Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджетстраница1/20
Дата26.05.2018
Размер3.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

към полугодието на 2014 г.

за изпълнението на програмния бюджет

на Министерския съвет

1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за първото полугодие на 2014 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/01.07.2014 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:  • Национална комисия за борба с трафика на хора;

  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

  • 28 областни администрации;

  • Държавна агенция за българите в чужбина;

  • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

  • Държавна агенция „Архиви”;

  • Институт по публична администрация;

  • Университетска болница "Лозенец";

  • Почивна база „Пампорово”

  • Почивна база „Слънчев бряг”2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 30.06.2014 г. са отчетени приходи в размер на 9 121 332 лв. при утвърдени 16 000 000 лв., което представлява изпълнение от 57 %.


Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо приходи:

16 000

16 000

9 121

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

16 000

16 000

9 121

Приходи и доходи от собственост

9 418

9 418

6 521

Държавни такси

600

600

315

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

108

Други

5 982

5 982

2 292

Помощи и дарения

 

 

-115

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 6 521 090 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 546 911 лв.

По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 315 268 лв. Съществената част по параграфа в размер на 168 205 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 90 255 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 56 808 лв. са отчетени от АМС.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 406 316 лв.) - отчетени в:

§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-1 993 779 лв.),

§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-409 467 лв.)

§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 16 117 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (- 3 070 лв.).

Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на Министерски съвет)


РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи по бюджета на ПРБ - Министерски съвет

73 600

113 874

72 606

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 745

7 829

3 738

Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 366

5 138

2 457

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 379

2 691

1 281

 

 

 

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830

830

283

Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”

830

830

283

 

 

 

 

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

16 474

22 281

11 883

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

16 474

22 281

11 883

 

 

 

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

4 132

4 132

3 068

Бюджетна програма „Вероизповедания”

4 132

4 132

3 068

 

 

 

 

Политика в областта на архивното дело

7 000

7 017

3 408

Бюджетна програма „Национален архивен фонд”

7 000

7 017

3 408

 

 

 

 

Бюджетна програма "Администрация"

11 260

23 086

15 369

 

 

 

 

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

26 159

48 699

34 857Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи:

73 600

113 874

78 272

Общо финансиране:

73 600

113 874

78 272

Собствени приходи

16 000

16 000

9 236

Субсидия от държавния бюджет

57 600

103 544

60 285

Целеви средства от ЦБ

 

-5 670

-4 658

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

3 880

Заеми

 

 

 

Други безвъзмездни помощи

 

 

-115

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

1 621

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

 

8 023
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница