ОТ: (наименование на участника) относноДата08.05.2017
Размер92.75 Kb.
#20871

Образец 2
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


(Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис: “Предлагана цена”)ОТ:
…………………………………………….................……………………...…………………………….

(наименование на участника)ОТНОСНО:

Участие в открита процедура по поростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив
След запознаване с документацията за участие в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив, в качеството си на Изпълнител, предлагам да изпълним поръчката при следните цени, в съответствие с условията на документацията за участие:
К1 – Цена ……………… лв., без ДДС, в т.ч.

К1.1. = К1.1ср. – Цена за масло - хидравлично, двигателно, трансмисионно, филтри – въздушен, маслен и горивен:
Цена за масло
Вид масло

Цена в лв., без ДДС, за 1 (един) л

1

Хидравлично
2

Двигателно
3

Трансмисионно
Обща цена:
Средна цена (К1.1.1ср.):

Цена за филтри
Вид филтър

Цена в лв., без ДДС, за 1 (един) бр.

1

Въздушен
2

Маслен
3

Горивен
Обща цена:
Средна цена (К1.1.2ср.):

Обща средна цена К1.1. = К1.1ср. = К1.1.1ср. + К1.1.2ср. ....................лв., без ДДС
К1.2. – Цена на профилактика и ремонт с вложени резервни части (където са необходими), съгласно Таблица 1 от Техническите спецификации
Работа за извършване / част от багера

Цена в лв., без ДДС


1

ПРОФИЛАКТИКА
1.1

Смяна двиг. масло и маслен филтър


1.2

Смяна диференциално масло
1.3

Смяна масло на скорости
1.4

Смяна ремък на алтернатор – 1 бр.
1.5

Смяна въздушен филтър.
2

ПРЕДЕН МОСТ И АМОРТИСЬОРИ


2.1

Проверка на ходова част
2.2

Смяна предни лагери на главина – 1 бр.
2.3

Смяна спирачни дискове – 1 бр.
2.4

Смяна накрайник – 1 бр.
2.5

Монтаж, демонтаж на кормилния цилиндър
3

ЗАДЕН МОСТ
3.1

Смяна на полуоска
3.2

Смяна задни лагери на главина – 1 бр.
3.3

Регулиране на диференциал
4

СПИРАЧНА СИСТЕМА
4.1

Смяна ръчна спирачка
4.2

Смяна задни накладки
4.3

Смяна спирачна течност
4.4

Смяна спирачни апарати –1 бр.
5

ДВИГАТЕЛ
5.1

Диагностика на двигател
5.2

Центровка на двигател
5.3

Регулиране на клапани
5.4

Смяна гумички на клапани
5.5

Смяна гарнитура на картер
5.6

Монтаж, демонтаж глава
5.7

Ремонт глава (само труд)
5.8

Смяна разпределителен вал – 1 бр.
5.9

Смяна сегменти
5.10

Основен ремонт
5.11

Сваляне и качване на радиатор (охл.система)
5.12

Смяна водна помпа
5.13

Смяна термостат
5.14

Смяна нафтова помпа
5.15

Ремонт стартер (реле, четки, лагер)
5.16

Ремонт алтернатор (реле, четки, лагер, диоди)
6

СКОРОСТНА КУТИЯ. СЪЕДИНИТЕЛ


6.1

Регулиране педал на съединител
6.2

Регулиране лост на скоростна кутия
6.3

Смяна съединител с изваждане на двигател
6.4

Смяна съединител с демонтаж скорости
6.5

Ремонт скорости
7

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
7.1

Проверка на ел. система
7.2

Смяна на крушки (фарове, мигачи и др.)
7.3

Смяна релета, датчици, термодвойка
8

ГОРИВНА СИСТЕМА
8.1

Смяна ауспух комплект
8.2

Сваляне и качване на резервоар
9

ПАРНО
9.1

Смяна радиатор на парно
9.2

Ремонт парно
10

ХИДРАВЛИЧНА УРЕДБА
10.1.

Ремонт хидравлична уредба
10.2.

Ремонт хидравлично управление
11

ХОДОВА ЧАСТ (Кубота КХ41-3)
11.1.

Гумени вериги
11.2.

Ленивец
11.3.

Водещо колело
Обща стойност, лв., без ДДС:

К1.3. – Цена на труд, за 1 ч.ч: ........................... лв.

В случай на приемане на нашата оферта ние сме съгласни да представим банкова гаранция или паричен депозит за качествено изпълнение на договора, валидна до приключването му, на стойност 2 % (два процента) от очакваната стойност на договора, посочена в обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ………………..(………………………………………………) календарни дни (но не по-малко от упоменатото в Обявлението) от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в откритата процедура по опростени правила, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.
Дата: .......... 2015 год. Подпис и печат: ...............................


Място: ........................ (име, фамилия, длъжност)Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на .................................................................................. (изписва се името на участника) .......................................................................................................... (изписва се името и длъжността на упълномощеното лице), съгласно приложено в плик № 1 пълномощно.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница