Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"страница8/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Материални запаси


Дружеството обичайно не оперира с материални запаси. Наличностите на материални запаси към четвърто тримесечие на 2016г. и 31.12.2015г. са несъществени по размер - под 1 хил.лв.

Материалните запаси не са предоставяни като обезпечение на задължения.

  1. Търговски и други вземания


 

31 декември 2016

2015
 

000 лв.

000 лв.
Търговски вземания от трети лица

448

140
Загуба от обезценка и несъбираемост

(97)

(97)
Вземания от трети лица по заеми

69

66
Съдебни вземания

23

22
Загуба от обезценка и несъбираемост

(22)

(22)
Присъдени вземания

375

375
Загуба от обезценка и несъбираемост

(375)

(375)
Други вземания

5

4
Търговски вземания

426

115
Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.


Всички търговски вземания на Дружеството са прегледани относно индикации за обезценка. Някои търговски вземания са били обезценени и съответната обезценка в размер на 0 хлв. за 2016 г. (2015 г.: 20 хил лв.) е била призната отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Други разходи”. Обезценените вземания са били дължими главно от търговски клиенти, които са имали финансови затруднения.

Изменението в обезценката на вземанията може да бъде представено по следния начин: 

31 декември2016

2015
 

000 лв.

000 лв.
Салдо към 1 януари

(494)

(618)
Отписани суми (несъбираеми)

-

-
Загуба от обезценка
(20)
Възстановяване на загуба от обезценка
144
Салдо към 31 декември

(494)

(494)Анализ на необезценените просрочени търговски и други вземания е представен в пояснение 32.1Най-значимите вземания по предоставени заеми към 31 декември са представени, както следва:

31 декември2016

2015
000 лв.

000 лв.


Варна инвест ММ ЕООД

69

66
69

66

Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница