Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМАстраница10/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМАО
Закрити бяха 28 структури на държавната администрация.


ще през юли 2009 г. заявихме ясната си воля за предприемане на необходимите действия реформата в администрацията да се осъществи. В началото на мандата на правителството създадохме Съвет за административната реформа (САР), който координира всички инициативи, свързани с реформата на държавната администрация. Под ръководството на САР административната реформа продължи да се изпълнява с добри темпове.

Преструктуриране и оптимизация


През 2010 г. САР постави началото на мащабна инициатива за оптимизация на държавната администрация. Стратегическата цел на инициативата бе изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване на достъпа и повишаване качеството на предоставяните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи. Разработени бяха функционални анализи на всички министерства и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министрите, като в резултат на анализа МС прие План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Планът съдържа 572 мерки, като неговото изпълнение се отчита ежемесечно пред САР.

В


Намаление на щатната численост в централната администрация, брой


резултат на водената от нас политика и на реализацията на мерките за оптимизация на държавната администрация от 2009 г. до юни 2011 г. закрихме 28 структури.

В


12.80%

Министерството на вътрешните работи бяха обединени главните дирекции “Пожарна безопасност и спасяване” и “Гражданска защита” в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. Закрита беше Главна дирекция “Досъдебно производство”.

П
Източник: Съвет за административна реформа, МС

рез периода подготвихме закриването на Фонд “Тютюн” и обединяването на Медицинския институт на МВР и Военномедицинската академия.

За да се подпомогне реализацията на правителствените политики, създадохме 3 нови структури: 1. “Комендантство – МО” (за сметка на звена в Министерството на отбраната)

 2. Антидопингов център

 3. Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

За повишаване на ефективността и ефикасността преструктурирахме следните структури:

 1. Министерството на физическото възпитание и спорта (на мястото на Държавната агенция за младежта и спорта);

 2. Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (на мястото на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения);

 3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (след обединяването на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол);

 4. Българската агенция по безопасност на храните (обединявайки Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, част от регионалните здравни инспекции, част от Националната служба по зърното и фуражите по официалния контрол върху фуражите и част от областните дирекции “Земеделие”);

 5. Регионалните здравни инспекции (28 бр.) (обединявайки регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (28 бр.) и регионалните центрове по здравеопазване (28 бр.);

 6. Националният център по обществено здраве и анализи (обединявайки Националния център по опазване на общественото здраве и Националния център по здравна информация).

Намаляване числеността на държавната администрация


П
Одобрени са нов Класификатор на длъжностите в администрацията и нова Концепция за заплащане на служителите в държавната администрация.
родължихме да водим целенасочена политика за оптимизиране на щатовете в държавната администрация, като от началото на мандата на управлението числеността на централната администрация към 6 юли 2011 г. намаля със 9 180 щатни бройки, което представлява оптимизация с 12.80%. Числеността на МВР бе намалена с 3000 щатни бройки – от 61 170 на 58 170 служители.

Общо за периода числеността на централната администрацията и МВР беше намалена с 12 180 щата. Това е едно от най-значителните съкращения, извършвани в централната администрация през последните години.

Нов Класификатор на длъжностите в администрацията, система за атестиране и модел на заплащане


След извършен задълбочен анализ и приложена методика за оценка на длъжностите спрямо 4 фактора: знания и умения; свобода на вземане на решения; влияние на взетите решения и умения за работа с хора, беше одобрен новият Класификатор на длъжностите в администрацията, който влиза в сила от 1 януари 2012 г. Новият класификатор е справедлив и балансиран след въвеждането на обективни критерии. Длъжностните нива бяха намалени от 32 на 14, като в едно ниво попадат по голям брой длъжности. С новия класификатор бяха създадени кореспондиращи си ръководни и експертни нива, като по този начин се дава възможност експертите да се развиват професионално, без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност, за да израстват в кариерата. Намалени бяха минималните изисквания за ранг и професионален опит, като се дава възможност за кариера на служителите, както и на млади хора с по-малък професионален опит да имат възможност да кандидатстват за работа в държавната администрация. От друга страна, бяха увеличени изискванията за някои ключови длъжности с цел по-качествен подбор.

Завишени бяха нормативите за численост на административни звена с цел засилване на експертния потенциал и намаляване броя на ръководните кадри в държавната администрация.

Друга основна реформа, която стартира, е свързана с осъвременяване на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на служителите в администрацията, тъй като настоящата система се прилага формално и е силно субективна. През 2011 г. стартирахме подготовката на промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. Промените ще подобрят цялостно системата за оценка на служителите според обективни критерии и по този начин ще се повиши мотивацията на държавните служители. Съответните подзаконови нормативни актове са в процес на съгласуване и предстои приемането им от МС.

Одобрихме нова Концепция за заплащане на служителите в държавната администрация. С новия модел очакваме да се преодолеят различията в политиката на отделните администрации при определяне на индивидуалните основни месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите.

Новият модел на заплащане има за цел да привлечем висококвалифицирани и образовани служители в държавната администрация; да мотивираме служителите да изпълняват по-добре своите задължения; да обвържем заплащането с постигнатите резултати и да задържим служителите, които притежават необходимите знания и компетентности за изпълнение на функциите.

През 2011-2012 г. ще продължим работа в областта на административната реформа. Основен акцент през 2012 г. ще бъде развитието на човешките ресурси и подобряване на административното обслужване.


ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Развитие на човешките ресурси и на системата за мобилност.

 • Въвеждане и регламентиране на стажантските програми.

 • Подобряване на административното обслужване чрез въвеждане на първи стъпки на комплексно административно обслужване.
Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница