Основни характеристики на изследванетоДата01.08.2017
Размер47.71 Kb.
#27005
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Методика на изследването – Световната организация по интелектуална собственост (WIPO)

Източник - Национален статистически институт на Република България
Изследвани параметри - добавена стойност, произведена брутна продукция, брой заети, обем на вноса и износа.
Типология на авторскоправните индустрии (АПИ) по методиката на WIPO

Основни индустрии

книгоиздаване и печат, визуални и графични изкуства, театър и музика, фотография и филмово изкуство, радио и телевизия, реклама, софтуер

(най-голям принос на авторските права в създаваната добавена стойност)

Взаимозависими индустрии

компютри, фото и кино апаратура, радио и телевизионна апаратура, хартия, празни носители на информация и др.

(призводство и продажба на оборудване и консумативи, които изцяло или най-вече се използват в основните индустрии)

Частични индустрии

текстил, обувки и конфекция, мебели, бижутерия, занаяти, игри и играчи, стоки за бита, архитектура, дейност на музеи и др.

(само част от дейностите е свързана със защитени с авторски права продукти и услуги)

Неспецифични поддържащи индустрии, далекосъобщения, включително интернет, транспорт, търговията на едро и дребно.

(улесняват разпространението и продажбите на защитени с авторски права продукти и услуги)


Икономически принос на АПИ за 2005 година


Основни АПИ
(добавена стойност)

Брутна добавена стойност

Дял на основните АПИ в БДС

672 270 000

35 220 410 000

1,91%

Общо за АПИ
(добавена стойност)

Брутна добавена стойност

Дял на АПИ в БДС

1 204 229 000

35 220 410 000

3,42%


Дял от БВП


Дял от БДС


За 2005 г. икономическите дейности, свързани с авторските и сродните им права в България, произвеждат брутна продукция за 4,155 млрд. лв. и създават добавената стойност за 1,204 млрд. лева.

Основните авторскоправни индустрии имат най-голям икономически принос от индустриите в сектора – те произвеждат брутна продукция за 2, 498 млрд. лв. и добавена стойност за 672 милиона.


Основни АПИ

(брой заети)Общо заети в

България


Дял на основните АПИ в заетите

55 861

2 434 726

2,29%

Общо за АПИ
(брой заети)

Общо заети в

България


Дял на АПИ в заетите в България

104 814

2 434 726

4,31%


В България за 2005 г. в икономически дейности, свързани с авторските и сродните им права, работят 104 814 души, почти всеки 20-ти от заетите. Само в основните АПИ работят 55 861 хиляди души, т.е. над половината от заетите в сектора.
Генерираната от АПИ добавена стойност (3,42%) е около ¾ от тази в такъв значим сектор, като "Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода" и е със значително по-голям принос от сектора на хотелиерството и ресторантьорството!

По отношение на приноса в брутния вътрешен продукт (БВП) делът на авторскоправните индустрии е 2,81% – стойност, която надхвърля двукратно дела на добивната промишленост и е по-голяма от тази в "Хотели и ресторанти".
АПИ сред икономическите сектори – дял БДС, 2005 г.

Източник: Основни макроикономически показатели 2005, НСИ, с. 74, таблица 2.3.1.


Темпове на изменение на добавената стойност, 2003 – 2005 г.

Основни АПИ

(добавена стойност)Общо АПИ

(добавена стойност)Изменение на БДС

Изменение
на БВП

52,8%

49,9%

10,8%

11,5%

Данните са получени като отношение на коригираните с инфлационен индекс стойности за 2005 и 2003 г.; данните за националната икономика са от Таблица 1.2.2 в "Основни макроикономически показатели 2005", разд.“Национални сметки” (www.nsi.bg)

Основни АПИ

(нарастване заети 2003-2005 )Общо АПИ

(нарастване заети 2003-2005)Общо нарастване заетите в България

2003-200512,3%

13,3%

3,5%


Авторскоправните индустрии в България са бързо развиваща се индустрия, която при адекватна обществена подкрепа би могла да се превърне в един от двигателите на икономическия растеж през следващите години.
Получени и изплатени възнаграждения в чужбина
за авторски права и други продукти на интелектуална собственост за 2003 –2005 г.

Според закупените и продадените авторски права и лицензии върху продукти на интелектуалната собственост България се очертава като нетен вносител на продукти на интелектуалната собственост и права върху тях – за послените три години изплатените в чужбина възнаграждения за ползване на продукти на интелектуалната собственост са нараснали от 21,5 на 64 милиона лева, а получените приходи от продажба на интелектуална собственост - 4-5 милиона годишно.

Международни сравнения


По-нови данни, сравняващи ситуацията със САЩ и Канада показват, че делът на основните авторскоправни индустрии в БВП на България е над три пъти по-нисък от този в САЩ и почти два пъти от този в Канада.

За периода 2003 - 2005 г. темпът на растеж на основните АПИ в България, изчислен като съотношение между дела на добавената стойност в БВП между двете години, е 38% - значително по-висок от този в САЩ и Канада.Темп на растеж на основните авторскоправни индустрии от БВП, 2005/2002 г.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница