Основно училище”христо ботев”,С. Българин, общ. Харманли з а п о в е дДата07.08.2018
Размер18.46 Kb.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ”,С. БЪЛГАРИН, ОБЩ.ХАРМАНЛИ
З А П О В Е Д
№1/16.09.2013г.
На основание глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

Н А Р Е Ж Д А М :


I.Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката:”Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Харманли до ОУ”Христо Ботев”,с.Българин и обратно през учебната 2013/2014г.” Срок: от 16.09.2013г. до 15.06.2014г.вкл.Прогнозен брой учебни дни – 170 дни.Превозът се извършва по четири маршрута/съгласно техническо задание/ всеки учебен ден, като общият изминат път на ден е 338 км.

II.Одобрявам документацията за участие в процедурата/включително приложения и образци на документи/.

III.Критерии за оценка на предложенията:

-икономически най изгодна оферта.IV.Прогнозна стойност на поръчката – 65400лв.

V.Място и срок за подаване на предложенията за участие:

Офертите се подават лично от учстника или от оправномощен от него представител в ОУ”Христо Ботев”, с. Българин до 16,00 часа на 02.10.2013г.VI.Място и срок за разглеждане на офертите:03.10.2013г. от 13,30ч.в кабенета на директора.

Лице за контакт:Румяна Илчева-гл.счетоводител , телефон за контакт-0884923344.

Задължавам главния счетоводител Румяна Ламбова Илчева да предприеме действия за изпращане на публичната покана до Агенция по обществени поръчки,гр.София. и на сайта на община Харманли:www.harmanli.bq.

VII.Определям следните длъжностни лица, които да съберат , разгледат и оценят подадените оферти:

РУМЯНА ЛАМБОВА ИЛЧЕВА – гл.счетоводител на ОУ”Христо Ботев”,с.Българин- Председател на комисията

АННА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА –гл.учител – член на комисията

АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА- ст.учител – член на комисията

След приключване на работата комисията да състави протокол и предаде същия на Директора наОУ”Христо Ботев”,с.Българин,общ.Харманли.

Запознат: Директор:

/Хр.Иванова/ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ”,С. БЪЛГАРИН, ОБЩ.ХАРМАНЛИ
З А П О В Е Д
№........../..............2013Г.

На основание чл.101 г от глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана , определям следните длъжностни лица, които да съберат
Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница