Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"


Изграждане на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на трудастраница6/7
Дата10.02.2024
Размер116.78 Kb.
#120279
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЯ-20202024
Свързани:
quiz-travmi-1, Ruth-Jacobowitz - Ljubov i seks na sredna vyzrast - 3149
Изграждане на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на труда

Не може да бъде осигурено качество на възпитателно-образователния процес, без да съществуват надеждни механизми за измерване на постигнатите резултати, като основа за диференцирано заплащане труда на учителите. То се основава на няколко основни критерия: • Степен на участие на учителите при формулиране и изпълнение целите на детското заведение;

 • Степен на информационно осигуряване;

 • Степен на лична отговорност за постигнатите резултати;

 • Степен на лично участие в решаването на проблемите, за които са компетентни отделните личности;

 • Степен на познаване значимостта на личния труд, както на педагогическия, така и на непедагогическия персонал; Степен на признаване на личния принос;

 • Степен на самоорганизация, самоконтрол, самооценяване;

 • Степен на удовлетворяване на потребностите от образование и квалификация.

 • Да се работи за изграждане на външно оценяване на системата. Стига обаче тя да се реализира от компетентни и безпристрастни специалисти.

Работа по проекти
За съжаление много малко от проектите дават възможност за решаване проблемите на детските заведения и обезпечават тяхната цялостна дейност.
Проекти се наричат предлагани от МОН дейности ,които изискват повече бюрократично отчитане отколкото творческа свобода . Дълги правила и ограничения ,смешно малки суми за реализация . и въпреки това
В бъдещия период да се кандидатства по проект при следните условия:

 • Установяване на системен подбор на проекти и приоритетни системи;

 • Съгласие от страна на целия екип за ангажираност в реализацията на проект

 • Проектите да са свързани с установени значителни потребности не само на отделни учители,а на по-голяма група специалисти;

 • Връзката между цел и резултат от проекта да е ясна за всички;

 • Предложения за проекти да постъпват от различни източници – екипи, личности, родители;

 • Основните акценти в образователните дейности и управлението се пренасят в екипи изпълняващи проекти; Ограничен е броя на членовете на екипа, които владеят чужди езици, което представлява съществено затруднениеСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница