Основни аспекти на проблематиката


Сегрегация в образованиетоPdf просмотр
страница2/9
Дата18.06.2022
Размер112.63 Kb.
#114662
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
1. Сегрегация в образованието

Тълкуваме сегрегацията като обособяване, „разделяне на хора от различни раси или класи и обикновено се отнася до подобни практики в училищата и други публични услуги.
Сегрегацията е форма на дискриминация.“ (Трифонова, Т., В. Петров, С. Делчева, Н.
Гергишанова, 2007, с. 44).
Когато говорим за сегрегация в образованието имаме предвид диференцирането на училищата и обособяването на „различни училища“, което се основава на логиката, че щом съществуват „различни“ деца, то те би трябвало да бъдат обучавани и в „различни училища“.
Към настоящия момент в страната ни съществуват различни форми на такава образователна сегрегация, които се основават на наличието на физическо или умствено увреждане и различна етническа принадлежност. Тази сегрегация бива реализирана чрез настаняването на деца в специални училища и домове, в които те израстват отделени от връстниците си, а качеството на образованието е неизмеримо по-ниско от това на общообразователните училища. Примери за такива училища са помощните училища, специалните училища за деца
2

с говорни, слухови и зрителни увреждания, т.нар. „ромски“ училища, както и индивидуалните форми на обучение на деца с физически увреждания.
Съществуват, разбира се и аргументи „за“ диференцираното образование, които определят „различните училища“ като необходимост, визирайки нуждите за оптимално развитие на специфичните способности на надарените деца, например, или нуждите от специален педагогически подход към деца – носители на определена биологична или социално детерминирана аномалия, или пък в случаите, когато такива училища обслужват райони с граждани с определена социокултурна принадлежност ( Чавдарова – Костова,
2019).
Образователната сегрегация представлява сериозен проблем и бидейки форма на дискриминация, потъпква едно от основните човешки права. Практиката в световен мащаб многократно и по категоричен начин е доказала, че разделното образование не само не е подходящо за децата със специални образователни потребности и не съдейства за реализирането на пълноценна социална интеграция, а напротив – уврежда ги, генерирайки социална изолация, която нанася непоправими щети върху психиката им. „Сегрегацията пречи за преодоляване на предразсъдъците, тъй като обучението в „различни“ училища не създава предпоставки за взаимно опознаване на „различията“ между децата, а това води до неразбирането им и негативното отношение към тях, резултат от което са възникващи конфликти между „различните“ и другите – деца и възрастни“ (Чавдарова – Костова, 2019,
стр. 67).
В последните години в България се регистрират положителни постъпки в посока преодоляване на сегрегацията в образователната система. Пример за това, е решението на
Парламента през 2015г. помощните училища да бъдат преобразувани в центрове за специална образователна подкрепа. В тях се учат деца, за които оценката е показала, че не могат да се обучават заедно със своите връстници в общообразователна среда. Тези центрове за специална образователна подкрепа функционират на принципа на помощните училища и там има целодневна организация и грижа за децата, както и общежития за тях. Основната разлика е в това, че тези центове издават съответния документ за завършено образование –
това, което помощните училища не правят, което от тяхна страна е и форма на дискриминация.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница