Отчет информация за дейносттаДата09.12.2017
Размер147.09 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЧИТАЛИЩАТА

В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2015 ГОДИНА
Докладът за дейността на читалища от община Брацигово отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Брацигово, разработена в изпълнение на чл. 26а (2) от Закона за народните читалища и изготвена на базата на внесените отчети за дейност и изразходване на финансови средства през 2015 година от всички 6 читалища в общината.

Основните направления и приоритети в читалищната дейност в община Брацигово са регламентирани и произтичат от ЗНЧ, общинската културна политика, осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на културния календар за 2015 година.


Основните точки в отчета на всяко едно читалище са:

1.Основни цели:

1.1 Отстояване на позицията на водещо културно-масово средище

1.2 Превръщане на читалището в информационен център

1.3 Съхраняване на народните обичаи и традициите

1.4 Развитие и подпомагане на самодейното художествено творчество

1.5 Опазване, поддържане и обогатяване на материалната база

2.Дейности за изпълнение на целите:

2.1.Библиотечна дейност- уреждане и поддържане на библиотеки и читални

2.2.Културно-масова и информационна дейност- организиране, провеждане и участия в празненства, концерти и събори

2.3.Художествена самодейност-разкриване и подпомагане на любителското художествено творчество и организиране на школи, кръжоци, клубове

3.Финансов отчет.
СТРУКТУРА:
На територията на Община Брацигово през изтеклата 2015 година функционираха 6 читалища.


читалище

Субсидирана бройка

Народно читалище „Васил Петлешков – 1874”

7

Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903”

2

Народно читалище „Просвета – 1911”

1

Народно читалище „Съгласие – 1902”

1.5

Народно читалище”св.св.Кирил и Методий – 1929”

1.5

Народно читалище „23 април – 1909”

2

Общо:

15ДЕЙНОСТ:
Като цяло дейността на читалищата е съсредоточена в две направления – библиотечно дело и културно-масова дейност;
БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО:
С библиотеки разполагат всички 6 читалища в община Брацигово, библиотечния им фонд е 105 388 библиотечни единици. За 2015 год има 1683 читателя и 13 800 посещения в библиотеките, като най-голямата библиотека е в НЧ”Васил Петлешков-1874” гр. с 50 418 тома библиотечен фонд, регистрирани 325 читатели от тях до 14 години 112 .Регистрираните посещения за 2015 г. са 10422. Заетите библиотечни документи са 17535.

Дейността им е насочена в следните направления:

1. Мероприятия и тематични кътове за бележити дати и събития

2.През 2015 год е обогатен библиотечния фонд в 3 от читалищата в общината.

3.Продължават работа по проект «Глобални библиотеки - България» - 4 читалищни библиотеки :

-НЧ„Васил Петлешков - 1874”гр.Брацигово- предоставени преносим компютър, 7 компютърни конфигурации, цветен принтер, многофункционален принтер, проектор и екран за проектор;

-НЧ „Съгласие 1902”с.Козарско- предоставени 3 бр.компютри, многофункционален принтер;

-НЧ „23 Април 1876 - 1909” с.Равногор- предоставени 4 компютърни конфигурации и многофункционален принтер;-НЧ „Св.св.Кирил и Методий - 1929” – село Исперихово – закупени 4 компютърни конфигурации и многофункционален принтер и преносим компютър.

През 2015 г. библиотеките към НЧ”Васил Петлешков -1874” гр.Брацигово, НЧ „Св.св.Кирил и Методий - 1929”и НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1903” се включиха за втори път в инициативата „Маратон на четенето” на Асоциация „Българска книга” и „Съюза на библиотечните и информационни работници”. Маратонът се проведе от 18 до 21 април и в него се включиха деца от първи до четвърти клас на началните класове в училищата и децата от предучилищните групи. • Читалище „Васил Петлешков - 1874” – библиотека с 50 418 регистрационни единици обособени в три специализирани отдела. През 2015 години благодарение на дарители са закупени 107 нови книги на обща стойност 1263,26 лв. Абонаментът на периодичните издания за 2015 г. е : Държавен вестник, Рики, Кандидат гимназист, сп. Читалище,с п. „Аз съм Българче” и общинският вестник „Априлци” на стойност 283,59 лв. Освен традиционните фишови каталози и тематични картотеки, библиотеката изгражда и нови бази от данни за новопостъпили регистрационни единици и аналитично разкриване на статиен материал от книги и периодичен печат

Прочистване и опазване на библиотечните фондове - През 2015 година са отчислени 232 регистрационни единици на обща стойност 797,16 лева по вид както следва: книги - 232 тома. Книгите се отчисляват като физически изхабени.

 • Читалище” 23 април 1876 - 1909” – библиотеката разполага с над 9045 тома, но за съжаление няма средства за закупуване на нови книги. През 2015 година са постъпили от дарение 25 нови книги и едно периодично издание –в.„Марица”. Обслужените читатели са 156, а регистрираните посещения над 300.

 • Читалище „Просвета- 1911” – село Розово – библиотеката разполага с над 10 000 тома художествена и справочна литература. През 2015 година са постъпили 55 дарени книги и две периодични издания. Обслужените читатели са 93, а регистрираните посещения 1456 тома. Реализира се вече втора година и така наречената подвижна библиотека в курорта „Розовски вриз”.

 • Читалище „Св.св.Кирил и Методий - 1929” – село Исперихово – библиотечния фонд наброява 12 494 тома. Епизодично се закупуват ограничен брой предимно справочна литература.Разчита се и на дарения. За 2015 година са постъпили 58 тома, като са закупени 19 бр. книги на стойност 59,20 лв., и са дарени 39 тома. Обслужените читатели са 125, регистрираните посещения 1500, а раздадената литература 2929 тома..

 • Читалище „Съгласие -1902” – село Козарско – библиотеката разполага с над 11 000 тома. През изминалата година са закупени книги на стойност 60 лева предимно справочна литература.

 • Читалище „Н.Й.Вапцаров - 1903” – село Бяга – библиотеката разполага с 12 500 тома прочитна литература. Нови издания се закупуват трудно поради липса на средства. През 2015 година са закупени 39 нови книги. Обслужените читатели са 154, а регистрираните посещения 307.


КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ:

 • Читалище „Васил Петлешков-1874” – Брацигово - Към момента в читалището работят 5 художествени колектива с ад 100 самодейци - функционират: школа по пиано – 5 деца, школа по народно пеене – 5 деца, формация за народни танци – 32 деца, клуб за народни танци „Преврен” – 25 човека, клуб „Млад природозащитник“, самодейци участващи във възстановки и други масови събития.

 • Освен в основните мероприятия по културния календар на община Брацигово за 2015 година читалището реализира няколко крупни формата. Възстановка на събитията от Април 1876 година – съвместна продукция с комитет „Родолюбие” – Пловдив и читалище „Просвета -1911” с.Розово,. За трета поредна година се организира регионален форум – надиграване „Лазарска броеница” с участието на любителски формации за народни танци от Пазарджишка и Пловдивска област. Първата година гостуващите танцови състави бяха само три. През 2015 г. участие взеха 13 (тринадесет) състава – от с. Радилово, с. Ръжево Конаре, с. Бяга, гр. Пловдив, гр. Батак, с. Величково, гр. Панагюрище и др. Надиграването се организира на Лазаров ден и е с тенденция да се разраства в Областта и извън нея. По традиция съвместно с храм „Свети Йоан Предтеча” организира и отпразнува Деня на християнското семейство и младежта. Показа се кулинарна изложба „Постната гозба на моето семейство” с цел възраждане на забравени рецепти за региона.

Танцов клуб „Преврен“ има участия в местни и национални фестивали: VІІ-ми Фолклорни празници на любителското творчество, гр. Септември – ІІ-ро място. Трети фолклорен събор Мокрище`2015, Празник на билките Еньовден-с. Бяга, ІV-ти фолклорен танцов фестивал „Хоро при извора“- гр. Велинград, Фестивал на кешкека, с. Радилово, Национален фолклорен фестивал „Нашенско хоро“-гр. Самоков.

Детските танцовите формации участват ежегодно в концерти на народното творчество в НДК – София, на фестивала „Орфеево изворче” – Стара Загора и в почти всички по- големи продукции на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Танцов състав „Брациговче“ има 21 излизания на сцена както в града така и извън него - събори, Брациговска вечер в Пловдив, Участие в театралната възстановка на събитията от Априлската епопея през 1876 г. „Опиянението, мечтата и страданието на Перущица”.На сцената на театралния салон се играха през 2015 г. постановките, „Големанов”, „Телефонен звън от миналото”, Домът на Белнарда Алба”, „Г-жа Министершата”, „Лудории в съботната вечер”, „Мъже под чехъл”, „Отвъд стената“, и постановките за деца „Българан”, „Бяла приказка”, „Хензел и Гретел”, „Храбрият шивач” и „Звездичка за Коледа” .На сената на читалището ни се срещнахме с известни имена като Иван Радоев, Бойка Велкова, Искра Радева, Антон Радичев, Тончо Токмакчиев, Албена Колева и др.Читалището осъществява и социална дейност – сътрудничи с местното дружество „Диабет”, местната структура на БЧК и осъществява доставка по заявка на книги по домовете на болни и възрастни хора.

 • Читалище „ 23 април 1876 година” – село Равногор – към читалището функционира група за автентичен фолклор от 12 души.Тя взима активно участия във всички традиционни чествания както за селото, така и за региона.под ръководството на секретаря на читалището се изпълнява и традиционния културен план от събития за съответната година. Участие в националната система „Живи човешки съкровища”, организиране на международен преглед на художествената самодейност с участието на представители от различни страни – Швеция, Финландия, Норвегия, Туркмения и Унгария , Гайдарско надсвирване, Празник на картофа и традиционните Младежки (наборни) вечери. Фолклорната група участва в празниците на Брацигово, Бяга, Костандово, на събора в Атолука. Читалището реализира и дейности със социална насоченост – разнасяне на книги по домовете на възрастни трудно подвижни хора и обучаването им в компютърна грамотност.

 • Читалище „Просвета- 1911 „ – село Розово – единственото читалище с неувеличен персонал, но най-изпълнителна и многобройна читалищна маса.От 95 членове няма такъв, който да не си е платил членския внос за разлика от другите читалища където събираемостта е на 50 %. Във самодейната група на читалището участват 20 души.Със своите самобитни песни и автентични носии участниците пресъздават традиционни обичаи и участват в различни форуми, където печелят призове и награди.Ежегодни участници са на съборите в Дорково, Копривщица, Рожен и Атолука. Реализирано участие във възстановка на събитията от Април 1876 година в Брацигово, участие в националната система „Живи човешки съкровища”и по проекти на министерство на културата. На 31 май 2015 г. благодарение на спонсори е осъществен запис по телевизия „АЛФА” с представяне на обичая „Гергьовден.” Успешно сътрудничество се осъществява между църковното настоятелство и читалищното ръководство, както и с пенсионерския клуб в селото.

 • Читалище „Св.св.Кирил и Методий - 1929” – село Исперихово – културно-масовата дейност на читалището има добри постижения.Сформираната група за стари градски песни „Детелина” и група за народно пеене „Росна китка”, които обхващат 15 жени активно се представят в различни форуми. Реализирано е и предаване с участие на групата в телевизионно предаване „Ако зажалиш” с водеща Бони Милчева на 21.01.2015г..Читалището участва и в лятната изложба за традиционни ястия в Радилово и Куртово Конаре, в Третия национален фолклорен празник „Празник на шарената сол”, участие във ІІ Балкански фолклорен фестивал в Неделино. През изминалата година участва на международния фестивал „Балкан фолк”, който се проведе в Несебър и Поморие. Към читалището функционира и новосформиран клуб за подрастващи с разнородна насоченост „Аз детето”. Читалището активно изпълнява културния календар на общината и тържествено отбеляза 85 години от създаването си.

Реализирани са участия в „Трети международен самодеен празник – Равногор”, в традиционния събор-надпяване на хората от третата възраст Атолука-2015г., по случай 90 гадене от освещаването на храм „Св.Димитър” в селото, участия във форуми в Хасково, Димитровград и Чирпан.

Съвместно с училището читалищни деятели посетиха Народното събрание в София и омбудсмана на България. • Читалище „Съгласие - 1902” – село Козарско – тук основна роля играе самодейния състав за „Стари градски песни”,чиято дейност през изминалата година бе символична. Служителките от читалището се опитват да привлекат и малкото останали младежи в селото, но трудно успяват да задържат интереса им.Изключително слаба дейност.Отбелязват се само по- важните няколко празника от културния календар на общината.

 • Читалище „Н.Й.Вапцаров - 1903” село Бяга– самодейците участват в състав за художествено слово, дамска вокална група, арт школа „Работилница за мечти”, танцов състав „Олелия” за народни танци и танцова формация за модерни танци.. Разшири се взаимодействие с училището и се организират много богати тематични вечери. Читалището участва като партньор по проект за възстановяване на обичая „Еньовден”. През изминалата година читалището участва в изяви на регионално ниво – Празник на кешкека в Радилово и фестивал на старата градска песен „Нежни чувства” в Пловдив.


ФИНАНСИРАНЕ:
Държавната субсидия за 2015 год. е на стойност 104 100 лв. за 15 щатни бройки при държавен стандарт 6 940 лв. Субсидиите за читалищата от община Брацигово за 2015 год. са разпределени от комисия, съставена от представители на всички читалища в община Брацигово и експерти от Общинска администрация-Брацигово, назначена със Заповед № РД-35/26.01.2015 г. на кмета на Общината, при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ -Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата, съгласно чл.20, чл.21, чл.23, ал.1 от ЗНЧ и във връзка с РМС №108 от 3.12.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за развитие и подпомагане на читалищната дейност.. Бюджета на читалищата се допълва и от други източници на финансиране като наеми, дарения, членски внос и евро проекти.

В Община Брацигово се получиха отчети за дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от всички 6 читалища намиращи се на територията на общината.

Разпределението на финансовата субсидия съгласно разпределението на субсидираните бройки за календарната 2015 година е както следва:

читалище

Субсидия

Народно читалище „Васил Петлешков – 1874”

48 580

Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1903”

13 880

Народно читалище „Просвета – 1911”

6 940

Народно читалище „Съгласие – 1902”

10 410

Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий – 1929”

10 410

Народно читалище „23 април – 1909”

13 880

Финансовите средства са разпределени според нормативните актове, касаещи разпределението на субсидията за календарната 2015 година, а именно приложение № 1 към ЗДБ за натурални стойностни показатели за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2015 год. за община Брацигово, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – сектор „Читалища”. Сумите се предоставят на читалищата поетапно разпределени по месеци. Субсидията за една щатна бройка в размер на 6940 лева включва разчетената сума за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средствата съгласно ЗБУТ.
МАТЕРИАЛНА БАЗА:
Изминалата календарна 2015 година спокойно може да се нарече година на читалищата от община Брацигово.

Сградния фонд, в който се помещават институциите бе на дневен ред. Пристъпи се към поетапно цялостно и частично ремонтиране. • Читалище „Васил Петлешков-1874” – Брацигово – със средства от републиканския бюджет по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” е извършен цялостен ремонт на сградата – външно боядисване, подмяна на дограма, отремонтиране на предната част на покривната конструкция, цялостна подмяна на отоплителната система и изработване на подходи за уреди, обслужващи хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, цялостно обновяване и ремонт на санитарни възли, изграждане на нова пожароизвестителна система и цялостно обезопасяване на сцената, както и монтиране на архитектурно външно осветление, всичко на стойност 450 000 лева. Извършено бе и освежаване на гримьорни и конферентни и репетиционни зали – боядисване на стени и шкафове, подмяна на ел . инсталация, фирмено изпиране на стени и подове с деколиново покритие. Материалната ни база се обогати с голям плазмен телевизор дарение от Община Брацигово и система за домашно кино подарък от Общински съвет – Брацигово. Това спомогна да се създаде нов вид услуга –фоно и филмотека, която разполага с 100 най-добри български филми.

 • Читалище „св.св.Кирил и Методий-1929” –Читалището кандидатства по проект по мярка 322 на Държавен фонд „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните и след двегодишни перипетии успя да го спечели. Сградата придоби изключително приветлив облик с подмяната на дограма, саниране, боядисване и ремонт на театралния салон.Частично бе отремонтирана покривната конструкция. новоизградени бяха вътрешни и външни ВиК връзки, монтирана бе система да климатизация и вентилация и отремонтирана ел инсталацията включваща осветителната система, слаботоковата инсталация, заземителна система. Изградена бе и пожароизвестителна система.

 • Читалище „Н.Й.Вапцаров-1903”-село Бяга също кандидатства по мярка 322 на Държавен фонд „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните. И тази институция успя да пребори бюрократизма и спечели проектното предложение, което е на стойност 343 223.36 лева и включва цялостен ремонт на сградата – външно саниране и боядисване, подмяна на покривна конструкция, вътрешно саниране на помещенията, подмяна на дограма, изграждане на нова електрозахранваща система, отопление на климатици, изграждане на подходи за инвалиди и др. В големия киносалон са поставен ламинат, шумопоглйщащи пана, направа на окачен тава. Предстои обзавеждане със седящи места и сценична техника.

 • Читалище „23 Април 1876-1909” – успя да пребори конкуренцията на читалищата от областта и се класира при разпределението на първи етап на допълващата субсидия отпусната от Министерство на културата за 2015 година. В резултат на това спечели 15 000 лева, които използва за ремонт на покривна конструкция, който бе подпомогнат и със средства от общинския бюджет в размер на 20 000 лева. Освен това със средства от външни дарители работят за отремонтиране на малка зала за мероприятия. Други подобрения не са правени.

 • Читалище „Просвета-1911” – село Розово е едно от малкото селски читалища, които са с добра база. Добре стопанисвана и в сравнително добро състояние. Необходимо е само частично отремонтиране на покривната конструкция за отстраняване на течове в библиотечната част. През изминалата година читалището кандидатстваше към министерство на културата за отпускане на една субсидирана бройка, която да подпомогне дейността и издръжката на институцията, но искането не бе уважено.

 • Читалище „Съгласие -1903” – село Козарско – това е читалището със самобитна архитектура, но запустяло и неподдържано. Единственото читалище, което не е кандидатствало по проект и което има крещяща нужда от цялостен ремонт на сградата.През изминалата година със средства от общинския бюджет частично бе изкърпен покривът на сградата, за да се отстранят големите течове, които рушат театралния салон и останалите помещения.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Независимо от добрите резултати през отчетната година, които са плод  на всеотдайната работа на настоятелствата, щатния персонал и художествените ръководители, и ръководителите на различните творчески формирования, пред читалищата от общината  стоят доста трудности възпрепятстващи ежедневната им работа.

А те са:


            • организационни: касаещи слабости в администрирането на читалището; 

• и трудности от незадоволителното финансиране, защото култура се прави не само с любов , но и с пари, и то с много пари..

         Все още може много да се желае по отношение на трудовата дисциплина на работещите в читалищата и отговорността при изпълнението на поставените им задачи- стриктното спазване на работното време. 

Друг важен момент за подобряване състоянието на читалищата, е привличането на спонсори. за обновяване на библиотечния фонд и сценичните костюми на всички творчески състави.   

Държавната субсидия осигурява средства само за заплати и осигуровки на читалищните служители. Средствата за хонорари на ръководители, за пътувания и участия на читалищните състави в различни фестивали, за отопление на сградите за репетиции и концерти, за ремонти, сценично оборудване (декори, костюми, реквизит, осветление, озвучаване, абонамент, закупуване на книги и др.)  се набират от собствени приходи на читалището, от общинско финансиране, когато има такова и от спомосъществователи. Завършваме с убеждението си, че читалищата в община Брацигово ще  се възраждат, и то според новите изисквания на живота – като място, осигуряващо достъп до култура и информация, нужни на всеки човек.

И нещо много важно – като място, където може да се осъществи повелята на времето, важна не само у нас, но и в целия глобализиращ се свят – обучение цял живот, творческо дълголетие.


Отчетът за дейността на читалищата е изготвен на база отчетите на всяко едно читалище в общината до отдел „Образование и култура”.

Изготвил:Иванка Стефанова – гл.експ.”Образование и култура”
Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година
doc obs -> Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница