Отчет за дейността на лз през 2016 г. Формулярите за годишните отчети със съответните приложения са налични на сайта на рзиДата04.08.2018
Размер47 Kb.
ТипОтчет
В А Ж Н О !
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ
На вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП,ЦСМП и кметовете на Общини от област - Ловеч !

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че за всички лечебни и здравни заведения в област Ловеч, вече стартира отчетна кампания 2016 - 2017 г.
Напомняме, че Съгласно разпоредбите на чл. 20, ал.1 от Закона за статистиката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 на МЗ/05.06.2000 г. и указания на НЦОЗА, всички лечебни и здравни заведения на територията на област Ловеч са длъжни да попълнят и представят в РЗИ - Ловеч:
1. Годишен отчет за дейността на ЛЗ през 2016 г.

Формулярите за годишните отчети със съответните приложения са налични на сайта на РЗИ - Ловеч, рубрика „ Здравна статистика“. Същите могат да се изтеглят и от сайта на НЦОЗА, раздел „Информационно осигуряване”.

Отчетите се изготвят в 2 (два) екземпляра - съответно за РЗИ и за лечебното заведение!

Сроковете за представяне на годишните отчети в РЗИ са както следва:

- за ЛЗБП и ЦСМП - до 02.02.2017 г.

- за ЛЗ ИБП - до 10.02.2017 г.

През отчетната 2016 г. за формуляри: „З”- 369, „З” - 367 р, „З”- 370 р, „З”- 372 р, „З”- 380 и „З”- 387, ще се прилага само електронния начин на отчитане.

Електронните формуляри ще бъдат изпратени на всички лечебни заведения, които са ни предоставили електронните си адреси.

Попълнените електронни форми, следва да изпратите в РЗИ в посочените по горе срокове на ел.адрес: raikova@rzi-lovech.com.

Въпроси и допълнителни указания по отношение попълване на годишните отчети и сроковете за представяне: тел. 068 699 438, г-жа Снежана Кръстева.
2. Формуляр 03010 „З - здравно заведение” на НСИ - годишен, - Отчет за легловия фонд и медицинския персонал, за 2016 г.

(попълва се от болници, ЦСМП, МЦ, СМДЛ,СМТЛ,МТЛ, РЗИ и Общините -

за медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини и училища на издръжка на общината. Не се включва персонала, зает в самостоятелните детски ясли, за които се попълва специализиран формуляр.)

За предстоящата отчетна кампания НСИ разработи web - базирано приложение „Лечебни и здравни заведения“. Приложението, както и инструкция за работа ще са достъпни на сайта на НСИ /www.nsi.bg /, системата ще бъзе активна за всички потребители след 10 януари 2017 г. След отваряне на системата за реално отчитане, всички заведения, които имат ел. адрес от предходно отчитане ще получат писмо - покана да попълнят по електронен път своя отчетен формуляр, ще получат индивидуална парола за достъп.

За тези отчетни единици, за които е невъзможно използването на този начин на отчитане - са осигурени книжни документи, които са на разположение в РЗИ - Ловеч, - Дирекция медицински дейности.

Отчетите се изготвят в 2 (два) екземпляра - съответно за РЗИ и за лечебното заведение!

Данните се попълват по състояние към края на годината, т. е. към 31.12.2016 г.

Съдържанието на отчетния формуляр по същество е без изменение, в сравнение с предходната отчетна кампания,

При попълването на данните следва задължително да се посочи кода по БУЛСТАТ в горния десен ъгъл на първа страница.

В случай на отчитане с книжен формуляр, моля да обърнете внимание за коректно попълване на каре „Съставител” в горния десен ъгъл на формуляра (наименование на ЛЗ и населеното място, където се намира то). Това е особено важно, когато 1 заведение е регистрирано в една област, а функционира в друга, или заведението има клонове в няколко области. Отчетните формуляри в тези случаи се представят в това РЗИ, на чиято територия заведението извършва дейността си.

Приложението ще бъде активно за всички потребители до 17.02.2017 г.

В същия срок следва да представите и книжните документи в РЗИ, при положение, че използвате хартиен носител на отчета.

Необходимо е да се посочат коректно трите имена и телефон за връзка с лицето попълнило формуляра.

Въпроси и допълнителни указания по отношение отчетните формуляри и сроковете: тел. 068 699 438, г-н Георги Игнатов.

За въпроси във връзка с web - базираното приложение, моля обръщайте се към г-жа Антоанета Йотова, началник отдел „Информационни системи и приложен софтуер” в НСИ, тел 02 9857 632, ел. адрес: AYotova@NSI.bg .
3. Формуляр - 03070 „З - Детски ясли” на НСИ - годишен за 2016 г.

(попълва се от Общините - за самостоятелните детски ясли и яслените групи в ОДЗ - независимо от формата на собственост на заведенията, т. е. включително частните и ведомствени такива.)

През тази отчетна кампания ще се използва електронен формуляр, аналогичен с този от миналата година, но съобразен с промените в нормативната уредба в страната. Същия ще бъде достъпен на страницата на НСИ след 10.01.2017 г. /www.nsi.bg - раздел За респондентите/. Моля, не използвайте миналогодишния формуляр.

Електронните формуляри ще Ви бъдат изпратени допълнително на официалните електронни адреси след 10.01.2017 г.Единиците, които се отчитат по електронен път следва да изпратят попълнените формуляри в РЗИ - Ловеч по ел. поща на адрес: ignatov@rzi-lovech.com

в срок до 13.02.2017 г.

В същия срок се представят в РЗИ и книжните документи за детските ясли и градини, от общините които не се отчитат електронно.

Хартиените формуляри ще Ви бъдат изпратени по поща, а може да ги изтеглите и от сайта на НСИ, след 10.01.2017 г.
4. Формуляр „ З ” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2016 г.

(попълва се от болници, ЦСМП, МЦ, СМДЛ)

Електронния вариант на формуляра е наличен и на сайта на РЗИ - Ловеч, рубрика „Здравна статистика”, както и на сайта на НЦОЗА, раздел „Информационно осигуряване” - Икономическа информация за ЛЗ през 2016-2017 г., форма Наредба № 2 (чужди граждани).

Сведението се изпраща в РЗИ - Ловеч - по ел. поща на адрес: ignatov@rzi-lovech.com в срок до 22.01.2017 г. Може да се представи и на хартиен носител.


Всички формуляри за годишните отчети със съответните приложения към тях,

може да получите след 04.01.2017 г. на място в РЗИ - Ловеч, Дирекция „Медицински дейности ”, на адрес: гр. Ловеч, ул. „ Съйко Съев ” № 27 А, ет. 1, стая № 2. (всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13 до 17 часа.) , тел: 068 699 438.
Информация за промените в отчетната документация, както за видовете отчети и приложения, които попълват съответните лечебните заведения, може да намерите на сайта на РЗИ - Ловеч http: www.rzi-lovech.com

На лечебните и здравни заведения от област Ловеч, не представили отчетите в указаните срокове, ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба !

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ЛОВЕЧ

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница