Отчет по проекта. Научна дейност По ДейностДата11.01.2018
Размер46.22 Kb.
#43431
ТипОтчет
М Е Ж Д И Н Е Н О Т Ч Е Т
За работата по проект Д03-100/05.06.2015 г.

по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA grants), мярка “Проекти за междуинституционално сътрудничество”
РАЗНООБРАЗИЕ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ARCHAEA ОТ БЪЛГАРСКИ ГОРЕЩИ ИЗВОРИ
За периода 01.05.2016-31.08.2016 г.


  1. Уебсайт

  • На страницата на проекта в уебсайта на Института по микробиология, БАН (www.microbio.bas.bg) беше сложена информация за предстоящата през септември конференция

  • Беше качен третия 4-месечен отчет по проекта.  1. Научна дейност

По Дейност 1, Управление на проекта

В тази дейност са участвали със следните активности:

Чл. Кор. Найденски, Директор – Контрол за изпълнението на проекта.
Антоанета Царева, Гл. Счетоводител - Обработване на финансовите документи, изготвяне на финансовите отчети.

Ръководителят на проекта Доц. дбн М. Камбурова - в:

- Приключване на процедурата по обществена поръчка за доставка на химикали.

- Подготвени са и са подписани договори със спечелилите по отделните позиции фирми.

- Приети са доставените химикали.

- Започната е работа по организация на конференцията – изготвяне на съобщения, регистрационни форми, покани до фирми.


По Дейност 2, Експериментална работа

  • Доставената със средства на договора анаеробна система за култивиране на термофилните микроорганизми е пусната в действие. Приготвени са селективни хранителни среди за култивиране и изолиране на Thermoproteales, Thermofilum sp., Caldiarchaeumsubterraneum, Thermococcus sp., Methanocaldococcus sp. Получени са компетентни клетки на E. coli за експресия на термостабилна липаза изолирана от метагеном на геотермален извор. Изготвяне на селективни среди за синтеза на ензими, разграждащи Amylose, Cellulose и Chitosan, Dextran и, Xyloglucan, Arabinoxylan, Curdlan, Galaktan и Glucan, Galactomanan, Arabinan, Pullulan, Casein

  • В норвежката лаборатория с участието на докторант Николета Ботева, член на екипа, е направено секвениране на метагеномите на осем микробни съобщества и са получени следните резултати:

Проба/Среда

Брой контиги

Средна дължина (bp)

Идентифицирани ензими с индустриално приложение, брой контиги

Rupi 1 седименти

134548

628

Ксиланаза 7

Целулаза 1

Alpha-амилаза 1

Липаза 4

Пулуланза 5

Протеаза 35Rupi 2.1 седименти

78 698

1 007

Ксиланаза 1

Целулаза 1

Гликозидаза 1

Протеаза 21

Липаза 5


Rupi 2.2 седименти


182

40 381

Ксиланаза 1

Целулаза 1

Гликозидаза 1

Alpha-амилаза 1

Протеаза 14


Vlasa седименти


353

32 425

Ксиланаза

Гликозидаза 1

Alpha-амилаза 3

α – манозидаза 4

Хитиназа 1

Протеаза 40Levunovo xylan


1 280

6 089

Ксиланаза 7

Целулаза 1

Гликозидаза 1

Alpha-амилаза 5

Протеаза 41

Хитиназа 1Mizinka pepton

2 333

3 873

Ксиланаза 8

Целулаза 1

α and β-манозидаза 9

Протеаза 31

Хитиназа 1


Mizinka xylan


1 727

5 175

Ксиланаза 7

Целулаза 1

Амилаза 6

Гликозидаза 1

β–манозидаза 1

Хитиназа 1

Протеаза 32


Sandansky xylan


1 979

4 411

Ксиланаза 4

Амилаза 4

Гликозидаза 1

Изолирани са като чисти култури пет микробни щама, три от които при идентифицирането се оказаха представители на видовете Thermotoga caldifontis и Dictyoglomus thermophilum.


По Дейност 3, Обмяна на визити

  • В периода 05-09.08.2016 г. на посещение в България беше норвежкият партньор Проф. Нилс-Каре Биркеланд. Той участва в подготовката на предстоящата през септември конференция. Беше съставена съвместно работна програма на конференцията. Беше посетена лабораторията по биотехнология към Институт по микробиология, БАН гр. Пловдив. Проф. Биркеланд се срещна с работния колектив и се проведе дискусия върху получените досега резултати, по-нататъшните действия в опознаване на термофилните археи, възможностите за апликиране по европейски проекти.

  • В периода 14-19.06.2016 доц. Камбурова посети лабораторията на проф. Нилс-Каре Биркеланд, Факултет по биология с център по геобиология, Университета в Берген, Берген, Норвегия и се запозна с практиките по култивиране на екстремално термофилни анаероби.

По Дейност 4, Информация и публичност

Колективът взе участие в международна научна конференция в Лондон:

Margarita Stoilova-Disheva, DimitrinaLyutskanova,Ivanka Boyadzhieva, Nadja Radchenkova, Nicoleta Boteva, Nils-Kåre Birkeland, Margarita Kambourova „Phylogenetic analysis reveales anovel and extremely diverse archaeal community in the Vlasa hot spring, Velingrad, Bulgaria”, Focused Meeting 2016: Molecular Biology of Archaea 5, 01-03.08.2016, Лондон, Англия.

30.08.2016 Изготвил отчета:

Доц. М. Камбурова


Директор на ИмикБ:

Чл. Кор. Х. Найденски
Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Norwegia Priekt Kamburova bg files -> Proeject%20WORK%20BG
microbio -> Завеждащ лаборатория по микробен биосинтез и екология доцент Колишка Цекова
microbio -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
microbio -> Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области 2014 г. Обособена позиция №1
microbio -> Агенция по обществени поръчки
Proeject%20WORK%20BG -> М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 г
Proeject%20WORK%20BG -> М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница