Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008гстраница1/9
Дата23.07.2016
Размер1.65 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

1 април 2008г. – 30 септември 2008г.


Съдържание
Въведение............................................................................................................................... 4

I.Програмна политика на БНТ 1....................................................................................... 6

1.Нова програмна схема......................................................................................................... 6

2.Пазарни показатели и рейтинги.......................................................................................... 6

3.Развитие на прайм-тайма БНТ 1......................................................................................... 8

4.На фокус: „Голямото четене”...........................................................................................11

5.Премиери извън прайм-тайм БНТ..................................................................................... 13

6.Киното на екрана на БНТ....................................................................................................14

7.Главни редакции...................................................................................................................18

Дейност, редовни рубрики и извънредни проекти

7.1.ГР „Кино и ОЧП”..................................................................................................... ..18

7.2.ГР „Култура и образование”..................................................................................... 21

7.3.ГР „Общество”........................................................................................................... 22

7.4.ГР „Детски и младежки програми”.......................................................................... 24

7.5.ГР „Музика и забава”................................................................................................. 24

II.Дирекция „Информация”............................................................................................... 26

Дейност и развитие в новата програмна схема - нови предавания, нова опаковка,

ЛОИ Пекин, рейтинги

III.Програмни насоки на БНТ САТ ................................................................................. 31

Приоритети,редовни рубрики, нови рубрики спорт, извънредни програмиIV.Регионални телевизионни центрове............................................................................ 33

Програмна дейност, новини, актуални предавания, техника

и техническо обезпечаване, финансово обезпечаване

1.Програма „БНТ Море”........................................................................................................ 33

2.Програма „БНТ Север”....................................................................................................... 35

3.Програма „БНТ Пирин”...................................................................................................... 38

4.Програма „БНТ Пловдив”.................................................................................................. 39

V.Обществени инициативи на БНТ.................................................................................. 43

1.Ден на отворените врати – фокус „Екология”.................................................................. 43

2.Кампания ”Живей на чисто”............................................................................................... 45

3.Кампания „Да засадим дърво”............................................................................................ 464.Кампания „Училище без бариери”..................................................................................... 46

VI. Подготовка за отбелязване на 50-годишния юбилей на БНТ................................ 47

Инициативи и програмни намерения.VII.Дейност на дирекция „Тв производство”.................................................................. 49

Основни акценти. Нов начин на отразяване на ЛОИ. Извънредни предаванияVIII.Дейност на дирекция „ТТС”...................................................................................... 54

1.Система за производство и излъчване на новини............................................................. 54

2.Изграждане система за комутация и разпределение на видео, звукови......................... 54

и управляващи сигнали в БНТ

3.Система за цифровизация на архива на БНТ.................................................................... 54

4.Тв олимпийско студио на БНТ – Пекин............................................................................ 55

5.Трикамерна подвижна тв станция ДПТС 1....................................................................... 55

6.Устройство за повторение на сцени при отразяване

на спортни събития................................................................................................................ 55

7.Проект на Студио 1 в НРТЦ.............................................................................................. 55

8.Изграждане на тв студио на БНТ в зала 2 на НДК.......................................................... 55

IХ.ГР „Интернет, мултимедия и информационно осигуряване”.............................. 57

Структурни промени.Сайт на ЛОИ – Пекин. Мултимедийни досиета.

Статистика за посещенията.Сайтове за гласуване.

Х.Дейност на Финансово-стопанска дирекция............................................................. 62

Управление на бюджета. Стопанска дейност. Политика на доходитеХI.Дейност на дирекция „Маркетинг и реклама”....................................................... 64

Промяна в управлението. Промяна в рекламните тарифи.

Приходи от реклама, спонсорство и телепазар.

Придобити права за спортни събития.ХII. Дейност на дирекция „Международно сътрудничество и фестивали”........................70

1.Европейски съюз за радио и телевизия EBU...............................................................................70

2.CIRCOM..........................................................................................................................................71

3.Регионално и двустранно сътрудничество................................................................................. 72

4.Визити и преговори...................................................................................................................... 72

5.Евровизия...................................................................................................................................... 73

6.Фестивали..................................................................................................................................... 73

ХIII.Правен отдел ......................................................................................................................... 76

1.Договорна дейност....................................................................................................................... 76

2.Колективно управление на авторски

и сродни на тях права...................................................................................................................... 77

3.Процесуално представителство на БНТ..................................................................................... 78

4.Организиране и провеждане на процедури по

възлагане на обществени поръчки................................................................................................. 78

ХIV.Дейност на отдел „УЧР и КК”........................................................................................... 80

Обща численост на персонала, длъжностни характеристики, атестации,

квалификационни курсове, трудови правоотношения, намаляване числеността на БНТ

Заключение..................................................................................................................................... 83
ВЪВЕДЕНИЕ

Чрез цялостната си дейност Българската национална телевизия се стреми да насърчава развитието на гражданското общество, да излъчва ясни послания към него като медия на стабилните ценности, да преодолява социалната и политическа отчужденост и да популяризира сплотеност и интеграция на всички индивиди, групи и общности в новия за страната ни период на пълноправно европейско членство. Именно тези приоритети са залегнали в концепцията за развитието на БНТ във втория мандат на нейното ръководство, стартирал миналата година през септември.


За периода от април до септември 2008 г. Българска национална телевизия започна подготовката за реализацията на мащабната промяна в своята визия, програмно съдържание и пазарно присъствие. В резултат на осъществената промяна БНТ започна да си връща стабилно и пазарните позиции по гледаемост.

В последващото изложение ще се спра на отделните модули в стратегията за развитие на националния обществен телевизионен оператор на България, които не само затвърдиха неговото първенството като лидер по общественото доверие, но го върнаха на полето на голямото състезание с конкурентните медии. По този начин БНТ се вписа адекватно в тенденцията, отбелязвана нееднократно на международните срещи на Европейския съюз за радио и телевизия – именно обществените медии да бъдат генератори на нови идеи и добри стандарти.


През отчетния период БНТ реализира програмните си намерения чрез програмите на “Канал 1” /”БНТ 1”/, Сателитния канал ТВ „България” ”/”БНТ Сат”/ и Регионалните телевизионни програми.

Конкретните измерения на програмната политика бяха насочени към:

 • преструктуриране и обновяваване на програмната схема и визията на “Канал 1” /”БНТ 1”/;

 • стабилизиране на 24-часова програма на сателитния канал “ТВ България” /”БНТ Сат”/;

 • стабилизиране на 8-часовата програмна схема на Регионалните телевизионни центрове;

 • подготовка за отбелязване на 50-годишнината на БНТ през 2009г., както чрез инициативи, проекти и програми, които ще намерят място в нашите програми, така и чрез инициирани от нас обществени събития и проекти.Приоритет за БНТ през изминалите шест месеца беше активната работа по смяната и актуализирането на нейната визия - нова опаковка, лого, декори, кашове. Реализацията на промяната започна в Деня на отворените врати – 14 септември, когато бе поставено началото на новата програмна схема и новата визия на БНТ.
Междувременно БНТ инициира пред СЕМ промяна на наименованията на всички свои програми и частична промяна на лицензиите на регионалните телевизионни програми, продиктувани от увеличението на часовете програма, излъчвани от тях. Крайната цел беше да се избегне еклектиката на наследените във времето имена от различни периоди на развитието на телевизията. Така, след положителна санкция от СЕМ, Канал 1, Сателитен канал „ТВ България”, „Програма „Море”, „Програма „Север”, „Тв канал Пловдив” и „ Канал Пирин” се превърнаха в „БНТ 1”, „БНТ Сат”, „БНТ Море”, „БНТ Север”, „БНТ Пловдив” и „БНТ Пирин” и затвърдиха своята принадлежност към един цялостен организъм с общи ясни правила за развитие.

Промяната на опознавателните знаци на БНТ и цялостната й опаковка ще продължи поетапно в търсене на единен облик на нашите програми, точна и недвусмислена разпознаваемост от нашите зрители, единна насоченост и стилистика към зрителя и потребителя, която да доведе до утвърждаване на доброто име на институцията, а програмите на БНТ да се отъждествяват с производство на високохудожествен продукт.


I. ПРОГРАМНА ПОЛИТИКА НА БНТ 1
1. Нова програмна схема

Новата програмната схема на БНТ 1 беше подготвена в периода април – септември тази година и след старта си в Деня на отворените врати, влезе окончателно в сила до края на месец октомври.


Изпълнението на обществените функции на телевизията е толкова по-успешно, колкото по-мотивирана е аудиторията. БНТ си постави ясната цел да работи за разширяване на своята аудитория на основата на приоритетите и форматите, присъщи на силните и влиятелни европейски обществени телевизии и да постигне баланс между своя обществен характер и разширяването на своя пазарен дял.
На 14 септември 2008г. беше премиерата на първото ново предаване в програмната схема – „В неделя с...”, на 29 септември 2008г. стартираха новите рубрики или нови позиции на утвърдени заглавия на „БНТ 1”.
1.1 Концептуални цели


 • По-ясно съдържателно и структурно очертаване на програмните пояси;

 • Стриктно изпълнение на програмните позиции и вписване в тях и на извънредните програми, пряко свързани с обществения ангажимент, който БНТ стриктно и сама изпълнява на телевизионния пазар;

 • Извеждане в прай-тайм позиция на нова публицистична, телевизионно-документална и развлекателна оригинална продукция – „Референдум”, „Животът на другите”, „Бъди звезда”;

 • По-силни, постоянни позиции в уикенд програмата на оригиналното документално кино /продукции на БНТ, копродукции на БНТ, български независими продукции, чужди продукции/ - художествена документалистика, репортажна документалистика, портрети;

 • По-силни програмни позиции за европейско и световно класическо, авторско и алтернативно игрално кино;

 • Увеличаване на обема на социално насочени програми като „Здраве” – трансформация от седмична рубрика на запис в ежедневно 30-минутно продължение на информационния сутрешен блок;

 • Нови следобедни позиции на рубрики и шоу-формати, с които да се засили възможността за рекламен приход, съчетан с обществения профил на програмата;

 • Ясно очертани късни пояси за по-тесен сегмент аудитория, търсеща алтернатива на комерсиалните програми;

 • Осигуряване на програмен „квадрат” за студентско и/или късометражно кино;

 • По-активно включване на фондова програма, с каквато разполага единствено БНТ, като любимите български сериали в делниците и любимата кино класика в събота и неделя.2. Пазарни показатели – рейтинги

Въпреки сериозната конкуренция на телевизионния пазар, БНТ се радва на постоянна лоялна зрителска аудитория. С променената си програмна схема, със закупуването на интересни спортни събития, филми и програми, БНТ започна да си връща стабилното второ място по гледаемост и нерядко да има рекордни пазарни позиции като пазарен дял по предавания.Дори през летните месеци аудиторията на БНТ не отбелязва сериозни изменения и загуба на аудитория, за разлика от bTV, където зрителската аудитория варира от 5,1% среден месечен рейтинг до 3,8%. В периода от месец май до месец октомври 2008 г., общата тв аудитория (среден месечен рейтинг) варира от 14,6% до 11,7%.


Април 2008

TOTAL

BNT 1 (Channel 1)

bTV

Nova

Rtg %

14.8

1.9

5.6

2.6

000

1,092

140

414

190

Reach %

94.7

88

91.6

87.1

Share

100

12.8

37.9

17.4Май 2008

TOTAL

BNT 1 (Channel 1)

bTV

Nova

Rtg %

13.1

1.7

5.1

2.1

000

967

128

373

154

Reach %

95

86.9

91.8

85.8

Share

100

13.3

38.6

15.9Юни 2008

TOTAL

BNT 1 (Channel 1)

bTV

Nova

Rtg %

12.7

1.6

4.4

2

000

931

116

324

145

Reach %

93.6

85.5

90.7

85

Share

100

12.5

34.9

15.6Юли 2008

TOTAL

BNT 1 (Channel 1)

bTV

Nova

Rtg %

12.1

1.8

4.4

1.8

000

887

132

324

136

Reach %

92.3

84.8

88.6

82.4

Share

100

14.9

36.5

15.3Август 2008

TOTAL

BNT 1 (Channel 1)

bTV

Nova

Rtg %

11.7

2.2

3.8

1.5

000

860

159

278

110

Reach %

92.3

84.6

88.9

81.3

Share

100

18.5

32.3

12.8

Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия
2013 -> Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница