Основно училище “стоян михайловски”Дата21.08.2018
Размер44.1 Kb.
#82073
Основно училище “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”

4004 ПЛОВДИВ Директор тел. 69-24-37

ул.”К. Геров”№45 Канцелария тел. 69-92-86

е-mail: ou_st.mihaylovski@abv.bg

П Л А Н  

НА 
УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ
за учебната  2016/2017година


Ученическия съвет има следните статут, отговорности и задължения:

Ученическият съвет се ръководи от председател. Този пост се избира на общо събрание на ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите "за" от присъстващите членове на Ученическия съвет.

За председател на Ученическия съвет не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.

Ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, преподаватели, на които е възложено да подпомагат работата на ученическия съвет и класните ръководители.Членове:

Членството в Ученическият съвет е доброволно.

Всеки клас излъчва по трима свои представители от V доVII клас – при заседание, заседават всички представители на всяка паралелка в училището.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


 • Председател – Стоян Кръстев Клявков VII „а” клас

 • Заместник-председател – Никола Николаев Михалски –V „а”

Основни принципи

Основните принципи на действие на Ученическия съвет са: • участие;

 • демократичност;

 • толерантност, инициативност;

 • отговорност;

Основни цели

. Основните цели на УС са стимулиране на свободния обмен на: • идеи и информация;

 • интелектуални ценности;

 • сътрудничество между учениците.

Целенасочена работа за формиране у учениците на гражданско съзнание и социално поведение.

Правомощия

 • Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност и училищния живот.

 • Ученическият съвет предоставя възможност за публичност, гласност и прозрачност при изразяване мненията на учениците.

 • Ученическият съвет спомага за организиране на извънкласното време на учениците, участва в дейности, свързани с превенцията на опасните поведения, наркотични и алкохолни зависимости.

 • Ученическият съвет може да инициира и организира благотворителни кампании.

 • Ученическият съвет представя в публичното пространство отчет за събраните и изразходвани средства в рамките на организираните благотворителни инициативи.

 • Ученическият съвет участва в разработването на план за дейността си през текущата година и поема отговорност за реализация на дейностите, предвидени в него.

 • Ученическият съвет може да взема отношение при предложения за награди на ученици.

 • Ученическият съвет може да инициира и да участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.

 • Ученическият съвет може да прави предложения в рамките по организиране на празници и тържеста и по актуални въпроси, касаещи развитието на учениците и др.

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1.      Заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство

Срок: 30.10.2016 год.

2.      Изготвяне и приемане на план за дейността на Ученическия съвет за учебната 2016– 2017 год.Срок: 30.10.2016 год.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1. Отбелязване Деня на народните будители.Срок: 01.11.2016 год.

2. Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на информационен бюлетин, който да бъде използван в Часа на класа. Изготвяне на табло.Срок: 13.11.2016 год.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1.      01.12 – Анти- спин кампания. Изготвяне на табло,беседа, червени лентички за всички ученици.Срок: 28.11.2016 год.

2. Коледна украса на класните стаи в училището-организиране на конкурс за най- оригинална коледна украса.

Срок: 13.12.2016 год

3. Коледно тържество. Организиране на коледна томбола.

Срок: 23.12. 2016 г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1. Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.Срок: 12.02.2017 год.

2. Отбелязване на Розовата фланелка – „ Не на насилието „Срок: 18.02.2017 год.

МЕСЕЦ МАРТ

 1. 01.03 – Благотворителна акция за изработване на мартенички. Конкурс между класовете за най – голяма мартеница

Срок: 26.02.2017

 

2. 03.03 - Оформяне на кът във фоаето на училището за отбелязване на годишнината от Освобождението на България.Срок: 02.03. 2017 год.

3. Отбелязване на деня на водатаСрок: 22.03. 2015 год.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1. Отбелязване Деня на Земята – 22 април, Почистване на двора и тревните площи в училището.Оргнизиране, популяризиране и участие в „Зелено матине с работилница за чудеса – Екопразник за ученици и родители“ . Благотворителен базар.

Срок: 22.04.2017 год.

2. Участие в инициативата „Да изчистим България за 1 ден”МЕСЕЦ МАЙ

1 .9 май – Ден на Европа- представяне на отделни европейски държави, членки на Европейския съюз. Изработване на постери.

Срок: 07.05. 2017 год.

2. Ден на славянската писменост и култура 24 май. Срок: 21.05. 2017 год.МЕСЕЦ ЮНИ

 

1. Изпращане на VІІкл. и закриване на учебната 2016-2017 година.Срок: 16.06. 2017 год..

 

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

 


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница