Осведомяване съобщение поДата21.01.2018
Размер15.2 Kb.
#50432


9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226

obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО

ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

по

чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящето и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 10.07.2014 г. Община Смядово публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на следният инвестиционен проект: Подобряване на пътните настилки и подмяна на водопроводната мрежа на улици от уличната мрежа на гр. Смядово, община Смядово

Поръчката предвижда изготвянето на инвестиционен проект за следните обекти:

ул. Захари Величков - от ул. "Петлешков" до ул. "Ив. Вазов"

ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г.С. Раковски до ул. Захари Величков"

ул. "Райна Княгиня" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Ст. Караджа"

ул. "Априлско въстание" от ул. "Бенковски" до ОТ 14

ул "Априлско въстание" от ОТ 14 до ул. "Ген. Заимов"

ул. "Генерал Заимов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Черноризец Храбър".

Прогнозната стойност на поръчката е 45 000 лв. без ДДС, а източника на финансиране е общинският бюджет.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.00 ч. на 21.07.2014 г. на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 - Деловодство.

Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2014 г. от 10:00 ч. от комисия, назначена от възложителя.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на Община Смядово.С уважение,
ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница