ОТ: (наименование на участника) относноДата18.12.2018
Размер153 Kb.
#107585

Образец 2
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ОТ:

…………………………………………….................……………………...…………………………….

(наименование на участника)


ОТНОСНО:

Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив
След запознаване с документацията за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП относно електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи за нуждите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в качеството си на Изпълнител, предлагам да изпълним поръчката при следните цени:


  1. Цена за ремонта, в лева, без ДДС, в т.ч.:


К1.1. Цена за ремонт на асинхронни ел.двигатели с ротор накъсо, трифазни, с напрежение 380 (400) V, типове А, А02, МО, МОМ и други типове, с мощности по стандартния ред от 1.5 до 315 кW и синхронни обороти 3000 и 1500 min-1, задвижващи хоризонтални и вертикални помпи за питейно водоснабдяване, типове „Е-М”, „МС”, „МТR”, „NB-Грундфос”, „WRH-Вило”, „KSB”:
Мощност на двигателя [kW]

Цена на ремонта в лв., без ДДС

3000 min-1

1500 min-1

Електрически ремонт

Механичен ремонт

Електрически ремонт

Механичен ремонт

1

Pn = 1,5

2

Pn = 2,2

3

Pn = 3,0

4

Pn = 4,0

5

Pn = 5,5

6

Pn = 7,5

7

Pn = 13

8

Pn = 15

9

Pn = 17

10

Pn = 18,5

11

Pn = 22

12

Pn = 30

13

Pn = 37

14

Pn = 45

15

Pn = 55

16

Pn = 75

17

Pn = 100

18

Pn = 110

19

Pn = 125

20

Pn = 132

21

Pn = 160

22

Pn = 200

23

Pn = 250

24

Pn = 250 (2МСА355МА4В3)

25

Pn = 315

Стойност, в лв., без ДДС:

Средна стойност, в лв., без ДДС:

Общо ср. ст-ст в лв., без ДДС:

К1.2. Цена за ремонт на потопяемите и сух монтаж помпени агрегати от типовете „ПВ”, „ЭЦВ”, „Вило”, „Грундфос”, „Плойгер”, „KSB”, „Одесе” с параметри дебит, напор и мощност на двигателя, посочени по долу в таблица – поотделно за ремонт на потопения ел. двигател, на потопяемата помпа и обща цена:
ПАРАМЕТРИ

Цена за ремонт на ел. двигател, в лв., без ДДС

Цена за ремонт на помпен агрегат, в лв., без ДДС

Обща ст-ст, в лв., без ДДС

Q, l/sec

Н, m

PH, kW

n, min-1

1

1

120

2,2

2900


2

2

70

3

2900


3

3

77

4

2900


4

5

120

9,2

2900


5

7

60

7,5

2900


6

8

90

11

2900


7

12

140

26

2900


8

22

80

22

2900


9

22

80

30

2900


10

25

170

55

2900


11

26

120

45

2900


12

27

32

13

2900


13

27

45

18,5

2900


14

27

90

37

2900


15

27

130

55

2900


16

38

100

110

2900


17

60

70

75

2900


Стойност в лв., без ДДС:


Средна стойност в лв., без ДДС:
К1.3. Цена за ремонт на потопяемите и сух монтаж помпени агрегати от типовете „ПВ”, „ЭЦВ”, „Вило”, „Грундфос”, „Плойгер”, „KSB”, „Одесе”, при изцяло подменен двигател на помпения агрегат:
ПАРАМЕТРИ

Цена при изцяло подменен ел.двигател лв., без ДДС

Цена при изцяло подменен ел.двигател с вградена многофунк-ционална защита, лв., без ДДС

Цена при изцяло подменен ел.двигател, който се комплектова

с интегрирано устройство, лв., без ДДС

Q, l/sec

Н, m

PH, kW

n, min-1

1

1

120

2,2

2900


2

2

70

3

2900


3

3

77

4

2900


4

5

120

9,2

2900


5

7

60

7,5

2900


6

8

90

11

2900


7

12

140

26

2900


8

22

80

22

2900


9

22

80

30

2900


10

25

170

55

2900


11

26

120

45

2900


12

27

32

13

2900


13

27

45

18,5

2900


14

27

90

37

2900


15

27

130

55

2900


16

38

100

110

2900


17

60

70

75

2900


Стойност, в лв., без ДДС:


Средна стойност, в лв., без ДДС:


Общо ср. ст-ст в лв., без ДДС:

К1.4. Цена за ремонт на монофазни асинхронни ел. двигатели с мощност от 0,55 до 2,2 кW:
Мощност на двигателя в kW

Цена на ремонта в лв., без ДДС

3000 min-1

1500 min-1

Електрически ремонт

Механичен ремонт

Електрически ремонт

Механичен ремонт

1

Pn = 0,55

2

Pn = 0,75

3

Pn = 1,1

4

Pn = 1,5

5

Pn = 2,2

Стойност, в лв., без ДДС:

Средна стойност, в лв., без ДДС:

Общо ср. ст-ст в лв., без ДДС:


К1.5.Цена за ремонт на преносими помпи, марка “Зьофел”, “Флихт”, „KSВ”, „Вило”, „Грундфос”, „Сигма”:
Параметри

Цена на ремонта на помпата в лв., без ДДС

1

Q=2-3 l/sec

H=10 - 20 m
2

Q=5-6 l/sec

H=10 - 20 m
3

Q=8-10 l/sec

H=10 - 20 m
Стойност в лв., без ДДС:
Средна стойност в лв., без ДДС:
Срокът на валидност на нашата оферта е ……….. (…………………………………) календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.
Дата: .......... 2016 год. Подпис и печат: ...............................


Място: ........................ (име, фамилия, длъжност).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница