Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"страница14/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Разходи за данъци върху дохода

Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на 10 % (2015 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата могат да бъдат равнени, както следва:

31 декември2016

31

декември

2015000 лв.

000 лв.
Печалба преди данъчно облагане

2187

1963
Данъчна ставка

10%

10%
Очакван разход за данък

(219)

(196)
Корекции за разходи, непризнати за данъчни цели:


В т.ч. обезценка на вземания


Признати разходи за данъчно облагане


В т.ч. от обезценка на вземания


Разходите за данъци включват:


Текущ разход за данъци

(219)

(196)
Отсрочени данъчни (разходи)/приходи:


Възникване и обратно проявление на временни разлики
-
Разходи за данъци върху дохода

(219)

(196)

Отсрочени данъчни (разходи)/ приходи, признати директно в другия всеобхватен доход

-

-Пояснение предоставя подробна информация за отсрочените данъчни активи и пасиви за текущия и предходния период.
 1. Каталог: download -> VPLOD
  download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
  VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
  VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница