Отчет за цялостната дейност на ус на бфх за отчетния периодДата11.03.2018
Размер203.74 Kb.
ТипОтчет


1040 София, бул.”Васил Левски” 75; тел/факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 980 34 52; 930 06 60; 930 06 62

е-mails: bfh@abv.bg homepage: www.bulgarianhandball.eu
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФ ХАНДБАЛ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.50.1 от Устава на БФХ на 25 февруари 2011 год. в зала „Родина” на Националния стадион „В.Левски” в София се проведе Общо събрание /ОС/ на Българската федерация по хандбал /БФХ/.

Управителният съвет /УС/ на БФХ беше утвърдил следния дневен ред /впоследствие публикуван в законно установения срок и в Държавен вестник в началото на м.януари т.г./:

1. Изслушване на отчет за цялостната дейност на УС на БФХ за отчетния период.

2. Изменение и допълнение на Устава на БФХ.

3. Избор на Президент, Управителен съвет и постоянни комисии на БФХ.

4. Изменение, допълнение и приемане на вътрешни актове и нормативни документи.

В обявения начален час – 10:30 ч. – Президентът на БФХ Св.Гоцов не даде ход на събранието по неизвестни причини, а определения от УС на БФХ за председател на Мандатната комисия Ив.Петков не обяви наличните присъстващи делегати на ОС. Това бе сторено около час по-късно, когато Президентът откри събранието, след което председателя на Мандатната комисия обяви и присъствието на регистриралите се делегати от 52 хандбални клуба /ХК/ от общо 64 – членове на БФХ.

За подпомагане организацията в хода на работата му, ОС избра следните комисии:


 • Мандатна – Ив.Петков, В.Терзийски, В.Даскалов, О.Георгиева и С.Съев;

 • По предложения и решения – Ат.Атанасов, Г.Атанасов, Л.Костов, М.Стаматова, М.Янев и Р.Петков;

 • По провеждане на избори – М.Янев, Д.Костенаров и Й.Джипов.

За преброители бяха избрани В.Терзийски, Г.Караджов и Ив.Иванов, а за водещ на събранието – Л.Костов.

По дневния ред бяха взети следните решения:

Точка 1.

 • Приема отчета за дейността на БФХ;

 • Приема рамката на бюджета на БФХ за 2011 г. в частта за приходи и разходи, като упълномощява УС да го актуализира при нужда.

Точка 2.

 • Утвърждава промени в Устава на БФХ в чл.чл. 2,3,7,9,14,20,28,29,33,38,41,42,45,48-51, 54,56,58,60,65,71-73,75-77,81,84,85,87,90-93;

 • Новият Устав да бъде качен на сайта на БФХ.

Точка 3.

 • Приема оставките на Президента и членовете на УС на БФХ, като освен тях освобождава от правомощията им председателите и членовете на Контролния съвет /КС/ и Арбитражната комисия /АК/;

 • Не освобождава от отговорност ръководството на БФХ до извършването на пълна ревизия на федерацията;

 • Избира за Президент на БФХ Р.Бакърджиева, а за членове на УС – Андрей Андреев, Бойко Додов, Георги Андреев, Даниела Финли, Илия Върбанов, Любен Костов, Ненко Калакунов, Никола Добрев, Светлин Георгиев, Светлозар Начев;

 • Избира за Председател на КС Милен Янев и членове Димитър Костенаров и

 • Йордан Джипов;

 • Избира за Председател на АК Светослав Кисьов и членове Димитър Балкански и

 • Петър Ванев;

 • Избира за Председател на Спортно-техническата комисия Вълчо Даскалов;

 • Избира за Председател на Дисциплинарната комисия Цвятко Начев.

Точка 4.

 • Предложените промени на Наредбата и Дисциплинарния правилник да бъдат решени в съответствие с Устава на БФХ - от УС.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА БФ ХАНДБАЛ ПРЕЗ 2010г.
Уважаеми Дами и Господа, Драги Гости, Колеги!

Откривам редовната годишна отчетно изборна конференция на БФХ

Този път отчета, който предлагам на Вашето внимание, ще бъде по най-

важните въпроси които са били проблемни през отчетния период и ще се постарая да предложа решение на някои от тях.

Изтече втората година от мандата ми като президент и на УС избран по мое предложение. Известни са Ви задълженията от предишното ръководство до декември 2008г. - над 86000 лв. Към днешна дата стари задължения са 14000лв. Днес трябва да гласуваме по късно да се потърси финансова отговорност от него от съответните органи. Федерацията е била подготвена за фалит към април 2009г. със блокирани сметки и задължения.Не получава лиценз и съответно не се подписва договор и не се получават никакви пари от държавата.Част от хората които ме поканиха да се кандидатирам са в тая зала и трябва да отговорят знаеха ли положението и продължението вкл. какво трябваше да се случи до получаването на лиценза.Тогава ли ни излъгаха или сега ще ни излъжат? Повтарям тези известни факти за да бъда сигурен, че всички присъстващи са на ясно с реалността и че човека който ви изведе от тая криза съм аз с подкрепата на колегите от УС. Резултатите за 2009 са известни - те са публикувани и дадени в протокола от миналогодишната конференция в Габрово.Днес отчитаме 2010г. Всички които ни уважават са дали своите отчети и те са публикувани в бюлетина и в сайта и ще имаме възможност да ги обсъдим . Публикуван е финансовия отчет, ревизионен доклад, отчет на КС , СТК, К-я плажен хандбал, ДКи др. Интересно е, че просто не се чете устава и някои хора се опитват да управляват в сянка .С някои свои решения КС се опита да отнема правомощия на УС и президента, но това не бе взето под внимание. Мисля, че е ясно кой кара влака и кой го управлява поне докато сме заедно при тези условия и при тези нормативни документи.

Ръководствата на НСКХ и ТМК бяха избрани от гилдията и мисля, че те се справиха основно със задачите си сериозно ограничени от финансова гледна точка. На СТК се падна по тежка схема на работа но независимо от напускането на нейния Председател мисля, че се справиха не лошо. Последващото освобождаване на Съев и Янев бе поради нарушена процедура по жребия за първенството. Беше утвърден и публикуван реда и схемата за да няма облагодетелствувани отбори.

Известно ви е, че нямам отбор,група хора ,съдии и делегати които да толерирам. Основната ми цел бе да прекъсна практиката един човек да определя съдии и делегати и с това да влияе на първенството, освен това да бъде и главен редактор на бюлетина. Няма член на УС или лично аз да сме повлияли или да сме се месили във работата на съдии или на треньори в тяхната конкретна работа.През отчетния период се сложи ред във нормативните документи,архивите кореспонденцията, лицензите, сертификатите и др. вкл. във отчетността планирането във връзка със новите изисквания на МС по олим. програми. За това особена заслуга има Ген.секретар С.Дойчинов, независимо че не получаваше отчети във необходимата форма от треньорите и различни звена му създаваха проблеми. Всички добре знаете участието на нац.отбори във квалификациите , турнирите вкл. и на клубно ниво - знаете и виждате състоянието на треньорите и състезателите и на материалната база.

Основния извод е че ние сме аматьори без успехи,без ясни критерии и концепции за развитието на хандбала при една борба във катедрата на НСА без изгледи за обединение и изостанали от тенденциите на съвременния модерен европейски и световен хандбал - за справка който е гледал евро спорт Барса и Леито. Куриозно е, че член на УС си дава оставката на 18.02. а е имал всички възможности. Няма протокол от УС в който да има въпрос, да не сме разгледали мнение, да не сме уважили становище. Всичко от тук нататък е една борба за оцеляване която трябва да водим всички заедно. Всички комисии и органи трябва максимално да намалят разходите , командировъчни , наеми и консумативи вкл . да плащат свои собствени средства при изпълнение на своите обществени ангажименти. В тая връзка е и предложението за намаляване на съдийските такси което трябва да гласуваме по късно. Тази конференция трябва да утвърди фин.бюджет на БФХ за 2011г. в размер на 167 000.00лв., който е приет от УС. Нашето предложение беше за 357000.0лв., но на съгласуването без обяснения ни беше дадена сумата отговаряща на техните критерии за трето ниво. По същия начин вчера ни бе дадена и сумата за точките 250 000лв. по пр-е.1-намалена със 41 000лв или точката става по 0.76лв. В тая връзка възразих на Министър С.Нейков и ще искам среща със Комисията по спорта на парламента. Освен това ще предложа на колегите от волейбола и баскетбола следващата седмица публичен диспут по телевизията и медиите със ръководството на Министерството за критериите по които се разпределят парите. Дали някои разбира кои са социалните спортове, най масовите, най достъпни и най народните. Какво значи на ските да се дадат 2 000 000лв. колко български деца могат да си позволят лукса да карат ски и да бъдат във ВИР ложата със шампанско на осветление във Банско или да гребат в лодки на” пресъхнали реки “–скъпо струващи спортове от друг строй, в който всичко се правеше да има показност. Който има пари да кара ски и лодки, но за своя сметка .Да не говорим за спортове които не са български и нямат никакви традиции у нас..Някои трябва да даде отговор на тези въпрос и да има промени.Защото не е логично да заставаш пред камерите само с малкото останали ни шампиони, да декларираш, че ще финансираш само тях - ами после като не са такива какво ще се случи, а на всички останали вкл.стотици деца да даваш трохи и то без желание.

През отчетния период БФХ-водеше три дела:

-Игнат Върбанов-трудово правен спор-обещание от А.Евтимов –спечелено,

-Павел Дженев - съди БФХ за неправилно уволнение и иска компенсация от над 3000лв - интересно как е идвал от Пловдив, за чия сметка е спал в София със заплата над 1000лв.и как е вървяла работата и колко време е работил..Върха на цинизма е, че и той като Гл.секретар не внася съответните данъци и осигуровки за 2008 осъждат БФХ през 2008г. и дър.съдия изпълнители блокират сметките. А през 2009 г.пише на НАП-че не са му внесени такива вкл. здравни осигуровки, пращат ни проверка и ни глобяват. И този човек кандидатства за треньор , него защитава Кон.Съвет и т.н.- делото е на втора инстанция, но имаме реална възможност да минем на процедура през Прокуратурата.

-БФХ има дело със Спартак Варна – те съдят предишното ръководство за щети, да сигурно са прави но аз трябва да защитя федерацията ,делото продължава на по горна инстанция.

Сега ще навляза в темата за искането на клубовете :в него имаше искане за извънредно събрание и точки които всички знаете.Материалите са тук. Никой от клубовете не беше упълномощил тъй наречения инициативен комитет и неговите искания се различаваха от тези на клубовете за това УС не ги взе под внимание и определи срок да се внесе необходимата сума и се организира извънредна кон-я.Това не се случи.

И ето ни днес на редовна конференция с известния ви дневен ред.УС и лично аз не даваме оставка избрани сме за пет години.По другите точки вие които представлявате клубовете ще гласувате направените промени в устава,бюджета фин.отговорност на предишното ръководство-до 2008г.внесените оставки на двама членове на УС, намаляването на съдийските такси и др.Във дейността на УС е имало абсолютна прозрачност и не сме крили нищо от никого а и не е имало нужда от това.Наследено е и много вредно разнасянето на клюки,сплетни ,затова се разпоредих и всичко се публикува в бюлетина Ясно ви е че при Б.Георгиев в федерацията-трудно може да се скрие нещо вкл. и моите командировки-така че г-н Янев можеше спокойно да ми се обадите на мен или КС и да ги получите.Между впрочем споменавайки неговото име ,знаете че той дължеше на зоната над 4000лв.Платих ги за да върна тези пари на хандбала а той ги изплаща на месец без лихви.Мисля че го спасихме и като човек да не остане на улицата.В противен случай зоната нямаше да получи нищо.Интересно е че всички говорите за спонсори а никой не разбра кога и кои плати дълговете ,пре финансира това което беше необходимо и решаваше проблемите.

Не съм скромен но ще опростя част от средствата които съм дал по договор за временна финансова помощ за хандбала с ясното съзнание че съм поел кръста и трябва да го нося докато и двете страни имаме желание за това.

Може би до месец септември бях решил да поискам вашия вот и да напусна след намаляването на бюджета със 96 000лв. което е ненормално ,некоректно от страна на държавата и М-то и знех че сме на червено със 38 000лв.за които съм подготвил вариант как да бъдат покрити .Амбицира ме да поискам вашия вот и позицията в подписката по плажния хандбал:

-УС взе решение да кандидатства с малко мнозинство.Лично аз гласувах “за” защото съм убеден че това е полезно за спорта,може да донесе приходи и в перспектива да се развие,ще рекламира и България.Тази възможност съществува и не изгубена.Подписах договора с ЕФХ имахме и одобрението на правителството.Внесохме проект по модел и изисквания на ЕФХ съгласуван от тях -за 203000 евро на 7.03.2010г.Нямаме нито една забележка от работните групи заедно със УС - КПХ се проведе цялата подготовка от комендантите и поливачите ,телевизия,интернет, статистика до игрищата,седалките,безплатната вода,Курорта -Албена над 200 резервации ,цени на нашия отбор 25лв ,община Балчик –награди и др.Беше извършена огромна работа .Плажния хандбал независимо от всичко спечели- подготовка, лагери,пътуване до Анталия всички разходи бяха включени в основния бюджет-което ярко контрастира със всичко което се случи след това.На две лични срещи със М-ра той прие да бъде патрон на проявата. През май след намеса на някои доброжелатели- които ходеха в М-то да ни спрат парите,да обясняват какъв увеселителен турнир е тоя плажен хандбал,че няма полза от него получихме отказ на 4 юни –40 дни преди проявата и УС взе решение да я откажем официално с финансовия мотив. За което уведомихме участниците в сайта и ЕФХ на базата на приетото намаляване на бюджета от парламента и отказа на МС.Преди това поисках 80000евро с имейл помощ от ЕФХ което е описано в документите по трибунала но

ни беше отказано.В бюджета сме посочили 20 000 евро лично мое участие.Ако държавата беше платила 103 000лв.плажния хандбал ще да бъде проведен.

И ето извода: По закон и Наредба 1-на тези първенства тя трябва да поеме съдиите,делегатите и официалните лица с дневни.55 евро,билети,хотел, транспорт и др.но тя отказа в лицето на своите чиновници и то без нито една среща ,нито едно обсъждане въпреки многобройните ни опити и настоявания.БФХ-беше глобена от трибунала с 32000 евро всичко е публикувано в бюлетина и сайта и ни беше отнето европейското първенство в зала през 2011г.Всичко това е едно голямо разочарование

Лично за мен а предполагам и за по голямата част от вас.Но се намериха подли,черни душички да използват факта за да искат смяна на ръководството

Видите ли имат вина . За какво се говори сега.Че е можело да се намерят пари а нима не знаехте тогава.

А през януари когато трябваха пари за билети и лагер за квалификацията пак ли никой не знаеше. А преди това когато задържахме парите за трето тримесечие за да покрием разходите след намаляване на бюджета какъв вой се вдигна.Нека да говорим открито.Парите не достигат.Има варианти за спонсори и финансира не и то не от държавата.Трябва ни време.Това текучество в кадри и ръководство не води до нищо добро.Злепоставянето,сплетните,неуважението към всички и към себе си дори ще доведе БФХ до фалит.

В заключение искам да бъдете сигурни в това че Гоцов и този УС са дали на хандбала –време ,труд и пари и си дължим уважение.Няма една фактура за вечери или представителни разходи.Няма как да се вземе нещо което е броено и го няма.Не мога да разбера позицията да ни съдят,глобяват 32000евро :

-4000евро за мрежи,топки и врати-които са налични

-10000евро печалба-при положение че участвуват 2 наши отбора а ЕФХ трябваше да плати по 1500 х20- 30000евра на участниците.Тоест те са спестили 20000евра.

-15000евро за нарушен имидж. Нима отричат че има криза –фалираха страни,банки ,фирми в целия свят и ние на всяка цена с кредити и затягане на колани с дългове да плащаме това не е решение.Затова сме подали жалба. И имаме възможност и в австрийския съд да спечелим делото или да платим по малко Който е чел решението е на ясно че трябва да се борим.При какъвто и да е изход БФХ трябва да съди МС за понесените щети.Въпроса е принципен .Това е един от мотивите да искам вашия вот.Ако искате да мълчите, да бъдете роби да ви мачкат и да ви унижават български и европейски чиновници очевидно пътищата ни ще се разделят след известно време.И ако днес от тази позиция направим анализ как щяхме да финансираме и проведем първенството в зала 2011.след като ни намалиха бюджета наполовина.Орязаха парите от тотото с 41000лв.кой ще да даде над 400 000лв.за ремонт и обновяване на залите две основни и четири тренировъчни.Да не говорим че в първоначалния вариант е трябвало да се играе в София и Варна и ни гледаха учудено при първата работна среща във Виена. България няма материални възможности и зали за организиране на европейски и световни първенства в този момент по нашия спорт.Да се надяваме че и това ще се случи в близко бъдеще.Нашата основна задача е да имаме състезатели и да ги възпитаваме, треньори ,тактика тренировъчен процес да се търси и най малката възможност за финансиране,създаване и вземане на концесии зали и вяра в едно по добро бъдеще което може да изградим само ако сме единни.Необходимо е да се привличат млади хора с езици с компютърна грамотност с идеи но да се ползва и опита на по възрастните.В този момент борбата е за оцеляване да останем на “сцената”чакайки момента за възход и за спортни успехи.Трябва да сте сигурни че това ще стане с много труд и лишения а мнозина от вас не са готови за това,разбира се трябва ни и малко шанс,малко спортно щастие и аз искрено ви го желая.Във всичко което казах днес тук пред вас съм убеден и съм готов да го постигна.Няма нищо лично в словото което произнесох вярвам в добрите открити отношения и не съм поемал ангажименти пред никого и не съм зависим нито финансово нито политически нито по какъвто и да е друг начин.


Благодаря Ви за вниманието!
София 25.02.2011г

Светомир ГоцовКУПА „БЪЛГАРИЯ” – ЖЕНИ


ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИНАЛНИЯ ТУРНИР Шумен 05-06 март 2011 г.
05 март/събота
Шумен 16.00 ч Локомотив Варна – Етър 64

18.00 ч Шумен 98 - Хасково


06 март/неделя/
10.30 ч Среща за 3 – 4 място

12.00 ч. Среща за 1 – 2 място

13.30 ч. Закриване на турнира
Съдии Р.Димкова/Й.Любенова

С.Марковска/Й.Вутов


Делегат М.Янев

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ
А” РХГ – МЪЖЕ
Х кръг

26 февруари/събота/
1046 Ловеч 16.00ч. Осъм - СКХДЮ отложен за 16 март

1047 Българене 16.00ч. Левски Добруджа отложен за 16 март

1048 София 17.00ч. ЦСКА Спартак отложен за 03 април

1049 Варна 16.00ч Локомотив Вн -Локомотив ГО отложен за 16 март

1050 София 16.00ч. НСА – Интер Академик отложен за 16 март
ХI кръг
05 март/събота/
1051 Благоевград 16.00ч. Интер -Академик - СКХДЮ И.Костов/И.Башев Г.Добрев

1052 Добрич 16.00 ч. Добруджа - Осъм П.Павлов/В.Лампаров Д.Дяков

1053 Българене 16.00 ч. Левски - Спартак Св.Петров/М.Георгиев С.Съев

1054 Г.Оряховица 16.00 ч. Локомотив ГО- ЦСКА М.Белов/ Л. Ганев М.Добрев1055 София 16.00 ч. НСА - Локомотив Вн отложен за 27 март от 12.00 ч.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ СЛЕД IX КРЪГ

Отбор

П

Р

З

Г.Р.

Т

1.

Добруджа

8

0

1

347:230

16

2.

СКХДЮ

8

0

1

314:190

16

3.

Спартак Варна

8

0

1

281:239

16

4.

Интер-Академик

4

1

4

277:252

9

5.

НСА

4

0

5

246:231

8

6.

Локомотив Варна

3

2

4

251:258

8

7.

Осъм

2

1

6

260:281

5

8.

Локомотив Г.О

2

0

7

225:260

4

9.

Левски

2

0

7

210:300

4

10

ЦСКА

2

0

7

209:306

4А” РХГ – ЖЕНИ

VI КРЪГ26 февруари/събота/

2016 16.00 ч. Т и С Шугар – Етър’64 16:38 /8:20/

2018 11.30 ч. ЦСКА - Хасково 25:25 /11:14/
02 март/сряда/

2017 15.00 ч. Шумен’98 – Бъки Кр.Илиев


КЛАСИРАНЕ СЛЕД VI КРЪГ
Отбор

П

Р

З

Г.Р.

Т

1.

ХК Етър’64 В.Търново

6

0

0

245:114

12

2.

ХК Бъки Габрово

4

0

1

176:125

8

3.

ХК Шумен 98

2

1

2

141:146

5

4.

ХК ЦСКА

2

1

3

143:162

5

5.

ХК Т&С Шугар Плевен

1

1

4

136:175

3

6.

ХК Хасково

0

1

5

155:209

1

▪ ▪


В БФ Хандбал пристигна регистрационната форма изпратена от ЕХФ за участие в квалификациите за Европейско първенство за жени в Холандия от 04 до 16 декември 2012 г.

Квалификациите ще се проведат в две фази:

Първата фаза ( ако се налага) ще се играе:

ако е на турнир – 03 – 05.06.2011 г.

ако е на разменено гостуване: първи кръг 25/26 05, втори кръг 28/29.05,трети кръг 01-02.06,четвърти кръг 04/05.06,пети кръг 08/09.06 и шести кръг 11/12.06.2011г.

Жребия за първата фаза ще се тегли на дата допълнително оповестена от ЕХФ.

Втората фаза ще се играе: първи кръг 19/20.10, втори кръг 22/23.10.2011г.,трети кръг 21/22. 03, четвърти кръг 24/25.03,пети кръг 30/31.05 и шести кръг 02/03.06.2012г.

Жребия за втората фаза ще бъде теглен през месец април 2011г.
17 ФЕВРУАРИ 2011г. Е КРАЙНАТА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

▪ ▪СЪОБЩЕНИЯ

 В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е • Поради лоши атмосферни условия  и заетост на спортните зали , се налагат промени на датите и началните часове в програмата на ''А'' РХГ- мъже и жени:

 • Всички промени ще бъдат публикувани в Официалния седмичен информационен бюлетин на Б Ф Х.

 • ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ всички Хандбал ни клубове , делегати и съдии да следят всяка седмица бюлетина, за да не се допусне провал на някоя среща

▪ ▪


Уведомяваме хандбалните клубове,че е получена покана за Международен турнир по хандбал в гр Любек /Германия/от 01 – 03 юли 2011 г.Възрастовите категории за момчета и момичета са: родени 93/94,95/96,97/98,99/00,01/02,

2003 и по-малки смесени отбори. и 90/92 г. Краен срок за заявки 30.04.2011 г. За информация www.mtvturnier.de


▪ ▪
В БФ Хандбал постъпи оферта за хандбални мрежи от фирма „Ирма” гр София тел/факс 02/9479446 GSM 0888 98 72 71 – Георги Луков

Комплект мрежи шнур 4 мм 120 лв

мрежи шнур 6 мм 180 лв

състав 100% полиестер

▪ ▪БФ Хандбал уведомява желаещите да закупят клистер,че Пламен Гандов –президент на ЦСКА

тел. 0893 63 62 60 разполага с ограничени количества гръцки клистер 500 грама на цена 40 лв.

▪ ▪

Уведомяваме хандбалните клубове,че е получена покана за Международен турнир по хандбал в Босна и Херцеговина . за подробности на следния имейл www.hrk-mediugorie.com


 • Udruga "Stanko Sivrić" Međugorje

 • Krstine bb, 88260 Čitluk PP 75, BiH

 • fax: +387 36 651 250

 • mob: +387 63 286 826

 • mail: info@hrk-medjugorje.com

 • web: www.hrk-medjugorje.com

▪ ▪

ОФЕРТА за "Купа България" юноши 19г
Във връзка с провеждането на финала на "Купа България"за юноши 19г. ХК"Черноморец"Бургас предлага оферта за настаняване в хотел "Космос", близо до спортна зала "Младост" - пансион 26 лева /нощувка ,закуска, обяд и вечеря/ Желаещи да ползват тази оферта да подадат заявка в ХК"Черноморец" до 10.03.2011г.

За останалите отбори предлагаме нощувка в общежитие на цена 8 лева-срок за заявка до 01.03.2011г.

Телефон за контакти: 0888929236; 0888313328;0890928715.

▪ ▪


Покана за международен турнир в Унгария

Dear friends in handball,

I may draw your attention the following link, where our promotion video on the latest CELL-CUP INTERNATIONAL HANDBALL FESTIVAL is available.


Awaiting you in Veszprém, Hungary between 18 and 24 August, 2011.
http://www.cellcup.hu/en/videos/70-cell-cup-video-2010.html
http://www.youtube.com/watch?v=aytTrCC8P4g

▪ ▪I N V I T A T I O N
6th HANDBALL YOUTH TOURNAMENT "MAKSIMIR 2011"


It is our honor to invite You to the "6th Handball Youth Tournament MAKSIMIR 2011", which will be held on June 18-19, 2011 (Saturday and Sunday) in sport hall "Martinovka" /Miramarska bb/, Zagreb, Croatia.


 • The tournament is open to Junior Men from year of birth 1994 and younger, 1996 and younger, and 1998 and younger. All players should possess and present some identifying document (identity card, passport).

 • Matches in the groups and playoffs ( for 3., 5., 7., 9. and 11. place) are played 1 X 25 min, and in the semifinals and finals in 2 X 15 min halves. Each team have one time out per game. For all other things counts the regulations of Croatian handball federation.

 • In each age each team play against each other in the group.

 • Each team is guaranteed at least 4 games.

 • Schedule will be sent to you at least on June 1st, 2011

 • Each team is guaranteed some free beverages and sandwiches during the tournament, between games, near the playground.

 • There are also prizes for the best teams and players, goalkeepers, trainers and scorers.

THE PAYMENT
 • The registration fee is 120 EURO and has to be paid no later than May 1st, 2011. at organizer’s account HANDBALL CLUB MAKSIMIR-PASTELA, Donji prečac 13, 10000 Zagreb, Croatia; account number:

 • Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska,

 • SWIFT: ZABAHR2X,

 • IBAN: HR8323600001101595672,

 • Bank account number: RK Maksimir-Pastela: 2100297094.

 • Password - "Registration fee for tournament MAKSIMIR-2011".
 • Please send Your application form by mail - all needed information You will find on our web site: www.rkmaksimir-pastela.com

or no later then 01.04.2011.
 • by fax at 00385/1/2421-947, or by e-mail at rk.maksimir@zg.t-com.hr


СЪОБЩЕНИЯ
ЧЕСТИТО
Един от пионерите на българския хандбал ИВАН ЦВЕТКОВ навърши 80 години. Като дългогодишен треньор у нас /„Левски”, „Академик”, ВМЕИ, националния отбор/ и в чужбина, като международен съдия и член на ръководни органи в БФХ, като учител и преподавател във ВУЗ Ив.Цветков е със съществен принос в развитието на родния хандбал и утвърждаване неговия международен авторитет.

Честито, бай Иване, нека още дълги години да ни радваш с добро здраве, както и със знания и съвети от богатия си опит!
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница