Основни аспекти на проблематикатаPdf просмотр
страница7/9
Дата18.06.2022
Размер112.63 Kb.
#114662
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
9. Въвличане на родителите
Тъй като родителите са хората, които са най – близко до децата си и познават техните нужди, интереси и желания, биха могли да бъдат много добър и полезен източник на информация за педагогическия персонал. „Учителите би трябвало да предразположат родителите да споделят информация относно реалния здравословен и емоционален статус на детето. Много е важно за учителите да разполагат с такава информация и на нейна основа да адаптират подходите си спрямо възможностите на детето да учи и да участва в дейностите в класната стая“ (Чавдарова – Костова, 2019, стр.203)
„Опитът и наблюденията на „Спасете децата” регистрира като изключително добри практики на приобщаващото образование ранната интервенция и работата с родителите на децата със специални образователни потребности с цел въвличането им в процеса на обучение на децата им у дома. Сурдо-педагогът и учителите в едно от училищата, в което се обучават деца с увреден слух, споделят, че най-безпроблемно се работи с децата, които преди това са посещавали детска градина. Там те са контактували с връстници без увреждания, като едновременно с това са работили с логопеди и сурдо-педагози. Така те придобиват умения да контактуват с останалите от ранна възраст и по-късно в училище отбелязват устойчив прогрес в усвояването на общообразователния материал. Всички учители и най-вече ресурсните споделят, че ролята на родителите и на семейната среда е от голямо значение за развитието на детето. Работата с родителите е изключително важна и при мотивирането им да се предприемат необходимите стъпки за оценка на образователните потребности на децата от ЕКПО и предоставянето на адекватни условия и ресурси за образованието им. Най-голям напредък се забелязва при децата, чиито родители участват активно в учебния процес: създаване на навика у детето да възприема училището като нещо важно, помощ за справяне с домашните задачи, допълнителна работа по учебния материал и т.н. От друга страна, учителите споделят, че работата с родителите е най-тежка. Те често се сблъскват с отказ на родителя да повярва, че детето му има нужда от допълнителна помощ или пък с тотална незаинтересованост. Специално внимание следва да се отдели на изработването на механизми, които в максимална степен да въвлекат родителите, както на ученици със специални образователни потребности, така и на ученици без бариери пред ученето и участието, в образователния процес на децата им.“ (ДПО „Спасете децата“, 2006,
стр.16)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница