Отчет за 2010г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл. V от горепосочената наредбаДата16.10.2018
Размер22.79 Kb.
#89952
ТипОтчет

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води и фактори: шум и отпадъци на 14.06.2011г. беше извършена комплексна проверка на “Беана-Враца” ООД, гр. Враца. Дружеството е специализирано в производство на газирани и негазирани безалкохолни напитки.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:  1. Въздух :

За производствени нужди се използват: 2бр. хладилни инсталации за охлаждане на водата за производство на безалкохолните напитки, работещи с ВНОС- R22 в количество на газа 20 кг и 40 кг и 1бр. хладилна инсталация за втечняване на въглеродния диоксид, работеща с 8кг ФПГ-R404А. Водят се досиета за хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Извършени са проверки за херметичност на 29.03.2011г. от ЕТ “Иван Пеев-Чичо Пей”, гр. Враца. Не са установени пропуски на фреон. Лицето обслужващо инсталациите притежава документ за квалификация №141/06.03.2008г. издаден от ББКМ-София. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за 2010г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

За подгряване на водата за измиване на бутилките за безалкохолни напитки се използва 1 бр. водогреен котел “Висман” на гориво природен газ с номинална мощност под 0,5 мW (400 кW) и с време на експлоатация 5-6 дни месечно по 8 часа на ден.2. Води:

За производствени нужди се използва вода от собствен водоизточник, за който в момента тече процедура по издаване на Разрешително за водоползване в БДУВДР-Плевен. Производствените отпадъчни води от измиване на съоръженията и битово-фекалните са заустени в колектор на градската канализация. Стъклените бутилки се измиват с вода и 1%-ен основен разтвор, включени в оборотен цикъл.3. Фактор “Шум”:

През месец април 2011г. е извършено контролно измерване на промишлен шум излъчван в околната среда от РЛ-Враца към ИАОС-София съвместно с РИОСВ-Враца. Не са констатирани наднормени нива на промишлен шум.  1. Фактор “Отпадъци”:

Производствените отпадъци-стъкло и пластмаса се събират в метални контейнери и се предават на “Екобулпак” АД, гр. София, съгласно сключен договор и удостоверение за 2011г.

Дружеството има изготвени вътрешно-фирмена спецификация за 2011г., както и месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки за период от месеци: януари-май 2011г. Продуктовата такса е заплатена на КО за горепосочения период.

Металния скрап от демонтирани съоръжения се предава на “Косаня”, гр. Мизия. Битовите отпадъци се събират в 1 бр. 4м3 контейнер и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца-Мездра.3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница