От избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 гДата08.05.2018
Размер429.9 Kb.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 002 кметство ........... населено място С.АЛЦЕК

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АДИЛЕ АНГЕЛОВА ЕВТИМОВА
2. ЖЕСМИН ЕРОЛ БИЛЯНОВА
3. МАРИЙКА ЯНКОВА ТОДОРОВА
4. ЮЛИЯН АСЕНОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 003 кметство ........... населено място С.БАТОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
2. МЕРИ ДЕМИРОВА ШИБИЛОВА
3. ПЕПА ВЪЛКОВА ИВАНОВА
4. ФИЛИП АНДОНОВ ЙОРДАНОВ
5. ЮЛИЯН ФИЛИПОВ АНДОНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 004 кметство ........... населено място С.БДИНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОЯН РУСЕВ ОБРЕТЕНОВ
2. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 005 кметство ........... населено място С.БЕНКОВСКИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙШЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
2. АЛИ ЮСЕИН ХАЛИЛ
3. АТЧЕ АДИЛ САЛИ
4. БАСРИ ИСМАИЛ КАРАБАДЖАК
5. ГЮРКАН ГЮЛТОП
6. ДЖАФЕР АДЕМ МЕХМЕД
7. ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ МИХАИЛОВ
8. КАДРИЕ МУСТАФА ФИЛИЗ
9. КАМЕН ИСКРЕНОВ НАЙДЕНОВ
10. МАГДА МАРИНОВА ЦОЛОВА
11. МЮХРАН СЮЛЕЙМАН ДЖАН
12. НАЗИЛЕ ОСМАН НЕДЖИБ
13. НЕДКО ФИЛИПОВ ИЛИЕВ
14. НЕДКО ХРИСТОВ ЦОЛОВ
15. НЕЖДЕТ МЕХМЕД МУТАЛИБ
16. ОСМАН АЛИ ФИЛИЗ
17. РАДОСЛАВ НЕДКОВ ХРИСТОВ
18. РАЙНА КАРАМФИЛОВА РАЙЧЕВА
19. РАЙЧО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ
20. РЕДЖЕБ МЕХМЕД НЕДЖИБ
21. СЕЛИМЕ АЛИТ КАРАБАДЖАК
22. СИЛВИЯ МАРТИНОВА ФИЛИЗ
23. ФИЛИП СЪБЕВ ЦОЛОВ
24. ЮЗГЮР ОСМАН ФИЛИЗ
25. ЮЛИЯ МИТКОВА СТАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 006 кметство ........... населено място С.БЕНКОВСКИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕДАТ ИБРАИМ МЕХМЕД
2. ГЬОНЮЛ ДЖАНСЕВЕР
3. ГЮЛЧИН МУСТАФА ТЕКБАШ
4. ЕРСАН СЕЙФИ МЕХМЕД
5. ЕХСИН СЕЙФИ МЕХМЕД
6. ИБРЯМ АЛИ ХАСАН
7. ИБРЯМ ИЛИЯЗ ХАДЖИКРАЙ
8. ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ХАРИЗАНОВ
9. ИМРЕН АХМЕДОВА КАХРАМАН
10. МАРИЯ ЙОВЕВА ЕНЧЕВА
11. МИНКА АНТОНОВА ЯНКОВА
12. МЮЕССЕР ДЖЕЛИЛ АХМЕД
13. НЕДЖАТИН НИЯЗИ КАРААХМЕД
14. НЕДКА АЛБЕНОВА КАРААХМЕД
15. НУРШЕН МУСТАФА ХАДЖЪОГЛУ
16. РЕНИ ГАТЕВА СЕРБЕСТ
17. ТАМАРА СТОЯНОВА ЯНКОВА
18. ХАФИЗЕ МУРАД ИСМАИЛ
19. ЮЛИЯН АНГЕЛОВ БЪЧВАРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 008 кметство ........... населено място С.БОЖУРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АВРАМ АНТОНОВ ХРИСТОВ
2. АДЕЛИН ЩЕРЕВ АХПАЗОВ
3. АНТОН МАРИНОВ СПАСОВ
4. АПТАРАМАН ШУКРИ АПТАРАМАНОВ
5. АРИФ СЮЛЕЙМАН АРИФ
6. АСЕН МАРИНОВ СПАСОВ
7. БИСЕР АВРАМОВ АНТОНОВ
8. БЛАГОВЕСТ ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
9. ВАСКО МАРИНОВ ОРЛИНОВ
10. ВИЧКА КИРИЛОВА СПАСОВА
11. ВИЧКА РАЙЧЕВА СПАСОВА
12. ЕЛИН МАРТЕВ АЛЕКСИЕВ
13. ЕРУЛ ЕМИН ЮСЕИН
14. ЗЮЛФИЕ ХАЛИЛ ШАИБ
15. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
16. КАЛИТЕН СЕИД ХАЛИЛ
17. МАРТА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
18. МЮНЕВЕР ЮСЕИН МЕХМЕД
19. МЮРВЕТ АЛИ АПТУЛА
20. МЮРВЕТ ХАСАН АДИЛ
21. НАЗИФЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
22. НАЗМИЕ РАМИС АПТАРАМАНОВА
23. НЕБАИЕТ ХАЛИТ СЮЛЕЙМАН
24. НЕВЗАТ РЕМЗИ РАШИД
25. НЕДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
26. НЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
27. НУРЕДИН АРУН СЮЛЕЙМАН
28. РУЕ ДАУДОВА АПТАРАМАНОВА
29. РУЕ ЕШЕРЕФ ИСМАИЛ
30. САМЕТ АХМЕД ХАСАН
31. СЕБАХЕТ ЕМИН АРИФ
32. СЕВДА МЕХМЕД ВАТАНСЕВЕР
33. СТЕЛИЯН ИВАЙЛОВ КОСТАДИНОВ
34. СЮЛЕЙМАН РАМИС СЮЛЕЙМАН
35. ТАМЕР ЕРОЛ ЕМИН
36. ТЕНУР ФЕРОДИН ШАИБ
37. ЮЗЛЕН АЛИЛ КАХРАМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 009 кметство ........... населено място С.БРАНИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГАЛИН ЙОВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
2. ЕЛЕНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
3. КОНСТАНТИН РОСЕНОВ ПЕТКОВ
4. НАЙЛИН НУРИ ШЕФКЪ
5. СЕНИЕ МУСТАФА ЮСЕИН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 010 кметство ........... населено място С.ВЕДРИНА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙРЕДИН НАЙДИНОВ АХМЕДОВ
2. АЙШЕ КУШЧУ
3. БЮРХАН РАФЕТ РИФАТ
4. ВЕЖДИ ХАЛИМ ИСМАИЛ
5. ГЮЛШАН ШАКИР ИБРЯМ
6. ДИНЧАР ЙОНУЗ ВЕЛИ
7. ЗЮМРЮТ СИНАН ВЕЛИ
8. ИЛКНУР ЪЛЕМИ МУСТАФА
9. МАНОЛ ЕНЕВ МАНЕВ
10. МЕРСУН ЪЛЕМИ МУСТАФА
11. СЕМА МАРИНОВА МАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 011 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АТАНАСКА СТЕФАНОВА МИХАЛЕВА
2. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 012 кметство ........... населено място С.ВОДНЯНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АСИБЕ МЕХМЕД ЮСЕИНОВА
2. ЕРЕДЖЕБ МАХМУД АХМЕД
3. ЕРОЛ МЕХМЕД АЛИ
4. ЮКСЕЛ ФЕВЗИ ЮМЕР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 014 кметство ........... населено място С.ВРАЧАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВЕЛИН ВЪЛЧЕВ АТАНАСОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 017 кметство ........... населено място С.ПОБЕДА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕСЕЛИН МАРКОВ ЙОВЕВ
2. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
3. ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА-ГЕОРГИЕВА
4. ИВАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
5. СЛАВИ ЛЮЦКАНОВ ЙОРДАНОВ
6. ЯНАКИ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 018 кметство ........... населено място С.ПОЛКОВНИК МИНКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИЛИЯ МИТКОВ ИЛИЕВ
2. ЯНКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 019 кметство ........... населено място С.ДОБРЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
2. ХРИСТА КИРЧЕВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 021 кметство ........... населено място С.ДОНЧЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДИМИТРИЧКА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
2. ЖИВКО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
3. ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
4. ТОШКА АНГЕЛОВА ДИМАРЕСИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 022 кметство ........... населено място С.ДРАГАНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВЕЛИН МАРЕВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 023 кметство ........... населено място С.ЕНЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНЕЛИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
2. ГАЛЕНА НЕВЕНОВА ЯНКОВА
3. ЕМИНЕ ИСМЕТ ОСМАН
4. НЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА
5. САШО ИЛИЕВ КОЛЕВ
6. СТОЯНКА АЛЕКСИЕВА РАДУШЕВА
7. ЮСЕИН НЕДЖИБ ЮЗЕИР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 024 кметство ........... населено място С.ЖИТНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДЕНКА ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 025 кметство ........... населено място С.ЗЛАТИЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЙОНКО МИХАЙЛОВ ЖЕКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 026 кметство ........... населено място С.КАМЕН

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БЕЙТУЛА АХМЕДОВ АПТУЛОВ
2. ДРАГНИ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
3. РАЕ САЛИ БИРДАЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 027 кметство ........... населено място С.КАРАПЕЛИТ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
2. МАРИЯ СИМЕОНОВА МИТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 028 кметство ........... населено място С.КОЗЛОДУЙЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЙСЕЛ АЛИЛ МЕХМЕД
2. МИТКО СЪБЕВ КОЛЕВ
3. НЕРМИН ЕМИН МЕХМЕД
4. СЪБИ АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 029 кметство ........... населено място С.КОТЛЕНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ТОДОРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 031 кметство ........... населено място С.ЛОВЧАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
2. КИРИЛ ПЕТРОВ КИРОВ
3. МИЛКО КРАСИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
4. СЕЗЕР АСАН МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 032 кметство ........... населено място С.ЛОМНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙДЪН ИСМАИЛ АПТУЛОВ
2. АШКЪН АЙДЪН ИСМАИЛ
3. ГЮЛНАЗ МЕХМЕД АПТУЛОВА
4. ДЖОШКУН АЙДЪН ИСМАИЛ
5. ЕРГЮЛ СЕРВЕТ ЯШАР
6. НАИМ НЕДЖАТИЕВ ВЕЛИЕВ
7. ШУКИРАН МЕДЕТОВА АРИФОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 033 кметство ........... населено място С.ЛЯСКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАСИЛКА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
2. МЕХРУД ЗЮЛКЯР ФЕТА
3. МИКЕРЕМ НУРИ АДЕМ
4. РАДОСТИНА МИТЕВА ДИМИТРОВА
5. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 036 кметство ........... населено място С.МЕТОДИЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОРИСЛАВА ДЕМИРОВА АНГЕЛОВА
2. КОЛЮ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 037 кметство ........... населено място С.МИЛАДИНОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АТАНАСКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
2. ВАСИЛКА БОТЕВА ВАСИЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 038 кметство ........... населено място С.ОВЧАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БЮЛЕНТ ОСМАН АЛИ
2. ГЬОКАН ГЮНЕРИ ФАХРИ
3. ДЖЕНГИЗ МЕРТОЛ НУРИ
4. ДОБРА СТОЙЧЕВА МИНЧЕВА
5. КРЪСТЮ КИРЧЕВ КРЪСТЕВ
6. КЪЙМЕТ ШЕФКЕТ ХЮСЕИН
7. ЛЕМАН ОСМАН АЛИ
8. МЕЛТЕМ ПАШАОГЛУ
9. МЕРТОЛ НУРИ ШЕФКЕТ
10. МЕХМЕТ ПАШАОГЛУ
11. МИЛЕНА ИВАНОВА ПАШАОГЛУ
12. СНЕЖАНА АСЕНОВА БИЛЯНОВА
13. ФАНА МАНОЛОВА РУСЕВА
14. ФАТМЕ АЛИ ПЕТРОВА
15. ХАФИЗЕ ИДРИЗ ШЕФКЕТ
16. ЮСЕИН ЕМИН МУСТАФА
17. ЯВОР ЮЛИЯНОВ ЕМИЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 039 кметство ........... населено място С.ОДРИНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ХАРАЛАМБИ ЕНЧЕВ ХАРАЛАМБИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 040 кметство ........... населено място С.ОДЪРЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГАЛИНА ТОНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
2. ДИЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
3. МЛАДЕН МАРИЙКОВ ЖЕЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 041 кметство ........... населено място С.ОПАНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
2. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ОВЧАРОВ
3. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
4. ЕВЕЛИНА МАРИНОВА ЦОПОВА
5. КЕРА ТОДОРОВА ГЪЛЧАВОВА
6. КИЧКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
7. МАРИАНА МАРИНОВА ЦОПОВА
8. МАРИЯ СТЕФАНОВА ГОСПОДИНОВА
9. ПЕНЮ АТАНАСОВ НЕДЕЛЧЕВ
10. ТАШКО ЙОРДАНОВ ТАШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 042 кметство ........... населено място С.ОРЛОВА МОГИЛА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 043 кметство ........... населено място С.ПАСКАЛЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОЯН СЛАВОВ МИХАЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 044 кметство ........... населено място С.ПЛАЧИДОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕСКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
2. ИСКРЕН РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
3. СТОЯН СТОЯНОВ РАДЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 045 кметство ........... населено място С.ПОДСЛОН

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АСЕНОВ
2. ВАСФИ АЛИОСМАН ШУКРИ
3. ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ВАСИЛЕВ
4. НЕВИН ХЮСЕИН ХАДЖЪОГЛУ
5. НИЯЗИ АЗИС АХМЕД
6. РУСКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
7. СЕВДАЛИНА МИЛЕНОВА НЕДЖИБ
8. УЛВИЕ ФЕРДУН АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 046 кметство ........... населено място С.ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 048 кметство ........... населено място С.ГЕШАНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕНЕЛИН ЖЕЛЕВ ВЕЛИКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 051 кметство ........... населено място С.ПЧЕЛНИК

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЖИВКО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
2. КЕРАНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 052 кметство ........... населено място С.РОСЕНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДИМИТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ
2. ЯНКО САШЕВ ЯНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 053 кметство ........... населено място С.СВОБОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. НИКОЛИНА ИВАНОВА БАЛЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 054 кметство ........... населено място С.СЛАВЕЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАНКА ЯНАКИЕВА КОСТОВА
2. НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КОЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 055 кметство ........... населено място С.СЛИВЕНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 056 кметство ........... населено място С.СМОЛНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОГДАН НЕНОВ НЕЙКОВ
2. БЮЛЕНТ ВАТАНСЕВЕР
3. ВАСВЕДИН ДЖЕВАТ ХЮСЕИН
4. ИЛИЯ ИЛИЯНОВ РАДЕВ
5. МАРИЙКА ДЖЕВАТ ДЖЕВДЖЕТ
6. СЕВДА АЛЕКСИЕВА ВАТАНСЕВЕР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 057 кметство ........... населено място С.ПОЛКОВНИК ИВАНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЖЕКО КОЛЕВ ЕНЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 058 кметство ........... населено място С.СТЕФАНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙДЪН НЕЖДЕТОВ ФЕРАДИНОВ
2. ГЕОРГИ МИГЛЕНОВ ДИМИТРОВ
3. ГЬОКАЙ ФЕРАДИНОВ
4. ДИАНА ДАНКОВА ЙОРДАНОВА
5. ЗИНА РАФАИЛОВА АСЕНОВА
6. ИЛМИ ЮСЕИН ИСМАИЛ
7. ИСМЕТ АХМЕД ЯЙОВ
8. КОСТАДИН ЕНЧЕВ СПАСОВ
9. МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
10. НИКОЛА МАРКОВ ИВАНОВ
11. СЕВИМ ФЕДАИЕВА ГЮЛЕР
12. ТАНЬО ТАНЕВ ХРИСТОВ
13. ТУНДЖАЙ СЕБАЙДИНОВ ИБРЯМОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 060 кметство ........... населено място С.СТОЖЕР

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
2. ЙОВЧО ЖЕЛЕЗОВ ЙОВЧЕВ
3. КРЪСТИНА МИТЕВА МИТЕВА
4. ТАТЯНА ДАНАИЛОВА МИЛЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 061 кметство ........... населено място С.СТОЖЕР

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕРГАНА ЕНЕВА ЕНЕВА
2. ДАНЧО ЖЕКОВ АТАНАСОВ
3. МИМИ ИВАНОВА БОЙЧЕВА
4. ПЕТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 063 кметство ........... населено място С.ТЯНЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
2. КЕРАНКА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 064 кметство ........... населено място С.ДРЯНОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВЕЛИН ДЕМИРЕВ АСЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 064 кметство ........... населено място С.ФЕЛДФЕБЕЛ ДЕНКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БЕЙНУР МУСА ФЕЙЗУЛА
2. ДЖЕВРИЕ ИСМАИЛ ФЕЙЗУЛА
3. ЕРХАН ВЕЛИ ЮСЕИН
4. ИСМАИЛ ЮСЕИН МЕХМЕД
5. КЕНАН ФИКРЕТ НЕДЖИБ
6. МЕЛДА ШЕФКЪ АХМЕД
7. МУСА ФЕЙЗУЛА АХМЕД
8. САДИЕ САЛИ МЕХМЕД
9. СЕВДА ФЕВЗИ НЕДЖИБОВА
10. СЕЛИН СЕНАИФ САЛИ
11. СЕНАИФ САЛИ МУСТАФА
12. ТУРХАН ИСМАИЛ ЮСЕИН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА


от избирателните списъци в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ДОБРИЧ Община ДОБРИЧКА


секция № 067 кметство ........... населено място С.ЧЕРНА

адрес на избирателна секция ...................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙСЕЛ ЙЕНИДЖЕЛИ
2. АЙСУН КЕСКИН
3. АЙТЕН МУСТАФА РИЗА
4. АКИФ КАДИР АКИФ
5. АЛЕВ МЕХМЕДОВА АНГЕЛОВА
6. АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
7. АНГЕЛ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
8. АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
9. АСЕН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
10. АСЕН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
11. АХМЕД ЕМИН РЕДЖЕБ
12. ВАРОЛ ХАСАНОВ АХМЕДОВ
13. ГЮЛТЕН САБРИЕВА ИЗЕТ
14. ЕРДИНЧ ВАСВЕДИН ШАБАН
15. ЗОРНИЦА АСЕНОВА ЙЪЛМАЗ
16. ЗЮЛБИЕ ИСМАИЛ БЕЙТУЛА
17. КАДРИЕ ОСМАНОВА САДЪКОВА
18. КУДРЕТ АЛИ РИЗА
19. МАГДАЛЕНА САНДЕВА ЙОСИФОВА
20. МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
21. НЕВАЛ ОСМАН ИМРЕН
22. НУРТЕН АЛИ ШАБАН
23. СЕВАЛ ОСМАН ИЗЕТ
24. СЕВДА АЛЕКСАНДРОВА КЕНАН
25. СЕМИХА САФЕТ КАДИР
26. СТАНКО ДЯНКОВ СТАНКОВ
27. СЪБИН ИЛИЕВ ЙОСИФОВ
28. ФИДАНКА ХРИСТОВА ДАВИДОВА
29. ШЕНАЙ ОСМАНОВА СЕРТЕЛ
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница