Отчет за дейността на читалището за периодаДата18.06.2018
Размер64.96 Kb.
ТипОтчет
Отчет за дейността на читалището за периода 26.03.201529.03.2016г.Дами и Господа,

Вече 48 години читалището раздава духовна топлина и култура на своите членове и съграждани от кварталите „Воеводски” , „Училищни” „Каменни” „Освобождение” и “Червена стена”.

Първа и основна дейност, от която идва и името на читалището е:

Библиотечно – информационна и образователна дейност. След направената инвентаризация в края на 2015 г. сега библиотеката разполага с 6 800 тома литература, 875 действителни читателя, над 1895 посещения с над 1910 заети библиотечни материали.

Своята образователна дейност читалището осъществява чрез проведените пред отчетния период мероприятия с читателите – Литературни срещи с местни автори, работата на младежката формация Литературен форум” сформирана от ученици на ОУ „Климент” и „В.Левски” „Иван Рилски”. Съвместната работа, между читалището и училищата, са ученическите изяви на нашата сцена, и възстановената работа в помощ на образователният им процес като извън класни занимания.

Следващата основна дейност е любителското художествено творчество. Най-големият, от вече 10-та год. е фолклорната формация „7/8Б”, ръководена от Йорданка Стоянова.

Други действащи състави това са: Детска фолклорна формация „Тракийка”, р-л Тодор Кожухаров; Ученическа поп-фолк формация, ръководител Боян Митев; Детско театрално студио – р-л Св.Сирачкова; Камерен хор „Орфей+” – р-л Елена Цветкова; Клуб „Айкидо” – р-л Ант. Тодоров.

Друга социална дейност, която извършва читалището е откритото обучение по немски и английски език и компютйрна грамотност за лица над 50 год. възраст; аеробика за възрастни и лица в неравностойно положение; занимателни игри през почивните и празнични дни с деца от ОДЗ 16 “Ежко Бешко ” и ОДЗ 3 „Незабравка”, отгрита група за народно пеене и поп музика с ръководители Анета Балтова и Боян Митев.

През изтеклата година бяха проведени следните мероприятия:


 1. „Сурвакари” с деца от квартала – сурвакане по жилищата от квартала - 02.01.2015 г.

  • избор на най красива сурвачка и награждаване на

участниците

 1. Бабинден – ритуал за повиване на бебе; спомени по бабуване на

бивши акушерки от квартала – 07.01.2015 г.;

 1. Поднасяне на цветя - освобождението на Хасково – 21.01.2015 г.;

  • беседа за по повод празника – историци – проф. Явахчев и

учител Г.Илиев – 21.01.2015 г. – зала Читалище

- Ден на родилната помощ – тържество посветено на бивши и настоящи акушер-гинеколози и акушерки.

. 4 „Трифон зарезан” – 01.02.2015 г.:


към Читалището;

 1. Обесването на В.Левски – 19.02.2015 г.:

  • изложба – книги и картини, посветени на годишнината от обесването на В.Левски – участници в Арт-студио към

Читалището;

 1. Баба Марта – 01.03.2015 г.:

  • излажба – конкурс за най-красима и оргинална мартеница;

  • флклорен концерт – децата от ФФ „Тракийка” и формацията

по поп-фолк пеене, клуб „7/8Б” към Читалището.

 1. Национален празник – Освобождението на България – 03.03.2015 г:

  • изложба-конкурс за рисунка, посветена на празника – Арт-

студио;

  • концерт – възрожденски и народни песни

  • Осми март:

Литературна вечер на поети и писатели от квартала, членове на

Съюза на независимите поети и писатели 1. Първа пролет – 21.03.2015 г.:

  • изложба на картини – „Първа пролет” – участници в Арт-

студио;

  • концерт на група „Лотос бял” – р-л Ст.Милев.

 1. Великденски празници – 12.04.2015 г.:

квартала

  • забавни игри – познай какво е това; намери шоколадова

иненада;

  • борец № 1 – награждаване на участниците

 1. Ден на книгата – 18. и 19.04.2015 г.:

  • изложба на детска и художествена литература – фоае и

библиотека на Читалището;

  • „Аз мога и обичам да чета” – рецитал-състезание – 6 – 10 год. Деца от квартала – читалищна библиотека

 1. Ден на светите братя Кирил и Методий – 11.05.2015 г.:

  • съвмество честване с ученици от ОУ”Климент Охридски”

 1. Ден на славянската писменост и култура – 24.05.2015 г.:

  • тържество посветено на празника с ученици, бивши и

настоящи учители живеещи на територията на Читалището – кварталите „Училищни”, „Освобождение”, „Воеводски”, „Камени”, „Червена стена”

  • концерт посветен на празника – детска камерна хорова

формация към Читалището

  • рецитал на бивши учители;

  • театрална сценка за двамата братя – театрална трупа към

Читалището;

  • излажба посветена на празника – участници от Арт-клеб към

Читалището и рисунки на деца от ДГ по изкуствата

 1. Еньов ден – 24.06.2015 г.:

  • посрещане на слънцето – 05130 ч. – местността „Ямача” – с

деца и възрастни членове на Читалището;

  • ритуал по бране на билки;

  • изработване на венец;

  • ритуал – преминаване през него;

  • значението на билките и тяхното раднообразие в хасковския

край – презентация – еколозите - учители Костадинов и Сн.Михайлова.

 1. Празничен концерт на колективите към Читалището във връзка с

приключването на активния сезон – носледния петък на м. Юни 2015 г.:

  • хорова формация, театрално студио, ФФ „Тракийка” формацията по поп-фолк пеене, млади

еколози, млади художници, клуб „7/8Б”.

16. Ден на съединението на България – 09.2015 г.

- фотоизложба и картина изложба – участници от Арт-студио към Читалището.


 1. Откриване на Климентовите дни – 25. 11.2014 г.

  • тържество с 3-те класове от ОУ”Климент Охридски” – в

Читалището

 1. Коледни и новогодишни празници:

- изложба – коледни обредни хлябове, градски носии – 23.12.2014г.;

- художествена изложба – зимни рисунки на деца от квартала – 15.12.2014г.;

- награждаване на участниците в традиционния конкурс „Писмо до Дядо Коледа” – 23.12.2014 г.;

- новогодишен концерт с участието на ЦДГ „Незабравка”, самодейните колективи към Читалището.– 23.12.2014 г;О Т Ч Е Т


За дейността на НЧ „Св.Климент Охридски 1969” – Хасково

За периода Януари 2016 г. – Декември 2016 г.

По МЕХАНИЗМА за разпределяне на ГОДИШНАТА СУБСИДИЯ на

Читалищата при Община ХАСКОВО

I.Брой на жинелите в населеното място или района обслужван от Читалището:

НЧ „Св.Климент Охридски 1969” – Хасково е териториално Читалище в града. То обслужва 5 /пет/ квартала – „Училищни”; „Воеводски”; „Освобождение”; „\Камени” и „Червена стена”. Те са от централната част на града, в които има 4 /четири/ средни училища и 2 /две/ детски градини. Със своята 45-годишна история, Читалището ие извоювало своето място в културния живот на града. По своята специфика на дейност НЧ”Св.Климент Охридски 1969” обслужва културните потребности на жителите от гореопоменатите квартали на града и общината.

II Брой регистрирани читалищни членове: 151

III. Дейности:


А/ Библиотечно и информационно обслужване:

Библиотеката на НЧ „Св.Климент Охридски 1969” се явява квартална библиотека в централната част на град Хасково. • Библиотечен фонд – 6 800 тома;

 • Набавени библиотечни материали – 135 бр. /80 бр.-дарение + 55 бр. закупени/

 • Брой на абонирани периодични издания – 3

 • Брой на читателски посещения – 1895;

 • Заети книги – 1910 / заемна и детски отдел – 195/

 • Общо регистрирани читатели – 875

Степен на автоматизация – Отлична / компютаризирани /

- 2 -Б/ Любителско художествено творчество:

Постоянно действащи колективи /членове/: 1. Любителска фолклорна формация „7/8 Б” – 60души, р-л Й.Стоянова;

 2. Детска фолклорна формация „Тракийка БГ” – 6 души, р-л Т.Кожуехаров;

 3. Детско театрално студио – 12 души, р-л Св.Сирачкова;

 4. Ученическа поп-фолк формация – 14 души, р-л Боян Митев

 5. Камерен хар „Орфей +” – 12 души, ръководител Елена Цветкова

 6. Школи:

 • английски език – начинаещи – 25души, преп. Г. Маратилова;

 • компютърна грамотност – 25души, преп. Д.Иванова;

 • изоблазително изкуство – 12 души, преп. Р.Несторов.

В/ Действащи музейни/галерийни сбирки – НЕ;

Г/ Работа по проекти – разработване и кандидатстване пред МК и ЦРЧР;

IV.Материална база:

А/ Разгърната площ в кв.м. за читалищна дейност – 141;

Б/ Брой места в салоните:

- зрителна зала – 130 седящи места;

- библиотека – 12 седящи места;

- кабинет – 1 место

В/ Техническа база – Добра

V. Субсидирана численост на персонала – 1 и ½ бройки;

VI. Общ бюджет за 2016 г. – 10 476 лв.

VII. Общо бюджет за периода: Януари – Декември 2016 г- - 12 931 лв. - / приложение 1 /

Председател:......................................

/ Райна Пашинова /


Секретар:...................................../ Сл. Андонов /
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница