Отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститоритеДата10.10.2018
Размер36 Kb.
ТипОтчет


ЕЛХИМ - ИСКРА АД


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на Съвета на директорите „Елхим - Искра” АД

пред Общото събрание на акционерите


По точка 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 г., годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По точка 2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.

Предложение за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

По точка 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

По точка 4. Промени в Съвета на директорите.

Предложение за решение: 1. Освобождава от Съвета на директорите „Состра инженеринг” ЕООД и „БМП” ООД; 2. Избира за членове на Съвета на директорите „Гарант 5” ООД и Васил Георгиев Велев.

Информация по чл. 224, ал. 2 от ТЗ за предложените членове на СД:

1. „Гарант 5” ООД, ЕИК 115149855;

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 14;

Предмет на дейност: Придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионна и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия. всякакви други незабранени от закона сделки.

2. Васил Георгиев Велев;

Постоянен адрес: гр. София, ул. „А.П.Чехов” № 58А, ап. 21;

Васил Велев е магистър по автоматика от Техническия университет в София и магистър по Корпоративно управление от Икономическия университет – Варна. Г-н Велев е Изпълнителен директор на Стара планина холд АД, член е на бордовете на директорите на редица търговски дружества, сред които са М+С Хидравлик АД - Казанлък, Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол, Фазан АД – Русе, Бик холд ООД – София и други. От 1996 г. г-н Велев е член на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, а от 2002 г. е неин председател. Васил Велев е заместник-председател на Икономическия и социален съвет, на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, както и на множество органи, изградени на трипартитен принцип.По точка 5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г.

Предложение за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Предложението на одитния комитет е за експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г. да бъде избрана проф. Христина Вучева - Регистриран одитор с диплома № 99 от 1992 г.По точка 6. Разни.

Съветът на директорите няма предложения.

Изпълнителен директор:

Спас Видев


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница