Особености при инсталирането на hundure с-ми за контрол на достъпа и работното времеДата29.01.2017
Размер70.65 Kb.
#13777
Особености при инсталирането на HUNDURE с-ми за контрол на достъпа и работното време
Контролерите RAC2000P могат да управляват 2 врати двустранно с 4 четеца ABA-T2 или едностранно с 2 четеца Wiegand/ ABA-T2. Могат да осъществяват контрол на достъпа с проверка на работното време.
Контролерите RAC2000G могат да управляват 2 врати едностранно с 2 четеца Wiegand/ ABA-T2. Могат да управляват контрол на достъпа.

Spec.
RAC-2000G

RAC-2000P

Number of Door Controlled

2 Doors

Number of readers

2 for ABA-Track2 or

2 for Wiegand4 for ABA-Track2 or

2 for WiegandNumber of cards

10000 Cards

Memory adjustable, max. 16000 records (card + records.)

Capacity of records

4200 Records

Control relay output

4 relay(2 for electrical lock, 2 for alarm)

Input points

6 sensor:( Push button x 2, Door sensor x 2, Case sensor x 2)

8 sensor:( Push button x 2, Door sensor x 2, Case sensor x 4)


Communication Ports

RS-232 / RS-485 / TCP/IP

Baud rate

2400/4800/9600/19200bps-N-8-1

Time schedule / Time zone

-----

128 Time schedule / 128 Time Zone

Holidays setting

-----

200 Holidays(2 years)

Controller ID

1~255

Anti-passback

Indoor / Outdoor

Indicator (LED)

Power LED x 1, dual color LED x 1, relay signal LED x 4

Support Software

HMS

Power Supply

DC 12V @ 500mA ( Exclu. Reader )

Power Consumption

2W ( maxExclu. Reader )

Ambient Temperature

-10℃~55℃

Relative Humidity

20%~95% (without condensation )

Weight

400g(Controller)

620g(Inclu. Packing)Dimensions

210(L) x 150(W) x 28.5(H)mm(Controller)

290(L) x 170(W) x 66(H)(Inclu. Packing)Weight (Metal case)

4000g

Dimensions(Metal case)

300(L) x 400(W) x 100(H)mm

Контролерите се захранват от импулсно захранване PSU320 и акумулатор 12V/4.5Ah, които осигуряват непрекъсната работа.

За работа с четците са необходими 4 проводника (захранване 12В, GND Clock, Data) Допълнително по желание могат да се включат OK LED, ERROR LED, BUZZER, CASE SENSOR.

Препоръчителната дължина на кабелите е 30м (Тествано е с 200м на Wiegand card reader). Метода на обмен (Wiegand/ABA-T2) се избира с джъмпер/запояване на мостче на платката на четеца. Показано е за PXR-50EW. С мостчето се включва ABA.


Контролерът може да се свърже с PC посредством RS232/RS485 интерфейс. Препоръчителната дължина на кабела е до 25/800метра. Ако се ползват няколко контролера, те се свързват по RS485, и посредством конвертор (EPC-402) към PC по RS232.


RAC2000P/G

RS485 9pin female

RS232 9pin female

485+

Pin2

Pin2

485-

Pin1

Pin3

GND

Pin5

Pin5

На платката на контролера с джъмпери JP1~3, 4~6, 7~9 едновременно се избира RS485/RS232 интерфейс. С JP13 се избира Wiegand/ABA-T2 обмен. Ако има повече от един контролер по шината, с NODE ID се избира уникален номер 1~255 за всеки. Преди пускане на с-мата, или за изтриване на информацията от контролера, се премества JP12 в положение HW INITIAL, натиска се бутон Reset (контролерът започва да пиука бързо), JP12 се премества обратно на NORMAL (след няколко секунди се чува един звуков сигнал). С това контролерът е готов за настройка и работа с програмата HMS.Работа с програмата HMS

Username и password по подразбиране са admin.

Програмата има дървовидна структура, инсталацията започва с добавяне на hardware RAC2000P/G (Add Group, Add Hardware). Избира се начина на комуникация (Comport, COM1..8), number of doors in control (1/2) и се натиска бутон save.

В ‘List 1 of hardware parameters’ при правилна инсталация и свързване ще се прочете системното време на контролера (в червено)

Инсталацията може да започне с въвеждане номерата на картите. Ако картите не са надписани, трябва да се прочетат от контролера. Това може да стане с бутон ‘receive event’ -> enable receiving. Всички карти се прочитат една след друга. Натиска се Disable receiving. Избира се Report->Event table. От менюто се избира Start date, End Date, Event code -> 0014-Invalid card, бутон OK и Print за разпечатване. Всяка карта има 2 номера. Wiegand е 8 цифри, ABA-T2 е 10 цифри. Използва се номерът, за който са настроено четците и контролера.

От Card number maintenance -> Append card number continuously с десен бутон на мишката се избира Add card number. В Beginning card number се въвеждат всички цифри от кода (8 или 10, в зависимост от четеца). В Add card number(s) се въвежда 1, тъй като картите не са с поредни номера. В Card number pick се въвеждат броя цифри от кода – 8 или 10. Потвърждава се с OK и Exit. Това се повтаря за всички карти.


В Data creation – Department name се добавят нови отдели (department).
В Data creation – Member basic data -> Add employee се добавят служители. Въвеждат се номер, име, номер на карта (избира се от списъка свободни карти), Gender (пол), тип карта (най - често user card), снимка (по желание). Промените се запазват с OK. Периодично се натиска бутон ‘download’ . Ако всичко е правилно, няма да има съобщения ‘failed’.
Меню Authority edit. В Time block of access (Тази функция работи само на RAC2000P) се задават групи с различно време на достъп, работни дни в седмицата и празнични дни. Достъпа е разрешен само в зададеното време.

В Group edit се създават групи с различни права за достъп. С десен бутон (Modify content) се въвежда име на група, time section (№1 е без ограничения, другите се задават от потребителя), натиска се Save group name, после Next Page, и там с бутони ‘>’ и ‘>>’ се добавят вратите, които ще се отварят от тази група. С Next page се отива на служителите, които се включват в тази група. Те се добавят по аналогичен начин. Диалоговият прозорец се затваря с END.

Отново се натиска бутон ‘download’ . Ако всичко е правилно, няма да има съобщения ‘failed’.

С това системата е готова за работа. Може да се направят допълнителни настройки в Hardware -> ‘List 1 of hardware parameters’, ‘List 2 of hardware parameters’ и др.

За работа със системата трябва периодично да се избира ‘receive event’ -> enable receiving. Така данните се прехвърлят в компютъра и се освобождава паметта на контролера. RAC2000P позволява 16000 записа, които се разпределят динамично между данни за карти и входящи събития. RAC2000G има капацитет 10000 карти и 4200 записа на събития. Системата може да се остави на приемане, като така потребителят получава текущата информация за работата на системата. Ако са зададени снимки на служителите, с бутон Open photo ще се появява снимка на екрана за всяко събитие. Бутон Disable receiving спира приемането на данни. Това е необходимо и когато ще се извършва настройка на контролера (download).

Справките за събитията се избират в меню Report. Daily first&end record inquiry дава справка за първия и последен запис на всеки служител за съответна дата. Информацията може да се разпечата или експортира в текстов вид.Swiped records export позволява експортиране в TXT, Excel CSV или HTML формат. Данните се подреждат в реда на избиране на полетата.

Меню Software operation authority setup – тук се задават потребители с различни права на достъп. Всеки потребител вижда само тази част от програмата, за която е упълномощен. Например хардуерните настройки не са необходими при всекидневна работа със системата.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница