Отчет за дейността на нч"Съзнание-1928г."Дата08.06.2018
Размер53.72 Kb.
#71961
ТипОтчет
Отчет за дейността на НЧ“Съзнание-1928г.“

с.Дъскотна за 2016год.

Читалището, задоволява широк спектър от духовни потребности: просвещение, възпитание, приобщаване към духовната култура. То заедно с уредената библиотека към него предоставя информация за разширяване на познанията, дава възможности за усвояване на културни ценности, осъществява социални контакти, грижи се за съхраняване, издирване, популяризиране и обогатяване на културните традиции, изучава миналото и настоящето на родния край, разнообразява културния отдих, организира свободното време на населението. Такова е и нашето Читалище.

Измина още една година - година на трудности и лишения, които дават отражение и в нашата работа !

Към читалището функционира библиотека, която обслужва местното население учениците от ОУ“Климент Охридски“- Дъскотна, Дропла, Снежа и Ясеново.До услугите на нашата библиотека прибягват и читателите от селата Руен и Планиница.И това не е случайно! Така е защото разполагаме с голям фонд, който наброява 12159т. литература.

Набавените библиотечни документи през годината са 20т. / детска и художествена л-ра /. Отчислените материали се свеждат само до отчисляване на остарелите периодични издания с цел прочистване на фонда. Броят на читателите през годината е 201 от които 111 до 14год и 90 над 14 г. Посещенията са 1538, заетите библиотечни документи са 3648 тома.: 1576т. - художествена, 332т. – отраслова, 1482т.- детска художествена и 258т. - детска отраслова. Цифрите красноречиво говорят, че работа има.Има читатели, има посещения, има раздадени библиотечни материали, има читаемост, има организираност. Какво ли щеше да е , ако библиотеката ни разполагаше поне с един компютър, не както по програма трябва да са три /един за читалищния секретар и два за нуждите на читателите/.Той щеше да е в помощ не само на мен, но и на учениците и населението. По този начин щеше да има по голяма посещаемост от различни възрасти. Смешно е, че в днешно време в библиотеките ни няма компютри и компютърна техника! Що се отнася до периодични издания – такива не получаваме поради липса на средства. Няма и през настоящата 2017г. пак по същата причина. А имаше години когато библиотеката получаваше по1-2 ежедневника, 2-3 седмичника, 2-3 списания............., но за това, вече само може да си мечтаем.

Идeйно-възпитателната работа е тясно свързана с културномасовата.

Наред с отбелязването на бележитите дати и годишнини се честват празници, традиции и обичаи. За ознаменуването им се провеждат: литературни вечери, утра, рецитали, витрини, викторини, конкурси, кътове и др. Такива са провеждани за: - 6януари – 168г. рожд. на Ботев; 19 февруари – 143г от обесването на В.Левски; 3март – Националния празник на България; 140 г. от Априлското въстание; 24май-ден на славянската писменост и култура; 2 юни-деня на Ботев и загиналите за свободата на България; 15 септември - първият учебен ден.

С учениците от първи клас,след изучаване на букварчето провеждаме литературна екскурзия - „Вече сме читатели на библиотеката“. Пак с учениците организираме и седмицата на детската книга и изкуства за деца и юноши - конкурси, викторини, витрини, изложби, колективни четения, драматизации на приказки или лит. произведения и др. Такива проведохме: Сначалния курс – колективно четене посветено на 95г. от рожд. на Борис Априлов „Най новите приключения на Лиско“ - Привидението, Голямата награда., - Дядо Благо и неговите незабравими гатанки, посветено на 150г. от рожд. на Стоян Русев,

- „Прочети ми приказка“, „Деца четат на деца“ посветени на 130г. от рожд. на Ран Босилек /Генчо Негенцов/. С учениците от горния курс пък проведохме един учебен час в библиотеката: 1. „Речниците“ - видове, къде е тяхното място и приложението им в часовете по бълг. език. 2.Народното творчество – Видове песни, традиции и обичаи и приложението им на местна почва.3.Дамян Дамянов и неговото творчество-четене на стихотворенията му; Петя Дубарова „И светла и истинна“-нейните стихотворения и есета; Среща разговор с учениците от VII клас посветена на 100г. от смъртта на Димчо Дебелянов., а с учениците от XI клас – среща разговор посветена на 150г. от рожд. на Пенчо Славейков. С активните читатели пък проведохме среща разговор посветена на 80 г. От рождението на Стефан Цанев - поет и драматург.

На 8 декември честваме патронния празник на училището Св. Климент Охридски с богата литературно-музикална програма.

За Коледа с учениците и учителите организираме „Коледен Базар“. На фона на коледни мелодии учениците продават домашно приготвени лакомства и произведения на изкуствата.Тази година беше с благотворителна цел.Събраните средства дарихме на ученичка от местното училище.

Със съселяните пък организираме празниците: Бабин ден, Трифон Зарезан, 8 март, Първа пролет, Великден, Коледа и др. такива.

Към читалището функционира и „Клуб Краезнание“, където се запознаваме с традиции и обичаи на населенито ни и ги съпоставяме. Тази година в сбирките си събираме информация за старите родове в с.Дъскотна. Кои са те, от къде идват, и от кога живеят в селото ни, справки и допълнения към вече написаната брошурка „Дъскотна отколе“

Имаме: - коледарска група ; група за автентичен фолклор на етносите; група за стари градски песни. За групата за турски фолклор с радост може да споделя, че се представихме блестящо на Общински събор 2016г.с.Руен. За другите мога да отбележа само местни изяви. Радващо е, че от две години коледарската група обновява състава си. Младите поемат традицията.

Дейноста на читалището е тясно свързана с дейноста на училището. Повече от половината от читателите на библиотеката са ученици 128 и учители19. С болка обаче искам да споделя, че с всеки изминал ден посещаемоста на учениците от горния курс / V – VII кл. / намалява. Може би заради повечето учебен материал, а така също и връзката с Интернет. Не случайно съвместно работим по план програма за усвояване на книжовния български език. На нея са подчинени всички мероприятия свързани с книга: „Походът на книгите“, „ Стани богат на знания“ ; „Моята любима книга“ и др..

Библиотеката все още се помещава в двете стаи на първия етаж в сградата на Кметството. От години ремонт в библиотеката не е правен. На южната стена под прозорцити мазилката е изронена до тухла, прозорците изпочупени и облепени с тиксо. От години споделям тези болки, но никой не обръща внимание. Кметството неможе, спонсори няма, а собствените сили не достигат.Субсидиите спуснати централно от София не достигат, даже и за миним.работна заплата, затова приканвам Общината на помощ!

- Отпущайте по малко средства за частичен ремонт на сградите в които работим, защото те са в окаяно състояние !

В момента по голямата част от библиотеките в нашата Община работим по регистрация на обществените библиотеки / с изключение на Руен, Люляково и Просеник/ и всички по предаването на инфокартите на Читалищата от Общината в София в Министерството на Култура.За тази цел всеки читалищен секретар трябва по електронен път да подаде данните в МК, а какво правим ние?! Без компютри и без компютърна техника!

Къде сте Вие Господа Общински съветници?

Какво решихте? Къде ще отиват средствата?

И ние живеем и работим в тази и за тази Община РУЕН!

Да се надяваме, че през 2017г. ще сме по задоволени и по оценени!

ИНФОРМАЦИЯ

по библиотечния и финонсовия отчети

на НЧ“Съзнание-1928г.“с.Дъскотна

за 2016г.

Библиотечния фонд с който разполага библиотеката при читалището в началото на годината наброяваше 12139т. литература.Отчетен е по съдържание и по вид. Набавените библ. мат.ли през годината са 20т. Детска и художествена л-ра. Отчислени бил. мат-ли няма. Броят на читателите в Библиотеката е 201: до 14г.-111, над14г.-90, учители-19. Посещенията са 1538 от които 841 за дома и 697 в читалня. Заетите библ. мат-ли са 3648т.Отраслова 332т.; художествена 1576т.; детска общо 1740т.:ДО-258т. и ДХ-1482т. Получавани пер. изд. през годината нямаше, няма и за 2017г.

По финансовия отчет информацията е следната:

Наличност на 01.01.2016г. - 104 лв. Получената субсидия от общ.Руен е 7080 лв. Други – 62лв.

Всичко наличност на 01.01.2016г. - 7246лв.

За заплати са изразходвани - 4464лв.

Социални осигуровки - 1240лв.

Здравноосигурит. вноски от раб-ля - 270лв.

Плосък данък - 480лв.

Командировки - 103лв.

Канцеларски - 7лв.

чл. внос за СНЧ - 24лв.

външни услуги / пакет док.ЗБУТ./ - 114 лв.

Такси банково обслужване - 240лв.

закупуване на нова литература – 123лв.

Всичко разходи за 2016г. са 7065лвналичност на 01.01.2017г. - 181лв.
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница