Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителствоДата20.08.2017
Размер169.18 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

В РАМКИТЕ НА МАНДАТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

През разглеждания период дейността на Министерството на външните работи на Република България бе фокусирана върху изпълнение на двата основни приоритета на служебното правителство – провеждане на парламентарните избори на 26 април 2017 г. и подготовка на българското председателство на Съвета на ЕС, както и върху основните приоритети във външнополитическата област.МВнР бе с водеща роля за подготовката за провеждане на изборите в чужбина. Министерството, респективно ръководителите на дипломатически и консулски представителства, имат пряко отношение към организационно-техническата подготовка на изборния процес и по-специално към: процеса на искане на съгласие/уведомяване на приемащата държава за произвеждане на изборите; образуването въз основа на решение на ЦИК на избирателните секции извън страната; техническо обезпечаване на избирателните секции с изборни книжа и материали; назначаването на СИК извън страната. Голям брой служители на МВнР бяха командировани за участие в СИК извън страната поради невъзможност съставите да бъдат попълнени с предложения от политическите партии и коалиции, както и липса на някои места на желаещи да се включат български граждани. На 16 март бе организиран подробен инструктаж в МВнР за служителите, които участват в СИК извън страната. На 25 и 26 март бе осигурено дежурство в МВнР за подпомагане на СИК извън страната при възникнали непредвидени ситуации (неявяване на член на СИК, специфични въпроси в изборния ден и др.).

Активната работа по подготовката на изборите в чужбина и отличното партньорство между ЦИК и МВнР допринесоха за оптимално протичане на изборния процес извън страната и общата оценка на българите в чужбина за организацията на тези избори е много добра.

МВнР предприе всички дипломатически мерки за противопоставяне на опитите за намеса в изборния процес от страна на официални турски представители. На среща по инициатива на българската страна на 7 март на заместник-министъра на външните работи Бойко Мирчев с посланика на Република Турция Сюлейман Гьокче бе поставен въпросът за нарушения, свързани с условията за провеждане на българските парламентарни избори на територията на Република Турция, противоречащи както на българското законодателство, така и на турските изисквания. В същия контекст, на 16 март 2017 г., българският посланик в Анкара Надежда Нейнски бе извикана на консултации в МВнР, за да докладва за обстановката в Турция и във връзка с подготовката на изборите за Народно събрание на 26 март с.г.

По втория приоритет – подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС, МВнР предприе редица действия, които доведоха до наваксване на забавянето при някои от дейностите.

На 2 февруари МВнР организира Деветото заседание на Вътрешноведомствената работна група, на което беше направен преглед на напредъка по подготовката за председателството, както в ППРБЕС, така и в Централното управление.

Изготвени бяха заповед за организация на работата в МВнР във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство, отчитаща промените в националния координационен механизъм, промяната в реда на ротационните председателства и измененията в законодателната уредба, имащи отношение към Председателството, както и заповед на министъра на външните работи за създаване на вътрешноведомствена работна група в рамките на МВнР по преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС.

В съответствие с указанията на министър-председателя на Република България бе изготвен Аналитичен доклад, който представя задачите и ангажиментите на МВнР, както и Отчет за изпълнение на Плана за подготовка на Българското председателство, обхващащ процеса на окомплектоване на екипа на Председателството, дейностите, свързани с логистичната подготовка, комуникационната стратегия, културната програма, актуализирането на приоритетите и програмата на Председателството. МВнР организира две допълнителни заседания в тесен състав на Вътрешно-ведомствената работна група по ресурсното осигуряване на ЦУ и задграничните представителства (кадрово, финансово, материално-техническо и пр.).

Представители на МВнР взеха участие в Работната група, която изготви Комуникационен план на Българското председателство на Съвета на ЕС, приет от МС.

На 9 март се проведе координационна работна среща между представители на МВнР, МВР и ДАНС за обсъждане на възможностите за сътрудничество в областта на борбата с тероризма и радикализацията във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС.

На 15 март се проведоха двустранни българо-естонски политически консултации, по време на които бяха обсъдени въпроси за предстоящите председателства на Съвета на ЕС на Естония и България. МВнР продължи работата по подготовката за поемане на местните ротационни председателства на ЕС в Техеран, Улан Батор, Пхенян, Кувейт, Катар.

През отчетния период ръководството и представители на МВнР подготвиха и взеха участие в редица външнополитически събития, срещи и инициативи.

Едно от основните външнополитически събития бе проведената на 6 февруари работна среща с ръководителите на дипломатическите мисии в София на министър-председателя проф. Огнян Герджиков, вицепремиера по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Деница Златева и министъра на външните работи Ради Найденов. От българска страна бяха представени оcновните пpиоpитети и задачи пpед cлyжебното пpавителcтвo. Подчертани бяха специалният за България характер на 2017 г. като първо десетилетие от пълноправното й членство в ЕС, както и приоритетното значение на подготовката за Българското председателство на Съвета на ЕС от началото на 2018 г.

В рамките на разглеждания период бяха подготвени българските участия в редовните заседания на Съвета на ЕС „Външни работи” (Брюксел, 6 февруари, 6 март и 3 април 2017 г.) и на Съвета „Общи въпроси” (Брюксел, 7 февруари и 7 март), на Съвета на ЕС „Външни работи” във формат „Развитие”, 16 март 2017 г.

МВнР взе активно участие в подготовката на президента Румен Радев за неформалното заседание на Европейския съвет, което се проведе на 3 февруари 2017 г. в Ла Валета. Държавните и правителствените ръководители на държавите членки на ЕС обсъдиха въпросите, свързани с миграционния натиск към Европа, както и напускането на ЕС от Великобритания, с акцент върху повишаване сигурността на европейските граждани и засилване мерките за борба с нелегалния трафик на хора към ЕС. По време на заседанието в Ла Валета европейските лидери приеха и обща декларация, посветена на овладяването на маршрута за трафик на хора през Централното Средиземноморие.

Беше оказано съдействие и за участието на президента на Република България в заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 9-10 март 2017г. Обсъдени бяха външната сигурност и отбраната, миграцията, отношенията на Европейския съюз с трети страни, както и икономически и финансови въпроси. По време на заседанието държавният глава заяви ясна подкрепа за единството на ЕС, солидарността и кохезията като основни принципи на ЕС. На срещата бе поставено началото на дискусия по „Бялата книга“ за бъдещето на Европа. Президентът подчерта, че България не приема задълбочаването на различията в Европейския съюз, както и тенденцията към „Европа на две скорости“ и формирането на център и периферия.

Президентът Румен Радев участва в тържественото отбелязване на 60-годишнината от подписването на Римските договори на 25 март 2017 г. Приета бе декларация, изразяваща общия стремеж на европейските държави за изграждането на по-сигурен, проспериращ, социален и силен на световната сцена Европейски съюз.

Представители на МВнР участваха в Междуведомствена работна среща по въпросите на ОПСО (PESCO, CARD и MPCC) заедно с колеги от МО, МВР, МИ и МФ.

На 31 март 2017 г. в Брюксел се състоя среща на министрите на външните работи на страните членки на НАТО. Българската делегация беше ръководена от заместник - министър Любомир Иванов. В рамките на срещата се състояха важни политически дискусии по основни теми от дневния ред на НАТО, сред които мерките за адаптиране на Алианса в отговор на стратегическите предизвикателства пред сигурността от Изток и от Юг, напредъка по процеса на изграждане на стабилност, разходите за отбрана и борбата с тероризма. Бе проведено и заседание на Комисията НАТО - Украйна, по време на което съюзниците заявиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и направиха преглед на ситуацията по сигурността в страната и изпълнението на Минските споразумения. По отношение на Русия бе потвърдена политиката за сдържане и отбрана, като в същото време се търси диалог за връщане към основните принципи на Евро-Атлантическата архитектура за сигурност.

МВнР оказа съдействие за участието на президента на Р България, г-н Румен Радев в работната среща в рамките на 53-та Мюнхенска конференция по въпросите на сигурността (17 – 19 февруари). На форума държавният глава призова към обединяване на международната общност, с цел изработване на стратегия, която да предвиди в дългосрочен план необходимите мерки за справяне с бежанската и миграционната криза. Той подчерта, че съществуващите регламенти не предлагат устойчиво решение както на причините за миграционните процеси, така и за интеграцията на бежанците и това ще бъде актуална тема от международния дневен ред и през следващите години.

На 21 април 2017 г. в Ню Йорк приключи работата на годишната сесия на Комисията по разоръжаване. За първи път от 1999 г., Комисията успя да преодолее застоя и да постигне съгласие по конкретни препоръки за практически мерки за укрепване на доверието в областта на конвенционалните оръжия. Работната група, в която бяха договорени препоръките, бе председателствана от Република България. Постигнатият успех е свидетелство за активната и конструктивна роля на страната в многостранните формати по въпроси на разоръжаването, неразпространението и контрола на въоръженията. 
По отношение на двустранното сътрудничество с държавите-членки на ЕС, като основен резултат от дейността на МВнР могат да бъдат отчетени срещата на президента Румен Радев с канцлера на ФРГ Ангела Меркел в рамките на неформалния Европейски съвет в Малта (3 февруари), както и първото официално посещение на българския държавен глава в Германия на 6 февруари по покана на федералния президент Йоахим Гаук.

Бяха обезпечени информационно двустранните срещи на президента на Републиката с президентите на Полша и Хърватия в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

На 24 март президентът на Република България Румен Радев участва в среща на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС с Н.Св. Папа Франциск и изрази признателност на главата на Римо-католическата църква за вниманието, което отделя на България чрез ежегодните аудиенции на български делегации и честването на българските Свети братя Кирил и Методий – съпокровители на Европа.

На 14 март министърът на външните работи Ради Найденов осъществи работно посещение във Виена, по време на което бе проведена среща с федералния министър за Европа, интеграцията и външните работи на Австрия - Себастиан Курц. В рамките на визитата двамата министри подписаха Работна програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата и младежта. Проведени бяха двустранни консултации по европейски и политически въпроси с Естония, Германия, Полша, Гърция.

Заместник-министър Бойко Мирчев участва във Втората неформална среща на министрите на външните работи на страните участнички в ПСЮИЕ, Загреб, 3 март 2017 г. Прието бе Съвместно заявление с акценти върху сигурността и предизвикателствата, произтичащите от миграционния натиск в региона; инфраструктурната и енергийната свързаност /connectivity/ в ЮИЕ; подкрепа за страните от региона, желаещи да се присъединят към ЕС и НАТО. Косово и БиХ представиха своите кандидатури за председател на ПСЮИЕ след юни 2018 г., като решението ще бъде взето по време на срещата на върха през юни 2017 г.

Представители на МВнР взеха участие в Заседанието на Борда на Съвета за регионално сътрудничество (СРС) на 14-15 март 2017 г. в Сараево и в Третото заседание на групата на националните координатори на Съвета за регионално сътрудничество по противодействие на радикализацията и екстремизма, водещи до тероризъм и чуждестранни терористи в Югоизточна Европа на 21-22 март 2017 г., Скопие.

На 1 март 2017 г. бяха проведени двустранни политически консултации с Хърватия на ниво директори за ЮИЕ, на които бяха разменени мнения по широк кръг актуални въпроси от региона и проучени възможностите за сътрудничество по приоритетни за двете страни теми.

В изпълнение на външнополитическите приоритети на Р България, Министерството продължи работата по задълбочаване стратегическото партньорство между България и САЩ във всичките му направления. МВнР изработи справочен материал за преговорите между Европейския съюз и Канада за сключване на Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (CETA) и оценка на извършеното от МВнР относно премахването на визовия режим на Канада за български граждани в процеса на подготовка за сключване на СЕТА.

През отчитания период МВнР продължи да работи за развитието и задълбочаването на отношенията с Азиатско-тихоокеанския регион. Във връзка със заявеното на предходен етап домакинство на 17-ия неформален семинар на Форума „Азия-Европа“ (АСЕМ) по правата на човека на тема „Права на човека и децата“, който ще се състои в България през м. ноември 2017 г., Министерството влезе в заключителна фаза на организирането на събитието. Съвместно с МТИТС, МРРБ, МИ, МЕ бяха определени български проекти за включване в рамките на Платформата за свързаност ЕС-Китай. Работи се по подготовката на домакинството на България на срещи на областните управители и на местните лидери на Инициативата 16+1 през 2017 г. и 2018 г. и българско участие във Форума „ЕПЕП” в Пекин през май 2017 г. В МС бе внесен пакет документи за упълномощаване на постоянния представител на България към ЕС да подпише от българска страна Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие ЕС-Афганистан. МВнР оказа съдействие за съгласуване на проекти на Меморандум за разбирателство между МОН и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония, Протокол относно датата на установяване на дипломатическите отношения между България и Япония, за подновяване на Меморандума за разбирателство между агенциите за малки и средни предприятия на България и Япония. 

МВнР продължи да следи ситуацията в КНДР и да изготвя позиции и справки по ситуацията на Корейския полуостров, включително във връзка с приемането на резолюция на Съвета за сигурност на ООН и Решение и Регламент на Съвета на ЕС по КНДР за въвеждане на нови автономни санкции на ЕС. Министерството изготви изявление по повод извършен от КНДР опит с балистична ракета (13.02.2017 г.). Във връзка с резолюция 2321/2016 на СС на ООН, налагаща нови санкции на КНДР, директорът на дирекция „ААО” проведе срещи с посланика на КНДР в България, както и с представители на български фирми, засегнати от рестриктивните мерки спрямо КНДР.

МВнР координира действията на компетентните ведомства за изпълнението на резолюция 2321 (2016) на СС на ООН, с която се налагат допълнителни ограничителни мерки срещу КНДР с отчитане на комплексния характер на въпроса за Република България, предвид факта, че нашата страна е една от малкото държави членки на ЕС, които поддържат дипломатическа мисия в Северна Корея и България ще поеме от началото на 2018 г. ротационното председателство на Съвета на ЕС в Пхенян. Същевременно в София се намира едно от големите дипломатически представителства на КНДР с регионална роля.

С националните ведомства бяха съгласувани и конкретни действия на Република България за обезпечаване коректното и пълно спазване на разпоредбите на резолюция 2340 (2017) по отношение на санкционния режим срещу Судан. Осъществена бе координация с компетентните ведомства във връзка с настъпили промени в санкционните списъци на СС на ООН по отношение на международните терористични организации „ИДИЛ/Даеш” и „Ал-Кайда”, движението „Талибан” и свързаните с тях лица и образувания, както и по Ирак и Судан. През март 2017 г. бе връчен доклад от името на Република България пред СС на ООН за предприетите мерки по изпълнението на  резолюция 2321 (2016), с която се налагат нови ограничителни мерки на Северна Корея.

Министерството е в процес на подготовка на Постановление на МС за приемането и прилагането на национално ниво на ограничителни мерки, произтичащи от актове на Европейския съюз и резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Целта му е да бъде консолидирана нормативната уредба и да се създаде механизъм за преодоляване на координационните дефицити на национално ниво при участието на Република България в процеса на приемане и прилагане на ограничителни мерки на ЕС и ООН, които са налице от началото на българското членство в ЕС.

По инициатива на МВнР и въз основа на съвместен доклад с Министерството на образованието и науката, на 8 март 2017 г. МС прие решение за одобряване на присъединяването на Република България към Международния алианс за възпоменаване на Холокоста (МАВХ). Решението предоставя добра възможност предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС да демонстрира ангажираността си с борбата срещу антисемитизма, дискриминацията и ксенофобията като част от приоритетите на ЕС по правата на човека. Също така има потенциал да бъде разширена подкрепата за евентуално присъединяване на България като пълноправен член на МАВХ по време на Италианското председателство на алианса през 2018 г.

МВнР оказа съдействие, координира и осъществи логистична подкрепа по отношение на подготовката и провеждането на посещението на делегация на високопоставени представители от МАВХ (9 – 10 март 2017 г.). По този повод на 9 март в МВнР се състоя кръгла маса с участието на министър Ради Найденов, посветена на въпросите на възпоменанието на жертвите на трагичните събития по време на Втората световна война.

МВнР участва активно в отбелязване на Международния ден на Франкофонията, 20 март, като бе домакин на международна конференция на тема „Правова държава, права и човешка сигурност в епоха на несигурност”. Конференцията бе открита от вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова. В рамките на форума бяха очертани основните глобални предизвикателства и рискове пред националната сигурност и защитата на правата на човека, както и елементите на отговор на тези предизвикателства на основата на ценностите на Франкофонията.

Подготвено бе и прието Решение на Министерския съвет за одобряване на хуманитарна помощ за Афганистан, Сирия и Йемен на обща стойност 300 000 евро. Извършено е програмиране на помощта за развитие и на хуманитарната помощ за периода 2018–2020 при разработване на Програмния бюджет на МВнР за периода 2018-2020. Продължи работата по изпълнението на проекти в областта на сътрудничеството за развитие в Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина, Украйна, Република Молдова и СР Виетнам.

Изготвен бе първоначален проект на План за работа по кандидатурата на Република България за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2038-2039 г. Съгласувани бяха предложения за подкрепа на кандидатури за изборите за непостоянни членове на СС на ООН през 2017 г. Извършена бе подготовка и изпращане на документи за номинирането на Ивайло Калфин за Изпълнителен секретар на Икономическата комисия за Европа.

Продължи работата по постигане на максимален брой подкрепи за приоритетните български кандидатури – кандидатурата на България за член на СПЧ за 2019-2021 г. и кандидатурата на Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените (CEDAW) за 2019-2022 г. В контекста на предстоящите избори за членове на Международната морска организация (IMO) бяха отправени предложения за взаимна подкрепа към 7 държави. По линия на кандидатурата на Г. Тишева за CEDAW бяха постигнати споразумения за взаимна подкрепа още с 5 страни.

Изготвен бе принос към първоначалния работен документ относно приоритетите на ЕС за 72-ата сесия на Общото събрание на ООН – септември 2017 - септември 2018 г.

През отчетния период бяха подготвени националните изказвания, в т.ч. в сегмента на високо ниво, в рамките на 34-та редовна сесия на Съвета по правата на човека към ООН (27.02-24.03.2017 г.).

МВнР съгласува националните позиции за 61-та сесия на Комисията по положението на жените (Ню Йорк, 13-14 март 2017 г.). България участва с национално изказване в рамките на общия дебат, както и с доброволна презентация, направена от българския постоянен представител в ООН и г-жа Геновева Тишева, кандидат на България за член на Комитета на ООН по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/. Осъществяването на доброволната презентация бе изключително важно за официалното представяне на кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на CEDAW за периода 2019-2022 г.

Координирано от Националната комисия за борба с трафика на хора, МВнР участва в подготовката на националния принос, обобщаващ напредъка на страната ни по противодействието на трафика на хора, за целите на подготовката на Годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за борба с трафика на хора за 2017 г.

Изготвено бе национално изказване за Открития дебат „Поддържане на международния мир и сигурността: конфликтите в Европа”, организиран от Украйна в качеството й на Председател на Съвета за сигурност на ООН – 21 февруари 2017 г.

Представител на МВнР взе участие в откриването на основната годишна сесия на Специалния комитет на ООН по операциите за поддържане на мира /С-34/.

Продължи координирането на позициите по въпросите, свързани с преговорите по договаряне модалностите на предстоящите междуправителствените преговори за разработването на Глобален пакт за сигурна, редовна и законна миграция и на Глобален пакт по бежанците.

Предприети бяха действия за погасяване от МВнР на задълженията на България към операциите на ООН по поддържане на мира през 2017 г., както и по погасяване на членския внос в структури от системата на ООН.

На 21 март се проведе среща между заместник-министър Любомир Иванов и г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, на която бе обсъден концептуален документ за новия План за действие по Програмата в страната за периода за периода 2018 – 2022 г.

В рамките на дейността си през разгледания период МВнР продължи всекидневното наблюдение на развитието на кризата с бежанците в Европа. Следят се редовно ежеседмичните справки на МВР за миграционната обстановка в България, сводките на Държавната агенция за бежанците към МС и реализирането на Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане на бежанци и оценките относно неговата стабилност за решаване на бежанската криза. Продължава да е актуален въпросът за прилагане на споразумението между България и Турция. В ежедневните ситуационни доклади, които дирекция „Ситуационен център“ изпраща до ръководството на министерството, се отбелязва, че се запазва тенденцията задържаните на изход на границата да превишават броя на задържаните на вход лица. МВнР продължава да наблюдава функционирането на електронната система за допълнително директно оповестяване на наши граждани, пребиваващи зад граница в отделните страни, относно наличие на кризи и отправянето на препоръките на МВнР в тази връзка. Продължава и ежедневното изготвяне на „Дневен ситуационен доклад“ и изготвяне всеки петък и седмична справка за регистриралите се български граждани в рубриката „Пътувам за...“ на официалния сайт на МВнР.

През разглеждания период не са констатирани злоупотреби и нарушения във ведомството. За периода на управление на служебния кабинет от МВнР не са подавани сигнали за констатирани нарушения и злоупотреби в прокуратурата. Не са постъпвали сигнали за корупционни практики по време на управлението на служебния кабинет, респективно служебния министър на външните работи.

В рамките на разглеждания период няма новоназначени държавни служители (с или без дипломатически ранг) на ръководни длъжности в ЦУ на МВнР. През посочения период са проведени и финализирани два конкурентни подбора за заемане на две ръководни длъжности – началници на отдели. През този период в МВнР са назначени: 2 държавни служителя с дипломатически ранг; 6 държавни служители без дипломатически ранг; 1 държавен служител без дипломатически ранг по чл. 15 ал. 1 от Закона за държавния служител; 5 служители по трудово правоотношение; 2 заместник-министри; 1 началник на кабинета на министъра; 3 съветника в кабинета на министъра. Подадени са декларации по чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ЗПУКИ като не са установени несъответствия за заемане на длъжностите. (Забележка: Гореизложената информация е актуална към 20.03.2017 г.).

Отговорната структура на министерството е изготвила и представила за одобрение: списък на предложените разходи за основни ремонти за 2017г. на обща стойност в размер на 1 348 300лв. на сградния фонд, собственост на българската държава извън страната; списък на планираните строително-ремонтни дейности през 2017г. за подобряване състоянието на сградите, собственост на Република България извън страната във връзка с председателството на ЕС – на обща стойност 1 132 000лв. за 2017 г.

На 15 март 2017 г. Министерският съвет прие Постановление № 46 за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, което предвижда актуализиране на размера на командировъчните средства от 01.07.2017 г. Предложените нови размери на командировъчни средства са формирани като са използвани индексите на ООН. Предвижда се временно изменение (в периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2018 г.) в размера на командировъчните средства, получавани от дългосрочно командированите дипломатически служители и служители с временен дипломатически ранг в ППРБЕС в Брюксел. Предвидено е изменение и изрично регламентиране на реда за изплащане на медицинско обслужване.

През периода на управление на служебния кабинет не са констатирани случаи на забавяне на усвояване на европейски средства.

През разглеждания период са проведени общо 18 обществени поръчки за нуждите на Министерството на външните работи както следва: 3 по реда на чл. 20 ал. 4 т. 1 от Закона за обществените поръчки(ЗОП); 11 по чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП; 3 по рамково споразумение и ЦОП и една открита процедура по реда на чл. 73 ал. 2 от ЗОП. За периода на работа на правителството, МВнР няма проведени процедури с директно договаряне.

Работна група на МВнР разработи и през месец април представи за вътрешно съгласуване проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на действащия Устройствен правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. Промените сa продиктувани от необходимостта от оптимизиране на структурата на Министерството на външните работи във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г., посредством обезпечаване на звената, които поемат сериозно допълнително натоварване с необходимия за ефективното изпълнение на работата им човешки ресурс и максималното доближаване до целите и духа на Закона за дипломатическата служба.С цел осигуряване на устойчивото функциониране, реформиране и модернизация на дипломатическата служба, включително привличане и задържане на млади и способни кадри на работа в МВнР, препоръчваме на следващото правителство да работи по изменения или по приемането на нов закон за дипломатическата служба.

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
АДИ НАЙДЕНОВ


Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница