитирайте източниците в текста като използвате фамилията на автора и датата на публикацията, както следва (Мърфи 1990, Джоунс и Смит 1989, Дейвис и др. 1999). Подредете цитираните източници в края на статията по азбучен ред (пример е даден по-долу). Вторият ред трябва да с отстъп 0.7 mm.

Пример:


Buschbeck L., Kehr E., Jensen U. 1961a. Untersuchungen über die Eignung verschiedener Holzarten und Sortimente zur Herstellung von Spanplatten – 1. Mitteilung: Rotbuche und Kiefer. Holztechnologie, 2, 2: 99–110

Kollmann F., Kuenzi W. E., Stamm J. A. 1975. Principles of Wood Science and Technology – Volume II: Wood Based Materials. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer–Verlag: 312–550Xu W., Suchsland O. 1998. Variability of particleboard properties from single– and mixed–species processes. Forest Products Journal, 48, 9: 68–74

Предварително Ви благодарим, за спазването на посочените изисквания!


Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница