Основна работа със ехолотастраница1/8
Дата25.06.2017
Размер1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

- -

Основна работа със ехолота

Този раздел се отнася за най-основните функции на ехолота. Инструкциите, представени тук, следват хронологичен ред. Раздел Възможности на ехолота и други функции ще засегне възможности и други по-сложни функции и инструменти. Материалът в този раздел е подреден по азбучен ред.Преди да включите уреда, е добра идея да научите за различните клавиши, Основното меню, четирите възможности за екрани и как всички те работят заедно. НО ако просто нямате търпение да изпробвате уреда по вода, минете на следващия екран за Бърза справка.

КлавиатураЕхолот-плотер за море / GPS 480 DF, изглед отпред с разделен екран на ехолота, клавиатура и слот за ММС (Multimedia Card).

 1. PWR / LIGHT (Включване и осветление на екрана) – Бутон PWR включва и изключва уреда и активира осветлението на екрана.

 2. PAGES (Екрани) – натискането на този бутон и използването на стрелки Стрелка ← или Стрелка → превключва уреда през четирите основни възможности (Satelite Status Page (Екран Състояние на сателитите), NAVIGATION page (Екран Навигация), Map Page (Екран Карта), и SONAR Page (Екран Ехолот). Всеки екран представя един от основните модули за работа на уреда.

 3. MENU (Меню) - Натиснете този бутон, за да включите менютата и подменютата на екрана, които Ви позволяват да изберете команда или да настроите функция. Този бутон също така дава достъп до функции за търсене на улици, отсечки, адреси и изходи на магистралите.

 4. Бутони Стрелки – Тези бутони се използват за навигиране през менютата, за избор от менютата, за придвижване на курсора на ехолота и за въвеждане на данни.

 5. ENT / ICONS (Въвеждане и икони) - Този бутон Ви позволява да съхранявате данни, потвърждавате стойности или да изпълнявате команди от менюто. Той също така се използва и за създаване на икони, отбелязващи определено положение.

 6. EXIT – бутон EXIT Ви позволява да се върнете към предходния екран, да изчистите данни или да изтриете меню.

 7. WPT (Крайна точка) – бутон за крайна точка се използва за съхраняване и обратно връщане към крайни точки, за търсене на крайни точки и достъп до списъка с крайни точки. Той също така отваря меню за търсене на Интересни точки (РОІ) и се употребява при някои функции за навигиране.

 8. ZOUT (Намаление на мащаба) – Този бутон Ви позволява да намалите мащаба на екрана. На екран Ехолот този бутон Ви връща към екран Пълна карта на ехолота, като Ви показва пълна водна колона от дъното до повърхността. На екран Карта този бутон Ви позволява да видите по-голяма географска площ от картата. Когато намалявате мащаба, се виждат по-малко детайли на картата.

 9. ZIN (Увеличаване на мащаба) – Този бутон Ви позволява да увеличите мащаба на екрана. На екран Ехолот този бутон увеличава рибните сигнали и детайли по дъното. На екран Карта увеличаването на мащаба Ви позволява да видите повече детайли на по-малко географска повърхност от картата.

Включване / Изключване на осветлението на екрана

За да включите уреда, натиснете бутон PWR. С включването на уреда, първо се появява екран Карта. За да се прехвърлите към екран Ехолот, натиснете бутон PAGES | → | EXIT.

За да промените настройката на осветлението на екрана, натиснете бутон PWR отново. Уредът има избор на три нива на осветление на екрана. Няколкократното натискане на бутон PWR ще премине през настройките на осветлението, и възможност изключване на осветлението.

Изключете уреда като натиснете и задържите бутон PWR за около 3 секунди.Основно меню

Този уред има Основно меню, което съдържа някои основни команди за функции и някои команди за възможности за настройка. Инструкциите на този раздел ще се занимават само с функции на ехолота, основни команди, които карат уреда да показва сигналите на ехолота върху Вашия екран. Този уред ще заработи веднага след като го извадите от опаковката, със заводски настройки. Но, ако искате да научите повече за различните възможности на ехолота, вижте Раздел Възможности на ехолота и други функции. (За общи настройки и възможности на GPS, вижте Раздел Системни настройки и възможности за настройки на GPS). Вие можете да достигнете до основното меню от всеки от четирите екрана като натиснете бутон MENU | MENU. За да изчистите екран Основно меню и да се върнете към екран Страници, натиснете бутон EXIT. (Запомнете, когато е написано MENU | MENU, трябва да се разбира «натиснете бутон MENU два пъти». Вижте пълно обяснение на нашите инструкции за обработка на текст, Как да използваме този наръчник...).

Основно меню

Командите на основно меню и техните функции са:

Има четири “основни” команди на основното меню, за които Вие в действителност ще искате да прочетете. Те са:

Команди за екрана: променят контраста или осветеността на екрана.

Команди за звука: включват или изключват звука, произвеждан при натискане на клавиш или при задействане на аларма и настройките на стила на звуковите сигнали.

Команди за Звукови сигнали за ехолота: включва и изключва звуковите сигнали и променя прага (границата) на звуковите сигнали.

Команда Планиране на маршрута: Използва се за планиране, показване или навигиране по маршрут.

Команди My Trails (Моите следи): Показва, създава и изтрива информация за маршрута по картата. Също така се използва за навигиране или връщане обратно по изминат маршрут или История на маршрута.

Команда SONAR SETUP (Настройка на ехолота): настройва различните възможности за настройка на ехолота.

Команда GPS SETUP (Настройка на GPS): настройва различните възможности за настройки на GPS приемника.

Команда SYSTEM SETUP (Системни настройки): настройва основните възможности за настройка.

Команда Sun / Moon Calculations (Изчисляване на слънцето / луната): открива времето на изгряване и залязване на слънцето и луната.

Команда Trip Calculator (Изчисляване на маршрута): Показва състоянието на маршрута и статистики по него.

Команда Timers (Таймери): Контролира таймери за броене и обратно броене и настройки за часовника на алармата.

Команда Browse MMC Files (Работи с файлове от карта ММС): Тази команда

Ви позволява да видите инсталираната ММС карта и файловете, които съдържа.Екрани

Този уред има четири основни екрана, които представят четирите основни модула за работа. Това са Екран Състояние на сателитите, Екран Навигация, Екран Карта и Екран Ехолот. Те могат да бъдат достигнати като натискате бутон PAGES, след това използвате бутон Стрелка ↑ или Стрелка ↓, за да изберете екран. (Вие можете да изчистите Меню Страници като натиснете бутон EXIT.)

Меню Екрани, показващо някои възможности на екран Ехолот.

Екран Състояние на сателитите

Екранът Състояние на сателитите предлага детайлна информация за състоянието на прихванатите от уреда сателити и изчисляването на позиция. За да достигнете до поле екран състояние на сателитите: Натиснете бутон PAGES, след това използвайте бутони стрелка → или ←, за да изберете поле STATUS (Състояние). (Вие можете да изчистите Меню Страници като натиснете бутон EXIT.)

Този екран представя функцията на GPS, така че ще бъде дискутирана в повече детайли в съответния раздел.

Независимо в кой екран сте, мигащ индикатор за настоящата позиция / символ въпросителна и мигащи GPS данни на екрана показва, че е загубена връзката със сателитите и няма потвърждение за позиция.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не започвайте навигиране с този уред до спиране на мигането на числата!Екран Състояние на сателитите, показващ прихванати сателити в позиция Изчакване на Позиция 3D (Ширина, дължина и височина), включително получаване на информация от WAAS Сателити.

Екран Навигация

Този екран има роза на компаса, която не само показва Вашата посока на пътуване, но също така и посоката към избраната крайна точка. За да стигнете до екран Навигация: Натиснете бутон PAGES | → или ←, за да достигнете до поле NAVIGATION (Навигация) | EXIT.

Този екран представя функциите на GPS , така че се обсъжда в по-голям детайл в съответната секция.Екран Навигация, записващ история на маршрута, движение югозапад.

Екран Карта

Екраните на екран Карта показват Вашия курс и изминат маршрут от „птичи поглед” върху движеща се карта. По подразбиране този уред показва картата, обърната, така че Север е винаги в горната част на екрана. Стрелката в център на екрана е вашата настояща позиция. Тя сочи посоката, в която се движите.

Екран Карта, показващ позиция на езеро Бул Шоулс, Арканзас. Вляво е възможност Пълна карта. Вдясно, карта с възможност Ехолот.

Екран Карта е също екран, който по подразбиране се появява, когато включите уреда. За да достигнете до екран Карта от друг екран: Натиснете бутон PAGES | → или ←, за да достигнете до поле МАР (Карта) | EXIT.

Вие можете да показват разделен екран, показващ едновременно екрани Карта и Ехолот. Тази функция се обсъжда в Раздел Възможности на ехолота и Други функции.

Екран Карта представлява GPS функция, която се дискутира с по-големи детайли в съответния раздел.Екран Ехолот

Екран Ехолот показва графика на ехолота. Това е поглед по напречен разрез на водната колона под лодката. Графиката се придвижва по екрана, като показва сигнали на ехолота, които представят риба, особености на релефа и дъното.

За да стигнете до екран Ехолот: Натиснете бутон PAGES, след това използвайте бутон → или ←, за да изберете поле SONAR (Ехолот). (За да излезете от менюто на екраните, натиснете бутон EXIT.) Меню Екран също така предлага четири възможности за показване на графиката в категория екран Ехолот. За да ги достигнете, натиснете бутон PAGES | → или ←, за да достигнете до поле SONAR | ↓, за да достигнете до поле Име на възможност | EXIT.

Екран Ехолот също има свое собствено меню, което се използва за някои функции за напреднали и за различни възможности за настройка. (Възможностите на ехолота и други функции се дискутират в съответния раздел). За да достигнете менюто на екран Ехолот, натиснете бутон MENU.

Вляво, меню Екрани, показващо командите за възможности за дисплея на екран Ехолот. Вдясно, екран Ехолот в модул Пълна карта на ехолота.Екран Карта на ехолота (отляво надясно) мащабиран отрязък от екрана и отрязък от екрана с различни честоти.Вляво, Възможности за показване цифрови данни на ехолота. Вдясно, меню екран Ехолот. Повечето от тези функции се обсъждат в съответния раздел.Екран Ехолот, показващ модул пълна карта на ехолота.

Вие може да настроите как да показвате изображенията на екран Ехолот и други данни по различни начини. Вашият уред също така притежава няколко специални функции на ехолота, които могат да Ви помогнат по-добре да представите подводната сцена.Ще дискутираме всички тези функции и възможности в съответния раздел, за да Ви покажем колко лесен е този уред за работа, следващият екран съдържа опростена 10-стъпкова справка, която покрива почти всички ситуации при търсенето на риба. Бързата справка описва как Вашият уред ще работи с всички функции на ехолота в техните автоматични модули, които са настроени на заводски настройки.

Основни функции на ехолота за бърза справка

 1. Инсталирайте трансдюсера, антената и уреда. Свържете уреда към електрическото захранване и трансдюсера. (Ако сте избрали работа с GPS , монтирайте антената на GPS също така.) Уверете се, че сте поставили ММС картата. (Вижте пълни детайли за поставяне).

 2. Запалете двигателя на лодката.

 3. За да включите уреда, натиснете бутон PWR.

 4. Първият показан екран показва екран Карта. Преминете през четирите основни екрана (екран Карта, екран Състояние на сателитите, екран Навигация, екран Ехолот) като натискате бутон PAGES | → или ←, за да достигнете до поле Име на екран | EXIT. Преминете през страниците, за да се покаже екран Ехолот.

 5. Ако са избрани GPS данни, изчакайте докато уредът прихване сателитите и изчисли настояща позиция. Когато уредът изчисли позиция, се възпроизвежда звук и се появява съобщение, че е изчислена позицията.

 6. С така изчислената позиция (ако желаете), се отправете към местата, където ловите риба. Вашият уред автоматично показва с числа дълбочина и температура на повърхността на водата в горния ляв ъгъл на екрана.

Автоматичните настройки ще следят дъното, като го показват в долната част на екрана. Пълната карта на ехолота ще се движи отдясно наляво, като показва какво има под лодката, когато се придвижвате. Вие можете да промените екрана като:

ZOOM IN (Увеличаване на мащаба), за да увеличите картата за по-голяма детайлност натиснете бутон ZIN.

ZOOM OUT (Намаляване на мащаба), за да се върнете към модул Пълна карта: натиснете бутон ZOUT.

 1. Наблюдавайте екрана за появата на символи на риба (или дъги, ако функцията Fish I. D. ™ е изключена). Когато видите символи на риба или дъги, Вие сте открили рибата! Спрете лодката и пуснете своята примамка или стръв във водата на дълбочината, показана на картата на ехолота.

 2. Измерете дълбочината на рибата като визуално сравнявате символите на риба или дъгите със скалата на дълбочина в дясната страна на екрана или получете по-точна мярка с Курсора за дълбочина. Натиснете бутон MENU | Стрелка ↓, за да достигнете до поле DEPTH CURSOR (Курсор за дълбочина) | ENT. Натиснете Стрелка ↓ или Стрелка ↑, за да подравните линията на курсора със символа за риба. Точната дълбочина се появява в прозорец в десния край на линията на курсора. За да изчистите курсора, натиснете бутон EXIT.

 3. Ако дрейфате много бавно или сте на котва, Вие не се движите достатъчно бързо, за да може рибата да върне сигнал за наличие на риба. Като дрейфате над рибата или рибата плува през конуса на сигнала на трансдюсера, сигналът за рибата ще се повява като права линия, прекарана между повърхността и дъното, когато функцията Fish I. D. е изключена.

 4. За да изключите уреда, натиснете и задръжте бутон PWR за три секунди.

Работа със ехолота

Както можете да видите от кратката справка от предходната екран, основната работа с уреда е доста лесна. Ако сте новак в работата със ехолоти, пробвайте работа с уреда със заводските настройки докато получите усещане как работи.

Като учите основните функции, има една настройка, която може да се наложи да променяте от време на време – чувствителността.

Чувствителността контролира способността на уреда да хваща сигнали. Ако искате да виждате повече детайли, пробвайте да увеличите чувствителността с малко. Има случаи, при които се появяват прекалено много смущения на екрана. Намаляването на чувствителността може да намали смущенията и да покаже най-силните сигнали за риба, ако има риба. Като промените настройката за чувствителността, Вие можете да видите разликата на картата докато тя се движи.

Тези фигури показват резултати от различни нива на чувствителност на едно и също място. Фиг. 1: Чувствителност, настроена на 88 %, настроена от функция Автоматично ниво на чувствителността. Типична за автоматичен модул. Фиг. 2: Чувствителност, настроена на 75 %. Фиг. 3: Чувствителност, настроена на 50 %. Фиг. 4: Чувствителност, настроена на 100 %.

Вие можете да промените нивото на чувствителност, независимо от това дали сте в Модул Автоматична настройка на чувствителността или в модул Ръчна настройка на чувствителността. Методът за настройване работи по един и същ начин в двата модула, но дава леко различни резултати.

Настройката на чувствителността в модул Автоматична настройка на чувствителността е подобна на настройването на скоростта на колата с педала за газта, когато е включен автопилот. Вие може да увеличите скоростта на колата, но когато отпуснете газта, автопилотът автоматично Ви спира от по-бавна скорост, отколкото е настройката за минимална скорост. При Вашия уред, Автоматичният модул Ви позволява да увеличите чувствителността до 100 %, но уредът ще ограничи Вашите минимални настройки. Това Ви предпазва от прекалено ниска чувствителност, за да позволи автоматично следене на дъното. Когато промените настройките с включен Автоматичен модул, уредът ще продължи да следва дъното и да прави минимални настройки на нивото на чувствителността в посока на настройката, която сте избрали.

Настройката на чувствителността в Модул Ръчна настройка на чувствителността е подобна на карането на кола без автопилот-имате пълния ръчен контрол върху скоростта на колата. Във Вашия уред Ръчният модул Ви позволява да настройвате чувствителността на 100 % (максимално) или 0% (минимално). В зависимост от условията на водата и дъното, сигналът за дъното може напълно да изчезне от екрана, когато намалите чувствителността на около 50% или по-малко!

Опитайте се да настройвате чувствителността в двата модула, за да видите как работи.

За да настроите чувствителността:


 1. Натиснете бутон MENU | ENT.

 2. Повява се ред за контрола на чувствителността. Натиснете бутон Стрелка ↓, за да намалите чувствителността; натиснете Стрелка ↑, за да увеличите. Когато е настроена на желаното ниво, натиснете бутон EXIT. (Когато достигнете максималната или минималната граница, прозвучава звук.)Вляво, Меню Ехолот с избрана команда Чувствителност. Вдясно, ред за контрол на чувствителността.

Забележка:

Ако искате да промените чувствителността в Модул Ръчна настройка, първо изключете Автоматичната настройка на чувствителността: от екран ехолот, натиснете MENU | Стрелка ↓, за да стигнете до AUTO SENSITIVITY | ENT | Стрелка ↑, за да достигнете до поле SENSITIVITY | ENT. Натиснете Стрелка ↓ или Стрелка ↑, за да изберете различна настройка за чувствителността. Когато е избрана на желаното ниво, натиснете бутон EXIT.Важен съвет:

Докато експериментирате и се обучавате, е възможно да направите такива настройки, че образът на ехолота напълно да изчезне от Вашия екран. Ако това се случи, запомнете, че е лесно да превключите обратно на напълно автоматична работа като просто възстановите заводските настройки. Ето как:За да възстановите заводските настройки

 1. Натиснете бутон MENU | MENU | Стрелка ↓, за да достигнете до поле SYSTEM SETUP | ENT | ↓, за да достигнете до поле RESET OPTIONS | ENT.

 2. Уредът Ви пита дали искате да изчистите всички настройки. Натиснете Стрелка ←, за да достигнете до поле YES | ENT. Всички настройки са изчистени и уредът се връща обратно към екран Карта в обхват мащаб 4000 мили. (Всички записани истории на маршрута или GPS данни ще останат непроменени).

Символи за риба или Пълна карта на ехолота

Вие може да сте забелязали, че ние използвахме дъги за риба в модул Пълна карта на ехолот за нашия пример, а не популярния символ за риба на функцията FISH I.D. Ето защо:

FISH I.D. е по-лесен начин за новака да познае сигнала за риба, когато го види. Обаче, откриването на рибата по символ има някои ограничения.

Микропроцесорът, вграден в ехолота на Вашия уред, е изключително мощен, но може да бъде объркан. Някои от сигналите, определени като риба, могат да бъдат клони на дървета или костенурки! За да видите какво има под Вашата лодка в максимален детайл, ние препоръчваме да изключите функцията FISH I.D. и да започнете да се учите да интерпретирате дъгите за риба.

Функцията FISH I.D. е най-удобна, когато сте в друга част на лодката или извършвате някаква операция, която Ви възпрепятства да гледате екрана на ехолота. Тогава, Вие можете да включите функцията FISH I.D. и вградения звуков сигнал за риба. Когато голямата риба плува под Вашата лодка, Вие ще я чуете!

FISH I.D. ™ също може да бъде полезна, когато искате да покажете на екрана някои от данните, събрани от Вашия уред. Например, в един такъв случай рибари в залива на Сан Франциско видели облаци от точки във водата, но не и дъги за риба. Когато мрежата била извадена, там нямало нищо повече от няколко малки медузи. Рибарите превключили техния LOWRANCE ехолот на функцията FISH I.D., който показал ято медузи и ясно показал уловката като символ за риба.Други свободни съвети за обучение

Предходният абзац дискутираше FISH I.D., звукови сигнали за риба и други функции в повече детайли. Ако Вие или Ваш приятел имате достъп до интернет, Вие можете също така да научите повече за интерпретирането на това, което виждате на Вашия екран. Посетете нашия уебсайт на адрес: WWW.EAGLESONAR.COM. Не забравяйте да погледнете и безплатния SONAR TUTORIAL (Самоучител за работа със ехолота), който включва анимирани илюстрации и повече картинки на реални данни на ехолота, всичко детайлно описано. Има дори “настроена за печат” версия на самоучителя на нашия уеб сайт... това е една огромна добавка към това ръководство!

Като най-изчерпателен съветник за обучение, не забравяйте да изтеглите безплатния софтуер – емулатор за Вашия уред. Освен, че е просто удоволствие, тази програма може да Ви помогне да научите и основни и операции за напреднали, ЗАПИСАНИ с Eagle ехолоти. Функциите включват:


 • Настройване на обхвата, мащаба, чувствителността, цветовата гама, намаляване на шума, чистота на повърхността и др. Върху записания файл.

 • Цветовото интерпретиране на сигналите на ехолота може да настроено от потребителя.

 • Работа както с Windows Multimedia Player с бутони за напред, назад, пауза, бързо превъртане напред бързо превъртане назад и скрол бутони.

 • Обновяване на настройките, показано върху целия запис.

 • Може да бъде отпечатано пълноцветно.

 • Прозорците могат да бъдат автоматично оразмерени съобразно Вашия монитор.

 • Курсорът на мишката показва Вашата GPS позиция, дълбочина и дълбочината, показана с цифри по целия запис.

Като най-изчерпателен съветник за обучение, не забравяйте да изтеглите безплатния софтуер – емулатор за Вашия уред. Освен, че е просто удоволствие, тази програма може да Ви помогне да научите и основни и операции за напреднали, без да се налага да изгаряте гориво на лодката! Eagle е един от първите производители на ехолоти, който предлага подобен вид средство за обучение за своите клиенти.

Компютърната програма симулира актуален уред ехолот / GPS на Вашия компютър. Вие може да я стартирате с клавиатурата на компютъра или да използвате Вашата мишка, за да натискате виртуалните бутони. Лесни доунлоуд и инструкции могат да бъдат открити на нашия уебсайт.

Каталог: upl doc
upl doc -> Програма имунология за всички Immunology for all fourth national congress of immunology
upl doc -> Четиридесет и първа редовна сесия резолюция 937 (1990)1
upl doc -> Програма за развитие на широколентовия достъп в Република България март 2009 г. Съдържание 1 Въведение 2
upl doc -> Комисия на европейските общности брюксел, 2007
upl doc -> Фишфайндери и Сонари Инструкции за експлоатация Основна работа със сонара
upl doc -> Препоръка (2006)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно Конвенцията на юнеско за защита и насърчаване на разнообразието на културните изразни форми
upl doc -> Комисия на европейските общности брюксел, 29 2007
upl doc -> Проект наредба № от г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница