От доц д-р Милена НиколоваДата03.12.2017
Размер28.4 Kb.


СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Милена Николова

за научната и творческа дейност на доц. д-р Магдалена Лазарова, кандидат за академичната длъжност „професор” по дисциплината „Сюжетни игри и принадлежности” при Факултет за приложни изкуства”, специалност „Дизайн на детската среда”, Национална художествена академия, в конкурса обявен в Държавен вестник, бр. 8 от 29.01.2013 г.

Магдалена Лазарова завършва Националната художествена академия през 1984 година, а от 1995 година е щатен преподавател в специалността „Дизайн на детската среда” в Приложния факултет. През 2001 година придобива научната и образователна степен „Доктор”. Темата на дисертацията й „Етапи и тенденции в развитието на детската играчка” е свързана с преподаваните от нея дисциплини – „Сюжетни игри и принадлежности” и „История на детската играчка и дизайна”. Преподавателската й дейност е обогатена и с преподаваните от нея дисциплини в Нов български университет към програма „Мода”. В тази програма, освен в областта на детските играчки и сюжетните игри, Магдалена Лазарова обогатява преподавателските си компетенции и в посока на композицията и художественото проектиране. Разработените и представените от нея програми за о.к.с. „Магистър” и о.к.с. „Бакалавър” за специалността „Дизайн на детската среда” показват задълбоченото и отговорно отношение към водените от нея дисциплини, както и методическо, последователно и едновременно с това ясно структурирано поднасяне на един огромен по обем материал. Не липсват и резултатите от този преподавателски подход. Представените студентски работи изпълнени под нейно ръководство показват в развитие поставените задачи и говорят за успешността на методиката й и усвояването на преподавания материал от студентите.

Публикациите, които са приложени показват нейните задълбочени търсения и изследвания върху детската играчка както в исторически план, така и в съвременните условия. Те са насочени към изследване на принципите на композицията и стилистичните особености на играчките. В тях са проучени факторите за формиране на игровата дейност, които обуславят формоизграждането на средствата за игра, което е принос в теорията на дизайна за деца.

Представените цветни студии като свободни работи са доказателство за професоналното й отношение при избора на обекти за наблюдение, както и бликащото чувство за хумор, жизнерадостност и триумф на цветовете в някои от последните й работи от 2012 година.

Чудесните модни графики доказват, че тя е един творец с разностранен талант, същевременно утвърден професионалист, който целенасочено развива и задълбочава познанията си в областта на моделирането и конструирането, първоначално на облекла, впоследствие на детски костюми и игрови принадлежности. Свидетелство за това са многобройните й участия в различни изложби и проекти.

Хабилитационният й труд като продължение на цялостната й творческа дейност е дидактична игра за деца със сюжетно ролеви, познавателен и манипулативен характер. Разработените 24 маски групирани в 6 книжни тела дават разнообразни възможности за развитие на творческото мислене у децата – да пресъздават сюжети с участието на моделираните маски, да имитират характера и поведението на животните, да развиват чисто манипулативните си способности чрез сглобяването им както и дават възможност за укрепване на контактите между родители и деца чрез съвместната работа по книжките. Образите на животни претворени от Магдалена Лазарова носят доброта, позитивизъм, ще събуждат симпатия у децата, имат своеобразен и запомнящ се колорит. Освен цялостното задълбочено и високо професионално разработване на маските, принос на хабилитационния труд е и приложното изследване направено при деца от 3 до 8 години от различни полове, подбрани на случаен принцип. То проследява поведението на децата, начина на въздействие на играта върху тях, както и влиянието на цветовото решение, и образа на животните претворени в маски.

Цялостната й дейност като преподавател и талантлив творец ми дават основание убедено да предложа да бъде присъдена академичната длъжност „професор” по изкуствознание и изобразителни изкуства („Сюжетни игри и принадлежности”, в катедра „Дизайн на детската среда”) на доц. д-р Магдалена Лазарова.

10 май, 2012 г. Доц. д-р Милена Николова
Каталог: uploads -> ckeditor
ckeditor -> Европейски влияния върху българската скулптура от края на ХІХ и началото на ХХ в
ckeditor -> Долуподписаният/ата/ото
ckeditor -> Програма четвърти фестивален ден 07. 08. 2016 г. / Неделя/ № институция населено място 9,00– 12,00 часа / от №1 до №25
ckeditor -> Конкурс за академична длъжност ‘’доцент’’ по 2 Изобразително изкуство
ckeditor -> Скъпи мой връстнико
ckeditor -> Конкурс за заемане на академична длъжност „професор" по шифър 05. 08. 04 „Сюжетни игри и принадлежности"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница