Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"страница4/7
Дата10.02.2024
Размер116.78 Kb.
#120279
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЯ-20202024
Свързани:
quiz-travmi-1, Ruth-Jacobowitz - Ljubov i seks na sredna vyzrast - 3149
Отношения детска градина - Синдикална организация:
Синдикалната организация е с традиции и има положително влияние при регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същата участва при определяне на вътрешните правила за работната заплата, определянето на диференцираното заплащане и графика за отпуските. Подписан е колективен трудов договор.
Отношения детска градина -Външни преподаватели- партньори в процесите на овладяване на различни компетенции
Развиване на таланти и заложби
Творчески подходи на рутинни задачи
Съвместни проекти


Отношения детска градина УН-
партньори в проекти и инциативи
Празници,набиране на средства, вземане на общи решения, организиране на събития
Основна група задачи пред педагога в детската градина, свързани с успешното изпълнение на стратегията:

 1. Формиране (самоизграждане) на детето като субект на собствената си индивидуална дейност при престоя в детската градина./ резултат: личен избор, самооценка, отговорност/

 2. Овладяване на (възможния за детето обем) социални взаимоотношения в детската градина./резултат: личен избор, самооценка, отговорност,вземане на решения/

 3. Първоначално формиране и пълноценно функциониране на социалния посредник: референтната детска група в детската градина./резултат: отговорност при вземане на решения , отговорност при общи действия и резултати , личен избор, обучение в общуване, чрез съвместна работа

 4. Дейностно-практическо и познавателно-ценностно ориентиране в различни типови структури на отношения и ситуации на взаимоотношения в детската градина. резултат: отговорност при вземане на решения , отговорност при общи действия и резултати , личен избор, обучение в общуване, чрез съвместна работа
 1. Детската градина като място за първоначално систематично овладяване и усъвършенстване на различните форми на познание./резултат: раз. Компетентности,знания ,умения, навици

 2. Постепенно изграждане от педагога на уникален личностен и специфичен групов стил на всекидневния живот и съвместна дейност./резултат: обучение и възпитание , реализирани чрез съвместна работа на участниците в процеса – Р-У-Д, УН, Родителски активи, външни преподаватели 1. Провеждане на съвместни с родителите празници, възпроизвеждане на битови семейни обреди, празнични концерти, тематични вечери и утра, благотворителни акции.

 2. Художествено-продуктивна дейност: изготвяне на подаръци за празниците; практически педагогически ситуации по ръчен труд.

 3. Използване в педагогическите ситуации на сюжетно-ролеви и театрализирани дидактични игри.

 4. Запознаване с народни подвижни игри, с устното народно творчество.

 5. Регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации;

 6. Игри с нравствено и духовно-нравствено съдържание;

 7. Мултимедийни презентации, видеофилми, аудио-записи и технически средства на обучение;

 8. Беседи, провеждани при декларирано съгласие на родителите от свещенослужители;

 9. Приложно творчество;

 10. Тематични вечери/утра с естетическа насоченост (живопис, музика, поезия).

 11. Организиране на изложби (съвместна дейност на децата и родители).

 12. Представяне на музикални приказки с нравствено съдържание.

 13. Провеждане на съвместни празници и организиране на съвместни събития с възрастните и децата;

 14. Екскурзии, целеви разходки (в града, в околностите на града), посещения на православна църква.

 15. Детска благотворителност и др.

 16. Основното внимание, което се отделя на работата със семейството, може да намери израз в разнообразни форми на работа с родителите:

 17. Родителски срещи на духовно-нравствени теми;

 18. Открити педагогически ситуации, представящи възпитателно-образователния процес по програмата;

 19. Вечер на въпросите и отговорите;

 20. Провеждане на съвместни учебни дейности (изложби, конкурси, родителски семинари-събеседвания на диалогова основа, тематични семинари);

 21. Факултативни педагогически ситуации съвместно с родителите: анкетиране и тестиране на родителите с цел отчитане на грешките и корекция на процеса на духовно-нравствено възпитание в семейството;

 22. Индивидуални консултации със специалисти;

 23. Нагледни видове работа: информационни стендове за родители, индивидуални папки с материали за децата, които те носят вкъщи, изложби на детски творби, дидактични игри, литература;

 24. Екскурзии;

 25. Помощ на родителите в детската градина (облагородяване на територията, участие в подготовката на празниците, козметичен ремонт, домакинска работа)Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница