Осъзнаване същността на музикалното изкуство като език на чувстватаДата02.01.2018
Размер342.62 Kb.
ЦЕЛИ:

 • целенасочено въздействие за развитие на музикалните способности на учениците, чрез което да се стимулира интереса и желанието им да се занимават с музикални дейности;

 • по занимателен и достъпен начин у първокласниците да се формират начални умения, знания и навици, които ще им позволят да се ориентират в сложния свят на музиката;

 • чрез запознаване с музикални творби, да се поставят основите за формиране на музикалната култура;

 • осъзнаване същността на музикалното изкуство като език на чувствата;

 • осъзнаване ролята на музиката в живота на хората;

 • формиране на позитивно отношение към националното фолклорно богатство.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


 • възпроизвеждане на задължителните изучени песни;

 • ориентиране в жанровото разнообразие на музикалните творби;

 • определяне характера на музиката /весела, тъжна и т.н./;

 • отразяване чрез двигателни движения на метричната група;

 • отразяване чрез движение на ръката височината на тоновете;

 • разпознване на различни танци /валс, марш, хора/;

 • разпознаване тембъра на различни музикални инструменти /гайда, пиано и др./;

 • импровизиране на съпровод на песен с детски музикални инструменти;

 • осъзнаване и сравняване на темпото и динамиката на музикалните произведения;

 • запознаване с различни народни обичаи /коледуване, лазаруване и т.н./;

 • запознаване с български и чужди композитори.


Д

С


М


Тема

Наблюдения, анализи и други дейности:

Нови понятия

Забележка

1ІХ

Песни по предложение на учениците. „Часовник”, „Здравей, първи клас”- Разучаване.

определят характера на музиката – весела, тъжна (1, 2 и 3 от музикалния материал) определят, че песента може да се пее и да се слуша разпознават “пеещите” в илюстрациите на с.с. 8 и 9

Слушане, характер на музика, песен, пеене
2ІХ

„Здравей, първи клас”-затвърдяване.

„Първокласник”- разучаване

Часовник

„Ний ще победим”-слушане. Марш,танц.ориентират се, че музиката може да се пее и да се свири (1, 3, 5) възпроизвеждат познати мелодии (без текст) на популярни детски песни (напр. “Песента на Сънчо”, “Две калинки” отразяват чрез спонтанни двигателни реакции маршовост и танцувалност (3,5) установяват слуховата природа на музиката и сетивата, с които възприемаме музика

Музикален инструмент, изпълнител, слушател, вирене, свирня; песен, пеене;
3ІХ

„Първокласник” затвърдяване.

Часовник (П. Ступел)

Песни по избор на учениците

Ний ще победим (Ал. Морфов)

„Рози от юг” – слушане


определят характера на музика – весела, тъжна, тържествена (4, 5) разпознават песен по мелодията (без текст) (1) отразяват метричните времена (1, 4) разпознават “свирещите” от илюстративния материал на с.с. 8–9 свързват личния си опит на контакти с музиката чрез илюстрациите (с. 3 – горе)

Мелодия, текст, характер на музиката, изпълнител, слушател, зрител
4ІХ

Часовник (П. Ступел)

Ний ще победим (Ал. Морфов)

Рози от юг (Й. Щраус) „Хоро”/Д.Христов/-разуч. Ниски и високи тонове. Метрична група „на две”


определят ниски и високи тонове, изпълнени от учителя отразяват метричната пулсация “на две” с плясакане (3) – с. 4, долу, определят “на колко се брои” (2) свързват представите си за маршовост и танцувалност с конкретни изображения – с. 4 изброяват най-подходящите места и случаи, при които звучи марш, запознават се с оркестрова звучност (3 и 4)

Ниски и високи тонове, марш, танц, оркестър, “на колко се брои”
5Х

Часовник (П. Ступел)

Рози от юг ( Й. Щраус) „Хоро” – затв. Право хоро. /орк. От народни инструменти/ - слушанеотразяват подражателно с ръка високи и ниски тонове, изпълнени от учителя определят най-подходящите места за използване на триъгълник за съпровод (2) и изпълняват песента със съпровод, запознават се с право хоро (4) в изпълнение на оркестър от народни инструменти, определят кой от двата танца е български (3 и 4)

споделят опита си, свързан с местата и случаите, в които танците са част от ежедневието на децата, определят къде се марширува и къде се танцува (според илюстративния материал) – с.с. 4–5Оркестър, инструменти,

Съпровод, право хоро, ниски и високи тонове, танц, марш


6Х

„Есен” /П. Ступел/ - разуч.

„Часовник”. Високи и ниски тонове.откриват интонационна грешка, допусната умишлено от учителя (2) определят “на колко се брои” (2, 3) изпълняват песен със съпровод (3) запознават се с тембъра на гайда (4) и намират муз. инструмент на с. 13

споделят “срещите” си с гайдата (“на живо”, чрез медиите и др.) отразяват и определят общата посока на мелодия (2 – “Чуйте гайда”)отразяват самостоятелно с ръка високи и ниски тонове, изпълнени от учителя откриват “право хоро” в друг изпълнителски състав – оркестър (5)Посока на движение на мелодията, гайда, оркестър, оркестър от народни инструменти, високи и ниски тонове
7Х

Затвърдяване на песните „Есен”,”Хоро”, „Часовник”. „Свирещият часовник”- слушане. Метрична пулсация „на три”.

свързват изпълнението на песни с характера на мелодията (1, 2, 3) определят “скок” в мелодичната линия (1) отразяват метричната пулсация “на три” (1) определят “на колко се брои” (1, 2) изпълняват песен със заучен съпровод (2) разнообразяват изпълнениено с пеене на групи и солово (3) запознават се със звучността на пианото (4) и го откриват на с. 13 предлагат

подходящи начини за съпровод на песен с пляскане, с тъпан и други – по избор (3) и изпълняват песента със съпроводКомпозитор, солист, пиано, клавиши, поет, песен, солист
8Х

„Приспивна песен” /Д.Христов/ - разуч. Силно- тихо – динамика на музиката

наблюдават и анализират “скок” в мелодичната линия (3 – “свири”) подбират музика с пулсация “на две” в колекция (3, 5, 6 и др.) свързат изразителните възможности на динамиката със съдържанието на песни при изпълнение (1, 2, 3) възпроизвеждат звукоподражателно “звуци на вятър” коментират подходящи случаи и места, където би звучала дадена музика (5,6,4)

свързват името на Добри Христов с още една негова песен и с портрета му на с. 16 осмислят изразителните възможности на динамиката (силно – тихо) в музиката (1, 6)Силно, тихо, скок в мелодията, композитор, поет, съпровод, броене “на две”
9Х

„Комарко се женеше”/народна песен/-разучаване. „Есен”, „Приспивна песен”- затв.

определят повтарящи се тонове (2 – “Тих ветрец”) откриват общата пулсация “на три” (2, 3, 4) свързват пулсацията “на три” с танца валс (4) и я откриват на съответната схема – с. 7

изброяват различни танци от личния си опит откриват тембъра на пиано (5) свързват звука на вятъра с графичното изображение в

партитурата (затихване и засилване) и разучават “партията” на чашите (дъждовните капки) – с.импровизират танцови движения (4)


Авторска и народна песен, повтарящи се тонове, пиано, броене “на три”, засилване, затихване, звукова картина, звук, валс
10Х

„Комарко се женеше”- затв. Отразяване на метрома с пляскане.

отразяват метрума с пляскане (1) откриват песен по изпълнен

метроритъм или мелодия на песни (2, 4) сравняват начина на броене “на две” със и без задържане на ръката (1, 4) откриват “право хоро” (5)

определят дълги и кратки срички (4) импровизират съпровод (5) изпълняват (сглобяват) звуковата картина – с. 7 наблюдават,анализират и коментират формите на функциониране на музиката в конкретни илюстрации, като ги свързват с личния си опит – с. с. 8–9


Дълги и кратки срички, броене „на две” със и без задържане, право хоро, песен, мелодия, звукова картина
11Х

„Медна свирка”/Б.Ибрашимов/

разучаване.Затвърдяване на песните – „Комарко се женеше”, „Есен”, „Часовник” Право хоро – слушанеоткриват “скок” в мелодичната линия (2 – началото) определят темпови различия между две песни – бързо-бавно (2, 3) отразяват метрум с пляскане и го свързват с мястото му в партитурата – с. 10 (2) наблюдават завъшеност и незавършеност (3, 4)

осмислят разликата между житейски шум и звук и чрез звуковата картина – с. 7 използват звукова картина за въведение към песен (3) коментират личния си опит във връзка с музиката на сватба – в града и на село разучават стъпки на “право хоро” (5)Шум, звук, сватбарска музика, бързо-бавно, завършено, незавършено, “скок” в мелодичната линия, право хоро
12Х

„Медна свирка” – затв. „Зайци”-разуч.

Танц на неизлюпените пиленца - слушанеоткриват повтарящи се тонове и “скок” в мелодическото движение (2) определят бързината на изпълнението при слушана музика (5) откриват дълги и кратки срички (2) отразяват метрума на песен (3) и откриват разликата в двете партии от партитурата – с. 10 свързват характера на песен и инструментална музика с подходящо изражение на снимките от с. 11 разпознават тембъра на пианото (5) откриват допусната умишлено от учителя метроритмична неточност в песен (3) разучават “право хоро”

Повтарящи се тонове, дълги и кратки срички, песен, инструментална музика, характер на музиката, пиано, право хоро, бързина, “скок” в мелодията
13Х

„Зайци”, „Медна свирка”,„Комарко се женеше” – затв. Танц на излюпените пиленца- слушане.

свързват посоката на мелодията с графичното u изображение (4 – “Чуйте..”) – с. 13 определят “на колко се брои” (1,2,3,4) откриват кратки и дълги срички (1 – “Думбур, думбур де”) избират подходящо темпо за изпълнение на песен (1) свързват тембър с конкретно изображение на музикален инструмент (5) – с. 13

разпознават една и съща музика в различно изпълнение (5, 6)

постигат темпов синхрон при импровизиране “танц на пиленца” (6)


пиано, оркестър, диригент, композитор, бързо, бавно, умерено, посока на мелодията, дълги и кратки срички, броене “на две”
14ХІ

Затвърдяване на песните. Зайци (Л. Лесичкова)

Приспивна песен (Д. Христов)

Часовник (П. Хаджиев)

„Карнавал на животните”- слушане.

Слон из цикъла “Карнавал на животините”(К. Сен-Санс)


откриват повтарящи се тонове (2) определят посока на мелодичната линия (3 – “У дома часовник трака”) определят завършеност и незавършеност сравняват пулсация “на две” и “на три” (2, 3) определят танцувалност в непозната музика (5) осмислят бързината (темпото) като важен изразен елемент при изпълнение на музика (1, 2) изпълняват със заучен съпровод песен (3) импровизират съпровод на песен с детски музикални

инструменти (1) свързват представите си за “карнавално” настроение с познати музикални произведенияКарнавал, повтарящи се тонове, броене “на две” и “на три”, посока на мелодията, танцувалност, завършеност, незавършеност, съпровод, бързина и др.
15ХІ

„Пиленце пее” /нар. песен/ - разуч.


откриват грешка в графиката на мелодическата линия (3)

отразяват дълги и кратки срички и чрез ходене по сричките (3)

сравняват темпото на познати инструментални творби (4, 5)

постигат темпов и динамичен синхрон при импровизиране на танцувални движения (4) съпоставят понятията ниско-високо и по отношение на опозицията тънко-дебело (4, 5) – с. 12 запознават се с тембъра и вида на контрабас (4) – с. 13контрабас, струни, тънко-дебело, ниско-високо, мелодия, бързина
16ХІ

„Пиленце пее”- затв. „ Селски двор”/Т.Спасов/ - слушане. Селски фолклор.

откриват умишлено променен метрум (пулсацията) в позната песен (2 – в размер пет осми) свързват представите си за шум и звук и съзвукоизобразителност в музиката (5) запознават се с тембъра, вида и начина на свирене на кавала (5) определят хороводност в песен (1)

сравняват различни метруми и определят разликата (1, 3) определят кое (мелодия, текст, нещо друго) в музикалния материал за часа е тясно

свързано с атмосферата на селото и селския фолклор (1 – 5) – с. 14–15 използват различни форми за разнообразяване изпълнението на песни (2, 3)


Кавал, хороводност, мелодия, текст, шум, звук, броене “на две” със и без задържане, народна песен
17ХІ

„Прела баба” – разучаване.

„Пиленце пее”, „Медна свирка”,”Селски двор” – затв.откриват вярната графика на мелодическа линия на песен по предложени три заглавия (3)

свързват метрума (броене “на две”) със съответните графики на с.19 (1, 2, 3, 5) разпознават позната музика изпълнителския състав (5) запознават се с тембъра и вида на тъпана (4)

изпълняват право хоро (5) ориентират се и разучават “партията” на

пиленцето от звуковата картина – с17тъпан, орекестър от народни инструменти, право хоро, звукова картина, звук
18ХІ

„Прела баба”, „Пиленце пее”,”Приспивна песен”- затв. „Полетът на бръмбара” – слушане

откриват повтарящи се тонове (1 – началото) свързват метрума (броене “на три”) (3, 4) с конкретно графично изображение – с. 19 свързват представата за темпо и динамика при откриване “летеното на бръмбара” (5)

сравняват темпо и динамика на музика с еднакъв метрум (3, 4)

разучават звуковата “партия” на бръмбара и я изпълняват с тази на пиленцето – с. 17 изпълняват право хоро с песен (2)


броене “на три”, бързо, бавно, тихо, силно, звукова картина, повтарящи се тонове, право хоро, песен-пеене, оркестър-свирене
19ХІ

„Зимна песен” /Ал.Райчев/ - разуч.

„Прела баба”,”Зайци” – затв.определят повтарящи се тонове и “скок” в мелодия (2, 3) свързват вида темпо (бързо, бавно, умерено) с характера на дадена песен (2, 3, 4) запознават се с тембъра и вида на цигулката и откриват връзката u с

контрабаса (5) – с. 25 обогатяват съпровода на песен с музикални инструменти (3) разучават “партията” на котката и я изпълняват с усвоените две партииЦигулка, умерено, бързо, бавно, тихо, силно, засилване, затихване
20ХІ

„Коледарче” – разуч. Коледни песни – слушане

откриват дълги и кратки срички (3) съпоставят метруми (2, 4) – с. 19 определят “на колко се брои” (2) и свързват начина на броене със схемата на с. 18 свързват представите си за видовете темпа с илюстрациите и съответните им понятия в задачата на с. 17 (3, 4, 5)изпълняват научените партии от звуковата картина на с. 17

изпълняват песенния материал за часа с различни форми на

разнообразяване: солисти, съпровод, движения, звукоизобразителни елементи и др. (2, 3, 4) разширяват познанията си за обичая коледуване (1) свързват автора на музиката на песни (3, 4) с името и портрета накомпозитора Петър Ступел – с. 16


Коледуване, коледен обичай, бавно, бързо, умерено, по-силно, по-тихо, солист, хор, съпровод, броене “на три” със задържане
21ХІІ

„Коледарче”, „Зимна песен”, „Прела баба”- затв. Петли и кокошки – слушане

довършват с неутрална сричка мелодията на позната песен (3)

определят песните с общ метрум (1, 4) свързват начините на броене с графичната схема на с. 19 подбират подходящо заглавие на

инструментална музика (6) разпознават тембъра на пианото в оркестрова звучност (6) разучават “партията” на магарето и правят опит за изпълнение на цялата звукова картина – с. 17 подбират подходящи

инструменти и осъществяват импровизиран инструментален съпровод на песен (2) запознават се с мястото на коледните песни при коледуването (1)коледуване, пиано, оркестър, диригент, изпълнител, народна песен, завършеност и незавършеност, броене “на две” и “на три” със и без задържане
22ХІІ

„Здрава, здрава годинчица”

/нар. песен/- разуч. Ръченица – слушане.откриват танцувалност в позната и непозната музика – ръченица (3, 6) откриват общ метрум в позната и непозната музика от различни жанрове (3,6) разпознават оркестър от народни инструменти и посочват познатите народни инструменти на с. 25 изпълняват задачата на с. 19, като обобщават “на колко се брои” в музика (2, 3, 4, 5) проследяват и импровизират промяна на говорната интонация в съответствие със сюжетното развитие – с. 19 предлагат подходящ начин на съпровод и го изпълняват заедно с песента

използват подходящи темпо и динамика при съпровод на песни (3, 4) разширяват познанията си за сурвакарския обичай (1)Изразителност на гласа, ръченица, висок и нисък глас, силен и тих глас, сурвакане, сурвачка, бързо, умерено, бавно, оркестър от народни инструменти, гайда, тъпан, кавал
23ХІІ

„Здрава, здрава годинчица” – затв. Коледни песни.

разпознават откъсите (4, 5, 6, 7) и ги свързват със съответните им илюстрации, а след това и с посочените жанрове – с. 20

обособяват колекция “Инструментална музика” (4, 5, 6, 7 и др.) импровизират маршови (4), хороводни (5, 7) или танцувални (6) движения по свое желание сравняват обичаите коледуване и сурвакане с акцент върху участието на песента в тяхзимни обичаи, Коледа, коледуване, Нова година, сурвакане, марш, валс, право хоро, ръченица, инструментална музика, народен оркестър, други оркестри, песен, коледарски песни
24ХІІ

Коледен концерт.

определят подходяща музика за празнуване (от училищния репертоар) предлагат подходяща музика за коледен или новогодишен концерт от и извънучилищния репертоар

правят опит да подредят в програма три – пет от предложените музикални произведения изпълняват

организирания в програма музикален материал с различни форми на разнообразяване: солисти, съпроводи, движения, инсценировки, звукови картини.


Коледарски песни, концерт, програма, изпълнители, хор, солисти, съпровод
25ХІІ

„Зимно хоро” – разуч. „Зимна песен”„Медна свирка”, ,”Приспивна песен”- затв.

определят и свързват с графика дълги и кратки срички (3) – с. 21

откриват незавършеност на непозната мелодия отпредстоящи за разучаване песни, изпълнени от учителя без текст изпяват (довършват) последния тон на мелодия, прекъсната преди края, изпълнена от учителя без текст

определят жанрова принадлежност (1, 2, 3, 4) – с. 20 откриват познати тембри и ги свързват с вида на музикалния инструмент (5) – с. 25

използват подходяща динамика при изпълнение на песни и съпроводи към тях (2, 4)дълги и кратки срички, тъпан, кавал, тихо, силно, завършеност, незавършеност
26ХІІ

„Шаро и първия сняг”

/Ал.Райчев/-разучаване. „Танцуващото куче”-слуш.
откриват низходящ “скок” в мелодическата линия (3) откриват завършеност и незавършеност (4) откриват кратки и дълги срички (2)

съпоставят и довършват ритмичната схема на с. 21 (2, 4) разпознават валс в непозната песен (5) постигат темпов и динамичен ансамбъл при изпълнение на песен с

инструментален съпровод (4)


дълги и кратки срички, завършеност и незавършеност, “скок” в мелодия, валс
27ХІІ

„Снежен човек”/В.Берова/-разуч.

„Шаро и първия сняг”, „Зимна песен”- затв.
откриват общото и различното в пулсацията “на три” (2, 3, 5)

коментират съдържанието на с. 22 осмислят изразителността на динамиката на песни с по-силна (1, 3, 4) и по-тиха звучност (2, 5) – с. 23 изпълняват звуковата картина от с. 17 импровизират танцови движения по зададена въображаема ситуация – на бал, в цирка, вкъщи, на конкурс и др. (6) разпознават изпълнителския състав (6)песен, солист, съпровод, танц, танцуване, валс, силно, тихо
28ХІІ

„Снежен човек”, „Шаро и първия сняг”, „Зимна песен”- затв.Ръченица – слушане

разпознават ръченица в позната и непозната музика (5, 6) разпознават пианото в непозната музика (6) съпоставят бързината (темпото) на песни (2, 4) импровизират движения (5) правят колекция “Песни за зимата” (1, 2, 3, 4) разучават зададен от учителяинструментален съпровод към песен (2), например: триъгълник – на всяко първо време маракаси – на всяко първо, второ и трето време (по метрума)

оркестър, оркестър от народни инструменти, пиано, ръченица, бързина, колекция, песен, инструментална музика
29І

„Снежен човек”, „Шаро и първия сняг”, „Зимна песен”- затв.

Неополитански танц- слушанеотразяват с ръка тоновите височини (3 – “Чуйте гайда свири, свири и говори”) и откриват завършеност и незавършеност в същия откъс

определят танцувалност (5)

ориентират се в промените на настроението (характера) в инструментална музика (5)

съпровождат песен (1) – вж. урок 28 инсценират песен (4) свързват две от песните с името на техниякомпозитор Александър Райчев (1, 2) коментират поведението на публиката по време на представление, концерт и др. (5)характер на музика, концерт, публика, представление, танц, танцувалност, балет, композитор, роля, солисти, хор, тонови височини
30І

„Първокласник”, „Зимна песен”,„Прела баба”,

„Полетът на бръмбара”-затв. Тромпет.


отразяват подражателно с ръка тонововисочинното движение на откъс от песен (3) разпознават познати тембри (4, 5) и ги свързват със съответните музикални инструменти – с. 25 запознават се с тембъра на тромпета и правят опит за характеристика на неговата звучност (6) намират музикалния инструмент тромпет на с. 25 разучават

инструментален съпровод към песен (2) например: тъпан или тропване с крак – на всеки първи дял клавеси или пляскане с ръце – на всеки втори и трети дял откриват разликата в темпото и динамиката при слушане на музика (6) съпоставят бързината на изпълнението на музика (видове темпа) (4, 5, 6) коментират

подходящите места и случаи, в които може да звучи музика (4,5, 6)


тромпет, по-бързо, по-бавно, по-силно, по-тихо, оркестър, цигулка, пиано, контрабас, движение на тоновете по височина
31І

Затвърдяване на песните-„Първокласник”, „Медна свирка”, „Зайци”,

„На цирк „/П.Хаджиев/ - слушанеизпълняват задачата на с. 26 (2)

определят танцувалност в непозната музика (5) споделят своя опит и представи за мястото на музиката в цирка коментират кои отилюстрациите подсказват, че може да звучи или да не звучи музика за развлечение (с. с. 8–9) инсценират песен (3)Музика за развлечение, танц, танцувалност, валс
32І

„Приспивна песен”, „Часовник”, „Петли и кокошки”- затв. Скок в мелодията.

правят опит за отразяване с ръка на тоновите височини на мелодия (2) отразяват с ръка и определят с познатата им терминология тоновите височини (“скок” в мелодията, повтарящи се тонове и др.) и тоновите трайности (дълги, кратки) (3) определят “на колко се брои” (6, 1) разпознават музикално

произведение и жанра (5) откриват познати тембри и разпознават музикалните инструменти на с. 25 (4) импровизират съпровод към песен (6)Скок в мелодията, повтарящи се и съседни тонове, дълги и кратки тонове, посока на мелодията, пиано, цигулка, танц, валс, оркестър
33І

„Щъркел и деца”- разуч. Право хоро.

свързват песни по словесно зададен метрум и заглавия – за избор (2, 4) откриват познати тембри и разпознават музикалните инструменти на с. 25 (5, 6) осмислят разликата между “инструменти” и “музикални инструменти” – с. 25 разпознават право хоро и оркестър от народни инструменти коментират приликата на народната музика с композиторски творби, в които преобладават фолклорни елементи (1, 5) изброяват и други песни от Добри Христов играят право хоро (6)

народна музика, композиторска музика, музикални инструменти, оркестър от народни инструменти, гайда, кавал, тъпан, право хоро
34І

Затвърдяване на песните„Щъркел и деца”, „Приспивна песен.”Песен на вълка” – слушане

определят “на колко се брои” (1)

разпознават музикално произведение, жанра и изпълнителския състав (4) съпоставят броене “на три” в равноделен тривременен и неравноделен триделен метрум (1, 3, 4) коментират промяната на гласа (тембъра) на Вълка според сюжета на приказката (5) разучават (поотделно) партиите на клавесите и на тъпана (1) – с. 27 свързват слуховите и двигателните си представи за тонови височини и трайности (дълги – кратки) с конкретна графика (2) – с. 28–29 намират познат текст на с.30 (3) импровизират движения, като разнообразяват положението на ръцете (4) правят колекция от песни на Добри Христоворкестър от народни инструменти, ръченица, висок и нисък глас, силен и тих глас, височина на тона, дълги, кратки тонове
35ІІ

„Чудо ряпа”/Д.Христов/-разуч.

Из „Карнавал на животните”-слушанекоментират участието на музиката в любими приказки, познати им от сцената и медиите (1, 4, 5)

разпознават коя снимка може да е от приказка за деца – с.с. 8–9 споделят опита си за музиката като част от

приказката, карнавала, цирка

изпълняват с пляскане и с инструмент “партията” на кончето – с. 27 и я свързват с другите две партии (1)Радио, телевизия, зрител, публика, съпровод, приказка,
36ІІ

„Чудо ряпа”/Д.Христов/-затвърдяване

отразяват с ръка и анализират тоновите височини (2, 3 – началото) намират подходящите определения за характера на музикалния материал за часа – с. 30 свързват характера на музикални творби с вида и начина на съпровод (3, 4) – с. 31 свързват всяко изображение със съответно определение за подходящ характер на музика – с. 30 разучават партията на маракаса и съпровождат песента по партитура (2) – с. 27 инсценират съдържанието на песен (1)

тонови височини, характер на музиката, съпровод, марш
37ІІ

„Мама” /Л.Николов/-разуч.

Ръченица – слушанеотразяват с ръка и анализират тонови височини подбират песен и съпровождат изпълнението u съобразно задачата на с. 31 свързват заглавията на музикални творби с конкретни илюстрации и метрични схеми (2, 3, 4, 5) – с. 31 свързват музикалния материал за часа с конкретни сезони и празници

Тонове и височини, ръченица, броене “на две” и “на три” със и без задържане
38ІІ

„Мама” – затв.

„Свирещият часовник”-слушанеотразяват с ръка тоновите височини и изпълняват задачата на с. 30 (1) разпознават инструментална музика и пианото (6) импровизират съпровод към инструментална музика според задачата на с. 31 (6) инсценират песен (5) разнообразяват изпълнението на песен със солисти и със съпровод – по партитура – с. 27 (4)

пиано, пианист, тонови височини, съпровод, солист, инструментална музика, песен
39ІІ

„Боряно, Борянке”- разуч.

Кукерски игри- слушане
отразяват с ръка, анализират и изобразяват графично част от мелодия на песен (2 – второто мелодическо построение) намират общи и различни признаци в музикални творби (1, 3, 4)разпознават тембъра на гайда в непозната музика (4) свързват музикални примери с народни обичаи (3, 4) споделят опит и знания във връзка с кукерските игри (4)

тонови височини, народни обичаи, коледари, кукери, народни инструменти, гайда, народна музика, композиторска музика, песен, народна песен
40ІІ

„Я скокнете, да скокнем”/нар. песен/-разучаване. „Боряно, Борянке”-затв.

отразяват и анализират тоновите височини в мелодия (2 – първото мелодическо построение) откриват завършеност и незавършеност (2) предлагат различни начини на изпълнение на песни (2, 3, 4)

импровизират игра на кукери (5)

изпълняват право хоро с песен по избор (2, 4)


тонови височини, завършеност, незавършеност, солист, съпровод, право хоро, кукерски танц
41ІІ

„Лаленце се люлее”-разуч.


отразяват с ръка тонововисочинното

съотношение (2) разпознават мелодия на песен по графичното u

изображение (3) определят “на колко се брои” и какви народни танци могат да се играят (2, 3, 4, 5) съпровождат изпълнението на песен по парититура (3), например: клавеси и тъпан: правят колекция “Прави хора” (2, 3, 4) изпълняват право хоро (3) изпълняват задачата на с. 33


български народни танци, право хоро, ръченица, оркестър от народни инструменти, народни песни, съпровод, песни-певци, свирни-свирачи, танци-танцьори
42ІІІ

„Лаленце се люлее”, „Я скокнете, да скокнем”, „Боряно, Борянке”-затв.

споделят опит и знания за обичая лазаруване (1) коментират присъствието на музиката в познати обичаи свързват познати обичаи с тяхната специфика, участници и символи, отразени в учебника – с. с. 20, 21, 31, 32 коментират в коя от двете тематични двойки страници (14–15 и 36–37) познатите обичаи могат да се впишат по-естествено

изпълняват музикалния материал за часа с различни начини наизпълнениеТанци, танцьори, песни, певци, обичаи, коледуване, коледари, сурвакане, лазарки, лазаруване, кукерски игри, сурвачка, сурвакане
43ІІІ

„Севделино”/нар.песен/-разуч.

сравняват броене “на две” и “на три” (2, 3, 4) откриват песен по илюстрация (2) – с. 38 изпълняват песен със солист, хор и “оркестър” – попартитура, като използват подходяща динамика на съпровода (3) – с. 27 коментират връзката между сюжетното развитие в природната картина и отразяването му в звуковата партитура на с.с. 34–35

откриват познатизвукоизобразителни елементи в партитура – с.с. 34–35

разучават “партиите” на двете птички от партитурата – с.с. 34–35 разграничават народни от авторски песни в музикалния материал за часа


звукова картина, солист, хор, оркестър, съпровод, народна песен, композиторска песен
44ІІІ

„Карамфило моме”/нар.песен/-разуч.

определят “на колко се брои” и откриват еднаквост при броенето (2, 4) намират общото в съдържанието на песните (1, 2, 4) коментират съдържанието на народните песни и илюстративния материал на с.с. 38–39 – отношения между момчето и момичето разучават още две партии от звуковата картина – с.с. 34–35

вукова картина, кавал, тъпан, народна песен, народни инструменти
45ІІІ

„Карамфило моме”/, „Севделино”/ ”, „Боряно, Борянке”-затв.

разпознават инструментално произведение и тембри (5)

споделят впечатления за участието на музиката в сватбения ритуал – на село, в града; при различни етноси и др. разучават нови партии от звуковата картина на с.с. 34–35

ориентират се в хумористичния характер на текстове на народни песни (3, 4)


народна песен, инструментална музика, цигулка, пиано
46ІІІ

„Чадърче”/Ф.Павлов/ разуч.

откриват вярната схема на всяка песен в задачата на с. 40 и установяват, че тя е обща за всички песни (2, 3, 4, 5) определят съществената роля на мелодията за различаване на песни с еднакъв метроритъм (2, 3, 4, 5) изпълняват по парититура звуковата картина на с. с. 34–35, като се съобразяват с промените в динамиката – според природната каритина прилагат различни форми при изпълнение на песни (2, 3, 4, 5)

дълги и кратки тонове, мелодия, силно, тихо, по-силно, по-тихо, солист, хор, оркестър, съпровод
47ІІІ

„Чадърче”- затв.

„Дъга”В.Чучков/-слушанеоткриват песни по графично изобразено начало (2, 3)

установяват общ метрум от музикалния материал (1, 5) откриват танцувалност в непозната песен (1) обобщават ролята на композитора и диригента, попълват ребуса на с. 42 откриват изпълнителите: солист, хор, оркестър (4) и ги попълват в ребуса – с. 42 “намират” и подражават на типични шумове, звуци и тембри в атмосферата на градската улица – с.с. 36–37композитор, диригент, изпълнители, певец, солист, хористи, оркестър, танцувалност
48ІІІ

Затвърдяване на песните-„Чадърче”- „Боряно, Борянке” , „Севделино”.

Регтайм /Скот Джоплин/-слушанеоткриват песен по метроритъма (2, 3) откриват танцувалност в непозната музика (4) откриват познати тембри в непозната музика – цигулка и пиано (4) и изпълняват задачата на с. 43 подбират подходящи инструменти за съпровод на песен (1) – с. 31 “озвучават” елементи от

илюстрацията на с.с. 36–37 – по избор попълват в ребуса съответните изпълнители (4) – с. 42 коментират музика на различни нации и етносицигулка, цигулар, пиано, пианист, танцувалност, съпровод, шум, звук, мелодия, народна песен, композиторска песен, инструментална музика
49ІІІ

„Капитан”/П.Льондев/-разуч.


откриват песен по изпята част от мелодията (3 – второто построение) разпознават познати инструментални творби, изпълнителски състави и тембри (4, 5) свързват снимките на музикалните инструменти със съответните изпълнители (4, 5) – с. 43 попълват изпълнители

инструменталисти (4, 5) в ребуса на с. 42 импровизират звукова картина на “Градската улица” – с. 36–37 изпълняват песен с импровизиран инструментален съпровод (2)музикални инструменти, тромпет, тромпетист, контрабас, пиано-пианист, солист, съпровод, шум, звук, звукова картина
50ІІІ

„Знамето ни е трицветно”

/М.Митов/-разуч. Затвърдяване-„Капитан”, „Чадърче”разпознават позната музика и тембри (4, 5) намират солиращите инструменти (4, 5) в пъзела на с. 25

съпоставят маршовост станцувалност в песни (2, 3) свързват снимката на муз. инструмент със съответен изпълнител (5)–с. 43 попълват названието на изпълнителя на кавал (4) в ребуса на с. 42 изпълняват звуковата картина от с. 17 като встъпление към слушана музика (4)

импровизират танцувални движения (3)


Гайда –гайдар, тъпан-тъпанджия, народни музикални инструменти, солист, маршовост, танцувалност
51ІV

„Знамето ни е трицветно”-затв.

„Детство мое”/Г.Костов/-слушанеоткриват повтарящи се тонове в мелодия (2) разграничават народна песен от песен, съчинена от композитор (1, 2, 3, 4) съпоставят хороводност с маршовост в песни (1, 2, 3) свързват или изключват понятията от попълнените вече ребуси на с. 42 във връзка с конкретна музика (4) изпълняват звукова картина – по избор

мелодия, повтарящи се тонове, народна песен, композиторска песен, хоро, марш, оркестър, хор, солист, диригент, композитор, изпълнители, певци
52ІV

Затвърдяване на песните- „Знамето ни е трицветно”, „Карамфило моме”,”Лаленце се люлее”.”Родина”-слушане

определят като марш непозната музика (5) определят броя на музикалните инструменти в пъзела на с. 25 и попълват “музикални”

сравняват настроението в различни видове музика с маршов характер (5, 6) маршируват с музика по избор (1, 6) определят къде (в началото или в края) звучи текстът на песента от с. 44 (5) посочват познати песни с общочовешко и патриотично съдържание на текстоветемарш, песен, оркестър, текст, мелодия, музикални инструменти
53ІV

Затвърдяване на песните-„Знамето ни е трицветно”,

”Приспивна песен”.”Песента на сънчо”/П.Ступел/-слушанесвързват извънучилищния си музикален опит със знанията, получени в училище (3 – Петър Ступел) свързват позната песен (2) с името на композитора и изпълняват задачата на с. 42 обсъждат подходящи начини на изпълнение (1, 2, 3) откриват къде в песента звучи написаният на с. 44 текст на втория куплет на песента (4) коментират случаите, при които са възприемали музика и като зрители (3 и др.)

обсъждат поведението на публиката по време на различни музикални изяви и с помощта на илюстративния материал на с.с. 8–9 решават ребуса на с. 43публика, слушатели, зрители, мелодия, текст, солисти, хор, композитор
54ІV

„Топка по асфалта”/П.Славчев/

-разучаване.

Затвърдяване на изучени песни.


определят оркестрова звучност в непозната музика (1) разпознават повече от една позната мелодия на песен в инструментално звучене (1)

подбират и съставят програма от изучения музикален материал по предварително избрана тема, повод или ситуация изпълняват музикалните творби, включени в направената програма, като използват разнообразни форми на изпълнениеКонцертна програма

инструментална музика, песен, мелодия, оркестър, концерт


55ІV

Затвърдяване на „Прела баба”, „Топка по асфалта”

разпознават по мелодията познати песни (1, 2, 3), прозвучали инструментално (4) коментират характера на песните (1, 2, 3, и “Тръгнал кос”) и тяхнотообединяване в инструментална творба “репетират” и изпълняват “като на концерт” съставената в предишния урок програма

мелодия, песен, инструментална музика, характер на мелодията, солисти, хор, оркестър, танцьори, изпълнители, слушатели, репетиция
56ІV

„Химн на св.св.Кирил и Методий”-слушане.

Изучени песни.определят тържествения характер на химна и свързват песента с празника на славянската писменост и култура

подбират и съставят програма от позната музика – от училище и извън училище

разграничават репетицията от концертното изпълнение при работа върху програмата коментират поведението на изпълнители, слушатели и зрители
57V

Затвърдяване на изучени песни по желание.


58V

Затвърдяване на изучени песни по преценка на учителя


59V

„Празнична торта”/П.Льондев/-разучаване


60V

„Празнична торта”-затв.

Happy birthday – слушане
61V

Концерт от изучени песни


62V

Любими песни
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница