Основни аспекти на проблематиката


Изготвяне на индивидуални планове за обучениеPdf просмотр
страница4/9
Дата18.06.2022
Размер112.63 Kb.
#114662
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
4. Изготвяне на индивидуални планове за обучение
Друг проблем, който изключително много затруднява работата на учителите с децата със специални образователни потребности, са индивидуалните образователни програми. Много класни ръководители са споделили, че те по собствено усмотрение и с помощта на ресурсните учители изработват индивидуалните планове за обучение на децата.
Повечето учители не споменават да са получили помощ от екипите за комплексно педагогическо оценяване, нито пък да са се ръководили от някакви стандартизирани правила
4

при изработването на индивидуалните програми или да са били обучени за това. Получава се така, че в различните училища индивидуалните планове по едни и същи предмети са крайно различни по отношение на цели и съдържание. Също така в някои от училищата ресурсните учители използват учебни материали за специалните училища, които са остарели както методически, така и съдържателно. Тази практика се оказва порочна, тъй като тя се явява препятствие пред предоставянето на качествено образование на децата с увреждания (ДПО
„Спасете децата“, 2006).
5.
Подходяща материално - техническа база
Осигуряването на подходяща материално – техническа база е следващо условие за приобщаване на децата, най – вече на тези със специални образователни потребности. Тук следва да бъде отчетен факта, че независимият живот на хората с увреждания се осигурява чрез наличието на достъпност във всичките иM измерения и предполага отчитането на значимостта на т.нар. помощни технологии, представляващи „съвкупност от оборудване,
инструментариум и специално обучени животни, които позволяват на хората с увреждания да упражняват активно дейности, които наличието на съответното увреждане прави трудни или дори невъзможни за изпълнение“, в т.ч. „инвалидни колички, слухови апарати, патерици,
„говорещи“ компютри.“ Всички тези „помощни технологии“ имат за цел „да компенсират дефицита, причинен от увреждането“ и именно „благодарение на тях хората с увреждания учат, работят, придвижват се…тоест получават възможност за пълноценно и равностойно включване в общността“ (Чавдарова – Костова, 2019, цит. по Независим живот, 2001).
Някои от често срещаните трудности при обучението на деца със СОТ са четенето,
смятането и писането, като в доста случаи тези трудности могат да се проявят и в комбинация един с друг. При наличие на такива ситуации експертите препоръчват индивидуални логопедични сесии и обучение с помощта на компютър. В учебния процес както на деца със специфични обучителни затруднения, така и на деца с увреждания,
повечето трудности при ученето биха могли да бъдат преодолени посредством съсредоточаване върху силните страни на децата и осигуряване на индивидуални помощни технически средства.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница