Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"страница6/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Имоти, машини и съоръжения


Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват машини и оборудване,компютри,транспортни средства, стопански инвентар и разходи за . Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:
Машини и оборудване

Компютри

Трансп. средств

Разходи по придоб ДМА

Стопански инвентар

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойностСалдо към 1 януари 2016 г.

170

12

231

95

115

623

Новопридобити активи

5


13

18

Отписани активи

(4)

(4)


ПреоценкаСалдо към 31 декември2016г.

171

12

231


95

128

637


АмортизацияСалдо към 1 януари 2016 г.

(70)

(12)

(151)

-

(49)

(282)

Отписани активи

1

1


Амортизация

(6)

(0)

(80)

-

(13)

(99)

Отписана амортизацияСалдо към 31декември2016г.

(75)

(12)

(231)

-

(62)

(380)

Балансова стойност към

31 декември 2016г.

96

0

0


95

66

257

Машини и оборудване

Компютри

Трансп. средств

Разходи по придоб ДМА

Стопански инвентар

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойност


Салдо към 1 януари 2015 г.

149

12

231

101

101

594
Новопридобити активи

218

13

42
Отписани активи

(13)
(13)
Преоценка


Салдо към 31 декември 2015г.

170

12

231


96

114

623
Амортизация


Салдо към 1 януари 2015 г.

(64)

(12)

(84)
(38)

(198)
Отписани активи


Амортизация

(6)

(0)

(67)
(11)

(84)
Отписана амортизация


Салдо към 31 декември 2015г.

(70)

(12)

(151)
(49)

(282)
Балансова стойност към

31 декември 2015г.

100

0

80


96

65

341


Всички разходи за амортизация и обезценка се включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация”.

Към четвърто тримесечие на 2016 г. не е имало съществени договорни задължения във връзка със закупуване на имоти, машини и съоръжения. 1. Каталог: download -> VPLOD
  download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
  VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
  VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница