Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница36/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

ПУДООС и държавен бюджет


 • Преустановихме разпиляването на средства от Предприятия за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и държавния бюджет за икономически неефективни и национално неприоритетни екологични обекти. С осигурени от ПУДООС средства до март 2011 г. бяха разплатени 100% от задълженията към юни 2009 г. в размер 87 млн. лв. по стари договори, при налична сума по сметките на ПУДООС към юли 2009 г. в размер 300 хил. лв.

 • Сключени бяха 17 нови договора на обща стойност 7.7 млн. лв. (11 договора за 6.4 млн. лв. под формата на безвъзмездни помощи и 6 договора за 1.3 млн. лв. под формата на безлихвени заеми). Сключиха се договори за изграждането на следните обекти: реконструкция на ПСОВ Обзор - Бяла; канализационен колектор на Троян; канализационен клон на Приморско; канализация и водоснабдяване на кв. Горубляне; канализация на Троян; реконструкция на водопроводна мрежа за с. Ново село; реконструкция на депо за твърди битови отпадъци IV етап за Мадан. В резултат на подобрената контролна дейност постъпленията в ПУДООС от събрани такси по Закона за водите през 2010 г. възлязоха на 38.5 млн. лв., което е с около 30% повече от постъпленията през 2009 г. и е сериозен финансов ресурс за реализиране на екологични проекти.

 • О
  За постигане на добро химично състояние и опазване на повърхностните води от замърсяване вследствие на заустване на отпадъчни води и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници бяха приети и изготвени проекти на съответните подзаконови нормативни актове (наредби).
  добрени бяха проекти за рекултивация на общински депа
  в общините Баните, Якоруда, Долни чифлик, Вършец, Столична община, Венец, Разград, Калояново, Завет, Раковски, Кула и Хитрино /претоварна станция за твърди битови отпадъци (на обща стойност 21 млн. лв.). В процес на обработка са още около 20 проекта за рекултивация и закриване на стари общински депа, който ще бъдат обработени и предложени със списък за финансиране за началото на следващата бюджетна година.

 • Осигурихме финансиране от държавния бюджет за приоритетни екологични обекти, по-големите от които са: регионално депо за неопасни битови отпадъци Шумен; реконструкция и модернизация на регионално депо Смолян; изграждане на клетка към регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Враца и Мездра; реконструкция, модернизация и разширение на депото за неопасни отпадъци на община Гоце Делчев; разширение на депото за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча; градска пречиствателна станция за отпадъчни води на Козлодуй и Велики Преслав; градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор на Карлово. Само за 2010 и 2011 г. предвидените средства от бюджета за инфраструктурни проекти, свързани с битови отпадъци, са на стойност 83 млн. лв. За сравнение, за периода 2005-2009 г. (т. е. за петгодишен период) от всички национални източници в България бяха отделени само 47 млн. лв.

 • За постигането на добър екологичен потенциал на водите на река Джерман в участъка Сапарева баня – Дупница, бяха осигурени средства в размер на 100 000 лв.

Водни ресурси


С цел извършване на реформа и цялостна промяна в управлението на водния сектор продължихме с разработването на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор.

За поддържане състоянието на речните легла и ограничаване на риска за живота, собствеността и стопанските дейности, както и във връзка с констатирани увреждания на речните легла, вследствие неконтролиране (в периода преди 2009 г.), бяха приети ясни правила за извършване на изземване на баластра от реките и почистването им с внесеното изменение в Закона за водите.

За защита и съхранение на морската околна среда на Черно море, за предотвратяване на нейното влошаване, както и за възстановяване на неблагоприятно засегнатите черноморски екосистеми, беше приета Наредба, с която се предвижда в срок до 01.01.2015 г. да се изготви Морската стратегия на Република България.

За по-доброто усвояване на природните ресурси за първи път беше създадена нормативна възможност общините да управляват някои от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, по тяхно искане. В резултат на това 37 общини (Костенец, Велинград, Бургас, Свищов, Димитровград, Сапарева баня, Девин, Разлог, Симеоновград, Джебел, Провадия, Айтос, Казанлък, Панагюрище, Стралджа, Петрич, Невестино, Калояново, Мъглиж, Карлово, Кирково, Баните, Сливен, Летница, Гърмен, Болярово, Нова Загора, Банско, Минерални бани, Кюстендил, Полски Тръмбеш, Велико Търново, Берковица, Радомир, Шумен, Сандански и Столична община) вече разполагат с 57 находища на минерални води, предоставени им безвъзмездно за срок от 25 години.


У
Разработена бе
и е приета законодателна рамка и подзаконови нормативни актове за намаляване образуването на отпадъци и намаляване използването на природните ресурси, и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
стойчиво управление на отпадъците


 • Въведени бяха т.нар. отчисления върху всеки тон депониран отпадък – финансов инструмент, които да стимулира изграждането на регионални системи за третиране на отпадъците в дългосрочен план.

 • Въведена бе адекватна наказателна политика и превенция на кражбите на черни и цветни метали.

 • За осигуряване на поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, подлежащи на депониране за периода до 2020 г. (в три последователни етапа) беше утвърден Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.

 • За постигане на поставените високи цели за рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване – от почти 0% през
  2010 г. до 70% до 2020 г., и за ограничаване на вредните въздействия на генерираните строителни отпадъци, бяха изготвени проект на Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на България за периода 2011-2020 г. и проект на Наредба за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.

 • Изготвен бе и предстои приемане на нов Закон за управление на отпадъците, с който се въвеждат нови изисквания за управление на отпадъците и се повишава значението на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците чрез насочване на усилията към създаване на “рециклиращо общество”. Със Законът се въвежда йерархия на дейностите с отпадъци, насърчаваща дейностите по разделно събиране и повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница