Основна целДата15.10.2018
Размер38 Kb.
П Л А Н

за

работата на Народно Читаллище “Съзнание-1928г.”с.Дъскотна за 2017 година.


ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел в работата на Библиотеката при НЧ ”Съзнание- 1928г.” с.Дъскотна през 2017 г. ще бъде насочена към все по пълното, качествено и бързо задоволяване на информационните

развлекателните и образователни нужди на населението ни.

І.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1.Като посредник между информацията и потребителите Читалището заедно с библиотеката да бъде основен обществен информационен и културен център в селището, любимо място за посещения на деца и възрастни.

2. Да се работи за издирването и популяризирането на местния фолклор,традиции и обичаи.

3. Да се организира работата на клуб “Краезнание”

- „Роден край“ краеведски разходки, възстановки на местни обичаи.

4. Читалищното настоятелство да работи за максимално-то включване на населението във всякакви форми на читалищ-на дейност.


ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛИ НАД 14 години.
1.Да се обърне специално внимание за обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни книжни и други носители на информация.

2.Да се организира дарителска кампания. Даренията получавани от личните колекции на читатели и граждани да се използват за попълване на библиотечните колекции на отделите.

3. Преподреждане на фондовете на свободен достъп и осигуряване оптималната им организация с цел улесненото ползване от читателите.

4. Включване на нови иновативни услуги за привличане на читатели от всички възрасти.

5. Продължаване на добрите традиции в културната дейност и включване на нови форми.

6. Участие в проекти и програми.

- „Библиотеката-уютно място за учене през целия живот.“

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛИ ДО 14 години.
1.Насърчаване на четенето със специално внимание към учащите до VІІІ клас чрез организиране на групови екскурзии, детски утра, викторини, конкурси, колективни четения и др.

- „Аз обичам четенето“

- „Един учебен час в библиотеката“

2. Да се засили работата с препоръчителните списъци по литературознание.

3. Да се постигне 100% обхванатост на учениците от горния курс.


ІV.ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ И РАБОТА С ТЯХ

1. Да се засилят междубиблиотечните връзки с цел

задоволяване читателските търсения.

2. Читателите да се запознават с техните права и

задължения с цел по добра събираемост на книгите..

3. Да се продължи работата по тематичното нареждане на част от фонда и онагледяването му.


V.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА РАБОТА
1.Правилно да се поддържа и попълва справочната сбирка и систематичния каталог.

2. Да се продължи да се работи по картотеките:

- бележити дати и годишнини;

- фонд “литературна критика”;

- тематични картотеки за работа с деца.

3.Да се извърши актуализация на тематичните

картотеки.

4.Съобразно режима на съхранение на периодичните издания с изтекъл срок да се направи необходимото отчисление и се отрази в отдел “периодика”.

5.Да се направи прочистване на: - гр.плочи, диафилми и детски игри.
VІ. КУЛТУРНО - МАСОВА РАБОТА


  1. Във връзка с бележитите дати и годишнини винаги да

се изготвят кътове, тематични витрини, литературни вечери, утра, а някои от тях да бъдат съпроводени с литературно-музикални програми, конкурси, викторини и др.Такива ще се набележат по тримесечия.

През 2017 г. се навършват 255г. от написването на „История славянобългарска“ /1762/ и 295г. от рождението на нейния създател Паисий Хилендарски – български народен будител, пръв идеолог на Българското национално възраждане /1722-1773/ и 140г.от създаване на Българското опълчение, участвало в Руско-турската война /1877-1878/.

02.01 – 95г. от рождението на Блага Димитрова поетеса и писателка /1922-2003/

06.01 – рожд. дата на Христо Ботев 1848г.

08.01 – 75г. от рождението на Валя Балканска, българска народна певица /1942г./

31.01 – 110г. от рождението на Паулина Станчева /Калиопа К. Баласакиева/ българска писателка /1907-1991/ и нейната


стихосбирка „Гълъбово небе“

01.02 – Ден на лозаря

02.02 – 95г. от рождението на Стоянка Мутафова българска актриса 1922г.

12.02 – 115г. от рождението но Светослав Минков, български писател /1902-1966/

19.02 – Обесването на Васил Левски

28.02 – 110г. от рождението на Емилиян Станев /истинско име-Никола Стоянов Станев/-български писател /1907-1979/

01.03 – Баба Марта – Мартенички бели и червени

03.03 - Национален празник-Освобождението на България от османско иго

08.03 – Образът на жената в българската любовна лирика.

27.03 – 85г. от рожд. на Слав Хр. Караславов, български поет и белетрист /1932-2002/

28.03. - 130г. от рождението на Димчо Дебелянов-български поет и преводач /1887-1916/

01.04 – Международен ден на хумора и шегата

април – Маратон на четенето

01-10.04 – Празници на детската книга и изкуства за деца: организиране на ученически състезания,викторини, конкурси-

“Най добър четец“, „Стани богат на знания“ , “Прочети ми приказка“ - деца четат на деца.

Разговор: Моята любима книга

25.04 – 55г. от рождението на Петя Дубарова-българска поетеса /1962-1979/ и стихосбирките и : „На слънцето сестра“ и „И светла и истинна“

06.05 – Ден на храбростта.

11.05 – Св.Св. Кирил и Методий. Професионален празник. Ден на библиотечните специалисти обявен с решение№344 на МС от 11.05.2006г.

15.05 – 125г. Откакто Стоян Михайловски създава стихотворението „Върви народе възродений“, отпечатано в сп.“Мисъл“. /15.05.1892г./

24.05 – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост / 160г. От първото честване на Св. Св. Кирил и Методий в Пловдив през 1856г.

01.06 – „Вълшебно детство“ -международен ден за защита на децата

02.06 – Ден на Ботев и загиналите за национално освобождение на България - „Истината е свята, свободата е мила – Да се гордеем с Ботев!“

15.06 – 145г. от рождението на Антон Страшимиров-български писател, драматург /1872-1937/

юли – август : Лято в библиотеката

18.07 – 180г. от рождението на Апостола на свободата – Васил Иванов Кунчев – Левски /1837-1873/

- 140г. от рождението на Елин Пелин /Димитър Стоянов/- български писател /1877-1949/

01.08 – Ден на градинаря

21.08 – 115г. от рождението на Ангел Каралийчев - български писател, автор на много книги за деца /1902-1972/

01.09 – 195г. от рождението на Добри Чинтулов – български възрожденски поет и културно-просветен деец

/1822-1886/

06.09 – 132г.от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 1885г.

22.09 – Ден на Независимостта на България - 1908год. Национален празник.

12.10 – Ден на Българската Община

16.10 – 115г. от рождението на Фани Попова – Мутафова, българска писателка , преводачка /1902-1977/

19.10 – Национален ден на благотворителноста.Начало 2002г. Кампания Щедро сърце.

01.11 – Ден на народните будители

02.11 – 120г. от рождението на Асен Разцветников-български поет, писател и преводач /1897-1951/

25.11 – 85г. от рождението на Георги Струмски /псевдоним на Г.Асенов Йорданов/- български поет и писател 1932г.

07.12 – 135г. от рождението на Георги Михов Райчев-български писател и драматург /1882-1947/

Коледни четения на детски приказки

24-26.12 – Весела Коледа

И Щастлива Нова Година

2.Да се организират празниците и обичаите:Бабин ден, Трифон Зарезан, 8 март, Първа пролет, Великден, Байрамите-Рамазан и Курбан, Коледа, Нова година и др.

3.Да се набележат меропрлиятия по спуснати планове от дирекция “Библиотеки”, Общината, Областта и др.
VІІ.ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.Читалищното настоятелство да се събира редовно на тримесечни заседания с цел подобряване работата на Читалището.

2. Да се постигне по голяма близост между Читалището и населението.


VІІІ.МАТЕРИАЛНА БАЗА
1.За подобряване материалната база на Читалището, а именно /ремонт на библиотеката/ моля, за финансово подпомагане по чл.22 ал.2 от ЗНЧ.

Ремонтът е належащ! Мазилката под прозорците е изронена до тухла, стъклата – изпочупени и облепени с тиксо. Необходими са средства, защо ли пък не и за цялостно освежаване ! Нали библиотеката е посещавана всеки ден от нашите деца! С какво те са заслужили за тези неудобства и лишения?

Крайно време вече е да помислите и за нас и да дадете по един компютър там където няма за да си вършим работата, не само да ревем, че нямаме.! И ние живеем и работим в тази Община!

Да се надяваме, че през 2017г. ще сме по задоволени и по оценени!
Председател:................ Чит.секретар……...............
Ръководните и Контролни органи на Народно Читалище” Съзнание – 1928г.” с.Дъскотна, общ.Руен, обл.Бургас

ЧиталищноНастоятелство:


Председател - ПепаИвановаДимитрова

Членове - Зиля Мустафа Читак

- Катя Кръстева Узунова

- Ванина Станиславова Георгиева

- Василка Тодорова Иванова
Проверителна комисия:

Председател – Мария Стоянова ДимитроваЧленове: Богдан Митев Дяков и Донка Димова Парушева

Читалището се представлява от Председателя и секретаря заедно и поотделно!
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница