Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките стстраница1/16
Дата20.08.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

КЪМ 30.06.2014 г.
Съдържание
І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период……………………………………………………………………………………………………стр. 3
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2014г. ……………………………………стр. 6
ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………………..……...стр. 9
ІV. Преглед на изпълнение на програмите …………………………………………………………..стр. 20
4.1. Програма 1…………….………………………………………………………………………..стр. 20
4.2. Програма 2………………………………………………………………………………...……стр. 45
4.3. Програма 3………………...……………………………………………………………………стр. 48
4.4. Програма 4………….…………………………………………………………………………..стр. 67
4.5. Програма 5…………………………………………………………………..………………….стр. 78
4.6. Програма 6……………………………………………………………………………………...стр. 87
4.7. Програма 7………………………………………………………………………………….…..стр. 89

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

Министерството на регионалното развитие е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Отчетът за периода 01.01.2014г.-30.06.2014 г. на Министерство на регионалното развитие /МРР/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие се обезпечава провеждането на следните политики и програми:


Политика 1 „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
Политика 2 „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
Други програми
Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Програма 7 „Ефективна администрация и координация“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Министър на регионалното развитие


Тел: (02) 9405 517Политически кабинетИнспекторат

Финансови контрольори

Дирекция „Вътрешен одит“

Представители на Република България към Европейските общности в БрюкселЗаместник министър
Тел: (02) 9405 528/529


Главен секретар
Тел: (02) 9405 576


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Тел: (02) 988 17 51


Дирекция "Канцелария"
Тел: (02) 9405 465


Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
Тел: (02) 9405 411


Дирекция "Финанси”
Тел: (02) 9405 475


Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство”
Тел: (02) 9405 506


Дирекция "Правна"
Тел: (02) 9405 443


Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Тел: (02) 9405 487


Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Тел: (02) 9405 512


Дирекция "Публично-частно партньорство и концесии"
Тел.(02) 9405 317


Дирекция "Сигурност"
Тел: (02) 9405 305


Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Тел.(02) 9405 489


Дирекция "Обществени поръчки"
Тел: (02) 9405 478


Дирекция "Държавна собственост”
Тел: (02) 9405 353


Дирекция "Информационни и комуикационни системи"
Тел.(02) 9405 355


Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“
Тел. (02)9405 520


Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“
Тел. (02) 9405 479


Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”
Тел. (02) 9405 396


 

Дирекция „Обновяване на жилищните сгради”
Тел.(02) 9405 417


 

Дирекция " Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита"
Тел: (02) 9405 301


 

АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

Агенция "Пътна инфраструктура"
Тел.: (02) 9173 248


Съгласно устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие общата администрация осигурява технически дейноста на министъра, дейноста на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата администрация е структурирана във следните дирекции - дирекция “Канцелария”, дирекция "Финанси”, дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“, дирекция “Правна”, дирекция “Информационни и комуникационни системи”, дирекция „Сигурност”, дирекция “Обществени поръчки” и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.

С ПМС № 161/02.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие (МРР) и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП), съгласно чл. 3, ал. 2 от Постановлението, второостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие е Агенция „Пътна инфраструктура“.За допълнителна информация

относно този отчет може да се обръщате към:
Министерство на регионалното развитие

1202, София,

ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 17 - 19
Г-жа Ива Таланова – и.д. Директор

на дирекция “Финанси”
E-mail: ITalanova@mrrb.government.bg

Тел.: (02) 94 05 475

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница