Отчет на основните параметри на бюджета 7 Отчет на приходите по бюджета 7страница1/18
Дата18.12.2018
Размер1.7 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ОТЧЕТ
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МТСП за първото полугодие на 2010 г.

София, Август 2010 г.СЪДЪРЖАНИЕ


I.Въведение 5

II.Част първа. Отчет на основните параметри на бюджета 7

1.Отчет на приходите по бюджета 7

2.Отчет на разходите по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация" 7

3.Отчет на разходите по политики и програми 7

4.Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани 8

5.Източници на финансиране на консолидираните разходи 9

III.Част втора. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура 10

IV.Част трета. Преглед на изпълнението на политиките и програмите по бюджета на МТСП 13

1.Политика в областта на заетостта 13

Програма № 1: Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила, на безработните и заетите лица 15

2.Политика в областта на трудовите отношения 21

Програма № 2: Осигуряване на подходящи условия на труд 26

Програма № 3: Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти 32

3.Политика в областта на социалното подпомагане 34

Програма № 4: Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход 37

Програма № 5: Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи 42

Програма № 6: Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижа в семейна среда 44

Програма № 7: Социално включване на други рискови групи от населението 46

4.Политика в областта на демографското развитие и равните възможности 49

Програма № 8: Демографско развитие на населението 53

Програма № 9: Подпомагане на семействата с деца 57

Програма № 10: Интеграция на хората с увреждания 62

Програма № 11: Равни възможности 67

5.Политика в областта на жизнения стандарт и доходите 75

Програма № 12: Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите 78

Програма № 13: Защитени минимални плащания 81

6.Политика в областта на трудовата миграция 83

Програма № 14: Свободно движение на хора 87

Програма № 15: Миграция и интеграция на имигранти 92

7.Програма „Администрация” 97

8.Програми - общо 107

Използвани съкращения


АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хората с увреждания

БГЦПО

Българо-германски център за професионално обучение

ЕС

Европейски съюз

ИА ГИТ

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МОТ

Международна организация по труда

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НАП

Национална агенция по приходите

НИПА

Национален институт за помирение и арбитраж

НОИ

Национален осигурителен институт

НСИ

Национален статистически институт

НСТС

Национален съвет за тристранно сътрудничество

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОП РЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ФСП

Фонд „Социално подпомагане”

ФУТ

Фонд „Условия на труд” 1. Каталог: 2010
  2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
  2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
  2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
  2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
  2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
  2010 -> 7 клас отговори на теста
  2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
  2010 -> Код на училище Име на училище


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница