Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здравеДата26.08.2016
Размер152.38 Kb.
#7392
ТипОтчет
ЧЕТВЪРТЪК, 16 АПРИЛ

зала 7, НДК
14.00 – 15.30 часа

Сесия І – Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здраве
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ, ПРОФ. ИВА ХРИСТОВА

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО МИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И АНТИБИОТИЧНА КОНСУМАЦИЯ

И. Иванов, Е. Добрева, Б. Тодорова, С. Събчева, Т.Кантарджиев


НАДЗОР НА ВАКСИНОПРЕДОТВАТИМИТЕ ИНФЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ 2014 г.

М. Кожухарова, Л. Маринова, Н. Владимирова, Т. Георгиева, К. Пармакова, Л. Николаева-Гломб, А. Стоянова, П. Теохаров, Е. Маркова, З. Михнева, С. Иванова, Е. Шикова, З. Иванова, А. Дечева, Д. Мерджанов, Л. Бизева, В. Левтерова, Н. Бранкова, И. Симеоновски, С. Панайотов, М. Николова, Г. Николов, М. Недялков


ПРОУЧВАНЕ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014/2015 Г., ИЗВЪРШЕНО ОТ

НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР „РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛОЗА” КЪМ НЦЗПБ

Н.Корсун, Е.Бачийска, М.Николова, С.Панайотов, С.Ангелова, И.Георгиева, В.Левтерова, Е.Савова, А.Дечева, А.Курчатова, Т.Георгиева, Л.Маринова, М.Кожухарова


НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ (НРЦ-ИПХВ), АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА, 2014 Г

П. Петров, Т. Георгиева, И. Райнова, Н. Цветкова, И. Биков, Г. Николов, Г. Асева, К. Иванова, П. Падешки, Л. Николаева-Гломб, А. Стоянова, В. Ташкова, М. Павлова, Е. Тасева, Н. Бранкова


НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР „СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ) И ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ”

А. Кузманов, Ц. Велинов, П. Теохаров, М. Николова, З. Иванова, И. Филипова, И. Иванов, Елина Георгиева, Е. Шикова , В. Левтерова, И. Симеоновски, И.Райнова, Н. Цветкова, Д. Бешков, И. Алексиев, М. Мухтарова, Н. Владимирова


НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО Зоонози с епидемичен риск, нови инфекции и управление на биориска - 2015 (НРЦ ЗЕРНИ-УБ)

Т. Кантарджиев, И. Томова, Р. Ненова, И. Райнова, И. Иванов, Н. Кълвачев, П. Генова Е. Георгиева, В. Толчков, Н. Корсун, А. Теодосиева, И. Маринова, Д. Йорданова, И. Кафтанджиев, Е. Кънева, А. Младжова, М. Стоева, М. Марина


БАКТЕРИАЛНИ, ВИРУСНИ И ПАРАЗИТНИ ВЕКТОР-ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

И. Христова, Е. Панайотова, Р. Харизанов, П. Генова-Калу, Л. Маринова, Т. Гладнишка, О. Миков, В. Иванова, И. Трифонова, Е. Тасева, И. РайноваНАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ (НРЦ- ИСМО). ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014г.

П. Теохаров, Н. Владимирова, Е. Добрева, И. Иванов, И. Томова, Св. Йорданова, М. Николова, Е. Голгочева-Маркова, Л. Бизева, К. Иванчева, Б. Тодорова, К. Пармакова


15.30 - 16.00 Кафе-пауза
16.00 – 17.00 Сесия II – Микробна лекарствена резистентност 1
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. Л. БОЯНОВА, ПРОФ. Е. КЬОЛЕЯН
ПРОБЛЕМНИ АНТИБИОТИЧНО РЕЗИСТЕНТНИ МИКРООРГАНИЗМИ И АНТИБИОТИЧНА КОНСУМАЦИЯ В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

Е. Кьолеян, Ш. Тете, М. Валентинова, М. Байчева, Д. Панайотова


ПРОМЕНИ В ПРОФИЛИТЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА HELICOBACTER PYLORI ПРИ СИМПТОМАТИЧНИ ВЪЗРАСТНИ ЗА 10 ГОДИНИ

Л. Боянова, Л. Давидков, З. Спасова, Н. Кандиларов, Г. Гергова, И. Митов


ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ЛИНЕЗОЛИД НА HELICOBACTER PYLORI ЩАМОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА С МНОЖЕСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Л. Боянова, Л. Давидков, Г. Гергова, И. Евстатиев, П. Янева, И. Митов


ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА И АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ИЗОЛАТИ ОТ ХЕМОКУЛТУРИ ЗА 2 ГОДИШЕН ПЕРИОД (2012 – 2014 Г.) НА ПАЦИЕНТИ ОТ УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” – СТАРА ЗАГОРА

Рачкова К., Д. Руканова, М. Бойчева, Р. Йорданова, Х. Дженева, С. Исенджик, Г. Лазарова


ПЕТГОДИШНО ПРОУЧВАНИЕ ВЪРХУ ПРОДУКЦИЯТА НА ESBL ОТ РОД SALMONELLA И SHIGELLA В ПЛОВДИВ

М. Петров, А. Петрова, И. Станимирова, М. Мирчева-Топалова, Л. Койчева, Р. Велчева, Г. Асева, П. Петров, Т. Кантарджиев, В. Кърджева, М. Стойчева, М. Мурджева17.00-18.00 Постерна сесия 1

Постери № 1-10

КОМИСИЯ: ДОЦ. Г. ЖЕЛЕЗОВА, ДОЦ. И. АЛЕКСИЕВ, ДОЦ. Ц. ВЕЛИНОВ19.00 – Вечеря

Ресторант – Панорама „Скай Плаза”, НДК


ПЕТЪК, 17 АПРИЛ

зала 7, НДК
09.00 – 10.30 часа

Сесия IIІ – Микробна лекарствена резистентност 2
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ДОЦ. С. СЪБЧЕВА, ДОЦ. И. АЛЕКСИЕВ, ДОЦ. Г. ЛАЗАРОВА
ПРОУЧВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ КАРБАПЕНЕМИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ KLEBSIELLA PNEUMONIAE

Т. Стоева, Р. Марковска, М. Божкова, К. Божкова, В. Каменова, Д. Димитрова,

И. Митов
ХРОМОГЕННИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ В СЪВРЕМЕННАТА МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Е. Кьолеян, Д. Панайотова, Й. Груева


Прочувания върху придобита (ADR) и трансмисивна (TDR) антиретровирусна лекарствена резистентност сред HIV серопозитивни лица в България и Европа

(2010-2014)

Д. Бешков, И. Алексиев, А. Ганчева, Р. Димитрова, А. Костадинова, И. Еленков, М. Стойчева, Д. НиколоваИНВАЗИВНИ МИКОТИЧНИ ИНФЕКЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2015 Г – АНТИМИКОТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, КУЛТУРЕЛНА И СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Кузманов А., Иванова З.,Филипова И., Кантарджиев Т.

ВИЗИЯТА НА БИОМЕРИЙО ЗА НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАНА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

George Dimitrelos

10.30 - 11.00 Почивка
11.00 - 11.30 ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА
11.30 - 12.30 часа

INVITED SPEAKERS
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОФ. Т. КАНТАРДЖИЕВ

MOLECULAR AND OTHER EMERGING TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS OF BLOODSTREAM INFECTIONSSergei Sidorenko

Scientific Research Institute of Children’s Infections, Saint Petersburg, Russia


WEST NILE VIRUS IN ITALY

Giorgio Palù

Department of Histology, Microbiology and Medical Biotechnologies, University of Padova Medical School, Italy
HUMAN VIRAL VECTOR-BORNE DISEASES IN GREECE

Anna Papa

Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
12.30 - 13.30 - СИМПОЗИУМ GlaxoSmithKline
13.30 - 14.30 почивка за обяд
14.30 – 15.30 часа

Сесия IV – Ваксино-предотвратими инфекции
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. КАНТАРДЖИЕВ, ПРОФ. М. КОЖУХАРОВА
АНАЛИЗ НА БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ - N.MENINGITIDIS, S.PNEUMONIAE И H.INFLUENZAE ЗА ПЕРИОД 2013 И 2014 Г.

И. Симеоновски, В. Левтерова, К. Танкова, Н.Бранкова, И.Филипова, С.Панайотов, И.Томова, А.Мангъров, Н.Дървеняшка, М.Мурджева, Ц. Дойчинова, Ангелова-Стойчева, Г.Лазарова, Р.Панчева, А.Бъчварова, Г. Ганчева, В.Едрева, Стаматова, Баев, Игова, Т. Стоева, С. Ашкова-Попова, Д.Димитров, С.Павлова, Т.Кантарджиев


ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОКЛЮШ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2014 Г. ЧРЕЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ

Н. Бранкова, В. Левтерова, И. Симеоновски, С. Панайотов, Т. Кантарджиев
БАКТЕРИАЛНА ЕТИОЛОГИЯ И СЕРОТИПОВЕ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ПРИ ДЕЦА С УСЛОЖНЕН ОСТЪР СРЕДЕН ОТИТ СЛЕД СТАРТА НА ИМУНИЗАЦИЯТА С ПНЕВМОКОКОВА КОНЮГИРАНА ВАКСИНА.

Сечанова Л, И. Станчева, А. Александрова, Т. Костянев, И. Митов.


ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

МЕНИНГОКОКОВАТА ИНФЕКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Т. Георгиева, И. Симеоновски, В. Левтерова, С. Панайотов, М. Кожухарова, Т. Кантарджиев15.30 - 16.00 Кафе-пауза
16.00 - 17.00 часа

Сесия V – Инфекции предавани по полов път
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. П. ТЕОХАРОВ, ПРОФ. М. НИКОЛОВА
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ НІV-1 субтипове в България

(текущата молекулярно-епидемиологична картина)

И. Алексиев, А. Ганчева, Р. Димитрова, А. Костадинова, В. Дафова, И. Еленков, М. Стойчева, Д. Николова, Д. Бешков


РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕПАТИТНИТЕ В И С ВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИФИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ХЕПАТИТ В – ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2011 ГОД.

П Теохаров, А Кеворкян, Е Маркова, Д Банкова, Н Владимирова,М Кожухарова


Доказване на херпесни вируси с PCR в ликворИ на пациенти с неврологични заболявания

Е. Шикова и A. Куманова


ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА QuantiFERON -CMV ПРИ HIV- ПОЗИТИВНИ ЛИЦА

В. Десислава, А.Гоцева, Т. Томов, Г. Сивчева, И.Еленков, Т.Червенякова


ИМУНОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА

HIV+ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И НОВИ ЗАДАЧИ

М. Николова, М. Мухтарова, О. Ангелова, М. Александрова, Х.Тасков17.00-18.00 Постерна сесия 2

Постери № 11-20

КОМИСИЯ: ДОЦ. П. ПЕТРОВ, ДОЦ. З. АЛЕКСИЕВА, ПРОФ. Н. ИВАНОВСКА19.00 гала-вечеря

Ресторант – Панорама „Скай Плаза”, НДК


СЪБОТА, 18 АПРИЛ

зала 7, НДК
09.00 – 10.00 часа

Сесия VІ – Инфекции, причинявани от храни и води
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ДОЦ. П. ПЕТРОВ, ДОЦ. Л. НИКОЛАЕВА-ГЛОМБ
МИКРОБИОЛОГИЧНИ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТИФО-ПАРАТИФНИТЕ ИНФЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ, 2008-2014

Г. Aсeвa, П. Петров, E. Бозова, Св. Петкова, Пл. Падешки, K. Иванова, И. Иванов, E. Добрева, M. Павлова, И. Toмoвa, М. Николова, T. Kaнтaрджиев


ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ Е- ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО СОБСТВЕН ОПИТ

М. Пишмишева, П.Теохаров


Текуща оценка на броя на случаиТЕ С вирусен хепатит А в България чрез използване на седмичните ДАННИ ЗА ОБЩ БРОЙ НА ОСТРИТЕ ХЕПАТИТИ

С. Стоицова, А. Минкова, М. Кожухарова, А. Курчатова


10.00 – 10.30 почивка
10.30-12.00

Сесия VІI – Зоонози с епидемичен риск и управление на биориска

Сесия VIІІ – Векторно-предавани инфекции
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. Т. КАНТАРДЖИЕВ, ПРОФ. И. ХРИСТОВА
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ТУЛАРЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ - 2015

Т.Кантрджиев


НАШИЯТ ОПИТ В ДИАГНОСТИКАТА НА ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЕБОЛА

И. Христова, И. Трифонова, Е. Панайотова, Н. Кълвачев, Т. Кантарджиев


ПАРАЗИТОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

И. Райнова, Д. Йорданова, Р.Харизанов, И. Биков, Н. Цветкова, И. Кафтанджиев


РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АЗИАТСКИЯ ТИГРОВ КОМАР AEDES ALBOPICTUS В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012-2014 Г.

О. Миков, Т. Агушев, И. Катеринова


ТОТАЛЕН IgE – ВЕРОЯТЕН МАРКЕР НА АКТИВНА ТАКСОКАРОЗА ПРИ ЧОВЕКА

Е. Кънева, И. Райнова, Г. Николов, М. Недялков, Б. Петрунов


12.00-13.00 почивка за обяд
13.00 – 14.00 часа

Сесия IX Инфекции на респираторния тракт
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. М. КОЖУХАРОВА, ПРОФ. Н. КОРСУН, ПРОФ. М. ЛЕСЕВА
ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ ПРЕЗ 2014-2015 г. В СРАВНЕНИЕ СЪС СЕЗОННИТЕ ЕПИДЕМИИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2009 г.

Кожухарова М., С. Ангелова, А. Курчатова, Т. Георгиева, Н. Корсун, А. Минкова, И. Георгиева


МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ И ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО Й ПРЕЗ 2014Г.

Е. Бачийска, С. Йорданова, Ю. Асенова, Я. Тодорова, А. Байкова, Т. Кантарджиев


ВРЪЗКА МЕЖДУ ГЕНОТИП НА M. TUBERCULOSIS И МУЛТИРЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА

С. Панайотов, Е. Бачийска, В. Левтерова, Н. Бранкова, И Симеоновски, К. Танкова, С. Йорданова, Ю. Атанасова, А. Иванова, Я. Тодорова, Т. Кантарджиев


ФАТАЛЕН СЛУЧАЙ НА ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ – ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО ИЛИ В БОЛНИЦАТА?

И. Томова, T. Harrison


ИНФЕКЦИИТЕ – НАКЪДЕ ?

В. Монев
14.00-14.30 кафе-пауза


14.30-17.00 Постерна сесия 3

Постери № 21-45

КОМИСИЯ: ДОЦ. К. БОЖКОВА, ДОЦ. П. ПЕТРОВ, ДОЦ. И. ИВАНОВ, ДОЦ. И. РАЙНОВА


17.30 Закриване на конгреса

ПОСТЕРИ
1. Генетично разнообразие на HIV-1 щамовете въведените в България от чужбина (Предварителен анализ)

А. Костадинова, А. Ганчева, Р. Димитрова, Д. Бешков, В. Дафова, И. Еленков, М. Стойчева , Д. Николова, И. Алексиев2. Молекулярно-епидемиологично проучване на HIV-1 субтипове сред мъже които правят секс с мъже в България

(Предварителен анализ)

Ваня Дафова, Ренета Димитрова, Анна Ганчева, Ася Костадинова, Данаил Бешков, Ивайло Еленков, Марияна Стойчева, Даниела Николова, Ивайло Алексиев


3. Разпространеиние на не-B субтиповете на HIV-1 в България

(Предварителен анализ)

А. Ганчева, Р. Димитрова, А. Костадинова, Д. Бешков, В. Дафова, И. Еленков, М. Стойчева, Д. Николова, И. Алексиев


4. СТИМУЛИРАН ЦИТОКИНОВ ПРОФИЛ ПРИ HIV-ИНФЕКТИРАНИ ЛИЦА С ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН D

М. Александрова, Н. Янчева, О. Ангелова, М. Мухтарова, Т. Червенякова, И. Еленков, М. Николова


5. ПРОУЧВАНЕ НА ДЕВЕТ РЕСПИРАТОРНИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 5 ГОД. ПРЕЗ СЕЗОНИ 2013/2014 И 2014/2015 В БЪЛГАРИЯ

С.Ангелова, И.Георгиева, А.Теодосиева, Н.Корсун


6. Парвовирус B19 и Chlamydia trachomatis като ВЕРОЯТНИ причинИТЕЛИ На ревматоидни заболявания – серологични и молекулярно-биологични ПРОУЧВАНИЯ

Петя Генова-Калу, Стефка Крумова, Даниела Пенчева, Гергана Георгиева, Кристияна Добрикова
7. Проучване разпространението на човешки папилома вируси тип 16 и 18 при пациенти с рак на белия дроб

З. Иванова, E. Петрова, Д. Митков, Д. Александрова, М. Шиндов, Т. Бошнакова, Е. Шикова8. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА HBSAG ОТРИЦАТЕЛНИТЕ НОСИТЕЛИ НА HBV В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Деница Цанева-Дамянова, Лилия Иванова


9. АНТИФУНГАЛНА АКТИВНОСТ НА НЕХИДРОЛИТИЧНО СИНТЕЗИРАН TIO2

Х. Хиткова, М. Средкова, В. Попова, А. Стоянова, Н. Иванова, А. Бъчварова –Неделчева, Р. Йорданова, В. Попов


10. IN VITRO МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИЯ ЕФЕКТ НА РАЗТВОРИ НА МОНОМЕРИ И ЕЛУАТИ ОТ ДЕНТАЛНИ КОМПОЗИТИ

И. Станимирова, П. Гарджева, И. Филипов, Й. Узунова, Г. Иванов, С. Ничева, М.Мурджева


11. СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ДИАГНОСТИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЪРГОВСКИ КИТ ELISA, ЦЯЛОКЛЕТЪЧНА HOMEMADE ELISA И C6 HOMEMADE ELISA ВЪРХУ СЕРУМИ НА БОЛНИ ОТ ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА

Т. Гладнишка, И. Трифонова, В. Иванова, И. Христова,12. ДОКАЗВАНЕ НА ВИРУСА НА КРИМСКАТА-КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА В КЪРЛЕЖИ ОТ РАЗЛИЧНИ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ

Е. Панайотова, И. Христова


13. ВАКСИНА СРЕЩУ ДЕНГА – ОЧАКВАНИ И БЛИЗКИ ПЕРСПЕКТИВИ

Венета Димитрова и Стефка Георгиева


14. РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ТУЛАРЕМИЯ

И. Томова, Р. Ненова, М. Георгиева, Б. Балев, Н. Добруджанска, Н. Капсъзова, Р. Калчева


15. ТУЛАРЕМИЯ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СЛЕД 15-ГОДИШНО ЗАТИШИЕ НА ПРИРОДНОТО ЕНДЕМИЧНО ОГНИЩЕ

А. Златанов, М. Борисова, Ж. Донков, Б. Кайракова, И. Томова, Р. Ненова


16. ДВА СЛУЧАЯ НА МЕНИНГОКОКОВ СЕПСИС ПРЕДИЗВИКАН ОТ N. MENINGITIDIS СЕРОГРУПА В

Л. Пекова, Г. Лазарова, К.Рачкова, В. Димитрова, Ю. Ананиев, П. Парушева, М. Димитрова, З. Караславова, Г. Йосифова, В.Лефтерова


17. ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ЛЕПТОСПИРОЗИТЕ ПРИ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2014Г. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ПО СЕРОГРУПИ В ОТДЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВАЛЕЖИТЕ

Е.Тасева, И.Христова,Т. Гладнишка, И. Трифонова, В. Иванова


18. СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА CLOSTRIDIUM DIFFICILE ДИРЕКТНО ВЪВ ФЕЦЕС

М. Павлова, Е. Добрева, К. Иванова, Г. Асева, Ив.Н. Иванов, П. Петров,

Е. Савов, И. Тодорова, А. Трифонова, Т. Кантарджиев
19. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЕЛИМИНАЦИОННИЯ ПРОЦЕС НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД НАДЗОРА В СТРАНАТА

Л. Маринова, Ст. Иванова, Р. Филипова, М. Кожухарова


20. ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА UREAPLASMA UREALYTICUM, UREAPLASMA PARVUM, MYCOPLASMA GENITALIUM, MYCOPLASMA HOMINIS, И CHLAMYDIA TRACHOMATIS В ПРОБИ ОТ УРОГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ НА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ НА СМДЛ „ ЗДРАВЕ 99“ ГР. РУСЕ ПРЕЗ 2014 Г.

Р. Мирчева, Д. Дамянова, М. Мърхова


21. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА M. AVIUM И M. INTRACELLULARE В БЪЛГАРИЯ, 2012-2014Г.

Ю. Атанасова, Е. Бачийска, С. Йорданова, Я. Тодорова, А. Байкова, Т. Кантарджиев


22. БЪРЗ СКРИНИНГ НА УРОКУЛТУРИ - ДЕТЕКЦИЯ НА ИНФЕКЦИИ НА УРИНАРНИЯ ТРАКТ С HB&L СИСТЕМА И КОЛИЧСТВЕНО КУЛТУРЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Боянка Павлова, Диана Орманова


23. ЛИСТЕРИОЗА ПРИ БРЕМЕННА ЖЕНА И НОВОРОДЕНО

М. Вандова Т.Малакова Д.Йолчева


24. ВУЛВОВАГИНАЛНАТА КАНДИДОЗА КАТО ДИАГНОСТИЧЕН ПРОБЛЕМ

Т. Дерменджиев, С. Станев, К. Хаджиева, T. Попова


25. ВАГИНАЛНИ ЛАКТОБАЦИЛИ – ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ

С. Данова, Д. Братанова, П. Андреева


26. МОЛЕКУЛЯРНО ТИПИЗИРАНЕ НА ИЗОЛИРАНИ В БЪЛГАРИЯ ЩАМОВЕ NEISSERIA MENINGITIDIS ЧРЕЗ ДНК СЕКВЕНЦИОННО ТИПИЗИРАНЕ НА porA И fetА ГЕНИ

А. Дечева , H. Claus, G. Gerlach, Л. Бизева, Д. Мерджанов


27. “ТИХИЯТ УБИЕЦ” – ХЕПАТИТ C ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ – НОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Ангелина Пискова, Георги Магаранов, Деница Цанова, Станислав Коцев


28. МОРБИЛНИЯТ ВИРУС КАТО ПРИЧИНА ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ – СЕРОЛОГИЧНИ И МОЛЕКУЛЯРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ст. Иванова, Л. Маринова, И. Пачева, З. Михнева


29. ВЛИЯНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ МИКОПЛАЗМИ ВЪРХУ СПЕРМАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДНК ФРАГМЕТАЦИОННИЯ ИНДЕКС НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

С. Пачкова, В. Рилчева, Е. Конова2


30. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА СЕПСИС ПРИЧИНЕН ОТ PSEUDOMONAS AERUGINOSA И РАЗСЪЖДЕНИЯ.

Г. Чавдарова, Ю. Костадинова, Р. Касабов,Е. Порязова


31. ПНЕВМОНИЯ ПРИ ДЕЦА. ИНФЕКЦИЯ M. PNEUMONIAЕ И ЛЕЧЕНИЕ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Студентски проект.

Янакиева, И; Димитрова, Ц; Маринова, Д; Иванова, В; Угринова, Д.


32. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИМУНИЗАЦИИ (ИСИ) В И ИЗВЪН ЕВРОПА: СИСТЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД, ПОДКРЕПЯЩ КОНЦЕПЦИЯТА И РАЗРАБОТВАНЕТО НА МОДЕЛ НА УЕБ-БАЗИРАН ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР В БЪЛГАРИЯ

Н. Владимирова, К. Пармакова, Л. Маринова, Ж. Донков, Б. Кайракова, Е. Николова, Р. Митрева, M. Кожухарова


33. ПОДОБРЯВАНЕ НАДЗОРА НА ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ: РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА УЕБ-БАЗИРАН ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР

Н. Владимирова, К. Пармакова, Л. Маринова, М. Кожухарова, Е. Насева


34. ТОКСИЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕДИН ВОДЕЩ ПАТОГЕНЕН АГЕНТ STREPTOCOCCUS PYOGENES

Райна Гергова, Aдиле Мухтарова, Иван Митов


35. МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МУЛТИ - И ЕКСТЕНЗИВНОРЕЗИСТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

С. Йорданова, Е. Бачийска, Ю. Атанасова, Я. Тодорова, A. Байкова, С. Панайотов, М. Цолова, Т. Кантарджиев


36. ИЗПИТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИОЦИДИ НА БАЗА БЕНЗАЛКОНИЕВ ХЛОРИД

Николова М., Е. Алексов


37. МОЛЕКУЛЯРНО ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ НА LEISHMANIA SPECIES

Н. Цветкова, Р. Харизанов, И. Райнова38. ПОСТОПЕРАТИВНА ХИМИОПРОФИЛАКТИКА И ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РЕЦИДИВИТЕ ПРИ КИСТНА ЕХИНОКОКОЗА В БЪЛГАРИЯ (2000 – 2013 Г.)

Р. Харизанов, Д. Йорданова, И. Кафтанджиев, И. Райнова, И. Маринова, Н. Цветкова, Р. Курдова, И. Биков


39. ЗАТРУДНЕНИЯ В ДИАГНОСТИКАТА НА ОЧНА

ТОКСОПЛАЗМОЗА

И. Кафтанджиев, Р. Харизанов, Д. Йорданова, И. Маринова, И. Райнова

Н. Цветкова, Е. Кънева, И. Биков, И. Минева
40. КРИОСЪХРАНЕНИЕ НА ИЗОЛАТИ НА TOXOPLASMA GONDII В ТЕЧЕН АЗОТ ЗА РАЗЛИЧНИ ПЕРИОДИ ОТ ВРЕМЕ

Ива Минева, Елеонора Кънева, Искра Райнова


41. НОСИТЕЛСТВО НА АНТИТОКСОПЛАЗМЕНИ АНТИТЕЛА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕНИЯ

И. Ангелов, И. Велева, П. Димитрова, М. Костовска, Н. Йорданова


42. ПРОУЧВАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА ТЕНИИДОЗИТЕ В СТРАНАТА

Д. Йорданова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев


43. АНАЛИЗ НА СЛУЧАИТЕ С КЛИНИЧНА СИМПТОМАТИКА ДИАГНОСТИЦИРАНИ В НРЛ-ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ-СЕКТОР МОРФОЛОГИЯ

И.Биков, Д.Йорданова, И.Маринова, Н.Цветкова,


44. ЗА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ – В МАГИСТРАТУРА И БАКАЛАВАРСКА СТЕПЕН

Д. Вучев
45. ОТНОСНО ПАТОГЕНЕЗАТА НА ВАКСИНАЛНИТЕ ПАРОТИТНИ МЕНИНГИТИХристо Одисеев


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница