Отчет за 2013 г не е окончателно изготвен. Следва ли, Участникът да попълни съответния общ оборот за 2013г по предварителни данни от гфо към 31. 12. 2013?Дата22.01.2019
Размер27.6 Kb.
ТипОтчет

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
02.24-1
05.02. 2014 г.

ДОУЧАСТНИЦИТЕ В

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, както следва:

• реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

• реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

• реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

•реставрация и консервация на оранжерии.


Въпрос 1: В раздела „Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация“, за доказване на изискванията посочени в т. 8.11.2 и т.8.11.3 от документацията, относно общия оборот и оборота от сходни дейности (изпълнение на строително-монтажни работи, включващи консервационни и/или реставрационни работи на обекти недвижими културни ценности) за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), участникът следва да представи попълнено Приложение № 9.

В същото приложение № 9, Възложителят изисква да бъде посочен оборот от последните три финансови, приключени години (2011, 2012, 2013). Предвид сроковете за изготвяне на финансовите отчети съгласно Закона за счетоводството и датата на предаване на офертите, годишният финансов отчет за 2013 г. не е окончателно изготвен.

Следва ли, Участникът да попълни съответния общ оборот за 2013г по предварителни данни от ГФО към 31.12.2013?

Отговор: Да, може оборотът за 2013 г. да бъде попълнен по предварителни данни, тъй като годишния финансов отчет още не е окончателно изготвен.

Въпрос 2: За доказване на минималните технически изисквания описани в т.8.11.6 от документацията се представя: „Списък на договорите за изпълнени сходни дейности, съгласно изискванията на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителя на обекта.“

Следва ли, Участникът да представи договори за изпълнени сходни дейности, съгласно изискванията на възложителя за последните 5 (пет) години, а именно: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 години?Отговор: Съгласно документацията за участие се представя „Списък на договорите за изпълнени сходни дейности, съгласно изискванията на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителя на обекта.“, а не за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 години.
Въпрос 3. В Приложение № 11 от документацията, в което се посочват изпълнените договори, техническа грешка ли е изискването за представяне на договори изпълнени в последните три години?

Следва ли, участникът да промени текста от приложението, а именно :“ В последните пет години, към датата на подаване на офертата....“Отговор: На този въпрос е отговорено с разяснение № 02.24-1 от 04.02.2014 г., публикувано на интернет сайта на Възложителя в раздел „Обществени поръчки и профил на купувача” на 05.02.2014 г.

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

«АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО

ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА

СОБСТВЕНОСТТА»:
Веселин Чинов

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница