От неправителствения сектор на комисията за интеграция на ромите към нсседв 11 януари 2008 гДата22.07.2016
Размер115.75 Kb.
#907
БЕЛЕЖКИ
ОТ РАБОТНАТА СРЕЩА С ЧЛЕНОВЕТЕ

ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР НА КОМИСИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ КЪМ НССЕДВ11 януари 2008 г.
МИРОСЛАВ ПОПОВ
Защо е необходима нова РПРИРБО?


 1. Качествено различна вътрешна и външна политическа ситуация. Огромен правозащитен потенциал в условията на ЕС, за разлика от предишния период (1999 г. и 2007 г.)

 2. Различен начин на правозащитно говорене. Различен статут на правозащитния сектор.

 3. Сложни процеси в самия ЕС. От евро-романтизма навлизаме в евро-реализма. Не може просто у нас да стане като в Европа. Предстои в ЕС през месец март да се проведе голяма дискусия за справяне с „антициганизма”. Точно България, точно в този момент може да изнесе към целия ЕС добри практики, опит и решения. Тази възможност е по силите на НССЕДВ. Става дума както за правителствени, така и за неправителствени практики.

Идеята за нова програма беше издигната от премиера С. Станишев на заседанието на МУК в София, 12 юни 2007 г. Новата програма трябва да се основава на по-реалистичен проект. Проблемите трябва да бъдат поставени съобразно тяхната острота:

 1. Отпадането от училище. Какво следва да очакваме, ако този процес продължи?

 2. Ниската квалификация. Много остър е проблемът с ниската квалификация, която обрича на безработица в условията на повишено предлагане на работа. Трябва да има ефективна програма за повишаване на квалификацията.

 3. Ромските деца. Ромските деца на улицата, извън дома. Трябва да сме готови за различен тип мерки. Прекратяването на районирането доведе до нарастване на отпадането. Какво може да се направи за включване в пазара на труда на тези, които отпадат от системата за социално подпомагане.

Друго за децата – как да се държи полицаят или учителят, когато види дете да пуши….. Не трябва ли по силата на служебното задължение да реагират?

 1. Завземане на общински терени. Как трябва да се уреди: 1) да не се завземат терени; 2) да се осигурят възможности за приемлив живот. В РП трябва да бъде дефиниран проблемът и в каква насока да се работи.

 2. За електричеството. Сякаш има напредък (както в Столипиново).

 3. За осветлението в градските райони. От общините трябва да се поиска да осигурят осветяване на тези пространства, които са на границата между кварталите.

 4. Синхронизиране на усилията с общините. Все още не е изработен механизъм за съгласуване на усилия, дейности на територията на общината. Във втората част на РП трябва да се фиксира това. И финансово трябва да бъдат определени и описани

  • административните механизми

  • финансовите механизми.

 5. Да накараме кметовете да разберат за какво става дума, като се сключи споразумение с НСОРБ.

 6. Да поискаме Национален ромски център, който да принадлежи на ромската общност.

ДОПЪЛНЕНИЕ: РП трябва да засяга и проблема за ромските деца в специализираните институции.
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

Добре е да се конкретизират нещата в една програма за следващите 2 години. Но това, което запишем, ще бъде ли финансово осигурено? Не може да се разчита само на външни източници.  • Как ще съставяме програмата, без кадри? Какво ще правим със средния ешелон в администрацията и организациите на ромската общност? Ще приеме ли администрацията НПО-та като коректив и партньор?;

  • Какво ще правим с училищата, които съществуват в ромската общност? Трябва да се внесе промяна – да се създаде нещо, подобно на съществуващите преди ПУЦ-ове (Мая Чолакова – вече има центрове за професионална квалификация?)

ПЕТЪР БОРИСОВ

В България има редица документи, които се базират на РП. Ще трябва ли и те да се променят, че и да отпаднат при новата РП? Не трябваше ли идеите за промяна да тръгнат от общините? Сегашната РП му допада и може да бъде редактирана. НССЕДВ трябва да обобщи идващите от общините предложения.

Финансовото обезпечаване трябва да е на ниво община.


МИРОСЛАВ ПОПОВ

Да се договорим, че ще гарантираме необходимата приемственост с РП-1999. Огромна е отговорността на НССЕДВ при работа с общините. Обучението на кметове и председатели на общински съвети трябва да бъде на по-сериозна основа. Липсата на пари не е просто недостатък на финансови средства.


ВЕЛКО КОСТОВ

Членството в НССЕДВ трябва да е по-отворено за други организации. Вече четири екипа на НССЕДВ работят по РП. Не знам колко средства вече са изсипани в РП. Въпросът е: или има политическа воля за развитие, или пък волята е да не се променят нещата в ромската общност?!

Кои са основните проблеми:

- Вчера във Факултета имаше три погребения, основно поради забавяне на линейките. Средна възраст – 40 години;

- В квартала вече започна режим на тока. Има предпоставки във връзка с узаконяването, изгонването от работа и режима на тока да се стигне до гражданско неподчинение;

- Фирма „Хелиос” – испанска, работи по програмата за ХИВ/СПИН. Съмнения в ефективността на работата.


РУМЯН СЕЧКОВ

Много от посочените проблеми съществуват от десетилетия (и през 1965 г., и сега). Въпросът е да намерим технологията за решаването им.  • Когато говорим за държава, не трябва да имаме предвид само тези, които са на власт. Държавата сме всички ние.

  • За мониторинга. Наистина има много системи, държавата в лицето на властимащите трябва да създаде единна система за мониторинг. Това трябва да бъде заложено в самата РП. Трябва да има и строга отчетност.

АЛЕКСАНДЪР КРАЧОЛОВ

Три неща:


 1. Реална насоченост

 2. Финансови средства

 3. Политическа воля.

В образованието да се върнат интернатите, за да се измъкнат децата от ситуацията на липса на ценностна система.
МИРОСЛАВ ПОПОВ

НССЕДВ и ОССЕДВ трябва да получат контролни правомощия. Иначе само безсилно ще се червим.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Важно е да установим какъв е статута на НССЕДВ и каква ще е веригата „Организация-Координация-Контрол”. Трябва да се създадат обществени съвети във всички общини. Това е задължение по закон.

Как новият европейски контекст ще се отрази (може да бъде използват при решаването на проблемите чак до индивидуално равнище).

Как да се работи с кметовете за отреждане на терени  • Ал.Филипов един път не дойде;

  • Бакито чете някакви доклади;

Но нито единият, нито другият дадоха някакви конкретни организационни предложения.

Ние трябва да подскажем как да се решават проблемите.

НССЕДВ да определи пет приоритетни общини.
АСЕН СЛАВЧЕВ

В РП трябва да бъде заложен раздел, насочен към общините и общинската администрация. По места много малко общински служители и кметове са запознати с програмите.

РП да стане неразделна част от плановете за развитие на общините.
Младен Иванов – Нека има повече информация за проектите.
МИТКО ДОКОВ

Защо толкова късно сядаме да работим по РП? От досегашния опит се вижда, че нищо не се случва. Трябва да се правят реални неща. Експертите в общините трябва да са към ДЕДВ. Общините не знаят, нямат капацитет.


МИРОСЛАВ ПОПОВ

Разяснява защо сега: политическа и документна, получаване на отчети от министерства. Ще направим обобщение, с което ще запознаем НПО.  • Пропускаме работата с областните управители и зам.-областните управители. Трябва да имаме по-силно интервениране;

  • Трябва да обучим общинските съветници.

АЛЕКСАНДЪР КРАЧОЛОВ, МЛАДЕН ИВАНОВ

Как един зам.-областен управител от една партия ще работи с кмет от друга партия
МЛАДЕН ИВАНОВ

Трябва да се намери друг организационен модел за работа по ЕДВ на областно равнище. Трябва да се осъществява обществен натиск.


МИРОСЛАВ ПОПОВ

Да се помисли за ЗМСМА-допълнение: да се създадат общински ССЕДВ.


АНТОН КАРАГЬОЗОВ

Трябва много да се работи с общинските съвети, тъй като понякога отказват вземане на решение, дори да не се изисква финансиране от общинския бюджет. ТРЯБВА да се усеща присъствието на експертите по ЕДВ.

В Пловдив зам.-кмет е посочил, че ще се създаде отдел за ССЕДВ.

Трябва ДЕДВ по-често да кани областни и зам.-областни управители, кметове, представители на общински съвети.


МАРИЯ СТОИМЕНОВА

Нека да дадем писмени предложения за това какво трябва да се направи. Много е важно членовете на НССЕДВ да имат подкрепа и от ДЕДВ, за да бъдат приемани по-добре от кметове и областни управители.

Работодателите при разговори в БТ отбелязват, че не искат роми.

Не е ефективен механизмът за социално подпомагане и повишаване на квалификацията. Трябва да се плаща, но точно да се знае за какво.


МИТКО ДОКОВ

Предложение по заетостта – да се създават социални предприятия. Може да се използва опита на Франция и Германия. След това – социални жилища.

Молба до дирекцията – да лобира за проектите по ФАР за социална инфраструктура и училища. Трябва да има контрол за правилното насочване на средствата.
|МЛАДЕН ИВАНОВ

За проектите: трябва да бъдат уведомявани за започнати проекти.


ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

НССЕДВ трябва по-ясно да присъства в информационното пространство. На три месеца да се дава информация в медиите.


ДЕЯН КОЛЕВ

Два организационни въпроса:  • По въпроса за темповете и сроковете. Не е доволен от ролята на хора на повикване. Какво изработват в момента институциите. Становища или рамка на новата програма. Това не е реален диалог. Иска да получат текстовете на министерствата.
  • Досегашната РП имаше три слабости, които трябва да бъдат преодолени:

 1. Изключително нисък статус. Предложението е: приемане с решение на Народното събрание или дори да бъде Национална програма с финансиране.

 2. Липса на реална административна инфраструктура. Сегашната схема не работи. Трябва да се регламентира административната структура – дирекция във всяко министерство. Втори вариант – държавна агенция или министерство на интеграцията.

 3. РП няма финансиране. Новата трябва да има, включително в републиканския бюджет, с последващо разпределение.

Проектът на концепцията за РП и проектите на РП (варианти) трябва да бъдат обсъдени на общинско и областно равнище.
РУМЯН СЕЧКОВ

Ясно е, че в министерствата има работни групи. Но ние не знаем какво е заданието. Как вече дадените предложения ще бъдат включени в новата РП.


МАЯ ЧОЛАКОВА

Заданието е такова, каквото е формулирано в протокола от заседанието. Всички имат този протокол, според ПУДНССЕДВ. Ще направим така, че всеки да може да се припознае в тази програма.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Липсва политическа воля.


12 януари 2008 г., втори ден

Представяне на предложенията от НПО, получени през 2007 г.

Да се създаде форум за обсъждане на работата по РП в Интернет
ДЕЯН КОЛЕВ

Доколко сме свободни да предлагаме текстове. Акцентът върху социалните измерения.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Повече работим върху следствията. Пренебрегваме причините. Има народопсихология и традиции, които силно влияят върху социалните политики.


ЕЛЕНА КАБАКЧИЕВА

Основна цел трябва да бъде борбата с бедността. Тя е основа за зависимост, неадекватни поведения.


ДЕЯН КОЛЕВ

Дейностите трябва да са съобразени с особеностите на ромите. Много са силни особеностите.


ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Обаче трябва да се работи върху етноспецифичните, които препятстват социалните мерки.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Някои неща трябва да бъдат решени законово. Трябва да има и законова принуда


ДЕЯН КОЛЕВ

Ранната женитба се дължи на липса на социална перспектива.


МИТКО ДОКОВ

Самото ДРВ подсказва, че ако един приоритет не се осъществи, то се променят всички приоритети.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Китайците правят така: вземат деца от някое малцинство и ги обучават, докато завършат всички степени на образование.


АХМЕД АХМЕД

Безплатни учебници до осми клас, униформи и целодневно обучение с осигурена храна.


МЛАДЕН ИВАНОВ – Трябва да има принципи, обща държавна рамка и специални дискусии: при спиране на дете от училище да се започне процедура за лишаване от родителски права. Защо младите майки дават кроасани, а не ползват млечна кухня? Защото е по-лесно.
АХМЕД АХМЕД

Не трябва да се подхожда силово, а да се създават стимули.


МИТКО ДОКОВ

Защо се случва отпадането? Много често родителите са безработни. Те не правят планове.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Въпросът е как да приложим закона.


ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Трябва да има по-активна дискусия.


ДЕЯН КОЛЕВ

Потенциалът на интернет-форума е много малък. Ако искаме да направим нещо, трябва да правим срещи по места.


АХМЕД АХМЕД

Дискутирането в страната може да стане чрез областните съвети. Въвеждането на програмното бюджетиране дава възможност за планиране на средствата по РПРИРБО.

За задържането на децата – в РП трябва да се заложи задължението на учителите и училищата като цяло да работят с общността.
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Трябва да се направи анализ на промените в законодателството в приоритетните сфери с оглед въздействието (влиянието) върху политиките за интеграция. Например да се повиши относителната тежест при оценката на учителския труд.


ДЕЯН КОЛЕВ

В РП трябва да се гарантира, че положенията в РП ще бъдат залагани в съответните закони.


МЛАДЕН ИВАНОВ

Как да гарантираме, че областните съвети ще работят? Също и за министерства и ведомства.

В учебното съдържание да се включат материали от/за роми със значителен принос към българската държава. Да се разпространява информация за позитивни практики.
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Трябва да се формулира съдържанието на РП. Веднага да започне работата и по финансовата част.


ДЕЯН КОЛЕВ

Силният вариант е в решението на Народното събрание да се заложи и всяка година да се определи точната сума по приоритети.


ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Предлагам текста на РП да бъде готов до средата на февруари, а до края на февруари да е готов План-тезиса на РП


ДЕЯН КОЛЕВ

В България дилемата е или внасяне на част .., или обучение на ромите.


ХРИСТО МЛАДЕНОВ

Влиянието на сивата икономика е много силно. Не се работи по трудов договор. Трябва да има много силен контрол и да се взема лиценза на фирма, която не сключва договори. Има много работна ръка, но обучението й е неефективно.


ЕЛЕНА КАБАКЧИЕВА

Много силен трябва да е контрола върху включването на хора в курсовете за обучение.


МЛАДЕН ИВАНОВ

НССЕДВ да направи модули по различните направления.


ДЕЯН КОЛЕВ

Как се предвижда самото изпълнение: 1. Делегира се изпълнението на министерства, или

 2. Делегира се на НССЕДВ и ДЕДВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Това означава още една точка: механизъм за изпълнение.
ДЕЯН КОЛЕВ

Друг въпрос е участието на организации или инициативни групи при изпълнението на програми. В РП трябва да бъде регламентирано привличането на граждански организации.


АХМЕД АХМЕД

Може да се предвидят средства за техническа помощ в рамките на бюджета на НССЕДВ (да разясни)


ДЕЯН КОЛЕВ

РП трябва да бъде тясно обвързана с реализирането на оперативните програми.


ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

Да поискаме от МДААР при среща с областните управители да бъде дадена възможност на служител от ДЕДВ да представи основните моменти от работата по РП. Същото и при учредителното събрание на новия състав на НСОРБ.


Основни заключения:

 1. Предложение за текста на точките (разделите) на РП – средата на февруари

 2. Предложения в тезисен вид на съдържанието на разделите – Първа глава

 3. Същевременно – да започне работа на интернет форум за даване на предложения

 4. Финансиране изработването на РП.

 5. Представяне работата по РП пред областните управители и НСОРБ – м. февруари и м. март – по време на среща на министър Н. Василев с областните управители и по време на първото събиране на НСРОБ в новия състав. Включително предложението за изменение на ЗМСМА – задължение за общински ССЕДВ и програма за интеграция.

 6. Необходимост от планиране на срещи по места за обсъждане съдържанието и механизмите на работа. Първото заседание да бъде в средата на м.март. Тези срещи могат, но не е задължително да съвпадат със заседания (дори изнесени) на КИР. От срещите очакваме утвърждаване на самочувствието за участие в процеса и същевременно – даване на предложения и изразяване на съмнения.

ВЕЛКО КОСТОВ

Хората от кварталите генерират идеите. Тези, които дават предложения, трябва да са от хора, които познават много добре общността.

Не всички имат интернет. Трябва да се удължи срока за подаване на документи за членство в НССЕДВ.
 1. Механизъм за работата на малките групи, които ще правят текстове.

 2. Работата на НССЕДВ и КИР е много непозната в информационното пространство. Трябва да се направи PR на РП. Непознаването предизвиква негативни реакции.

 3. Да се изработи план със срокове и отговорници, като информацията се предостави на всеки член на КИР в съответния регион

 4. Мирослав Попов: Това разбиране, че РП трябва да премине през Народното събрание рязко повишава изискванията към разбирането на проблема и формулирането на текстовете.

 5. Въпросът за възможността да се даде някаква легитимност на членовете на НССЕДВ от НПО


Протоколирал: Георги Кръстев

12.01.2008 г.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница