Отбележете "НЕ" във всичките и преминете към следващия модул d. (Хипо) маниен епизодДата08.02.2017
Размер92.93 Kb.
#14506
ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ

D. (ХИПО) МАНИЕН ЕПИЗОД
За пациенти, които изглеждат психотични преди началото на интервюто, или за които подозирате, че страдат от шизофрения, моля, използвайте следния ред на администриране на модулите:

  1. Част 1 от модул М (Психотични разстройства М1-М18)

  2. Секции А-D (от Депресия до (Хипо)Маниен епизод)

  3. Част 2 от модул М (Психотични разстройства М19-М23)

  4. Останалите модули в тяхната обичайна последователност.

Ако модул М вече е изследван и са идентифицирани психотични симптоми (от М1 до М10b), тогава изследвайте всеки положителен отговор на следващите въпроси, ако (хипо)манийните симптоми не са по-добре обяснени от наличието на психотично разстройство, и поставете съответните оценки.D1 а Имали ли сте някога през живота си период, през който сте НЕ ДАбили много весел или приповдигнат или тъй изпълнен с енергия

или със самоувереност, че сте имали неприятности или пък

другите са смятали, че не приличате на себе си?

(Това не се отнася за моментите, в които сте били опиянен

от лекарства или алкохол.)

АКО ПАЦИЕНТЪТ Е ОЗАДАЧЕН ИЛИ НЕ Е НАЯСНО КАКВО

ИМАТЕ ПРЕДВИД ПОД "МНОГО ВЕСЕЛ" ИЛИ "ПРИПОВДИГНАТ",

ИЗЯСНЕТЕ ТОВА КАКТО СЛЕДВА: Под "много весел" или

"приповдигнат" аз разбирам: да имате повишено настроение,

повишена енергия, да се нуждаете от по-малко сън, да имате

ускорено мислене, да е повишена работоспособността Ви,

творческата Ви сила, мотивацията или да имате импулсивно

поведение.
АКО ДА:

b Чувствате ли се в момента много весел, приповдигнат или пълен с НЕ ДА

енергия?
D2 а Били ли сте някога трайно раздразнителен за период от няколко

дни дотолкова, че да влизате в спорове, в словесни или физически НЕ ДА
стълкновения или да крещите на хора извън семейството Ви?
Дали сте забелязали или пък дали други хора са Ви обръщали
внимание, че сте по-раздразнителен или пък че реагирате

прекомерно в сравнение с другите дори и в ситуации, в които

смятате, че имате право? (Това не се отнася за моментите,

в които сте били опиянен от лекарства или алкохол.)
АКО ДА:

b Чувствате ли се в момента постоянно раздразнителен? НЕ ДА
ПОСТАВЕНА ЛИ Е ОЦЕНКА ДА НА D1а ИЛИ НА D2a? НЕ ДА

D3 АКО D1b ИЛИ D2b = ДА: ИЗСЛЕДВАЙТЕ САМО НАСТОЯЩИЯ ЕПИЗОДАКО D1b И D2b = НЕ: ИЗСЛЕДВАЙТЕ НАЙ-СИМПТОМАТИЧНИЯ МИНАЛ

ЕПИЗОД
M.I.N.I. Plus 5.0.0 (July 1, 2006)

ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ
През времето, когато се чувствахте приповдигнати, изпълнени с енергия или раздразнителни:

настоящ епизод минал епизод

а Чувствахте ли, че можете да правите неща, които другите НЕ ДА НЕ ДАне биха могли да направят или пък смятахте ли се за особено

важна личност?

Ако на Г3а е поставена оценка ДА, попитайте за пример.

Примерът съответства на налудна идея. Не Да
b Нуждаехте ли се от по-малко сън (напр. да сте се чувствали НЕ ДА НЕ ДА

отпочинали след само няколко часа сън)?

c Говорехте ли прекалено много без да спирате или пък така НЕ ДА НЕ ДАбързо, че хората се затрудняваха да Ви разбират?
d Препускаха ли мислите Ви? НЕ ДА НЕ ДА
e Станахте ли толкова лесно отвлекаеми, че всяко малка НЕ ДА НЕ ДА

прекъсване можеше да Ви наруши вниманието?

f Станахте ли толкова активни или неспокойни, че да НЕ ДА НЕ ДАразтревожите хората около себе си?
g Искаше ли Ви се толкова много да се занимавате с приятни НЕ ДА НЕ ДА

неща, че чак пренебрегнахте евентуалните рискове или

последствия (напр. изблици на харчене, много смело шофиране

или недискретни сексуални действия)?
D3(обобщение): Поставена ли е оценка ДА на 3 или повече НЕ ДА НЕ ДА

отговора от D3 (или 4 или повече, ако D е НЕ (в оценката

на миналия епизод) и D1b е НЕ (в оценката на настоящия епизод)?

Правило: повишеното настроение/общителност изисква само 3 D3 симптома,

докато раздразнителното настроение изисква 4 от симптомите в D3.

Уточнете дали симптоми са били налични през същия период.


D4 а Взимахте ли някакви наркотици или лекарства точно преди НЕ ДА

появата на тези симптоми?

b Страдахте ли от някакво медицинско заболяване точно преди НЕ ДА

появата на тези симптоми?


По преценка на клинициста: възможно ли е някоя от тези да бъдат

преки причини за (хипо)манията на пациента? Ако е необходимо,

задайте допълнителни отворени въпроси.
D4 (Обобщение): Отхвърлена ли е напълно органична причина? НЕ ДА НЕЯСНО

M.I.N.I. Plus 5.0.0 (July 1, 2006)ОЗНАЧАВА: ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ДИАГНОСТИЧНИТЕ РАМКИ В ТОЗИ МОДУЛ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ "НЕ" ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРЕМИНЕТЕ КЪМ СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ

D5 Бяха ли налице тези прояви в рамките на поне една седмица и НЕ ДА НЕ ДА

причиниха ли сериозни проблеми в дома, на работното място

или в училище или пък наложи ли се да Ви настанят в болницапоради тези проблеми?

АКО Е ДАДЕН ОТГОВОР ДА НА КОЕ ДА Е ОТ ТЕЗИ

ТВЪРДЕНИЯ, ПОСАВЕТЕ ОЦЕНКА ДА

настоящ настоящ минал минализследваният епизод е бил: хипоманиен хипоманиен маниен маниен

епизод епизод епизод епизод

Ако на D5 е поставена оценка НЕ за настоящ епизод, тогава

изследвайте D3, D4 и D5 за най-симптоматичния минал епизод.


Обичайна продължителност на (хипо)манийната фаза________
Обичайна продължителност на депресивната фаза_________
Преминаванията от (хипо)мания към депресия внезапни ли са или постепенни?_______
Преминаванията от депресия към (хипо)мания внезапни ли са или постепенни?_________


Г6 Ако D3(обобщение) = ДА и D4(обобщение) = ДА или НЕЯСНО НЕ ДА

и D5 = НЕ, а в D не са описани налудни идеи, тогава поставете Хипоманиен епизод

оценка ДА за хипоманиен епизод.Настоящ

Уточнете дали идентифицирания епизод е настоящ или минал. Минал

Г7 Ако D3(обобщение) = ДА и D4(обобщение) = ДА или НЕЯСНО НЕ ДА

и D5 = ДА, или налудна идея е описана в D, тогава поставете Маниен епизод

оценка ДА за миниен епизод.

Настоящ


Уточнете дали идентифицирания епизод е настоящ или минал. Минал

Г8 Ако D3(обобщение) и D4b и D5 = ДА, а на D4(обобщение) = НЕ, НЕ ДА

тогава поставете оценка ДА. (Хипо)Маниен епизод

поради общо медицинско

заболяване

Уточнете дали идентифицираният епизод е настоящ или минал. Настоящ

Минал

Г9 Ако D3(обобщение) и D и D5 = ДА, а на D4(обобщение) = НЕ, НЕ ДА

тогава поставете оценка ДА. (Хипо)Маниен епизод

причинен от веществаУточнете дали идентифицираният епизод е настоящ или минал. Настоящ

Минал

Ако D8 или D9 = ДА, преминете към следващия модул.


M.I.N.I. Plus 5.0.0 (July 1, 2006)

ПОДТИПОВЕ
Често редуване


Имали ли сте четири или повече епизода на разстройство НЕ ДА

на настроението в рамките на 12 месеца? Често редуване
Смесен епизод


ПАЦИЕНТЪТ ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ ЗА МАНИЕН НЕ ДА

И ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД ПРЕЗ ПОЧТИ ВСЕКИ ДЕН Смесен епизод

ОТ ПОНЕ ЕДНА СЕДМИЦА НАСАМ.


Сезонен модел


НАЧАЛОТО И РЕМИСИИТЕ ИЛИ ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО НЕ ДА

ОТ ДЕПРЕСИЯ КЪМ МАНИЯ ИЛИ ХИПОМАНИЯ СЕ Сезонен модел

СЛУЧВАТ ПОСТОЯННО В ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ

ГОДИНАТА.

С пълно междуепизодно възстановяване НЕ НЯМА ДАННИ ДА

Между двата най-скорошни епизода на разстройство на С пълно междуепизодно

настроението възстановихте ли се изцяло? възстановяване

ПОСЛЕДНИЯТ ЕПИЗОД Е БИЛ МАНИЕН / ХИПОМАНИЕН / СМЕСЕН / ДЕПРЕСИВЕН

(заградете една възможност)


ТЕЖЕСТ
Х1 Мека

Х2 Умерена

Х3 Тежка без психотични характеристики

Х4 Тежка с психотични характеристики

Х5 В частична ремисия

Х6 В пълна ремисия

ХРОНОЛОГИЯ
D10 На колко години бяхте, когато за първи път се появиха симптомите на

маниен/хипоманиен епизод? възраст


D11 След първата поява точно колко пъти сте имали значими симптоми на мания / хипомания?


D12 Има ли семейна история на биполярно разстройство или някой роднина, лекуван със

стабилизатор на настроението? ДА НЕ
M.I.N.I. Plus 5.0.0 (July 1, 2006)
Каталог: docs -> questionnaires
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
questionnaires -> Европейски индекс за оценка степента на зависимост europasi
questionnaires -> Инструкции за scid II: Гранично личностово разстройство Запознаване със scid II: Гранично личностово разстройство
questionnaires -> Инструкции не оставяйте въпрос без отговор – където е необходимо кодирайте с: X


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница